Kandidaatnr.#1
Geboortejaar:1990
Afkomst:Turks
Samenvatting gesprek:Hij wilt in sjaa Allah het huwelijk voltooien om Allah (swt) te behagen. Om het in zijn woorden uit te drukken: "Ik ben op zoek naar een vrome praktiserende zuster die een verkoeling is voor mijn ogen, verwijzend naar surah Al-Furqan vers 74."


Onze gesprekken waren erg divers. Wij spraken over het concept van een huwelijk volgens Islam en de broeder kon zich daarin erg sterk uitdrukken over hoe men naar huwelijk dient te kijken binnen Islam. Wij hebben inhoudelijk gesproken over de problemen van de Oemma in Nederland, waaronder pleegzorg. Daarnaast gingen inhoudelijk in op Fiqh-e-Hanafi. Om het goed samen te vatten; het was duidelijk af te leiden dat de broeder over een goede basis beschikte aangaande de Dien en erg volwassen doch kalm overkwam.


Hij woont momenteel thuis en is op zoek naar zuster die het niet bezwaarlijk vindt om in te wonen. De broeder is zelf werkzaam als huiswerkbegeleider van uiteenlopende vakken en heeft volmondig aangegeven dat hij de vrouw Alhamdulillah kan onderhouden.


Hij heeft geen bepaalde voorkeur voor een etniciteit.


Kent u iemand die opzoek is naar een kandidaat om mee te trouwen en zij voldoet aan de gestelde voorwaarden, schroom dan niet om contact op te nemen met Hisaab op info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#2
Geboortejaar:1988
Afkomst:Surinaams
Samenvatting gesprek:Hij werkt momenteel als assistent-arts in een ziekenhuis en wilt binnen een aantal jaren zijn eigen huisarts-praktijk beginnen bi idhnillah.

Wij hebben gesproken over het beleven van de Dien in Nederland, het concept van een huwelijk en natuurlijk de wensen van de broeder. Wij waren het meest benieuwd ook naar zijn werk en hij gaf ook te kennen dat hij soms met het overlijden van een persoon in de ziekenhuis wordt geconfronteerd en dat het erbij hoort. Het leverde interessante gespreksstof op over hoe kort het leven wel niet is. Wij hebben een goede indruk van de broeder gekregen. De broeder is bezig met zijn Dien. Hij heeft een bepaalde focus in zijn leven.

Kennen jullie iemand die geschikt kan zijn voor de broeder, neem dan contact op met Hisaab via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#3
Geboortejaar:1985
Afkomst:Pakistaans/Surinaams
Samenvatting gesprek:De broeder heeft een eigen onderneming en is begaan met zijn religie. Het gesprek was ook erg positief verlopen, waarbij er uiteenlopende onderwerpen aan bod kwamen. De broeder heeft een volwassen kijk op het leven en is erg betrokken en behulpzaam tegenover de mensen. Hij is ook erg zelfstandig en erg netjes doch vlot in het communiceren, waardoor het gesprek ook inhoudelijk effectief verliep.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#5
Geboortejaar:1979
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:De broeder is geboren en getogen in Nederland. Is afgestudeerd en werkt zelf al geruime tijd binnen de IT. Hij woont op zichzelf en kan de zuster in sjaa Allah goed voorzien. Hij is op zoek naar een zuster met een rustige en zachtaardige karakter, waarmee hij een goed gesprek kan voeren. Het gesprek was erg positief verlopen, waarbij er levenservaringen werden uitgedeeld. Wij hebben duidelijke beeld gekregen over de zuster welk de broeder zoekt.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#8
Geboortejaar:1991
Afkomst:Turks
Samenvatting gesprek:De broeder is erg sociaal in de omgang en het gesprek verliep daarom ook erg soepel. Er is heel erg goed gesproken over de verwachtingen van de zuster en het huwelijk. De broeder heeft duidelijke richtlijnen en verwachtingspatronen aangegeven, zodat er meteen helderheid kan worden verschaft aan de zuster. Islam is hierbij de norm voor de broeder en hij wilt ook graag dat de zuster ernaar streeft. De broeder is bereid om zijn vrouw hierbij te helpen en steunen.

De zuster dient een goed hart en een goed karakter te hebben. Dit is heel erg belangrijk voor de broeder.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#9
Geboortejaar:1986
Afkomst:Somalisch
Samenvatting gesprek:De broeder heeft een goede baan binnen de financiele dienstverlening en is toe aan de volgende stap om het huwelijksleven in te gaan. Hij stelt het geloof voorop en is op zoek naar een zuster die zich daarin kan schikken en dat beiden elkaar kunnen steunen in het goede. Het gesprek verliep tevens ook erg vlot. Er kwamen verschillende onderwerpen aan bod, zoals onze hedendaagse maatschappij en hoe wij als Moslims dienen te leven in het Westen. Er is hieruit ook gebleken dat de broeder zich actief opstelt om de Oemma te helpen en ook een focus legt op het opvoeden van de kinderen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#10
Geboortejaar:1994
Afkomst:Turks
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de broeder was erg goed. De broeder kwam erg volwassen, welbespraakt en welgemanierd over. Bij hem staat Islam en familiebanden hoog in het lijst en hij wilt ook dat zijn toekomstige vrouw daarin meegaat. Wij hebben gesprek over het concept van een huwelijk vanuit Islam en omgang met familie. Uiteindelijk is het opgevallen dat er een sterke begrip vanuit Islam is omtrent beide onderwerpen en de verplichtingen tegenover de vrouw zelf. De broeder is zelf zachtaardig en beschikt over een nette houding, welk wij hebben kunnen afleiden uit het gesprek.

