Wat willen wij bieden?

Hisaab wilt geen werk van de reclassering overnemen. Echter, tracht zij wel een helpende hand te willen bieden en aandacht te schenken aan deze groep om hen te helpen, opdat zij niet het gevoel krijgen dat zij aan hunzelf zijn overgelaten. Vaak komen de gedetineerden in dezelfde milieu weer terug, omdat er niemand is die een hand naar hun toereikt.  Deze vicieuze cirkel dient te worden doorbroken, opdat de ex-gedetineerden ook ex-gedetineerden blijven en verder kijken naar hun toekomst als een praktiserende Moslim die op zoek is naar de Tevredenheid van Allah (swt) en oprecht berouw toont voor hun wandaden.

Kent u iemand die hier behoefte aan zou kunnen hebben, dan raden wij u aan om contact met ons op te nemen.

 

Het proces

De kennissen/familieleden van een ex-gedetineerde nemen contact op met Hisaab en presenteren de situatie van de ex-gedetineerde voor. Hisaab neemt contact op met de kennis/familielid om een gesprek te voeren en de situatie van de ex-gedetineerde persoon te analyseren. Na het voeren van een gesprek en een uitgebreide analyse van de situatie, zal Hisaab aangeven welk plan het heeft opgesteld qua tijd en activiteiten om het beoogde doel te halen. Het is belangrijk dat de ex-gedetineerde zelf ook de motivatie heeft om een verandering in zichzelf teweeg te willen brengen. Hisaab zal hierbij trachten om alles in haar machte te doen om deze verandering te realiseren.