Kandidaatnr.#1
Geboortejaar:1990
Afkomst:Turks
Samenvatting gesprek:Hij wilt in sjaa Allah het huwelijk voltooien om Allah (swt) te behagen. Om het in zijn woorden uit te drukken: "Ik ben op zoek naar een vrome praktiserende zuster die een verkoeling is voor mijn ogen, verwijzend naar surah Al-Furqan vers 74."


Onze gesprekken waren erg divers. Wij spraken over het concept van een huwelijk volgens Islam en de broeder kon zich daarin erg sterk uitdrukken over hoe men naar huwelijk dient te kijken binnen Islam. Wij hebben inhoudelijk gesproken over de problemen van de Oemma in Nederland, waaronder pleegzorg. Daarnaast gingen inhoudelijk in op Fiqh-e-Hanafi. Om het goed samen te vatten; het was duidelijk af te leiden dat de broeder over een goede basis beschikte aangaande de Dien en erg volwassen doch kalm overkwam.


Hij woont momenteel thuis en is op zoek naar zuster die het niet bezwaarlijk vindt om in te wonen. De broeder is zelf werkzaam als huiswerkbegeleider van uiteenlopende vakken en heeft volmondig aangegeven dat hij de vrouw Alhamdulillah kan onderhouden.


Hij heeft geen bepaalde voorkeur voor een etniciteit.


Kent u iemand die opzoek is naar een kandidaat om mee te trouwen en zij voldoet aan de gestelde voorwaarden, schroom dan niet om contact op te nemen met Hisaab op info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#2
Geboortejaar:1988
Afkomst:Surinaams
Samenvatting gesprek:Hij werkt momenteel als assistent-arts in een ziekenhuis en wilt binnen een aantal jaren zijn eigen huisarts-praktijk beginnen bi idhnillah.

Wij hebben gesproken over het beleven van de Dien in Nederland, het concept van een huwelijk en natuurlijk de wensen van de broeder. Wij waren het meest benieuwd ook naar zijn werk en hij gaf ook te kennen dat hij soms met het overlijden van een persoon in de ziekenhuis wordt geconfronteerd en dat het erbij hoort. Het leverde interessante gespreksstof op over hoe kort het leven wel niet is. Wij hebben een goede indruk van de broeder gekregen. De broeder is bezig met zijn Dien. Hij heeft een bepaalde focus in zijn leven.

Kennen jullie iemand die geschikt kan zijn voor de broeder, neem dan contact op met Hisaab via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#3
Geboortejaar:1985
Afkomst:Pakistaans/Surinaams
Samenvatting gesprek:De broeder heeft een eigen onderneming en is begaan met zijn religie. Het gesprek was ook erg positief verlopen, waarbij er uiteenlopende onderwerpen aan bod kwamen. De broeder heeft een volwassen kijk op het leven en is erg betrokken en behulpzaam tegenover de mensen. Hij is ook erg zelfstandig en erg netjes doch vlot in het communiceren, waardoor het gesprek ook inhoudelijk effectief verliep.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#5
Geboortejaar:1979
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:De broeder is geboren en getogen in Nederland. Is afgestudeerd en werkt zelf al geruime tijd binnen de IT. Hij woont op zichzelf en kan de zuster in sjaa Allah goed voorzien. Hij is op zoek naar een zuster met een rustige en zachtaardige karakter, waarmee hij een goed gesprek kan voeren. Het gesprek was erg positief verlopen, waarbij er levenservaringen werden uitgedeeld. Wij hebben duidelijke beeld gekregen over de zuster welk de broeder zoekt.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#8
Geboortejaar:1991
Afkomst:Turks
Samenvatting gesprek:De broeder is erg sociaal in de omgang en het gesprek verliep daarom ook erg soepel. Er is heel erg goed gesproken over de verwachtingen van de zuster en het huwelijk. De broeder heeft duidelijke richtlijnen en verwachtingspatronen aangegeven, zodat er meteen helderheid kan worden verschaft aan de zuster. Islam is hierbij de norm voor de broeder en hij wilt ook graag dat de zuster ernaar streeft. De broeder is bereid om zijn vrouw hierbij te helpen en steunen.

De zuster dient een goed hart en een goed karakter te hebben. Dit is heel erg belangrijk voor de broeder.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#14
Geboortejaar:1994
Afkomst:Turks
Samenvatting gesprek:Onze gesprek met de broeder verliep erg vlot. De broeder is in een afrondend fase van zijn studie en is tegelijkertijd een freelance software-ontwikkelaar. Hij kan de zuster voorzien met zijn werk. Hij is erg netjes, zorgzaam en attent naar zijn omgeving. De broeder is heel erg duidelijk omtrent het pad welk hij samen met zijn vrouw wilt gaan bewandelen. Hij wilt enkel Islam als maatstaf en verwacht dat zijn vrouw dezelfde mentaliteit heeft en niets minder. Tevens verwacht de broeder dat de zuster kalm en geduldig is, omdat hijzelf ook erg kalm en geduldig is. Hij is erop gefocust om zijn vrouw gelukkig te houden en verwacht dat de vrouw dit waardeert en erkent. Het is daarom dat de broeder ook gebaat is bij een volwassen zuster en geen kinderachtige en eigenwijs karakter vertoont. Islamitisch argumentatie dient de boventoon te voeren, wanneer er kritiek wordt geleverd tijdens een discussie tussen de man en vrouw.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#17
Geboortejaar:1992
Afkomst:Turks
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de broeder verliep erg goed. De broeder is erg begaan met de Dien en het opdoen van kennis. Hij kan de zuster voorzien met zijn huidige baan. Wij zijn erg onder de indruk met zijn focus op de toekomst en zijn vastberadenheid om zijn doelen te behalen. De broeder maakt een hele zekere indruk en blijft tegelijkertijd erg nederig ter omwille van de Dien.

De broeder is op zoek naar een simpele doch gemotiveerde zuster vanuit Islam, zodat beiden zich kunnen richten op de toekomst en schikken in de rolverdeling welk door Allah (swt) is vastgelegd. Zij dient bewust te zijn van haar rol in het huwelijk enernaar streven om kennis op te doen van Islam.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#20
Geboortejaar:1972
Afkomst:Eritrees/Egyptisch
Samenvatting gesprek:Er is Alhamdulillah heel veel besproken met de broeder. Hij heeft openheid van zaken gegeven over zijn verleden en zijn pad om te praktiseren, zodat hij Allah (swt) steeds beter kan gehoorzamen. De broeder heeft islamitische studies gevolgd in Egypte (al-Azhar) en spreekt zowel Nederlands als Arabisch. Hij heeft een eigen woning. De broeder is niet eerder getrouwd geweest en is op zoek naar een praktiserende doch simpele zuster. Hij maakt er geen punt van als de zuster ook een kind heeft.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#27
Geboortejaar:1977
Afkomst:Jemeniet
Samenvatting gesprek:De broeder beschikt over een goede baan binnen de technische sector. Hij is Alhamdulillah actief in een sector, waarbij specifieke kennis wordt vereist. Tevens beschikt de broeder over een aangename woonplek, opdat de zuster meteen kan intrekken. De broeder beschikt over een sterke Islamitische achtergrond en conformeert zich aan de Dien.

Hij is opzoek naar een zuster die zich conformeert aan de Dien. Zij zal ook in goede banen worden begeleid door de broeder aangaande de Dien in sjaa Allaah.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#30
Geboortejaar:1983
Afkomst:Somalisch
Samenvatting gesprek:De broeder is erg welbespraakt en verzorgd. Hij is een zelfstandige ondernemer en is bezig met het opstarten van een nieuwe onderneming. De broeder is eraan toe om een volgende stap in zijn leven te maken en dat is een huwelijk. Hij is opzoek naar een zachtaardig, zorgzaam en een begripvol individu. Zij dient Islam als leidraad te nemen en bereidheid te tonen om kennis op te doen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#32
Geboortejaar:1974
Afkomst:Tunesisch
Samenvatting gesprek:Wij hebben een openhartig gesprek gevoerd met de broeder, waarbij hij zijn wensen duidelijk heeft gemaakt en duidelijkheid heeft verschaft over zijn situatie en achtergrond. De broeder is een ondernemer en houdt zich continue bezig met da’wa.

Hij is op zoek naar praktiserende, kalme en begripvolle zuster die hem bij kan staan. Hij wilt haar in sjaa Allaah bijstaan, zodat beiden zich kunnen focussen op hun verantwoordelijkheden vanuit Islam.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!


Kandidaatnr.#33
Geboortejaar:1984
Afkomst:Egyptisch
Samenvatting gesprek:Het gesprek verliep vlot, open en was erg leerzaam. De broeder is praktiserend, heeft een baan en een eigen huis. Hij staat bij zijn omgeving bekend als iemand die erg sociaal en dienend is. Uit onze gesprek konden wij ook afleiden dat de broeder een hele aangename en prettige persoonlijkheid heeft, waardoor er een gezonde sfeer ontstond en hierdoor konden wij inhoudelijk ingaan op zijn wensen en voorkeuren en tegelijkertijd ook zijn specifieke situatie beter in kaart konden brengen.

De broeder is op zoek naar een zuster die zich bezig houdt met de Dien en haar handelingen ook daarnaar refereert. Er wordt heel veel nadruk gelegd op een akhlaaq en vroomheid.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via in-fo@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#34
Geboortejaar:1966
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben uitgebreid met elkaar gesproken over religie, werk en zijn achtergrond. De broeder werkt binnen de ICT-branche, beschikt over een Eigen huurwoning en is een praktiserend Moslim. Hij is dus bij machte om een huwelijk te kunnen dragen en de verplichtingen bi idhnillah kan nakomen. Tijdens het gesprek hebben wij gemerkt dat de broeder openhartig en geheel eerlijk zijn huidige situatie heeft geschetst en heeft gesproken over de belangrijke aspecten in zijn verleden. Hierdoor hebben wij een beter beeld van de broeder verkregen en onze adviezen uitgewisseld en daarin heeft de broeder op een respectvolle manier ook een luisterend oor aan gegeven. De broeder komt daarnaast erg kalm, volwassen en welbespraakt over. De opgedane levenservaring komt de broeder daarbij goed van pas om een huwelijk te kunnen dragen in sjaa Allaah.

De broeder is op zoek naar iemand met dezelfde kalme karakter, een praktiserende gehalte en dat zij godsvrezendheid toont.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

Kandidaatnr.#35
Geboortejaar:1971
Afkomst:Algerijns
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de broeder verliep erg soepel. De broeder werkt, heeft een huurhuis en beschikt hiermee dus over de financiële mogendheid en een huisvesting om aan de verplichtingen te kunnen voldoen voor de zuster. De broeder praktiseert Islam, heeft een volwassen karakter en komt bescheiden over, maar dan op een positieve manier.

De broeder is op zoek naar een geduldig, praktiserende en lieve zuster. Islam is het allerbelangrijkst voor de broeder en hij is niet gebaat bij een specifieke etniciteit.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#36
Geboortejaar:1987
Afkomst:Angolees
Samenvatting gesprek:De broeder is op zijn 27ste bekeerd tot Islam. Hij had toen ook heel veel Moslims in zijn omgeving en zij nodigden hem vaak uit om naar de moskee te komen en hij weigerde, ondanks dat hij interesse had. Op een begeven moment kreeg hij een droom, waarin hij tot Islam werd uitgenodigd en twijfelde geen moment. Sinsdien is de broeder bezig met het praktiseren, veelvuldig bezig zijn met de Dien en omgang met broeders. Hij woont op zichzelf en is opzoek naar een praktiserende zuster met wie hij samen een gezin kan stichten waaraan de Oemma veel voordeel zal beleven.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#40
Geboortejaar:1975
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben gezond en helder gesprek gevoerd omtrent o.a. de wensen en voorkeur van de broeder aangaande een geschikte huwelijkskandidate. De broeder is zelf praktiserend, doceert studenten en werkt daarnaast full-time. De broeder woont op zichzelf en wij kunnen op basis hiervan aangeven dat de broeder op een bepaalde manier stevig in zijn schoenen staat om een huwelijk te kunnen dragen. De broeder kwam heel erg vriendelijk en communicatief sterk over. Je merkt ook dat hij beschikt over de nodige levenservaring en zichzelf verrijkt met literatuur omtrent uiteenlopende onderwerpen, vanwege zijn kalmte en zijn manier van overbrengen.