Kent u iemand in uw omgeving die eventueel interesse heeft om te willen trouwen, dan kan degene contact opnemen met Hisaab via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#11
Geboortejaar:1992
Afkomst:Pakistaan
Samenvatting gesprek:De broeder is afgestudeerd en werkt zelf al geruime tijd binnen de telefonie wereld. Hij is een vakman en verstaat zijn werk erg goed, waardoor hij ook gewild is door grote bedrijven. Hij woont op zichzelf en kan de zuster in sjaa Allah goed voorzien. Hij is op zoek naar een zuster met een rustige en zachtaardige karakter, waarmee hij een goed gesprek kan voeren en met wie hij een goede verstandhouding kan opbouwen. Eerlijkheid staat voorop. Het is zijn bedoeling dat hij tezamen met zijn toekomstige vrouw kan groeien in de Dien

Het gesprek ging veelal over religie en hoe men dient te belijden. Wij hebben duidelijk gesproken over het belijden van Islam ten tijde van het huwelijk, opdat er een helder beeld ontstaat en later geen miscommunicaties kunnen worden gevormd hieromtrent

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#12
Geboortejaar:1990
Afkomst:Pakistaans/Surinaams
Samenvatting gesprek:De broeder is jaar. Hij woont in Zoetermeer en is half-Pakistaan en half- Surinaams. Hij is momenteel werkzaam binnen de juridische sector voor een grote accountancy firma. Universitair afgestudeerd en bezig met het opdoen van kennis omtrent Islam, Alhamdulillah. Tevens beschikt de broeder over een eigen woning, waardoor het makkelijker is voor de zuster om in te trekken.

Wij hebben het gesprek met de broeder als erg open en oprecht ervaren. Er is goed gesproken over Islam, het concept van een huwelijk en natuurlijk over de familiestructuur.

Wij, van Hisaab, hebben een goede beeld gekregen van de broeder.

Kunnen jullie nagaan in jullie omgeving of er iemand bij het algemeen geschetste profiel van de broeder past en dan hopen wij het te vernemen in sjaa Allah. Jullie kunnen een email sturen naar info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#14
Geboortejaar:1994
Afkomst:Turks
Samenvatting gesprek:Onze gesprek met de broeder verliep erg vlot. De broeder is in een afrondend fase van zijn studie en is tegelijkertijd een freelance software-ontwikkelaar. Hij kan de zuster voorzien met zijn werk. Hij is erg netjes, zorgzaam en attent naar zijn omgeving. De broeder is heel erg duidelijk omtrent het pad welk hij samen met zijn vrouw wilt gaan bewandelen. Hij wilt enkel Islam als maatstaf en verwacht dat zijn vrouw dezelfde mentaliteit heeft en niets minder. Tevens verwacht de broeder dat de zuster kalm en geduldig is, omdat hijzelf ook erg kalm en geduldig is. Hij is erop gefocust om zijn vrouw gelukkig te houden en verwacht dat de vrouw dit waardeert en erkent. Het is daarom dat de broeder ook gebaat is bij een volwassen zuster en geen kinderachtige en eigenwijs karakter vertoont. Islamitisch argumentatie dient de boventoon te voeren, wanneer er kritiek wordt geleverd tijdens een discussie tussen de man en vrouw.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#16
Geboortejaar:1977
Afkomst:Turks
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de broeder was erg openhartig. Beiden hebben hun levenservaringen gedeeld en zijn veel over elkaar te weten gekomen.De broeder is erg ondernemend en heeft hierbij ook een onderneming tezamen met een non-commerciële stichting om ook de behoeftigen te helpen. Wij kunnen gerust zeggen dat de broeder een bezige bij is en zich ook volledig aan Islam commiteert, Alhamdulillah. De broeder is sportief en beschikt ook over een eigen woning. Er is heel veel gesproken over gedane levenservaringen op zakelijk en persoonlijk gebied, waardoor men duidelijk kan merken dat wij met een volwassen en verantwoordelijk persoon te maken hebben.

De broeder is op zoek naar een zuster die minimaal de wil heeft om te praktiseren als zij momenteel niet praktiseert. Hij wilt een rustige en kalme zuster die moet weten dat zij gesteund zal worden door haar man.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#17
Geboortejaar:1992
Afkomst:Turks
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de broeder verliep erg goed. De broeder is erg begaan met de Dien en het opdoen van kennis. Hij kan de zuster voorzien met zijn huidige baan. Wij zijn erg onder de indruk met zijn focus op de toekomst en zijn vastberadenheid om zijn doelen te behalen. De broeder maakt een hele zekere indruk en blijft tegelijkertijd erg nederig ter omwille van de Dien.

De broeder is op zoek naar een simpele doch gemotiveerde zuster vanuit Islam, zodat beiden zich kunnen richten op de toekomst en schikken in de rolverdeling welk door Allah (swt) is vastgelegd. Zij dient bewust te zijn van haar rol in het huwelijk enernaar streven om kennis op te doen van Islam.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#18
Geboortejaar:1989
Afkomst:Nederlands/Indonesisch
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de broeder verliep heel erg vanzelfsprekend, waarbij de nodige humor niet achterwege werd gelaten. De vader van de broeder is bekeerd en de broeder is geboren en getogen moslim. Hij heeft verteld over zijn pad aangaande het praktiseren en daaruit blijkt dat hij zichzelf altijd sterk maakte om Allah (swt) te gehoorzamen en de Dien beter te begrijpen. Zo’n mentaliteit is Alhamdulillah nog natuurlijk gebleven, waardoor hij zich telkens ontwikkelde binnen de Dien en zichzelf ook profileert als iemand die nooit zal stoppen met leren over Islam. De broeder is erg duidelijk in zijn bewoordingen en maakt zich sterk om zijn beoogde doelen te behalen. Hij heeft een goede baan binnen de zorg en blijft zich inzetten om andere specifieke kwaliteiten binnen de zorg ook eigen te maken.

