Wat willen wij bieden?

Hisaab wilt dit stimuleren door een mentor aan te wijzen die zelf bij de mensen langsgaat en wekelijks tijd investeert om de mensen Arabisch te leren lezen. Het voordeel hierbij is dat men flexibele tijden kan hanteren en de focus wordt gelegd op het individu.

Velen volwassene Moslims schamen zich misschien om te vertellen dat zij de Qur’an niet kunnen lezen, terwijl zij het wel willen. Wij bieden hen die mogelijkheid aan en zij kunnen in hun eigen tijd enkel in contact zijn met hun mentor om Arabisch te leren lezen.

Ouders van jonge kinderen kunnen ook heel veel voordeel halen uit deze service. Zij hoeven hun kinderen niet te brengen naar een locatie, waardoor zij tijd besparen. Tevens kunnen zij zelf ook toezicht houden, wanneer er les wordt gegeven aan de kinderen. Kortom; er zijn hier heel veel voordelen aan.

 

Het proces

De gegadigden kunnen zich aanmelden bij Hisaab om in aanmerking te komen voor een mentor die Arabisch geeft. Er zal een gesprek plaatsvinden tussen Hisaab en gegadigde om een beter beeld te krijgen over degene die Arabisch wilt en wanneer het hem/haar schikt. Hisaab zal dan een passend mentor aanwijzen en er zal wederom een gesprek komen tussen gegadigde, mentor en Hisaab zelf om frequentie en tijdsbepaling door te nemen.