De broeder is opzoek naar een zuster met wie hij op dezelfde level kan communiceren. Een zuster die een bepaalde gevoel heeft met het Arabisch en zich conformeert aan Islam. De broeder houdt ervan dat de zuster zich graag wenst te ontwikkelen in gebieden binnen de kaders van de Dien. Zoals de broeder het zelf zegt: "Een vrouwelijke jongedame die Allaah op de eerste plaats zet.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

Kandidaarnr.#41
Geboortejaar:1988
Afkomst:Surinaams
Samenvatting gesprek:Wij hebben een gezond onderhoud gevoerd met de broeder. Het is een intelligente broeder die zijn zaken goed op orde heeft. Hij heeft een stabiele functie en kan dus hierbij de zuster ook onderhouden. De broeder heeft een HBO opleiding afgerond en is op zoek naar een zuster die ook op dezelfde golflengte zit. De zuster dient zachtaardig, behulpzaam en sociaal te zijn.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#47
Geboortejaar:1972
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Er is een openhartige sessie gevoerd met broeder, waarbij uiteenlopende onderwerpen zijn besproken tot in details. Uit het gesprek hebben wij kunnen afleiden dat de broeder weet waar hij over praat en hij heeft een gezonde dosis besef van de realiteit uit de gedane levenservaringen. De broeder heeft zich heel erg duidelijk uitgedrukt in wat hij wilt, hoe hij het leven ziet en beschikt over de nodige kennis om zijn toekomstige visie omtrent het huwelijk te kunnen laten realiseren. Onze broeder heeft maa sjaa Allaah een sterke onderneming opgebouwd en beschikt over goede huisvesting om de zuster te kunnen voorzien en faciliteren met de wil van Allaah (swt). Hij heeft de noodzakelijke know-how om een huwelijk vanuit Islam te belijden en ziet het huwelijk ook als een middel om het uiteindelijke en oorspronkelijke doel te bemachtigen; namelijk het dichtbij komen bij Allaah (swt) en Zijn (swt) Tevredenheid bereiken. Maa sjaa Allaah; de broeder ziet er uitermate gezond, verzorgd en fit uit, vanwege zijn sportieve achtergrond.

De broeder heeft een duidelijke beeld over zijn toekomstige vrouw en heeft in niet misstane woorden het noodzakelijke kenbaar gemaakt. Hij is gebaat bij eerlijke en betrouwbare zuster met een no-nonsense mentaliteit, zonder al teveel poeha en poespas. Loyaliteit is het sleutelwoord. De zuster dient enigzins gepokt en gemazeld te zijn in het leven, waardoor de broeder niet heel veel hoeft uit te leggen over hoe het in het leven werkt. De zuster dient een gezonde balans te hebben tussen haar eventuele werkleven (indien zij dit wenst) en het leven als een waardige huisvrouw en betrouwbare echtgenote. De zuster dient enkel Islam als maatstaf te nemen, het streven hebben om ernaar te leven en een gezonde bagage meenemen waar beiden als getrouwde koppel van kunnen profiteren in deze wereld en het Hiernamaals.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#48
Geboortejaar:1992
AfkomstAfghaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben een fijne gesprek met de broeder gevoerd. Wij konden afleiden uit het gesprek dat hij niet moeilijk in de omgang is en communicatief erg sterk is. De broeder zal binnenkort zijn opleiding binnen de techniek continueren in combinatie met een full-time baan. Hij heeft al een eigen woonplek, opdat de zuster makkelijk kan intrekken in een ruime huis. Verder is hij erg gedreven, vindt familie erg belangrijk en heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.

Hij is op zoek naar een zuster die qua dien stevig in haar schoenen staat en samen met hem wilt streven naar het Paradijs. Het is dus vanzelfsprekend dat de zuster leergierig dient te zijn en ontwikkeling in Islam tot een doel dient te verheffen. Zij dient eenvoudig te zijn.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#53
Geboortejaar:1986
Afkomst:Iraans
Samenvatting:Het gesprek met de broeder verliep erg soepel. Wij zijn inhoudelijk ingegaan op de huidige situatie van de broeder, zijn toekomstperspectieven, Islamitische mindset en zijn voorkeur en eisen met betrekking tot de zuster.

De broeder is praktiserend, heeft een full-time baan binnen de pedagogie om de zuster te kunnen houden en beschikt over een woning waardoor de zuster meteen kan intrekken. Hij is bezig met het volgen van Islamitische lessen en omringt zichzelf ook met broeders om het Islamitisch sfeer intact te houden. De broeder heeft als toekomstperspectief om een gedegen fundament neer te leggen voor zijn Dien door middel van het afsluiten van een nikaah met een partner die dezelfde streven heeft. De broeder verwacht daarbij dus ook dat de zuster leeft conform de geboden van Islam en zich afzijdig houdt van de verboden van Islam om de beoogde resultaat te behalen, namelijk de tevredenheid van Allaah swt en het rust (sakiena) die het huwelijk met zich meebrengt.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#55
Geboortejaar:1984
Afkomst:Guyanees (Indiaas)
Samenvatting:Wij hebben een openhartig gesprek gevoerd met de broeder en hij heeft zich ingespannen om zoveel mogelijk te vertellen over zichzelf en zijn wensen, waardoor het een nog gemakkelijker opgave is om een kandidate voor te stellen conform zijn wensen. De broeder heeft een eigen onderneming binnen de mobiliteitsbranche, beschikt over een eigen woonplek en kan dus hiermee de zuster onderhouden en voorzien van de noodzakelijkheden. Hij heeft niet heel veel voorkeuren, eisen tegenover de zuster en wilt gewoon een huwelijk aangaan, opdat beiden er beter van worden.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#57
Geboortejaar:1982
Afkomst:Nederlands
Samenvatting:De broeder is op zijn 25ste bekeerd en heeft daarna zich ingezet om te leven en praktiseren conform islam. Hij heeft een eigen woonplek en is bezig met het opzetten van een onderneming binnen de marketing. De broeder komt zachtaardig, eloquent en respectvol over. Hij is erg betrokken met de oemma en zijn islamitische omgeving. De broeder heeft ambities op het gebied van praktiseren en op het gebied van creatief ondernemen en wenst dat zijn vrouw ook als een sparringspartner fungeert opdat beiden samen een toekomst kunnen opbouwen. Hij is verder heel erg sportief, houdt van de de natuur, leest zich veel in en wenst in de toekomst ook een vader te worden. Hij staat open voor een verhuizing in sha Allah.

De broeder is opzoek naar een volgend type:

Aantrekkelijk, lief, intelligent, uitdagend, doortastend, eigen mening maar boven alles houdt ze van Allah en zijn Boodschapper (vrede zij met hem). Ik zal kukelen in de ochtend voor fadjr en haar liefhebben. Zij kan mijn hulp verwachten met praktiseren en ik zal haar onvoorwaardelijk steunen als vrouw. Samen een toekomst opbouwen met geluk, humor en mooie, lieve kinderen. Ze mag mijn pluspunten versterken maar ook tekortkomingen aanvullen om mij een betere echtgenoot en vader te laten zijn. Dit zal ik ook voor haar doen. En ook haar onvergetelijke prachtige tijden laten beleven in Mekka en Medina in sha Allah!

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#59
Geboortejaar:1988
Afkomst:Iraans
Samenvatting:Het gesprek met de broeder was heel erg leerzaam. De broeder heeft een enerverend doch dynamische leven geleid welk hem heeft gebracht tot Islam. Hij investeert heel veel tijd in het praktiseren van islam en doet al een geruime tijd de nodige kennis op. De broeder is bij machte om voor de zuster zorg te dragen op financieel gebied en heeft ook een zelfstandig woonplek om aan de verplichtingen vanuit Islam te kunnen voldoen. De broeder wordt gekenmerkt door zijn levenservaringen en dat is een pluspunt voor de toekomst, omdat de broeder een huwelijk in principe beter kan beheren,

De broeder is op zoek naar een zuster die weliswaar hoog is opgeleid maar het is geen cruciale factor. De zuster dient communicatief vaardig, empathisch, zachtaardig, geduldig en positief te zijn ingesteld. De broeder zegt zelf:

“Ik zou graag een vrouw willen huwen die er van houdt om bezig te zijn met islam, het op doen van kennis of daden waarin dit naar voren komt. Op dit moment ben ik een islamitische opleiding aan het volgen. Ik zou willen dat er ruimte is voor groei voor beide in de islam. Ook vind ik aantrekkingskracht een belangrijke voorwaarde.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#60
Geboortejaar:1989
Afkomst:Egyptisch
Samenvatting:Wij hebben een fijn gesprek gevoerd met de broeder. Hij heeft verschillende diploma’s behaald en werkt momen-teel om een ander PhD te behalen en tegelijkertijd is hij werkzaam binnen zijn curriculum om de financiële verplichtingen van een huwelijk na te kunnnen komen. De broeder woont op zichzelf en heeft heel veel gereisd in zijn leven en dat is wel imposant te noemen. Hiermee heeft hij heel veel ervaring opgedaan in het omgaan met mensen van verschillende culturen en het heeft ook zijn horizon verbreed. Hij spreekt vloeiend Arabisch & Engels. Verder houdt de broeder van de natuur en is hij praktiserend en begaand met Islam. Hij beschrijft zichzelf als ‘open-minded doch conservatief aangaande het volgen van de regels van Islam en familiezaken’.

De broder is op zoek naar een zuster die Allaah (swt) vreest, Islam respecteert en goede moraal vertoont. Hij vindt uiterlijke verzorging belangrijk en dat de zuster het famileleven accepteert en waardeert.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#62
Geboortejaar:1983
Afkomst:Irakees
Samenvatting:Ons gesprek met de broeder was veruit het meest inspirerende en bewogen gesprek tijdens ons bestaan, want deze broeder heeft zijn positieve uitstraling en vertrouwen in Allaah (swt) en zijn Dien behouden in situaties waarin de meeste mensen het misschien allang hadden opgegeven en gekozen voor een leven welk vreemd is van Islam.

Onze broeder is gekenmerkt en gesterkt door zijn levenservaringen en staat momenteel in een gezonde positie om een huwelijk aan te gaan vanuit het Islamitisch perspectief. Hij heeft een full-time baan als service engineer, heeft zijn diploma bijna behaald in het technische sector en heeft een eigen woning, waardoor de broeder een zuster kan voorzien conform Islam. De broeder woont sinds 2008 in Nederland, heeft een universitaire opleiding in Irak genoten en spreekt maarliefst 6 verschillende talen en kan zich meer dan goed in het Nederlands uitdrukken. Hij heeft sterke karakter, volwassen houding en een verzorgde overkomen. Hij doet geen concessies aangaande Islam en is iemand die houdt van lezen en heel veel reizen.

De broeder is op zoek naar een praktiserende, geduldige en lieve zuster. Zij dient niet dominant maar erg begripvol te zijn. De zuster dient een goed gedrag te hebben tezamen met een ontwikkeld intellect.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#63
Geboortejaar:1984
Afkomst:Irakees
Samenvatting:Het gesprek met de broeder was erg aangenaam. Hij is maa sjaa Allaah door drie verschillende broeders aangeschreven bij mij als een persoon met godsvrees en een uitmuntende Islamitische karakter. En als drie verschillenden broeders goed en positief sprekend over een broeder dan zal daar vast wel een kern van waarheid in zitten. De broeder praktiseert islam, heeft een baan en een huis en wilt in de nabije toekomst ook zijn eigen bedrijf opstarten vanwege de mogelijkheden in zijn vakgebied binnen het bouwbranche. Het is een hele zachtaardige en spontane broeder en goed in de omgang bij zijn omgeving.

Hij is op zoek naar een vrome, praktiserende zuster die zich conform Islam kleedt. Zij dient een steun en toeverlaat te zijn voor de broeder, zodat hij ook haar haar rechten kan geven in een gezonde en harmonieuze huwelijk.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#64
Geboortejaar:1985
Afkomst:Somalisch/Jemenitisch
Samenvatting:Wij hebben een heel goed gesprek met de broeder. Hij werkt full-time en probeert middels certificaten op HBO niveau het IT-branche binnen te komen in de toekomst. De broeder is heel erg begaan met Islam en investeert tijd in de moskee om anderen te educeren omtrent Islam en het Arabische taal. Hij is erg gesteld op lezen, fitnessen en koken. De broeder komt erg kalm, verstandig en volwassen over. Hij woont op zichzelf en is een erg zelfstandige individu.