De broeder is op zoek naar een praktiserende zuster met een prettige doch kalme uitstraling. Zij dient wel over de kwaliteiten te beschikken om op een bepaalde niveau te communiceren, zodat er vruchtbare communicatie in stand wordt gehouden door het koppel zelf en dat men niet op elkaar uitgekeken raakt. De zuster dient wel een bepaalde drive te hebben in haar leven, net zoals de broeder, zodat beiden doelen op aarde kunnen vaststellen en gezamenlijk kunnen behalen bi dihnillah.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#20
Geboortejaar:1972
Afkomst:Eritrees/Egyptisch
Samenvatting gesprek:Er is Alhamdulillah heel veel besproken met de broeder. Hij heeft openheid van zaken gegeven over zijn verleden en zijn pad om te praktiseren, zodat hij Allah (swt) steeds beter kan gehoorzamen. De broeder heeft islamitische studies gevolgd in Egypte (al-Azhar) en spreekt zowel Nederlands als Arabisch. Hij heeft een eigen woning. De broeder is niet eerder getrouwd geweest en is op zoek naar een praktiserende doch simpele zuster. Hij maakt er geen punt van als de zuster ook een kind heeft.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#21
Geboortejaar:1984
Afkomst:Irakees
Samenvatting gesprek:Het gesprek verliep erg goed, omdat er heel veel openheid van zaken werden gegeven om de broeder goed te leren kennen, waardoor er inhoudelijke vragen konden worden gesteld, zodat wij een betere beeld van de broeder konden krijgen.
Hij heeft een goede baan binnen de huisrenovatie-sector, een eigen huis en is zelf praktiserend, Alhamdulillah! De broeder heeft maa shaa Allah een hele grote hart, imponerende verantwoordelijkheidsgevoel en is erg welbespraakt. De broeder komt bij ons goed over en beschikt over de capaciteiten om een huwelijk te kunnen managen. Het oosk niet gehaal onbelangrijk dat de broeder zelf ook in de keuken erg actief kan zijn.

Hij is op zoek naar een zuster bij wie Islam als maatstaf en drijfveer wordt genomen. De broeder is op zichzelf niet veeleisend, zolang de zuster zich aan de Dien commiteert, waarbij omgang met de man in het huwelijk en het opvoeden van kinderen centraal staat in een huwelijk.
Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#22
Geboortejaar:1993
Afkomst:Egyptisch
Samenvatting gesprek:De broeder combineert zijn opleiding tezamen met een leidinggevende baan. Het gesprek met de broeder verliep vlot en het is duidelijk te merken dat de broeder ambitieus is en duidelijke doelen heeft gesteld. Hij is erg zelfstandig en beschikt over een sterke karakter, Alhamdulillah. Hij stelt het geloof voorop en is op zoek naar een zuster die zich daarin kan schikken en dat beiden elkaar kunnen steunen in het goede.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#23
Geboortejaar:1982
Afkomst:Turks
Samenvatting gesprek:Wij hebben een kwalitatieve onderhoud met elkaar gehad, waarin eigenlijk zijn wensen omtrent een partner en het verrichten van da’wa tot Islam het boventoon voerde. Tijdens onze gesprek zijn wij tot sterke inzichten gekomen en hieruit konden wij duidelijk afleiden dat de broeder zich serieus bezig houdt met Islam en erg sympathiek overkomt.

De broeder heeft een eigen woning en is zelf werkzaam als leraar. Hij is actief binnen het educatievebranche en geeft les over islam aan het basis en middelbare school. De broeder is bij machte om een zuster te onderhouden. Hij komt volwassen over en is op een gezonde manier erg bevlogen met Islam.

Hij verwacht ook dat de zuster een bepaalde vorm van activisme toont met betrekking tot Islam. De zuster dient islam als maatstaf te nemen en als enig gedachtegoed te promoten. Zij dient een sterke wil te hebben om te praktiseren en zich afstandelijk te houden van feministisch gedrag.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#24
Geboortejaar:1991
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de broeder was erg open. De broeder heeft duidelijk zijn situatie uitgelegd. Hij is actief binnen de technische branche en heeft zijn eigen woonplek, waardoor hij de zuster kan onderhouden en voorzien van een ruimte. De broeder is gedreven met het beleven van Islam en heeft een nette voorkomen.

Hij is op zoek naar een zuster die praktiseert en dezelfde mate van volwassenheid toont in het naleven van Islam. De broeder heeft zelf geen grote verwachtingspatroon noch bepaalde sepcifieke eisen. Hij wilt graag een huwelijk aangaan met een zuster die weet wat van haar gevraagd wordt aangaande Islam.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#25
Geboortejaar:1985
Afkomst:Half-Somalisch half-Surinaams
Samenvatting gesprek:Onze gesprek heeft heel veel verduidelijkt over hoe de broeder aankijkt tegen Islam, het huwelijk en zijn focus op de toekomst. De broeder beschikt over een full-time baan binnen de IT en is daarnaast vastberaden om in zichzelf te investeren door het behalen van certificaten om zichzelf nog beter te positioneren binnen de arbeidsmarkt. Hij heeft dezelfde drive en doorzettingsvermogen voor het opdoen van kennis omtrent Islam en om het Arabische taal steeds beter eigen te maken. De broeder woont op zichzelf en hiermee toont hij ook een bepaalde mate van volwassenheid en zelfstandigheid aan.

