Wat willen wij bieden?

Hisaab biedt daarom een helpende hand aan degenen die zich bekeren om structureel en laagdrempelig kennis over te brengen van Islam en dat zij voorzien worden van een Islamitische omgeving, omdat zij het misschien missen of moeite ondervinden om contact te opnemen met een Islamitisch omgeving. Daarnaast zal de organisatie een totaalpakket aanbieden aan de bekeerling om de noodzakelijke kennis over Islam  op zich te nemen op een manier wat hem goeddunkt. De organisatie zal niet rigide of star te werk gaan. Er zullen geen hoorcolleges worden gegeven. Wij trachten op een dynamische doch simplistische manier de verplichtingen van ieder Moslim uit te leggen en zullen nauwkeurig en geduldig te werk gaan.

Uit ervaring is gebleken dat elk bekeerling een aanpak nodig heeft welk hem vooruitstuwt, zonder compromissen te sluiten met de noodzakelijke kennis van de Dien. Ook bekeerlingen hebben uiteenlopende kwesties waarmee de organisatie zorgvuldig mee dient om te gaan. Zodoende zal de organisatie een uitgekiemde plan van aanpak uitstippelen op maat.

Kent u iemand die hier behoefte aan zou kunnen hebben, dan raden wij u aan om contact met ons op te nemen.