De broeder is op zoek naar een zuster die kennis over Islam belangrijk vindt en ernaar streeft om meer kennis op te doen. De zuster dient zelf kalm te zijn aangezien hij ook een geduldige persoonlijkheid heeft.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#66
Geboortejaar:1990
Afkomst:Egyptisch
Samenvatting:Wij hebben een amicabel en open gesprek gevoerd met de broeder. De broeder werkt binnen de logistiek en heeft ambitie om ernaast ook te studeren. De broeder woont op zichzelf en is flexibel om te verhuizen als de zuster dat prefereert. Verder is de broeder praktiserend en ook goed onderlegd in het Arabisch. Hij communiceert heel makkelijk en heeft een verzorgde overkomen. De broeder is maa sjaa Allaah erg vriendelijk en heeft een grote hart.

Hij is op zoek naar een praktiserend, zorgzame en verzorgde zuster. De broeder vindt het niet erg als de zuster ook tijdens het huwelijk wilt werken. Hij is niet moeilijk qua eisen, zolang de zuster een steun en toeverlaat is.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#67
Geboortejaar:1986
Afkomst:Turks
Samenvatting:Het gesprek met de broeder verliep goed en wij hebben een goed begrip kunnen krijgen over hoe hij in het leven staat. De broeder praktiseert Islam, heeft een eigen bouwbedrijf en heeft ook een eigen woonplek, waardoor de zuster meteen kan intrekken. Hij is erg zelfstandig en volwassen om het huwelijk te kunnen dragen en hij wilt ook een huwelijk aangaan om een gezin te stichten en dichterbij Allaah (swt) te komen. De broeder heeft familie in Nederland en is begeven onder een omgeving van broeders.

Hij wilt een simpel doch praktiserende zuster die bekend is met de tradities en cultuur van Islam en zich niets aantrekt van tradities en culturen buiten Islam. De broeder is niet geinteresseerd in iemands opleiding of werk maar legt nadruk op gedrag, verzorgdheid en goed karakter.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#68
Geboortejaar:1979
Afkomst:Nigerees
Samenvatting:Wij hebben een openhartig gesprek gevoerd met de broeder. Hij is begaafd met het spreken van 6 verschillende talen, waaronder Arabisch, Nederlands, Engels en Frans. De broeder praktiseert Islam, werkt als inventaris-manager en onderneemt zelf in onroerend goed in Afrika.

De broeder is op zoek naar een praktiserende zuster die een geduldige karakter heeft. Hij is zelf een zelfstandig en volwassen individu en wenst dat de zuster ook een mate van volwassenheid heeft om een huwelijk samen te kunnen dragen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#70
Geboortejaar:1989
Afkomst:Turks
Samenvatting:Het gesprek met de broeder was zeer aangenaam. Wij hebben open gesproken over het verleden, heden en de toekomst. Hij heeft gesproken over zijn leermomenten en dat hij nu in het heden zich zo goed mogelijk wilt conformeren aan de Dien, want daar ligt de toekomst. De broeder heeft een eigen woonplek, werkt full-time en praktiseert Islam. In zijn vrije tijd is hij erg betrokken als vrijwilliger bij zijn plaatselijke moskee om in contact te blijven met zowel de jongeren als de ouderen en investeert hij in zichzelf om een betere Moslim te worden.

De broeder zoekt een begripvolle zuster met wie hij samen een leven kan opbouwen en dat zij beiden tijd investeren om dichterbij Allaah (swt) te komen. De opgedane levenservaring van zowel de broeder als de zuster moeten ervoor zorgen dat beiden werken aan harmonieuze samenwerking. De zuster dient gelovig, lief en zorgzaam te zijn. Zij dient ook een gezonde dosis zelfvertrouwen te hebben om een huwelijk te kunnen dragen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#72
Geboortejaar:1986
Afkomst:Palestijns
Samenvatting:Wij hebben een mooie doch heftige gesprek gehad met de broeder. Hij heeft zijn Accountancy opleiding afgerond en wilt in die vakgebied ook actief zijn om te werken. Hij heeft zijn eiggn woonplek en is daarnaast vaak in de moskee te vinden, waardoor hij ook een gezonde sociale kring heeft opgebouwd. De broeder is har dop weg om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen en spreekt uiteraard vloeiend Arabisch. De broeder ziet er verzogd uit en heeft familie in Nederland. Hij vertelde over zijn ervaringen om van ene plek naar het andere plek te reizen en dat was nogal moeilijk om te vernemen, want het vluchten van een oorlogsgebied en alle uitdagingen die daabij komen kijken, kunnen een negatief effect hebben bij een individu, maar deze broeders komt juist geduldig en zachtaardig over, Alhamdulillaah.

Hij is op zoek naar een zuster met wie hij samen een leven kan leiden naar Tevredenheid van Allaah (swt). De zuster dient een rustig overkomen te hebben en een gezonde mate van begrip te hebben van de Dien om samen sterker te staan in Islam.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#74
Geboortejaar:1969
Afkomst:Surinaams
Samenvatting:Het gesprek met de broeder smaakt naar meer, aangezien wij over uiteenlopende onderwerpen hebben gesproken, vanwaaruit interessante leermomenten en invalshoeken naar voren zijn gekomen op Islamitisch en huwelijksgebied. De broeder is heel erg aangenaam om mee te spreken vanwege zijn kalmte en welingelichte visie over Islam. Hij is iemand die zich heeft ingezet voor Islam en het educatieve gedeelte binnen Islam en deze mate van propageren heeft hem tot een gerespecteerde en geliefde individu gemaakt binnen de gemeenschap. De broeder is nog steeds actief binnen de gemeenschap om een generatie van Moslims naar voren te brengen die een absolute meerwaarde kunnen zijn voor de wereld.

De broeder heeft een zware verantwoordelijkheidsgevoel voor familie en het opvoeden van kinderen en het leiden van een huwelijk. Hij beschikt over de benodigde middelen zoals het financiële gedeelte, een zelfstandige woonplek en een islamitische bewustzijn om een huwelijk te kunnen dragen. Hij is ook opzoek naar een volwassen, praktiserende zuster die een soulmate dient te worden om een gezonde huwelijk te realiseren.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#77
Geboortejaar:1981
Afkomst:Irakees
Samenvatting:Het gesprek met de broeder verliep goed. Het feit dat wij ook een gezamenlijke vriend hebben maakt het gesprek ook weer wat relaxter. Uit het gesprek hebben wij kunnen merken dat de broeder principieel is ingesteld, een familiemens is en ook een mate van verantwoordelijkheid toont, waardoor het een interessante uitdaging is voor ons om te matchen.

De broeder is principieel ingesteld, omdat hij de mogelijkheid heeft gehad om eerder te trouwen, maar hij heeft zich vastgeklampt aan de Islamitische concepten en gedragingen, waardoor hij niet in het verleden overstag is gegaan. Hij vindt namelijk dat de zuster een bepaalde fundament moet hebben vanuit Islamitisch oogpunt en haar gedragingen dienen conform de Dien te zijn. Als de zuster afwijkt van een verplichting, dan is een nikaah niet mogelijk. De broeder is daarnaast erg gehecht aan zijn familie en heeft een nette Islamitische omgeving in Nederland waarmee hij frequent contact heeft, waardoor hij een gezonde sociale leven heeft. Hij is verantwoordelijk ingesteld, want hij beschikt over een woonplek, heeft een baan binnen de horeca en kan een huwelijk financieel dragen. Daarnaast praktiseert de broeder Islam, spreekt hij verschillende talen, waaronder Arabisch.

Onze broeder is geen lastige persoon en wenst ook een zuster te trouwen die dat waardeert en zich enkel focust om te leven volgens de Dien.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#85
Geboortejaar:1990
Afkomst:Egyptisch
Samenvatting:Het gesprek met de broeder verliep erg vlot. De broeder is een praktiserende individu die ernaar streeft om de traditionele rolverdeling vanuit Islam aangaande een huwelijk ook in stand te houden. Hij is ook op zoek naar een zuster die zich daarin prima kan schikken en daarin haar verantwoordelijkheden omarmt en telkens in verbetert. Het is de voorname wens van de broeder dat de zuster niet buitenhuis werkt, aangezien hij deze natuurlijke ver-plichting op zich wilt nemen, zodat de zuster zich volledig kan focussen op haar taken binnen het huis. Het is opzich wel mogelijk en eervol vrijwilligerswerk te verrichten of als freelancer actief te zijn vanuit huis. De broeder heeft een goede baan binnen het IT-wereld, aangezien hij is gevraagd door een gerenommeerde bedrijf om een delicate functie met de benodigde specifieke kennis op te kunnen vullen. We kunnen gerust zeggen dat zijn specialiteit ‘on-demand’ is op globaal niveau. Hij heeft daarvoor ook een Bachelor in Mathematics & Computer Science behaald en beschikt over de nodige werkervaring om in trek te zijn bij bedrijven. Hij kan een huwelijk financieel dragen en beschikt ook over woonruimte om samen te wonen. De broeder is daarnaast dol op het spelen van voetbal en naar het kijken van voetbal. Hij is daarnaast ook een fervente gamer en houdt van wandelen.

De broeder is op zoek naar een praktiserende zuster die daarnaast ook erg verzorgd is.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!


Kandidaatnr.#87
Geboortejaar:1988
Afkomst:Nederlands/Egyptisch
Samenvatting:Wij hebben een inhoudelijk sterk gesprek gevoerd. De broeder is erg toegewijd aan Islam en volgt jarenlang les en heeft jarenlang geinvesteerd in het memoriseren van de Koran. Hij heeft een eigen woonruimte en heeft twee banen. De broeder is een werkvoorbereider en docent. Hij heeft zijn interesse in bouw en infrastructuur en heeft ook zijn universitaie opleiding afgerond in TU Delft (Civiel Techniek). De broeder komt uit een hecht gezin en het is een rustige en kalme type. Wij hebben samen ook gesproken over de levenservaringen van onze ouders en wat men daaruit heeft geleerd. De broeder komt uit een gemixt cultuur waar Islam op een jonge leeftijd al een grote rol in zijn opvoeding speelde en daar is hij zijn ouders ook erg dankbaar voor.

De broeder prefereert een praktiserende zuster die ook het liefst HBO of universitaire geschoold is. Hij wilt het liefst ook het sociale, zachtaardige en zorgzame terugzien in de zuster. Een zuster met wie hij samen kan wandelen en fietsen om het natuur te aanschouwen.

\Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#88
Geboortejaar:1989
Afkomst:Surinaams
Samenvatting:Wij hebben een uitgebreid en openhartig gesprek gevoerd met de broeder. Hij heeft een goede baan binnen de overheid waarin hij een vooraanstaande positie inneemt aangaande het recht- en rechtssysteem. De broeder heeft daarvoor ook de nodige opleidingen voor moeten volgen en is daarom ook universitaire afgestudeerd met 2 Masters. De broeder praktiseert met de noodzakelijke passie en heeft de nodige know-how over de verschillen en geschillen binnen de Oemma en wenst daarbij dat de acceptabele verschillen binnen de Oemma niet leiden tot geschillen waardoor men elkaar buiten de Oemma wenst te plaatsen. De broeder is gedreven in het opdoen van kennis en blijft hierin zeker niet stilzitten. Hij heeft een verzorgd en kalme uitstraling en wilt heel graag het volgende stadium in zijn leven ingaan middels een huwelijk.