Hij heeft een heel duidelijk beeld over wat hij van zijn toekomstige partner verwacht. De zuster dient ook een bepaalde drive in haar leven te hebben in het opdoen van kennis. Hij wilt wel trouwen met een zuster die op een bepaalde ‘level’ kan communiceren, actief opstelt en zich conformeert aan de Dien. De broeder staat niet onwelwillend tegenover het feit dat de zuster wilt werken mits zij bepaalde ambities heeft, welk stroken met Islam.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#26
Geboortejaar:1980
Afkomst:Egyptisch
Samenvatting gesprek:Onze gesprek met de broeder was erg openhartig. De broeder praktiseert, heeft een eigen baan en woning. Hij komt erg sociaal, zorgzaam en volwassen over. De broeder is opzoek naar een zuster die praktiseert, samen met hem een gezin wilt stichten en beschikt over de capaciteit om een huwelijk gezamenlijk op een gezonde manier te dragen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#27
Geboortejaar:1977
Afkomst:Jemeniet
Samenvatting gesprek:De broeder beschikt over een goede baan binnen de technische sector. Hij is Alhamdulillah actief in een sector, waarbij specifieke kennis wordt vereist. Tevens beschikt de broeder over een aangename woonplek, opdat de zuster meteen kan intrekken. De broeder beschikt over een sterke Islamitische achtergrond en conformeert zich aan de Dien.

Hij is opzoek naar een zuster die zich conformeert aan de Dien. Zij zal ook in goede banen worden begeleid door de broeder aangaande de Dien in sjaa Allaah.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#30
Geboortejaar:1983
Afkomst:Somalisch
Samenvatting gesprek:De broeder is erg welbespraakt en verzorgd. Hij is een zelfstandige ondernemer en is bezig met het opstarten van een nieuwe onderneming. De broeder is eraan toe om een volgende stap in zijn leven te maken en dat is een huwelijk. Hij is opzoek naar een zachtaardig, zorgzaam en een begripvol individu. Zij dient Islam als leidraad te nemen en bereidheid te tonen om kennis op te doen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#31
Geboortejaar:1989
Afkomst:Turks
Samenvatting gesprek:De broeder heeft zich vanaf zijn 17de tot Islam bekeerd, nadat hij onderzoek deed over Islam en zijn identiteit toentertijd. Uit zijn levensverhaal kunnen wij opmaken dat het een hele volwassen en sterke broeder is qua mentaliteit. Hij laat zich niet snel van de stuk brengen wanneer hij achter een beslissing staat.

Tevens heeft de broeder ook een toekomstplan met perspectieven waaraan hij werkt. Dit zijn goede tekenen voor iemand die ook een huwelijk wilt dragen. Alhamdulillaah, de broeder is praktiserend en zet zich in om kennis op te doen. De broeder heeft een eigen woonplek en is niet beroerd om te verhuizen. Hij vindt het ook niet erg als de zuster part-time wilt werken.

De broeder is op zoek naar een avontuurlijk, lief, intelligent en een volwassen zuster om mee te trouwen. Uiteraard staat het praktiseren voorop.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#32
Geboortejaar:1974
Afkomst:Tunesisch
Samenvatting gesprek:Wij hebben een openhartig gesprek gevoerd met de broeder, waarbij hij zijn wensen duidelijk heeft gemaakt en duidelijkheid heeft verschaft over zijn situatie en achtergrond. De broeder is een ondernemer en houdt zich continue bezig met da’wa.

Hij is op zoek naar praktiserende, kalme en begripvolle zuster die hem bij kan staan. Hij wilt haar in sjaa Allaah bijstaan, zodat beiden zich kunnen focussen op hun verantwoordelijkheden vanuit Islam.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!


Kandidaatnr.#33
Geboortejaar:1984
Afkomst:Egyptisch
Samenvatting gesprek:Het gesprek verliep vlot, open en was erg leerzaam. De broeder is praktiserend, heeft een baan en een eigen huis. Hij staat bij zijn omgeving bekend als iemand die erg sociaal en dienend is. Uit onze gesprek konden wij ook afleiden dat de broeder een hele aangename en prettige persoonlijkheid heeft, waardoor er een gezonde sfeer ontstond en hierdoor konden wij inhoudelijk ingaan op zijn wensen en voorkeuren en tegelijkertijd ook zijn specifieke situatie beter in kaart konden brengen.

De broeder is op zoek naar een zuster die zich bezig houdt met de Dien en haar handelingen ook daarnaar refereert. Er wordt heel veel nadruk gelegd op een akhlaaq en vroomheid.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via in-fo@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#34
Geboortejaar:1966
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben uitgebreid met elkaar gesproken over religie, werk en zijn achtergrond. De broeder werkt binnen de ICT-branche, beschikt over een Eigen huurwoning en is een praktiserend Moslim. Hij is dus bij machte om een huwelijk te kunnen dragen en de verplichtingen bi idhnillah kan nakomen. Tijdens het gesprek hebben wij gemerkt dat de broeder openhartig en geheel eerlijk zijn huidige situatie heeft geschetst en heeft gesproken over de belangrijke aspecten in zijn verleden. Hierdoor hebben wij een beter beeld van de broeder verkregen en onze adviezen uitgewisseld en daarin heeft de broeder op een respectvolle manier ook een luisterend oor aan gegeven. De broeder komt daarnaast erg kalm, volwassen en welbespraakt over. De opgedane levenservaring komt de broeder daarbij goed van pas om een huwelijk te kunnen dragen in sjaa Allaah.