Hij wenst een praktiserende zuster waarmee hij ook op een intellectueel niveau kan ‘levellen’. Een zuster die ook ernaar streeft om meer kennis op te doen van de islam. Een zuster die zich ook maatschappelijk ontwikkelt en haar steentje bijdraagt aan de maatschappij. Zij dient niet bazig te zijn, maar een warme, bescheiden karakter te hebben. Een zuster die positief in het leven staat, humor heeft, avontuurlijk, zorgzaam en betrouwbaar is. Een zuster die een gezin wilt starten en bekwaam is in het runnen van een huishouden.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#89
Geboortejaar:1982
Afkomst:Indiaas
Samenvatting:Wij hebben een uitermate leerzame en gezellige gesprek gevoerd met de broeder. Hij heeft ons ook een aantal boeken geschonken en die slaan wij zeker niet af. De broeder komt bij ons erg verstandig doch sociaal over. Het is heel erg makkelijk communiceren met de broeder over de Dien, omdat hij weet waar hij flexibel in kan zijn en waar hij standvastigheid dient te tonen zonder een gevoelige snaar te raken. Dit maakt het een gezonde gesprek waarbij veel interessante islamitische invalshoeken naar voren kwamen. Wij hebben gesproken over ‘aqiedah, fiqh en siyasah op een respectvolle manier en wij zagen een persoon die eerbiedig was, ookal heeft hij veel meer studiejaren achter de rug en de benodigde diploma’s behaald in het buitenland.

De broeder is bewust van zijn taak als man, opvoeder en caretaker in het huis. Hij heeft een boeiende baan die de Oemmah ten goede komt en doet het met heel veel plezier, ookal gaat het met de nodige uitdagingen en verantwoordelijkheden. Hij leest, schrijft, onderzoekt en vertaalt werken aangaande de Dien. Hij heeft een sociale en informele kant waar het goed is en een serieuze kant waar het nodig is.

Hij is opzoek naar een mentaal volwassen zuster die bepaalde mate van intellect heeft om te kunnen groeien binnen de Dien, zodat zij de juiste inzichten verschaft. De zuster dient niet bazig te zijn noch een eigendunk te hebben, ookal mag zij hoogopgeleid zijn en werken als zij wenst.

De voorkeur persoonlijkheid in zijn eigen woorden:

Ze moet gemotiveerd zijn om te leren, niet lui, verstandig, inzicht, nuchter. Als er een conflict ontstaat niet gelijk kiezen voor een exit, maar bereid zijn om in belang van het huwelijk een ondergeschikte rol dan aan te nemen. Dat ze zichzelf bijhoudt.

Het liefst is ze verstandig, dat ze mij voorziet van advies wanneer ik dat nodig acht in mijn privesituaties. Zoals Sayyidah Khadidjah dat was voor de nobele Profeet Vrede zij met hem.

Ik ben iemand die nooit schreeuwt ook niet boos wordt maar zichzelf dan terugtrekt en stil blijft. Het zou handig zijn als de partner dan gelijk inziet dat ze niet moet provoceren of kiest voor escalatie, maar een ondergeschikte rol aanneemt.

Graag dat ze veel van Allah en de Profeet vrede zij met hem houdt, ook van de nobele Quran. Dat ze het huwelijk ziet als een mogelijkheid om in haarzelf te investeren, kennis op te doen, de godsdienst te dienen, door vrome kinderen te krijgen, mij te steunen in mijn islamitische werken en beseft dat ze mijn persoonlijke vriend(in) zal zijn die door dik en dun altijd samen blijft. Ik trouw voornamelijk richtend op een gezin, en om de godsdient te mogen dienen. Ze zal hopelijk alles eraan doen om mij te steunen dat de kinderen hafiz en geleerden worden.

Als ze dit besef nog niet heeft, dan op zijn minst dat ze verstandig en intelligent is, en ethisch en moreel. Ze zal dit dan geleidelijk meekrijgen tijdens het huwelijk.

Graag als het kan dat ze fysiek in orde is, u begrijpt hopelijk wat ik hiermee bedoel.

(Dat ze zeer hoffelijk is qua karakter, nobel van linie, netjes, goed onderhoud.)

Ik besef dat ik om haast onmogelijke eigenschappen kies, maar de Rahmah van Allah kent geen einde dat is waar ik op vertrouw.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!


Kandidaatnr.#90
Geboortejaar:1980
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een heel goed en inhoudelijk sterk gesprek gevoerd met de broeder. Uit het gesprek is gebleken dat de broeder wijs, humoristisch en erg duidelijk overkomt. Het is een broeder met een sterke begrip van de Dien en weet welke complexiteiten een huwelijk kunnen meebrengen. Wij zijn onder de indruk van zijn gerichte vragen en dat wij een goed beeld heeft over wat hij precies zoekt in een vrouw om een gezonde huwelijk te kunnen ervaren. De broeder neemt zijn verantwoordelijkheden als een man binnen het huwelijk en verwacht hetzelfde van zijn vrouw. Hij heeft een eigen plek om in te wonen en werkt om een huwelijk financieel te kunnen dragen. De broeder heeft een uitermate verzorgde presende en zet Islam op nummer 1.

Hij is op zoek naar een praktiserende zuster die over een Islamitische mindset beschikt, ondanks haar tekortkomingen, zolang zij enige tijd met de Dien bezig is en begrijpt wat Allaah (swt) van ons vraagt. Beiden dienen samen te strugglen zij aan zij om kennis op te doen, zodat zij samen het leven tegemoet gaan.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#95
Geboortejaar:1981
Afkomst:Afghaans
Samenvatting:Wij hebben een pleasant en gezond gesprek gehad met de broeder.Er is inhoudelijk gesproken over het leven van de broeder, zijn kijk op het huwelijk en Islam.De broeder heeft vanaf het begin zelf geïnvesteerd in zijn eigen werkgelegenheid. Hij heeft een eigen rijschool gehad en afgelopen 10 jaar in loondienst (heeft de mogelijkheden in de toekomst voor zichzelf, ZZP of in loondienst te werken in overleg met de zuster.

De broeder is actief als vrijwilliger bij voedselsbank ook een organisaties die taalles geeft. Hij heeft een hele rustige en beschaafde overkomen. Zijn denkwijze is oplossingsgericht met behoud van logica & rationaliteit.

Hij is niet zozeer geïnteresseerd in het opleidingsachtergrond en werkervaring van de zuster, zolang zij de capaciteiten beschikt om inhoudelijke gesprekken te kunnen voeren over de zaken die ertoe doen.Het denkniveau van de zuster dient de broeder aan te trekken en dat zij zorgzaam, geduldig , sociaal en praktiserend moslima is. Zij dient een bepaalde mate van acceptatievermogen te hebben en niet dusdanig materialistisch te zijn.

De broeder heeft het niet zo met culturele aspecten die de Dien tegenspreken, want hij vindt dat verplichte onderdelen van Islam niet een onderwerp van discussie of dispuut dienen te zijn.

Zijn motto is

Heb je het goed zeg Alhamdulillah!

Heb je het slecht zeg Alhamdulillah! Alhamdulillah! Alhamdulillah!

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!Kandidaatnr.#97
Geboortejaar:1972
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een hele gezellige gesprek gevoerd met de broeder. Er was een instant klik en nu hoopt hij een klik te vormen met een zuster met wie hij het leven volgens Islam kan delen. De broeder is erg vlot, welbespraakt en geeft zijn mening heel duidelijk en open aan. Wij waarderen dat ook, omdat het belangrijk is dat een persoon weet wat hij wilt en ook weet hoe hij met verschillende mensen moet communiceren. De broeder heeft jarenlang eerst gewerkt binnen de gezondheidsbranche en is nu al een tijd actief als ZZP-er en dat gaat hem alhamdulillaah goed af. De broeder heeft in de loop der jaren een netwerk opgebouwd, waardoor er werk blijft komen bi idhnillaah. Hij heeft maa sjaa Allaah een eervolle baan en geregeld nemen mensen contact met hem op om hem te bedanken voor zijn services waardoor hun leven is veranderd. Dit geeft natuurlijk energie. Hij is praktiserend en heeft daarna ook een uitermate sterke band en verstandshouding met zijn familie.

De broeder zoekt een zuster die makkelijk in de omgang is en over de nodige dosis humor bevat. Zij dient echt Islam hoog in het vaandel te hebben.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#98
Geboortejaar:1992
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting:Wij hebben uitgebreid gesproken met de broeder over zijn levensverloop, visie op Islam, hobbies en kijk op het huwelijk. Het gesprek duurde langer dan gemiddeld vanwege onze interesses in verschillende gebieden en dat wij over heel veel dingen in het leven ook hetzelfde denken. Onze gedeelde interesse en meningen zorgt voor meer gespreksstof, waardoor wij er inhoudelijker op kunnen ingaan.

De broeder komt uit een familie die sterk op elkaar is ingespeeld en op een hechte manier met elkaar omgaat. Hij is vanuit huis gestimuleerd om te praktiseren en wenst tegenwoordig ook zichzelf in te zetten om een steeds betere Moslim te worden. Hij grijpt ook de mogelijkheden om de activiteiten in zijn buurt bij te wonen en zijn Islamitische omgeving op te zoeken. Op werkgebied heeft de broeder zich goed gemanifesteerd en heeft hij een sterke plan opgesteld voor zichzelf om te ontwikkelen en specialiseren. Hij heeft zijn Bachelor Informatica afgerond en is actief binnen de IT-wereld. Middels certficaten wilt hij zich steeds meer specialiseren richting consultancy.

De broeder is gesettled om een huwelijk te kunnen dragen op financieel gebied en is in mentaal opzicht ook ijzersterk vanwege zijn kijk op het leven. Wij hebben gesproken over het huwelijk en welk rol het in iemands leven dient te nemen. Het is een feit dat onze ouders een ietswat andere invulling geven aan het belang van een huwelijk t.o.v. het belang van studeren en werken. Wij hebben onze visie gedeeld en zijn erover eens dat een proces naar een huwelijk toe ten tijde van een afrondende fase van iemands studie of begin van een carrière van iemand niet per se een belemmering hoeft te zijn. Het kan in velerlei gevallen ook een verrijking zijn en een stimulans om verder ontwikkelen als een volwassen individu. De broeder is verder een verzorgd individu die vanaf zijn jonge leeftijd heeft gesport en ook nu sportief is ingesteld. Hij houdt daarnaast ook van reizen en wij hebben reiservaringen gedeeld. Het reizen verbreedt jouw horizon en is een verrijking afhankelijk van met wie je ook als reisgezelschap meeneemt.

Hij is op zoek naar een zuster die bezig is met praktiseren of wenst te praktiseren. Een zuster die progressief denkt en doet binnen de kaders van Islam. Zij dient ook zelfstandig te zijn en te denken in haar doen en laten. Het is niet verkeerd als zij ambities heeft en iets voor haarzelf wilt opbouwen, aangezien de broeder hier een sterk voorkeur voor heeft.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#99
Geboortejaar:1967
Afkomst:Syrisch
Samenvatting:Het gesprek met de broeder was erg positief te noemen. Het is een broeder Islamitische normen en waarden die principes en punctualiteit binnen Islam waardeert en ook hoog in het vaandel houdt. Hij is op 25-jarige leeftijd bekeerd tot Islam en is sindsdien een praktiserend individu gebleken die gerespecteerd en geliefd is in zijn omgeving. Wij hebben inhoudelijk gesproken over Islam en daaruit is ook gebleken dat hij geen compromis wenst te sluiten binnen de verplichte onderdelen van Islam en openstaat voor een zuster die streeft naar Islam maar moeite ondervindt in het praktiseren. De broeder kan een huwelijk financieel dragen vanwege zijn onderneming binnen het computerwereld. Het is belangrijk voor de broeder dat de zuster niet materialistisch is ingesteld en wenst te slagen in de luxe welk de wereld te bieden heeft, waardoor zij steeds verder losraakt van de ware doel in het leven conform Islam. De broeder komt volwassen over en heeft een sterk Islamitische mindset. Hij neemt heel veel levenservaring mee in zijn volgende huwelijk welk het huwelijk en de zuster ten goede dient te komen. De broeder is een sportief individu en heeft sterk mannelijk overkomen en postuur.

Hij is op zoek naar goed praktiserende Moslima met een goed karakter om een huwelijk te kunnen dragen. Beiden dienen hun best te doen om harmonie in het huwelijk te realiseren.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#100
Geboortejaar:1988
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben een goed en uitgebreid gesprek gevoerd met de broeder. Hij komt bij ons erg kalm over en met een mooie toewijding aan de Dien door middel van het feit dat hij kennis opdoet en zich aan de verplichtingen houdt Alhamdulillaah! Hij heeft bij ons een betrouwbaar en goede indruk achtergelaten. Een zorgzame en principiële broeder. De broeder heeft een baan de logistiek en heeft het er prima naar zijn zin, want hij kan daar zijn verplichte gebeden doen. De broeder is verder begaan met het sportief zijn en houdt zich op bezig met bekijken van leerzame documentaires en series.