De broeder is op zoek naar iemand met dezelfde kalme karakter, een praktiserende gehalte en dat zij godsvrezendheid toont.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

Kandidaatnr.#35
Geboortejaar:1971
Afkomst:Algerijns
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de broeder verliep erg soepel. De broeder werkt, heeft een huurhuis en beschikt hiermee dus over de financiële mogendheid en een huisvesting om aan de verplichtingen te kunnen voldoen voor de zuster. De broeder praktiseert Islam, heeft een volwassen karakter en komt bescheiden over, maar dan op een positieve manier.

De broeder is op zoek naar een geduldig, praktiserende en lieve zuster. Islam is het allerbelangrijkst voor de broeder en hij is niet gebaat bij een specifieke etniciteit.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#36
Geboortejaar:1987
Afkomst:Angolees
Samenvatting gesprek:De broeder is op zijn 27ste bekeerd tot Islam. Hij had toen ook heel veel Moslims in zijn omgeving en zij nodigden hem vaak uit om naar de moskee te komen en hij weigerde, ondanks dat hij interesse had. Op een begeven moment kreeg hij een droom, waarin hij tot Islam werd uitgenodigd en twijfelde geen moment. Sinsdien is de broeder bezig met het praktiseren, veelvuldig bezig zijn met de Dien en omgang met broeders. Hij woont op zichzelf en is opzoek naar een praktiserende zuster met wie hij samen een gezin kan stichten waaraan de Oemma veel voordeel zal beleven.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#37
Geboortejaar:1983
Afkomst:Nederlands
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de broeder was erg openhartig. Er is openlijk gecommuniceerd over de huidige belevenis van Islam en het belang van het versterken van de Imaan. De broeder is al vanaf zijn 31ste Moslim en werkt Alhamdulillah erg hard aan het steeds verder verstevigen van het Islamitisch manier van denken en leven. De broeder is erg bevlogen met de Dien en draagt het ook met trots uit. Moge Allah (swt) hem belonen en laten groeien in de Dien.

Hij heeft een baan en een eigen woning. Hij kan de zuster goed voorzien en is zelf op zoek naar een kalme zuster met een rustige karakter. Het is voor de broeder erg belangrijk dat de zuster een bepaalde niveau van denken heeft vanuit Islam, zodat de broeder daar ook mee kan communiceren, omdat de broeder ervan houdt om na te denken, analyseren en om geode discussies mee te voeren om er uiteindelijk beter van te worden vanuit Islamitisch perspectief.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

Kandidaatnr.#40
Geboortejaar:1975
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben gezond en helder gesprek gevoerd omtrent o.a. de wensen en voorkeur van de broeder aangaande een geschikte huwelijkskandidate. De broeder is zelf praktiserend, doceert studenten en werkt daarnaast full-time. De broeder woont op zichzelf en wij kunnen op basis hiervan aangeven dat de broeder op een bepaalde manier stevig in zijn schoenen staat om een huwelijk te kunnen dragen. De broeder kwam heel erg vriendelijk en communicatief sterk over. Je merkt ook dat hij beschikt over de nodige levenservaring en zichzelf verrijkt met literatuur omtrent uiteenlopende onderwerpen, vanwege zijn kalmte en zijn manier van overbrengen.

De broeder is opzoek naar een zuster met wie hij op dezelfde level kan communiceren. Een zuster die een bepaalde gevoel heeft met het Arabisch en zich conformeert aan Islam. De broeder houdt ervan dat de zuster zich graag wenst te ontwikkelen in gebieden binnen de kaders van de Dien. Zoals de broeder het zelf zegt: "Een vrouwelijke jongedame die Allaah op de eerste plaats zet.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

Kandidaarnr.#41
Geboortejaar:1988
Afkomst:Surinaams
Samenvatting gesprek:Wij hebben een gezond onderhoud gevoerd met de broeder. Het is een intelligente broeder die zijn zaken goed op orde heeft. Hij heeft een stabiele functie en kan dus hierbij de zuster ook onderhouden. De broeder heeft een HBO opleiding afgerond en is op zoek naar een zuster die ook op dezelfde golflengte zit. De zuster dient zachtaardig, behulpzaam en sociaal te zijn.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#42
Geboortejaar:1994
Afkomst:Turks
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de broeder verliep geheel prettig. Er is uitgebreid gecommuniceerd over het huwelijksleven en haar uitdagingen. De broeder beschikt over een zelfstandige woonplek en is actief binnen de IT-branche. Hij verricht freelance werkzaamheden als graphic designer en is ook een website ontwikkelaar. De broeder praktiseert en is ook erg gehecht aan het feit dat de zuster zich ook vastklampt aan Islam. Hij is erg sportief en beoefent verschillende verdedigingssporten. Wij kunnen dus stellen dat de broeder communicatief sterk is en activistisch is ingesteld.

De broeder is daarom ook op zoek naar een zuster die zich sociaal opstelt, een positieve uitstraling heeft en zich niet verlegen maakt om de man te attenderen op de Islamitische voorschriften indien nodig.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

Kandidaatnr.#43
Geboortejaar:1990
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben een open gesprek gehad waarbij er uitgebreid en inhoudelijk is ingegaan op aspecten binnen en buiten het huwelijk. Zodoende hebben wij een helder beeld gekregen over de wensen en eisen van de broeder en ook wat de broeder zelf te bieden heeft.

De broeder werkt full-time binnen de financiele dienstverlening. Hij houdt van sporten, reizen en is daarnaast ook een familieman die uit een hecht en liefdevolle gezin komt. De broeder praktiseert en zet zich in om kennis te vergaren. Zijn omgeving heeft hem gestimuleerd om volgens de Dien te leven.