De zuster dient loyaal te zijn, taqwa en akhlaaq te hebben en vooral een correcte hidjaab te dragen. Hij zegt het volgende in zijn eigen woorden: “Ik ben opzoek naar een zuster die praktiseert en bezig is met het vergaren van kennis en voldoet aan de juiste Islamitische kledingvoorschriften. Zij dient te weten wat een huwelijk inhoudt en dat men alleen trouwt volgens de sunnah (geen toeters en bellen).”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#101
Geboortejaar:1981
Afkomst:Syrisch
Samenvatting:Wij hebben gesproken met de broeder en daaruit komt naar voren dat de broeder praktiseert, zijn woord nakomt en een bescheiden overkomen heeft. Hij woont een aantal jaren in Nederland en werkt binnen het logistiek. De broeder heeft zijn eigen woonruimte.en kan ook financieel voor de zuster zorgen.

De broeder is iemand die niet veel eisen heeft, maar het is voor hem wel een absolute must om te praktiseren of een hoge mate van welwillendheid te tonen om te praktiseren. De zuster dient wel een drang te hebben om kennis op te doen. De broeder is daarnaast een dierenliefhebber en de zuster dient wel zijn poes als huisdier te accepteren.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#102
Geboortejaar:1990
Afkomst:half-Egyptisch half Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de broeder heeft ons wederom doen realiseren dat de gunsten van Allaah (swt) ontelbaar zijn en wij vaak niet stilstaan om erg dankbaar te zijn. De broeder sprak over zijn leven vol met ‘high’s & lows’ en wij zijn verbaasd over zijn nederigheid bij de mooie momenten en zijn ongelooflijke vertrouwen in Allaah (swt) bij de moeilijke momenten die hij in zijn leven heeft meegemaakt. Hij zegt zelf dat zijn leven hem dichterbij Allaah (swt) heeft gebracht. Een broeder die vanaf jongs af aan wegbleef van haraam dingen waar de jeugd zich normaliter mee bezig kan houden. Verder heeft de broeder een meer dan gemiddelde interesse in geschiedenis en neemt ook structureel kennis op van de gebeurtenissen in het verleden.

De broeder heeft een halal baan en kan de zuster onderhouden met zijn zware functie. Hij beschikt ook over een woning waar de zuster Alhamdulillaah bij kan intrekken. Hij ook op zoek naar een praktiserende, vriendelijke en welbespraakte zuster, omdat hij zelf ook zo’n type is.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#103
Geboortejaar:1994
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de broeder verliep heel erg goed, omdat wij echt diepe gesprekken hebben gevoerd over hoe hij tegen het leven aankijkt en wat zijn toekomstplannen zijn. De broeder werkt hard binnen de drukbranche en wilt genoeg sparen om binnen afzienbare tijd te emigreren naar Marokko om daar een bestaan op te bouwen met de contacten die hij heeft in Marokko en af en toe te pendelen naar Nederland. De zuster dient dit ook te ambieren. De broeder is een rustige doch praktiserende individu die heel erg open en eerlijk communiceert. Hij heeft het ook heel simpel gehouden qua verwachting van een zuster. De broeder wenst enkel toewijding aan Islam. Hij houdt verder van voetballen, lezen, zwemmen en reizen. De broeder komt bij ons erg netjes over.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#104
Geboortejaar:1983
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting:Wij hebben een uitmuntend gesprek gevoerd met de broeder, waarbij wij inhoudelijk dieper in zijn gegaan op verschillende aspecten in het leven van de broeder zoals zijn belevenis van Islam, zijn werk, omgang met familie en zijn kijk op het huwelijk. De broeder heeft zich de laatste jaren steeds meer verdiept in Islam en houdt zich daardoor ook aan de verplichte aspecten van Islam en heeft ook een gezonde omgeving die hem daarin stimuleert. Hij kreeg al van huis uit ook het nodige mee. Het is daarom ook belangrijk voor de broeder dat de zuster praktiseert en minimaal in de toekomst ernaar streeft om correct te kleden conform de Islamitische kledingsvoorschriften, mits zij dat momenteel niet doet. De broeder vindt het belangrijk dat er een sterke en welwillende neiging is om de beste Moslima te worden in deze korte tijd op aarde.

De broeder is verder erg actief met zijn werk binnen de sportbranche. Het vergt heel veel tijd en het is daarom ook van groot belang dat hij terug kan vallen op een rustig, harmonieus en goed onderhouden huis, zodat het hem energie geeft om zijn werk tot op de puntjes goed in te richten, vanwege alle hectiek welk deze business om zich heen brengt. De broeder heeft daarnaast een goede verstandshouding met zijn eigen familie en een gezonde sociale omgeving waarmee hij optrekt.

Voorkeur persoonlijkheid partner en andere opmerkingen in zijn eigen woorden: Liefdevol, zorgzaam, geduldig, eerlijk, positief, vrolijk, communicatief vaardig, islamitische normen en warden. Moslima die bezig is met het geloof en ook praktiseert. Ook tijd stopt in een stukje zelfontwikkeling. Voor de rest mag ze niet dik zijn, overgewicht. Aantrekkelijke uitstraling.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#105
Geboortejaar:1991
Afkomst:Afghaans
Samenvatting:Wij hebben uitgebreid gesproken met de broeder over zijn opgedane levenservaring en visie over de toekomst. Er is heel veel gesproken over de Oemmah met haar uitdagingen en vooruitgang en hoe wij als individu met de uitdagingen als een Moslim in deze wereld moeten omgaan. Hieruit is gebleken dat de broeder echt diep denkt over deze aspecten en ook knopen voor zichzelf heeft doorgehakt met gezonde argumenten. Wij zijn ook erg gefascineerd geraakt door zijn kijk op opvoeden van kinderen en hij is er ook van overtuigd dat emigratie in deze tijd een absolute must is. De zuster dient hiervan ook van overtuigd te zijn om een huwelijk aan te gaan. De broeder is zelf heel erg begaan met kennis en het opdoen van zoveel mogelijk kennis, en dat valt ook te merken uit onze gesprekken dat de broeder een band heeft met kennis van Islam en de heropleving van de Oemma welk met gemak bovengemiddeld kan worden genoemd binnen de Oemma in Nederland, waardoor onze gesprekken en andere level kreeg en de zuster moet zich daar ook aan kunnen meten en zichzelf kunnen inzetten om een absolute meerwaarde te kunnen zijn voor de Oemma, haar kinderen en individuele ontwikkeling als Moslima. De zuster dient haar rol als Moslima, vrouw, moeder, da’wadrager, studente van goed te kennen en telkens van nature vanuit haarzelf vragen naar verbetering. De broeder raakt geprikkeld door een zorgzame en actieve zuster met ambities in Islam. Als laatste willen wij meedelen is dat de broeder welingelicht is en verder kijkt dan zijn neus lang is, waardoor onze gesprekken verder gaan dan de gemiddelde gesprekken met een broeder.

De broeder is een ondernemer met een visie van Islam en dat de kinderen vanuit Islam worden opgevoed en een gezonde omgeving hebben welk Islam zo goed mogelijk ademt, zodat men niet in verval komt.

Hij zegt het volgende in zijn eigen woorden: "Ik heb iemand nodig die mij steunt in mijn doelen, iemand die mijn rug versterkt en dus goed voor mijn huis bezittingen en kinderen zorgt, iemand die mij warmte geeft en bij wie ik mezelf op kan laden. Mijn vrouw hoeft niet heel veel kennis te hebben, of dingen ondernemen etc... Iemand die volwassen is en een goed gedrag heeft. Ik zoek niet iemand die mijn gelijke is of die net als mij is, maar iemand die mijn wederhelft is en mij steunt in mijn tekortkomingen en die haar rol als vrouw goed kent."

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

Kandidaatnr.#109
Geboortejaar:1983
Afkomst:half-Koerdisch half-Turkmeens
Samenvatting:Het gesprek met de broeder was fantastisch te noemen, mede vanwege zijn uitnodiging om hem thuis te bezoeken en wij zijn erg goed behandeld als gasten. Het is veelzeggend over hoe de familie in elkaar steekt maa sjaa Allaah. Ondanks zijn gastvrijheid heeft de broeder ook hele duidelijke vragen gesteld naar de organisatie toe en dat is zijn goed recht en wij hebben zijn vragen ook als oprecht ervaren. Wij zijn verheugd met het feit dat de broeder uit een Islamitische georiënteerd familie komt en dat zijn ouders onze dien ook constant hebben benadrukt bij alle kinderen. Het is een solide en serieuze familie. Dit is ook terug te zien in onze gesprek. Tevens is de broeder en al zijn andere broertjes en zussen ook actief als ondernemer, want dat zit echt in hun bloed. Uit onze conversatie is gebleken dat onze broeder een hele zachtaardige persoon is die een stabiele levenspartner wenst die saamhorigheid en een vredig bestaan wenst. De broeder is niet geïnteresseerd in een zuster met toeters en bellen, maar een volwaardige Moslima die de ABC’s van de religie kent, waardoor de communicatie tussen beiden gezond zal verlopen in de toekomst. De zuster dient volledig te praktiseren en zij zal ook een man treffen die financieel een huwelijk kan dragen, een Islamitische mentaliteit heeft die gepaard gaan met Islamitische handelingen en hij beschikt over een zelfstandige woonhuis waar de zuster direct bij kan intrekken. Het is belangrijk dat de zuster liefdevol, kalme en geduldige karakter heeft.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#111
Geboortejaar:1980
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de broeder heeft bij ons een hele grote indruk achtergelaten, omdat de broeder beschikt over een gezonde intellect en een gulle hart. Zijn kijk op Islam, de Qur’an en het verkeerde concept van gelijkheid tussen man en vrouw is niet alledaags. Hij heeft een gezonde kritische en analytische vermogen welk heel speciaal en specifiek is, waardoor wij overtuigd zijn dat zijn begrip over islam diepgeworteld en volledig correct is. De broeder vindt de organisatie een super initiatief en bood zelf aan om te helpen waar nodig (financieel of anders), terwijl wij nooit openlijk noch in het geheim om een inzameling hebben gevraagd en liever uit eigen kracht doen.
.
De broeder heeft een sterke carrière binnen de IT en spreekt vier verschillende talen (Arabisch, Frans, Nederlands, Engels). Hij heeft echt geïnvesteerd in zichzelf om in deze talensector te ontwikkelen. Dit zegt veel over zijn gedrevenheid en toewijding. De broeder is daarnaast een fervente sporter geweest en doet momenteel aan fitness, waardoor je ziet dat deze verzorgde broeder er eigenlijk veel jonger uitziet.

Voorkeur persoonlijkheid van de zuster in zijn eigen woorden: “Wijsheid, humor, assertief, lief, loyaliteit, wederzijds respect.”
“Uit ervaringen en observaties in mijn omgeving, heb ik ondervonden dat mensen meestal in een huwelijk stappen met het idee om te strijden voor haar/zijn rechten als man/vrouw, terwijl onze godsdienst ons leert om in een huwelijk te treden door te weten wat je verantwoordelijkheden zijn als man/vrouw.
Een huwelijk zou je normaal gezien rust moeten geven en ik zoek een partner die dezelfde mening deelt en haar verantwoordelijkheden kent
Iemand die altijd op zoek is om haar band met de Schepper te versterken (= enkel door kennis op te doen). Elkaar daarbij helpen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#114
Geboortejaar:1985
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een uitermate positieve en fantastische gesprek met de broeder gevoerd. Allereerst gingen wij dieper in over de geschiedenis van verschillende werelddelen, van waaruit blijkt dat de broeder welingelicht is over verschillende gebeurtenissen en belezen is over Islamitische geschiedenis en sterke verbanden kan leggen met nu over hoe wij nu leven. Het zegt veel over zijn intellect. Verder hebben wij ook over sport gesproken en daarin hebben wij gemerkt dat hij er verstand van heeft en zich niet emotioneel laat leiden, wanneer er over sport werd gesproken. De broeder is WO afgestudeerd en werkt binnen de data analytics branche. Het is een praktiserende en verzorgde broeder die uitermate netjes en duidelijk communiceert. Een broeder met een prettige uitstraling gepaard met een goed stel hersenen en erg goedgemanierd. Hij is erg helder over zijn voorkeuren en eisen en dat vergemakkelijkt onze zoektocht voor een sterke match. Hij spendeert zijn vrije tijd door te zaalvoetballen, lezen en reizen.