Hij is opzoek naar een gelovige, praktiserende zuster die bewust is van de familiale omgangen volgens Islam. De broeder kijkt niet naar iemands opleiding noch houdt hij de zuster tegen om te werken.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

Kandidaatnr.#45
Geboortejaar:1990
Afkomst:Ghanees
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de broeder verliep uitermate positief. De broeder werkt als zelfstandige binnen de IT-branche en is een praktiserende broeder, maa sjaa Allaah. Het is een verstandige en vriendelijke broeder die goed communiceert en heel veel zaken goed kan relativeren aangaande het huwelijk en het proces ernaartoe. Uit onze gesprek hebben wij kunnen opmaken dat de broeder een serieuze houding heeft naar een huwelijk toe en zichzelf in een gedegen positie heeft gerealiseerd om een huwelijk ook te kunnen dragen. Kortom; de broeder heeft de zuster het noodzakelijke te bieden vanuit de Dien. Hij is zelf heel erg flexibel qua eisen en wensen naar de zuster toe.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#46
Geboortejaar:1991
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben een uitgebreide gesprek gevoerd met de broeder omtrent zijn huidige situatie, wensen en eisen qua huwelijkskandidaat en zijn belevenis van de Dien. Uit het gesprek hebben wij kunnen opmaken dat de broeder beschikt over een vaste baan met vooruitzichten, want de broeder heeft zich goed gemanifesteerd in een branche met mogelijkheden. Tevens is de broeder erg duidelijk en punctueel omtrent een toekomstige partner, waarbij Islam als maatstaf dient te worden genomen. Hij beleeft islam ten volle en wilt dat de zuster zich daar vanaf dag 1 aan committeert en vastklampt. De broeder voldoet aan de verplichten aspecten om een huwelijk aan te gaan en te dragen, omdat hij zelfstandig is qua werk en huisvesting.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#47
Geboortejaar:1972
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Er is een openhartige sessie gevoerd met broeder, waarbij uiteenlopende onderwerpen zijn besproken tot in details. Uit het gesprek hebben wij kunnen afleiden dat de broeder weet waar hij over praat en hij heeft een gezonde dosis besef van de realiteit uit de gedane levenservaringen. De broeder heeft zich heel erg duidelijk uitgedrukt in wat hij wilt, hoe hij het leven ziet en beschikt over de nodige kennis om zijn toekomstige visie omtrent het huwelijk te kunnen laten realiseren. Onze broeder heeft maa sjaa Allaah een sterke onderneming opgebouwd en beschikt over goede huisvesting om de zuster te kunnen voorzien en faciliteren met de wil van Allaah (swt). Hij heeft de noodzakelijke know-how om een huwelijk vanuit Islam te belijden en ziet het huwelijk ook als een middel om het uiteindelijke en oorspronkelijke doel te bemachtigen; namelijk het dichtbij komen bij Allaah (swt) en Zijn (swt) Tevredenheid bereiken. Maa sjaa Allaah; de broeder ziet er uitermate gezond, verzorgd en fit uit, vanwege zijn sportieve achtergrond.

De broeder heeft een duidelijke beeld over zijn toekomstige vrouw en heeft in niet misstane woorden het noodzakelijke kenbaar gemaakt. Hij is gebaat bij eerlijke en betrouwbare zuster met een no-nonsense mentaliteit, zonder al teveel poeha en poespas. Loyaliteit is het sleutelwoord. De zuster dient enigzins gepokt en gemazeld te zijn in het leven, waardoor de broeder niet heel veel hoeft uit te leggen over hoe het in het leven werkt. De zuster dient een gezonde balans te hebben tussen haar eventuele werkleven (indien zij dit wenst) en het leven als een waardige huisvrouw en betrouwbare echtgenote. De zuster dient enkel Islam als maatstaf te nemen, het streven hebben om ernaar te leven en een gezonde bagage meenemen waar beiden als getrouwde koppel van kunnen profiteren in deze wereld en het Hiernamaals.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#48
Geboortejaar:1992
AfkomstAfghaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben een fijne gesprek met de broeder gevoerd. Wij konden afleiden uit het gesprek dat hij niet moeilijk in de omgang is en communicatief erg sterk is. De broeder zal binnenkort zijn opleiding binnen de techniek continueren in combinatie met een full-time baan. Hij heeft al een eigen woonplek, opdat de zuster makkelijk kan intrekken in een ruime huis. Verder is hij erg gedreven, vindt familie erg belangrijk en heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.

Hij is op zoek naar een zuster die qua dien stevig in haar schoenen staat en samen met hem wilt streven naar het Paradijs. Het is dus vanzelfsprekend dat de zuster leergierig dient te zijn en ontwikkeling in Islam tot een doel dient te verheffen. Zij dient eenvoudig te zijn.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#49
Geboortejaar:1993
Afkomst:Turks
Samenvatting gesprek:Wij hebben een gezond gesprek gevoerd met de broeder. Hij is nederig, zachtaardig en bescheiden op een correcte manier. De broeder heeft wel een bepaalde focus om te willen trouwen en creeert daarvoor ook de faclliteiten en gebruikt ook de benodige middelen qua educatie en werk om een huwelijk te dragen. Hij studeert ICT en zal binnenkort ook werken om zijn toekomstige partner te onderhouden.
De broeder beschikt over een eigen woonplek en is op zoek naar een zuster die aan de volgende eigenschappen voldoet conform zijn woorden:

Iemand waar ik op kan steunen, kan vertrouwen, alleen het goede wilt, mij begrijpt en een sterke band met mijn moeder kan hebben. Een mooie akhlaaq en iemand waar ik samen naar de Tevredenheid van Allaah constant mee zoekt.
Dat ze een karakter heeft om naar de voorbeelden van de vrouwen van de Profeet vrede zij met hem te kijken en na te streven. Niemand is perfect, maar hoe zij hebben geleefd, hoe zij de Islaam als hoog in het vaandel hadden. Een vrouw waar ik naar kan kijken en trots op kan zijn, hoe ze de Islaam met (positieve) trots draagt en een school is voor mijn kinderen in shaa Allaah

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#50
Geboortejaar:1989
Afkomst:Turks
Samenvatting gesprek:Er is een uitgebreid gesprek gevoerd met de broeder, waarin wij hebben gesproken over zijn voorkeur, eisen en verwachtingspatroon van een huwelijk. De broeder heeft een kalme uitstraling en volwassen voorkomen. Een broeder die zijn woorden voorzichtig uitkiest.

Hij werkt momenteel en prefereert een overstap naar de educatieve sector waarin progressie wordt geboekt. De broeder houdt van schaken, reizen en sporten.
De broeder is op zoek naar een spontaan, behulpzaam en zachtaardige zuster om een goede en rustige leven te leiden en samen te werken aan de gestelde doelen conform Islam.
Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#52
Geboortejaar:1980
Afkomst:Turks
Samnenvatting:Het gesprek met de broeder verliep vlekkeloos, vanwege de raakvlakken over begrip van Islam en toekomstvisie over het huwelijk. Wij hebben gesproken over de da’wa in Nederland, het leven van de broeder en zijn voorkeur en eisen aangaande een huwelijkskandidate.

De broeder is bewogen met Islam en actief in het dienen van de Dien. Hij prefereert ook een zuster die zich daarin kan schikken, een correcte begrip van Islam heeft en zich goed heeft ingelezen in het beleven van een huwelijk conform Islam. De broeder beschikt over de nodige levenservaring om een huwelijk te kunnen dragen en dit is een voordeel voor de zuster. Hij is hier open en ruimhartig over, zodat men weet dat de ervaring in de toekomst ten goede kan komen. Tevens heeft de broeder een goede woning en een uitstekende baan om aan de primaire verplichtingen te kunne voldoen voor een huwelijk.

Zijn verwachtingen van een huwelijk:

“Een huwelijk die gebaseerd is enkel op tevredenheid van Allah sb wt. Het doen en laten dient gebaseerd te zijn op het Goddelijke oordeel. Geen overtollig materialistische verwachting van het huwelijk en het leven. Zij moet wel bekend zijn met het huwelijk vanuit Islaam en wat de verantwoordelijkheid van de man en vrouw is. Of open moet staan om dit van zijn partner te leren.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#53
Geboortejaar:1986
Afkomst:Iraans
Samenvatting:Het gesprek met de broeder verliep erg soepel. Wij zijn inhoudelijk ingegaan op de huidige situatie van de broeder, zijn toekomstperspectieven, Islamitische mindset en zijn voorkeur en eisen met betrekking tot de zuster.

De broeder is praktiserend, heeft een full-time baan om de zuster te kunnen houden en beschikt over een woning waardoor de zuster meteen kan intrekken. Hij is bezig met het volgen van Islamitische lessen en omringt zichzelf ook met broeders om het Islamitisch sfeer intact te houden. De broeder heeft als toekomstperspectief om een gedegen fundament neer te leggen voor zijn Dien door middel van het afsluiten van een nikaah met een partner die dezelfde streven heeft. De broeder verwacht daarbij dus ook dat de zuster leeft conform de geboden van Islam en zich afzijdig houdt van de verboden van Islam om de beoogde resultaat te behalen, namelijk de tevredenheid van Allaah swt en het rust (sakiena) die het huwelijk met zich meebrengt.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#54
Geboortejaar:1985
Afkomst:Afghaans
Samenvatting:Er is uitgebreid gesproken met de broeder over zijn leven, visie, werk en familie. De broeder is heel erg gefocust en gefixeerd op het naleven van de wetgeving van Islam en wilt daar ook onder geen enkel beding afwijken en wenst minimaal dat de zuster hiernaar streeft. Hij is een ondernemer binnen de telecombranche en kan hierbij ook de zuster onderhouden Alhamdulillaah. De broeder is eigenlijk heel zijn leven ook een ondernemer geweest en vandaaruit komt ook zijn gedreven mentaliteit naar voren maa sjaa Allaah. Hij is erg gesteld op zijn familie. Vandaar ook dat eer en respect vanuit Islam een groot goed bij hem is.

Uit onze lange gesprek hebben wij opgemerkt dat de broeder heel duidelijk en recht toe recht aan is. Een belangrijk karateristiek, omdat je weet waar jij aan toe bent. Deze karateristiek wordt omkaderd door de Dien.

De zuster dient een sterk praktiserende gehalte te hebben. Zoals de broeder in zijn eigen woorden heeft aangegeven:

“Moge Allah mij een vrouw schenken die als eerst van Allah houd daarna van zijn Profeet Mohamed Sallallahu Alayhi Wa Sallam en daarna van haar ouders en na dat zij mij heeft leren kennen van mij houden om wille van Allah. Zij moet geen kinderachtige karakter hebben maar juist volwassen gedrag. Gevoel voor humor hebben binnen het huis niet giechelen en hoge stem hebben buiten in de openbare ruimtes. Vriendelijk zijn hulpzaam en zorgzaam voor haar ouders familie man kinderen en schoon familie. Ervan houden om haar te focusen op de opvoeding van kinderen en huishouden. Iemand die Quran en de Sunnah volgt en daarin heel serieus is en niks over het hoofd ziet als het om deze twee zaken gaat.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#55
Geboortejaar:1984
Afkomst:Guyanees (Indiaas)
Samenvatting:Wij hebben een openhartig gesprek gevoerd met de broeder en hij heeft zich ingespannen om zoveel mogelijk te vertellen over zichzelf en zijn wensen, waardoor het een nog gemakkelijker opgave is om een kandidate voor te stellen conform zijn wensen. De broeder heeft een eigen onderneming binnen de mobiliteitsbranche, beschikt over een eigen woonplek en kan dus hiermee de zuster onderhouden en voorzien van de noodzakelijkheden. Hij heeft niet heel veel voorkeuren, eisen tegenover de zuster en wilt gewoon een huwelijk aangaan, opdat beiden er beter van worden.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#56
Geboortejaar:1989
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de broeder verliep erg goed. De broeder ging in op zijn leven en ontwikkeling als Moslim. Hij doet kennis op over Islam en houdt zich bezig met nieuwe vraagstukken en de Islamitische visie daarop. Hij heeft daarnaast ook zijn Masters afgerond en heeft daaraan gerelateerd ook een baan binnen de financiële branche, vanwaaruit interessante mogelijkheden aanwezig zijn.

De broeder is niet zozeer gefixeerd op een bepaalde soort etniciteit. Hij wilt trouwen met een moslima die een bepaalde intellectuele denkvermogen heeft en dat is voor hem het allerbelangrijkst. De broeder is zelfstandig en heeft ook een zelfstandige houding en hij prefereert een zuster die met hem kan sparren in het leven over het leven.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#57
Geboortejaar:1982
Afkomst:Nederlands
Samenvatting:De broeder is op zijn 25ste bekeerd en heeft daarna zich ingezet om te leven en praktiseren conform islam. Hij heeft een eigen woonplek en is bezig met het opzetten van een onderneming binnen de marketing. De broeder komt zachtaardig, eloquent en respectvol over. Hij is erg betrokken met de oemma en zijn islamitische omgeving. De broeder heeft ambities op het gebied van praktiseren en op het gebied van creatief ondernemen en wenst dat zijn vrouw ook als een sparringspartner fungeert opdat beiden samen een toekomst kunnen opbouwen. Hij is verder heel erg sportief, houdt van de de natuur, leest zich veel in en wenst in de toekomst ook een vader te worden. Hij staat open voor een verhuizing in sha Allah.

De broeder is opzoek naar een volgend type:

Aantrekkelijk, lief, intelligent, uitdagend, doortastend, eigen mening maar boven alles houdt ze van Allah en zijn Boodschapper (vrede zij met hem). Ik zal kukelen in de ochtend voor fadjr en haar liefhebben. Zij kan mijn hulp verwachten met praktiseren en ik zal haar onvoorwaardelijk steunen als vrouw. Samen een toekomst opbouwen met geluk, humor en mooie, lieve kinderen. Ze mag mijn pluspunten versterken maar ook tekortkomingen aanvullen om mij een betere echtgenoot en vader te laten zijn. Dit zal ik ook voor haar doen. En ook haar onvergetelijke prachtige tijden laten beleven in Mekka en Medina in sha Allah!

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#58
Geboortejaar:1988
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben een uitermate verhelderend en uitgebreid gesprek gevoerd met de broeder, waarbij hij is ingegaan op zijn voorkeuren aangaande de zuster, zijn huidige leven en zijn toekomstplannen als een getrouwde man in sjaa Allaah. De broeder komt uit een warm en hecht familie en is gefocust op het naleven van de islamitische voorschriften. Hij heeft maa sjaa Allaah een hecht sociale netwerk en beschikt over een interessante functie binnen de commerciële sector. De broeder is zowel avontuurlijk als sportief ingesteld en vandaaruit kun je afleiden dat de broeder een enorme drive heeft om een actieve lifestyle na te streven en te behouden.

De broeder is daarom ook op zoek naar iemand die zich kan vinden in het bovenstaande en zich aangetrokken voelt tot dezelfde gedrevenheid en intellectuele sparingspartner kan vormen, waardoor deze huwelijk – met het verlof van Allaah (swt) – een succes kan worden. De zuster dient een ‘soulmate’ te worden waardoor beiden elkaar aanvullen om dichterbij Allaah (swt) te komen en dus het beste uit hunzelf halen op religieus gebied en het wereldse gebied binnen de kaders van Islam.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#59
Geboortejaar:1988
Afkomst:Iraans
Samenvatting:Het gesprek met de broeder was heel erg leerzaam. De broeder heeft een enerverend doch dynamische leven geleid welk hem heeft gebracht tot Islam. Hij investeert heel veel tijd in het praktiseren van islam en doet al een geruime tijd de nodige kennis op. De broeder is bij machte om voor de zuster zorg te dragen op financieel gebied en heeft ook een zelfstandig woonplek om aan de verplichtingen vanuit Islam te kunnen voldoen. De broeder wordt gekenmerkt door zijn levenservaringen en dat is een pluspunt voor de toekomst, omdat de broeder een huwelijk in principe beter kan beheren,

De broeder is op zoek naar een zuster die weliswaar hoog is opgeleid maar het is geen cruciale factor. De zuster dient communicatief vaardig, empathisch, zachtaardig, geduldig en positief te zijn ingesteld. De broeder zegt zelf:

“Ik zou graag een vrouw willen huwen die er van houdt om bezig te zijn met islam, het op doen van kennis of daden waarin dit naar voren komt. Op dit moment ben ik een islamitische opleiding aan het volgen. Ik zou willen dat er ruimte is voor groei voor beide in de islam. Ook vind ik aantrekkingskracht een belangrijke voorwaarde.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!