De broeder is gebaat bij een moslima die hij naast vrouw ook als maatje wil hebben en met wie hij gesprekken kan voeren om een goede connectie te hebben binnen het huwelijk. Niemand vaart wel zonder goede klik en communicatie. Dit zorgt voor de noodzakelijke harmonie binnen een huwelijk. Hij prefereert dat de zuster minimaal haar HBO heeft afgerond. Een opleiding zegt niet alles maar in sommige aspecten is het veelzeggend. Hiermee wilt hij absoluut niet arrogant overkomen of uit de hoogte doen, maar hij weet gewoon welke type hij wilt. De broeder is niet gebaat bij een vrouw die te westers denkt en handelt en daardoor belangrijke en cruciale concepten van Islam niet omarmt of makkelijk omgaat met sommige Islamitische handeling. Hij wenst een zuster van Marokkaans komaf die leeft als een Moslima en lief, zorgzaam en humoristisch is. Wij merken aan alles dat hij ook het verantwoordelijkheid van een huwelijk wilt en kan dragen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#117
Geboortejaar:1980
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de broeder was leerzaam, vlot waarbij er uitgebreid is ingegaan op de voorkeuren en wensen van de broeder. De broeder komt bij ons volwassen, standvastig en communicatief sterk over. Hij heeft Islam op nummer 1 staan en wenst dezelfde houding bij de zuster. De broeder werkt als ondernemer binnen de financiële dienstverlening. Hij houdt zelf ook van een vrouw met ambities, zolang het binnen de kaders van Islam is. Tevens is de broeder WO afgestudeerd en wenst hij dat de zuster ook in dezelfde vaarwater het liefst zit, zodat er een groter kans bestaat op een sterk wederzijds verstandshouding en klik op intellectueel gebied over uiteenlopende onderwerpen.

De broeder is zelf niet eerder verloofd noch getrouwd geweest en wenst een zuster die niet eerder getrouwd is geweest.

De broeder heeft verder een eigen woonruimte en wenst dat de zuster de volgende karaktereigenschappen bevat: “Gelovig, intelligent, ambitieus, gevoel voor humor, reislustig en leergierig.”

Het is reeds eerder aangegeven dat de broeder een religieuze zuster zoekt. De kledij dient correct te zijn, de gebeden dienen in orde te zijn en het verlangen naar verbetering dient aanwezig te zijn. Intelligentie speelt een belangrijke rol voor de broeder in zijn partnerkeuze. De broeder is leergierig en gaat graag op een correcte manier ook het gesprek aan om meer te weten en over bepaalde onderwerpen na te denken.

Hobbies van de broeder: “Reizen, sporten en lekker eten”

Hij heeft namelijk al aardig wat gereisd en dat heeft hem automatisch ook een deel gevormd. Tevens doet de broeder ook aan vechtsport een aantal jaren.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#118
Geboortejaar:1988
Afkomst:Turks
Samenvatting:Het gesprek met de broeder verliep erg soepel en de broeder was erg openhartig over zijn leven, belevenis van de Dien, zijn toekomstperspectieven en zijn familieleven. De broeder heeft in zijn leven heel veel obstakels overwonnen en wij spreken onze waardering uit voor hem, omdat hij zijn uitdagingen in prive sferen is aangegaan en zichzelf eruit heeft geknokt. De broeder praktiseert en bekijkt zijn leven en alle handelingen die hij dient uit te voeren vanuit Islam. Hij heeft een goede familieband met zijn familie en zal altijd zijn best doen om de familiebanden te versoepelen bij eventuele dispuut, zolang het geen schade aan derden en zichzelf berokkent.
De broeder heeft zijn ICT opleiding afgerond en heeft een HBO werk- en denkniveau. Hij werkt binnen de facilitaire en service branche. Hij is niet eerder getrouwd geweest noch heeft hij kinderen.Zijn voorkeur persoonlijkheid partner:

Iemand die:
1- Niet de rechten van andere mensen vertrapt en deze respecteert (Bijvoorbeeld goede omgang met de buren, familie, vrienden, maar ook met “vijanden”.)
2 - Een gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid (Anderen helpen. Bijv. Dmv participatie voor een goed doel)
3- De bevordering van het goede en de preventie van het kwaad. (Wanneer er geroddeld wordt, er voor zorgen dat dat niet gebeurt/doorgaat)
4- Vriendschap en tolerantie (In het huis gewoon “vriendjes” zijn en mocht 1 van de partners hun dag niet hebben, dan moet de andere tolerantie kunnen tonen)
5- Geduldig zijn. (Alles heeft zijn tijd nodig, ook zelf ontwikkeling. Alle bovengenoemde zijn voor beide partijen geldig)

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#126
Geboortejaar:1991
Afkomst:Libanees
Samenvatting:Wij hebben een uitgebreid en een leerzaam gesprek gevoerd met de broeder. Hij heeft maa sjaa Allaah zijn zaken goed op orde, omdat hij zijn HBO diploma heeft en een gerespecteerde baan heeft binnen de elektrotechniek, waarbij hij ook een verantwoordelijke rol heeft. Het is een praktiserende en sociale broeder met een nette overkomen en een doordachte manier van spreken. Hij prefereert iemand die Arabisch machtig is (of anders iemand die er actief mee bezig is) en begaan is met Islam, waardoor het makkelijker is om te communiceren en de kinderen ook een sterke toekomst te bieden op het religieus gebied. De broeder is verder ook iemand die voetbalt en in zijn omgeving aan islamitische nevenactiviteiten doet.

De broeder vindt het belangrijk dat de zuster praktiseert en hoogopgeleid is (HBO/WO-niveau) om een gezond niveau van communiceren te behouden.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Ik zoek een lieve, vrolijke, spontane vrouw, die goed manieren heeft, hulpvaardig is en van lachen houdt.”

“Ik zou het op prijs stellen als mijn toekomstige partner zich bezighoudt met het verbeteren van zichzelf als moslima.”

Hobby’s: “Ik hou van reizen, wandelen, voetballen, uitgaan/eten met vrienden of familie, soms ook boeken lezen en lezingen bijwonen/bekijken.”
Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#130
Geboortejaar:1984
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting:Wij hebben een openhartig gesprek gevoerd en inhoudelijk diepe onderwerpen besproken. Hieruit blijkt dat de broeder erg volwassen en verstandig overkomt. Hij kent zichzelf goed genoeg om te weten welke type bij hem past. Wij zijn ook eens met zijn eigen beschrijving over zichzelf en welk type bij hem past. De broeder is een hardwerkende ondernemer binnen de bouwbranche en is gefocust op het belijden van Islam. Hij is een simpele individu die een rustige bestaan met zijn vrouw wilt leiden. Hij wenst een praktiserende zuster die zich harmonieus en dankbaar opstelt. Een zacht, geduldig, behulpzaam en verzorgend type. Zij kent haar taken en hij is bewust van zijn rol als man in het huwelijk. De broeder houdt verder van klussen en heeft rust bij lange afstanden rijden. Hij is eerder getrouwd geweest en heeft geen kinderen. Hij staat open voor een zuster met een kind jonger dan 4 jaar.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#131
Geboortejaar:1994
Afkomst:Somalisch
Samenvatting:Het gesprek met de broeder was erg openhartig en leerzaam. De broeder is in zijn jongere jaren opgegroeid in Saoedi-Arabië en heeft kennis gemaakt naar de toentertijd conservatieve woonomgeving naar het open en liberale westen, waardoor hij heeft geleerd om zijn Islamitische normen en waarden zijn eigen te maken en het heeft hem staande gehouden in Nederland. De broeder heeft een HBO niveau en is bezig met zijn eigen onderneming in het personenvervoer branche. Hij is zelfstandig en houdt van zelfstandigheid. Hij woont op zichzelf, kan een zuster financieel voorzien en dit kenmerkend voor zijn serieuze mentaliteit. De broeder is tevens actief met de da’wa en heeft een gezonde Islamitische omgeving om zich heen om telkens daarin te groeien. Hij leest veel en wenst ook dat de zuster een ambitieuze houding houding heeft aangaande Islam en het opdoen van kennis. Hij staat ervoor open dat de zuster werkt, zolang zij halal werk verricht.

Voorkeur persoonlijkheid partner: Iemand die van haar religie houdt. Iemand die liefde heeft voor kennis. Iemand die zorgzaam, zacht, positief en sociaal van aarde is. Iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dat ze grote waarde hecht aan haar religie en dat ze Allah vreest in alles wat ze doet. Bijvoorbeeld: omgang met haar gebeden, kleding. Omgang met haar ouders.

Hobbies: Kennis opdoen, dawah, boeken lezen. Daarnaast voetballen, reizen en tijd besteden met de mensen van wie ik lief heb.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#133
Geboortejaar:1989
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een openhartig gesprek gevoerd met de broeder. Hij woont in België en is een praktiserend individu. De broeder heeft een administratieve baan en wenst ook dat de zuster in België wilt wonen. De broeder is niet eerder getrouwd geweest en kan zelf geen kinderen krijgen.

Hij is hier vooraf erg duidelijk over en vertrouwt op Allaah (swt). De broeder wenst bij voorbaat ook een zuster die steriel is, aangezien de kans groot is dat een vruchtbare zuster meestal een broeder wenst die niet steriel is. Het vergemakkelijkt de communicatie, omdat er eerder begrip kan zijn voor de situatie welk is bepaald door Allaah (swt).

Voorkeur persoonlijkheid partner: Een dynamisch en sociaal persoon die initiatieven neemt en niet passief is. Zij deelt haar emoties en is communicatief sterk. Een vrouw die vrolijkheid en kennis uitdeelt. Zij dient een positieve levensvisie te hebben in moeilijke tijden. Zij dient een actieve individu te zijn die kan genieten van rustige momenten. Een vrouw die graag wenst te reizen en andere culturen wilt verkennen.

Een praktiserende zuster die verplichte onderdelen van Islam uitvoert, waaronder de Islamitische kledingvoorschriften naleeft. Zij wilt graag actief te zijn binnen de Oemmah.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#134
Geboortejaar:1986
Afkomst:Palestijn
Samenvatting:Het gesprek met de broeder was erg leerzaam en enerverend. Wij zijn echt onder de indruk over zijn denkwijze en keuzes in het leven. Een praktiserend, volwassen en gedisciplineerd broeder die bij ons zonder twijfel het huwelijk serieus neemt en een goede begrip over heeft. Hij is praktiserend, hoogopgeleid en sportief, zijn moeder taal is Arabisch en hij kan voldoende Engles en Nederlands spreken. Hij heeft computer science (ICT) afgestudeerd aan Alqsa universiteit in Palestina. Hij is hier in Nederland al een aantal jaren en beschikt over een goede baan bij een grote bedrijf. Hij houdt van sporten, lezen, reizen en iets leuk doen met vrienden. De broeder heeft een zware fitness programma welk hij volgt en beschikt over een goede sociale omgeving.

De broeder ziet er goed en verzorgd uit en hij zoekt een praktiserende zuster die de ahlu sunnah wa aljama'a volgt en leeft volgens de regels van de Islam, zichzelf daarin wilt verbeteren en ook samen meer kennis wilt opdoen, die zichzelf dagelijks wil ontwikkelen en zowel het wereldse en islamitische kennis vergaart.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#136
Geboortejaar:1989
Afkomst:Irakees
Samenvatting:Wij hebben een helder en open gesprek gevoerd met de broeder. Hij is geboren en getogen in Irak en woont sinds 2016 in België. De broeder heeft gestudeerd als burgerlijk ingenieur en werkt als werkleider bij een bouwfirma. Hij is niet eerder getrouwd geweest noch heeft hij kinderen. Het is geen enkel probleem als de zuster eerder getrouwd is geweest, zolang er geen kinderen in het spel zijn. De broeder is niet gebaat bij een bepaalde werk of opleidingsachtergrond van de zuster, zolang het halal is. Hij is ook niet gebaat bij een bepaald etniciteit van de zuster. Tevens dient de zuster wel in België te wonen of te verhuizen naar België.

De zuster dient een praktiserend mindset te hebben en het geloof op nummer 1 te plaatsen, aangezien de broeder zelf geloof op nummer 1 heeft staan.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Ik ben sociaal en sta positief in het leven en wil graag iemand die ook positief, vrolijk en sociaal is.”

Hobbies: “Paardrijden en squashen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#137
Geboortejaar:1987
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting: Het gesprek met de broeder verliep goed en het was inhoudelijk sterk te noemen. De broeder oogt bij ons positief, welgemanierd en heeft een duidelijke verhaal over hoe hij over het leven denkt en waar hij naartoe wilt.

Hij heeft een HBO werk en denkniveau en werkt als manager binnen de ICT wereld. De broeder heeft de kwaliteiten om op werkgebied een organisatie te laten groeien, beslissingen te nemen en een goede team te genereren. Uiteraard zijn zulke kwaliteiten ook belangrijk in een huwelijk. De broeder is niet eerder getrouwd geweest noch heeft hij kinderen. Mede vanwege een drukke baan, is het moeilijk om een goede kandidate tegen te komen, omdat hij zich in zo’n omgeving begeeft en een relatief kleine familie heeft. Tevens houdt de broeder er niet van om op iemand af te stappen, want hij wilt het zo halal mogelijk doen en een eervolle proces starten conform Islam. Wij kunnen ook concluderen dat de broeder een flexibele houding toont ten aanzien van een huwelijkspartner, zolang er vanuit Islam bepaalde voorkeuren en eisen worden aangedragen. De broeder is een zelfstandige individu en wilt nu het volgende stap maken, omdat hij aan de rechten en plichten binnen een huwelijk kan voldoen.

De broeder is niet gebaat bij een bepaalde opleidingsachtergrond of carrière van de zuster, zolang het binnen de kaders van Islam blijft. Hij wenst wel een Marokkaanse (Berbers) zuster die niet eerder getrouwd is geweest en ook geen kinderen heeft.
Voorkeur persoonlijkheid partner: “Godvrezend, zorgzaam, lief, spontaan, humor. Verzorgd, gekleed volgens islamitische voorschriften.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#138
Geboortejaar:1994
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben een helder gesprek gevoerd met de broeder. Hij heeft een gymnasium net niet afgerond en is momenteel actief binnen de bloemenveiling. De broeder wilt in sjaa Allaah aan de slag gaan als vrachtwagenchauffeur en neemt daartoe de noodzakelijke stappen om een diploma te bemachtigen. De broeder is praktiserend en nooit eerder getrouwd geweest. Hij heeft ook geen kinderen.

Opleiding/werk partner: "Ik hecht daar niet zo veel waarde aan en sta open voor elke zuster die haar best doet om het geloof te praktiseren volgens de Qur'aan en Sunnah en open staat om haarzelf in alle opzichten van het leven te ontwikkelen."

Bezwaar gescheiden of kinderen: “Ik heb eerlijk gezegd dat ze niet getrouwd geweest is, maar getrouwd zonder kinderen zou eventueel wel kunnen. Daarentegen, als ze getrouwd geweest is en daarbij ook kinderen heeft van de vorige huwelijk, dan zal ik helaas ‘nee’ moeten zeggen.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Aardig, zachtmoedig, geduldig, verstandig, adviserend, aanmoedigend, grappig, speels, ambitieus, optimistisch, troostend, eerlijk.”

“De Qur’aan en Sunnah moet voor mijn toekomstige partner het uitgangspunt zijn. Ik verwacht dat ze islamitische verplichten nakomt in de rechten van Allah (zoals het bedekken van haarzelf) en in de rechten van haar familie; hoewel ze in dit aspect niet perfect hoeft te zijn, moet ze ernaar streven om het beste uit haarzelf tevoorschijn te laten komen in dit opzicht. Ze moet de ambitie hebben om haarzelf te ontwikkelen in zowel het religieuze leven, als het wereldse leven - samen met mij. In mijn gedachten heb ik altijd een toekomstige partner gehad die mij zou aansporen tot het goede en mij ook zou helpen om dat te doen. Ik vind het leuk om over dingen te praten die ik interessant vind en houd ervan om dat met anderen te delen; ik hoop dat mijn toekomstige partner dat waardeert en dat wellicht ook doet en dat ze me dingen leert die ik niet weet (wereldse en religieuze).

Verder moet ze een echtgenote, moeder en een vriend zijn die altijd naast je staat en jouw tekortkomingen opvult (natuurlijk is dit wederzijds). Haar man en kinderen moeten voor haar voorop komen.”

Hobbies: “Mijn hobby’s zijn gamen; auto rijden; reizen (met de auto); wetenschappelijke, technische en mechanisch gerelateerde video’s bekijken; sleutelen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#142
Geboortejaar:1992
Afkomst:Somalisch
Samenvatting:Wij hebben een open en inhoudelijk sterk gesprek gevoerd in aanwezigheid van zijn vader. De broeder is een praktiserend individu die graag wilt trouwen. Hij heeft zijn MBO afgerond en is actief binnen de logistiek. De broeder is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Hij heeft geen bezwaar tegen een zuster die enkel gescheiden is. Hij vindt het geen probleem als de zuster een hoger opleiding heeft genoten en halal werk ondergaat. Tevens staat de broeder open voor alle etniciteiten, zolang de zuster praktiseert.

Verder hebben wij opgemerkt dat de broeder een rustige en nette karakter heeft.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Geduldig, humoristisch, betrouwbaar, verantwoordelijkheidsgevoel, inlevingsvermogen en met respectvol.”

Hobbies: “Wandelen in de natuur.”

Wij bedanken de broeder voor zijn vertrouwen in onze organisatie Hisaab.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#143
Geboortejaar:1992
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben een goed telefonisch onderhoud gehad met de broeder, aangezien wij hem eerder ook hadden gesproken. De broeder was toentertijd hard bezig geweest om onze adviezen op te volgen om meer stabiliteit te hebben qua werk en huisvoorziening, ookal was hij daar in het beginsel niet mee eens. Echter, het siert de broeder om ons nu wel gelijk in te geven en het siert de broeder om stabiliteit te realiseren, zodat hij een huwelijk financieel kan dragen. Daarnaast is de broeder ook een praktiserend individu en staat Islam en het praktiseren ervan hoog bij hem in het vaandel.
De broeder heeft een eigen woonplek en werkt binnen de beveiliging. Hij houdt van kennis opdoen, fietsen en wandelen in de natuur.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Ik zoek een zuster die praktiseert of die bereid is om samen met haar Echtgenoot te gaan praktiseren. Ik zoek een zuster die verkoeling is voor mij ogen. Ik zoek een zuster die haar man gehoorzaamt en altijd blijft communiceren als er iets is.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#144
Geboortejaar:1986
Afkomst:Surinaams
Samenvatting:Het was een leerzaam en enerverend gesprek, omdat de broeder een heel ander outlook heeft op de wereld dan de gemiddelde burger. Wij zijn daardoor echt onder de indruk geraakt van zijn kijk op het leven. De broeder is een praktiserende individu. Hij heeft zijn opleiding op HBO niveau genoten, maar heeft er afstand van genomen, omdat hij zich in een witte wereld begaf, welke mooier leek dan het was en daar uiteindelijk afkeer van kreeg. Hij werd allergisch voor mensen met arrogantie, drang naar wereldse succes en wereldse verantwoordelijkheid en een gigantische bewijsdrang naar de wereld en derden toe.

Hierdoor heeft de broeder zich ingezet om vrijwilligerswerk te doen en hij houdt ervan om werk te verrichten welk hem nederig maakt. Hij houdt het graag simpel, ookal wordt er vaak aan hem getrokken om een managementfunctie in te nemen, vanwege zijn bekwaamheid, capaciteit en uitstekende verbale en schriftelijke uitdrukking in het Nederlands.
De broeder is niet getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Hij heeft geen bezwaar tegen een gescheiden zuster met kinderen, zolang de ex-man geen hoofdpijn zal bezorgen in de toekomst.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Consequent, op z’n tijd spontaan. Streng, onder omstandigheden mild. Sociaal maatschappelijk geïnteresseerd. Moet wel tegen een grapje kunnen, ik kan soms heel gevat uit de hoek komen en het wordt erger hoe beter ik iemand ken, maarre dan mag ze me best op de plaats zetten. Ik ben ook niet perfect, dus ze moet enigzins mijn tekortkomingen door de vingers kunnen zien. Ze houdt net zoveel van dingen doen als over dingen denken. Maar aan het eind van de dag is ze volledig overtuigd van de Islaam, van Allah.”
“Ze is een bewuste moslim. Ze weet wat ze doet, waarom ze het doet, waar ze over twijfelt, waar ze hulp wilt en wat ze zelf wilt uitvogelen. Ik begrijp een dergelijk proces en wil binnen Islamitische kaders, welke we allebei zo goed mogelijk naleven, steunen. Ik kan niet tussen de regels door lezen, en wat niet wordt geuit kan ik ook verder niks aan doen.
Vegetarisch, (ik wil best vlees kopen maar ik eet alleen met offerfeest). Roken mag, maar er moet een plan zijn dat te verminderen. Enigzins bezig zijn met in iedergeval eigen gezondheid, monitoren of verbeteren. Ik ben zelf geen healthfreak, maar ik drink structureel geen prik/frisrank, eet weinig vette happen,of snacken, fiets bijna overal naar toe, loop voor me werk 5-10km p dag, Alhamdoelillah. Ik vind het uitstekend. Ze moet ongeveer dat ook willen.
Kan planmatig werken en ziet daar het nut van in, binnen elk domein, hoeft dan niet tot op het puntjes uitgevoerd te worden, maar dan hebben we een rode draad welke we van tijd tot tijd kunnen evalueren, om ons zelf gerust te stellen, uiteindelijk bepaalt Allah Soebhana wa Ta’ala hoe het allemaal verder loopt.

Ik merk dat ik innerlijk heel slecht kan opschieten met moslims die nog nooit een vertaling hebben gelezen van de Nobele Qur’an, maar wel allerlei “rumi” boeken daar omheen, ik begrijp dat gewoon niet. Ze moet enige inhoudelijk kennis hebben, of daarnaar streven. Een bekeerlinge is in die zin ideaal, zij hebben meestal heel goed onderzoek gedaan voordat ze bekeren, en daar zit dikwijls het lezen van vertalingen bij.
Luistert ook liefst geen muziek, ook geen nasheed.. Ze mag het wel voor zichzelf hebben, maar niet aan mij opdringen. Ik zou haar daar nooit in kunnen steunen. Maar ik begrijp wel wat een melodie met je kan doen, daarom wil ik het liever niet in m’n hoofd.
Liefst schuldenvrij! Alhoewel ik daar best in wil ondersteunen om op te lossen, moet het duidelijk zijn waarvandaan de schuld komt, en hoe we eruit komen insha Allah.
Graag openheid over de psychische gesteldheid. Stress, burnout, borderline, depressiviteit en de medicijnen daarvoor liggen tegenwoordig voor het oprapen. Wil best ondersteunen, maar moet ik wel een beetje weten waar ik aan toe ben insha Allah.”

Hobbies: “Volgen van Islamitische en sociaal maatschappelijk zaken, gender, demografie middels debat/ docu/livestream/artikelen/onderzoeken.
Kunstzinnig doen met Arabisch Qur’anisch tekst/kalligrafie (lager dan amateur). Recreatief sporten (boogschieten, boksen, judo etc) (lager dan amateur).
Van tijd tot tijd vrijwilligerswerk, varierend van kleine projecten leiden/notuleren tot praktische hand en spandiensten.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#147
Geboortejaar:1992
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een hele interessante gesprek gevoerd met de broeder. Hij is een hele slimme, nette en praktiserende broeder. Hij is niet alleen slim vanwege zijn Master diploma, maar ook zijn veelzijdigheid in zowel Finance als de ICT-wereld. Hij heeft momenteel geen baan, maar staat niet stil om bij een andere branche vanaf nul te starten en leergierig van aard te zijn. De broeder is niet eerder getrouwd geweest noch heeft hij kinderen. Hij heeft geen problemen met het feit dat de zuster eerder getrouwd is geweest, zolang er geen kinderen in het spel zijn. De broeder prefereert een Marokkaanse zuster van Riffijns komaf in verband met de communicatie met de familie. Hij heeft een eigen woonplek.

Opleiding/werk partner: “Werk is geen probleem zolang het islamitisch verantwoord werk is. Als de vrouw nog in opleiding is dan liever niet tenzij ze in haar laatste paar maanden zit.”
Voorkeur persoonlijkheid partner: “Het liefst huw ik een vrouw die een volwassen gedachtegang heeft en vroom van aard is. Een beetje sociaal zijn mag wel. Dat is leuk. Ik zoek een vrouw die toegewijd is aan de Koran & Sunnah.

Graag kom ik in contact in het bijzijn van een mahram zodat we kennis kunnen maken.

Ik ben niet op zoek naar een vrouw:
• Die nog op school zit
• Die strakke kleding draagt
• Die geen fadjr op haar voorgeschreven tijd bidt wanneer zij rein is.
• Die eigenwijs is.
• Die de koran & sunnah niet of nauwelijks praktiseert
• Lange vrouw (ik ben zelf 1.69 m)
• Studieschuld is geen probleem zolang het niet boven 15 000 euro is.
• Ik vind het hebben van kinderen belangrijk.
• Ik ben benieuwd hoe de partner staat tegenover het aangeboden krijgen van werk in het buitenland.
• Trouw zijn aan je geloof. Niet omdat ik het zeg, maar omdat je vertrouwen heb in Allaah.
• Studieachtergrond is voor mij niet zo belangrijk zolang dit geen invloed heeft op de opvoeding van de kinderen en omgang met mij. Derhalve sluit ik partners met een pedagogische studieachtergrond uit.
• Graag kom ik te weten hoe belangrijk vriendinnen hebben is in het dagelijkse leven van mijn partner.
• Ik kom graag te weten waarom de vrouw wilt trouwen.
• Doet de vrouw graag kennis op al dan niet samen?

Hobby’s: “fietsen, wandelen, sporten in de sportschool (fitness) en ik kook.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#148
Geboortejaar:1973
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een openhartig en leerzame gesprek gevoerd met de broeder. Hij is heel erg open geweest over zijn verleden, heden en toekomst. De broeder heeft vroeger een ander leven geleid en is daar niet trost op. Hij heeft zijn leven verbeterd door te lezen over Islam, waardoor zijn geweten een rol ging spelen. De broeder heeft een aantal jaren geleden een rigoureuze omwenteling gemaakt door afstand te nemen van zijn omgeving om dichterbij Allaah swt te komen. Hij is bezig met een halal leven door halal te werken en een halal leven te willen opbouwen met een zuster die praktiseert en en overtuigd is van Islam in haar verstand en de liefde voor de religie voelt in haar hart.

Uit het gesprek hebben wij kunnen afleiden dat de broeder echt voor Allah wilt leven, een goede begrip van Rizq heeft door halal te werken voor minder dan haraam te werken voor beduidend ‘meer’. Hij is momenteel ook aan het denken om een onderneming te starten en is iemand die hard werkt en de zuster financieel kan voorzien.

De broeder is niet eerder getrouwd geweest en heeft geen kinderen. Hij heeft geen probleem met een zuster die eerder getrouwd is geweest en eventueel een kind heeft. De broeder is zelf goed met kinderen en heeft welzeker een kinderwens.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#149
Geboortejaar:1984
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben een gezond en plezierig gesprek gevoerd met de broeder. Hij praktiseert, werkt binnen de marketing en heeft een HBO opleiding afgerond binnen zijn werkgebied. De broeder komt bij ons volwassen over en hij communiceert heel netjes. Hij heeft een rustige overkomen en heeft een goede mindset om een huwelijk te kunnen dragen. De broeder is niet eerder getrouwd geweest noch heeft hij kinderen. Hij wenst ook een zuster die niet eerder getrouwd is geweest noch dat zij kinderen heeft. De zuster dient praktiserend te zijn en een geschoold achtergrond te hebben.

Naar ons mening heeft de broeder de nodige fundamenten om de volgende stap te maken. Hij heeft een eigen woonplek, kan een huwelijk financieel dragen, is gefocust op islam van huis uit en heeft goede uitstraling.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Goed karakter, iemand die elk moment de regels van de Islaam wilt beleven en daarnaar zal handelen. Iemand die alle zondes wilt voorkomen. Trouw wilt zijn aan haar familie en partner. Iemand die geen hebzucht heeft en imaan, familie en partner ziet als grootste bezit. Kortom iemand die kan genieten van waardevolle kleine dingen in het leven.”

Hobby’s: “Sporten, films kijken, wandelen, lezen, winkelen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#153
Geboortejaar:1977
Afkomst:Turks
Samenvatting:De broeder heeft HBO Informatica afgerond en is werkzaam als systeembeheerder. Hij is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen.
De broeder is bewuster en praktiserender de Islam gaan leven. Hij ambiëert om een betere moslim te worden. In zijn vrije tijd komt hij bij zijn ouders, familieleden en vrienden langs. Daarnaast wandelt hij graag in het natuur. En de broeder houdt van boeken lezen en bijwonen van sociale activiteiten zoals lezingen. De zuster dient jonger dan hemzelf te zijn. Zij dient minimaal haar MBO afgerond te hebben en indien zij wilt werken, dan is het bespreekbaar. De broeder heeft een voorkeur voor een Turkse zuster die praktiserend is.

Eigen karakter: geduldig, zelfverzekerd, eerlijk, respectvol, verantwoordelijkheidsgevoel, betrouwbaar, zachtaardig, ambitieus en optimistisch.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Eerlijk, geduldig, betrouwbaar, tolerant, lief, open, zorgzaam en vriendelijk.”

Hobby’s: Reizen, lezen en wandelen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#155
Geboortejaar:1988
Afkomst:Irakees (Koerdisch)
Samenvatting:Wij hebben een soepel en vlot gesprek gevoerd met de broeder. Hij is gewezen op onze organisatie middels een broeder die ook via ons is getrouwd. De broeder heeft daarna onderzoek gedaan naar ons en advies ingewonnen na een gesprek met ons, waardoor hij bij ons is gaan inschrijven.

De broeder werkt binnen de gezondheidbranche en heeft zijn opleiding ook afgerond binnen zijn werkgebied. Hij is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Hij prefereert ook dat de zuster niet eerder getrouwd is geweest of dat zij kinderen heeft. De broeder is niet gebaat bij een bepaalde opleidingsachtergrond of werk van de zuster, zolang het binnen de kaders van de Dien valt.

Uit onze gesprek kunnen wij afleiden dat de broeder kalm, doordacht en verantwoordelijk overkomt.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Geduldig, verantwoordelijk en zorgzaam. Ze dient 5x per dag te bidden en zich te kleden conform Islam.”

Hobby’s: “Fitness & tekenen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#156
Geboortejaar:1983
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de broeder verliep vlot en openhartig. Hij heeft diploma behaald als kok en is ook actief daarin.
De broeder is eerder getrouwd geweest en heeft 3 dochters. Hij staat open voor een gescheiden zuster met kinderen. Hij praktiseert en wenst ook een praktiserende zuster. De broeder is niet gebaat bij een bepaalde etniciteit van de zuster.

De broeder wenst wel in zijn woonplaats Antwerpen te verblijven in verband met de school van zijn kinderen.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Eerlijkheid, vertrouwen en samen door het vuur gaan. Verleden is verleden samen kunnen wij de toekomst opbouwen.”

Hobby’s: “Fotografie,lezen en samen als een gezin genieten.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#158
Geboortejaar:1988
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben een goed gesprek gevoerd met de broeder. Hij is geen onbekende van ons en we kunnen zelf getuigen dat het om een goede broeder gaat met zijn hart voor de Dien. De broeder heeft zijn MBO afgerond en is werkzaam als straatcoach. Hij komt netjes en kalm over. Desalniettemin betreft het een leergierige broeder die van verschillende vechtsporten houdt.

De broeder is niet eerder getrouwd geweest noch heeft hij kinderen. Hij wenst ook niet een zuster te trouwen die eerder getrouwd geweest is geweest of kinderen heeft. Haar opleidingsachtergrond is niet van belang en zij mag werken binnen de kaders van Islam. De broeder is niet gebaat bij een specifiek etniciteit van de zuster.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Zorgzaam, meedenkend, oplossingsgericht en spontaan. Praktiserend, familie mens, actief in de Dawah en sportief.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#160
Geboortejaar:1984
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een goed en volwassen onderhoud gehad met een nette en integere broeder. Hij is praktiserend en heeft een universitaire opleiding afgerond. De broeder heeft een goede baan en kan de zuster financieel voorzien en heeft ook een ruime woning. Hij is eerder getrouwd geweest en heeft een jong kind. Hij staat open voor een gescheiden zuster zolang er geen kinderen in het spel zijn, omdat het voor hem een complexe situatie kan worden vanwege de meerdere verantwoordelijkheden die dan ontstaan.

De broeder heeft zijn vorige vrouw verloren en is een weduwnaar. Hij heeft heel veel geleerd van zijn verleden en heeft het verlies kunnen verwerken en een plek kunnen geven, waardoor hij met een positieve blik naar de toekomst kijkt en nu de helft van zijn dien wilt vervullen middels een huwelijk. De zuster dient wel van Marokkaans komaf te zijn en veel waarde te hechten aan het geloof.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Geduldig, zorgzaam, sterke persoonlijkheid en sociaal.”

Hobby’s: “Lezen, voetbal, hardlopen. Uitstapjes maken en nieuwe plekken ontdekken.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#161
Geboortejaar:1989
Afkomst:Koerdisch (Irak)
Samenvatting:Wij hebben een hele interessante gesprek gevoerd met de broeder. Hij woont in het buitenland in Europa vanwege zijn werk, waarvoor hij veel moet reizen. De broeder heeft zijn universitaire opleiding afgerond binnen International Business en heeft een verantwoordelijke baan binnen de farmaceutische branche. De broeder is opgegroeid in Nederland, heeft ook een Nederlandse passpoort en spreekt een aantal talen. Hij spreekt ook gewoon vloeiend Nederlands ookal woont hij een aantal jaren in het buitenland waar hij ook wilt verblijven in sjaa Allaah. De zuster dient bereid te zijn om te verhuizen en samen met haar man wensen te reizen. Hij prefereert ook dat de zuster minimaal haar Bachelor heeft gedaan.

De broeder is niet eerder getrouwd geweest noch heeft hij kinderen. Hij staat ervoor open als de zuster eerder getrouwd is geweest. Het is een grote wens van de broeder om een groot gezin te stichten, omdat hij zelf uit een grote familie komt en de meerwaarde ervan inziet. Het hebben van een groot gezin is uiteraard in overleg met de zuster.

Ondanks dat de broeder de zuster financieel kan voorzien en een goede baan heeft, is het belangrijk om te vermelden dat er geen twijfel moet zijn over het feit dat de broeder een praktiserende zuster wenst. Zij dient wel op een bepaalde level te zijn qua praktiseren en de wil heeft om kennis op te blijven doen.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Stel geloof op de eerste plaats en neem dit als uitgangspunt in plaats van cultuur. Is respectvol voor haar familie, echtgenoot en onderhoudt een goede relatie met vrienden die op de deen zijn. Heeft een rustig karakter maar wil ook actief zijn in vergaren van kennis. “

Hobby’s: Voetbal, Mixed Martial Arts, wandelen in de natuur, bergen beklimmen en fitness.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#162
Geboortejaar:1986
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een goed gesprek gevoerd met de broeder die eerder ook hebben ontmoet. De broeder is praktiserend en komt verzorgd en netjes over. Hij is volwassen en communicatief sterk. De broeder heeft zijn Bachelor afgerond en is actief binnen de elektronische branche. Hij werkt daarnaast ook zelfstandig. De broeder zal snel kunnen schakelen naar een eigen woning wanneer er iets concreets is en hij wenst in België te blijven Hij is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Hij wenst ook een jongere zuster die niet eerder getrouwd is geweest en geen kinderen heeft, zodat hij samen met haar een gezin kan stichten.

Wij kunnen enkel aangeven dat de broeder bekwaam en welbespraakt is en een verzorgde uitstraling heeft. Hij is bij machte om een huwelijk te kunnen dragen.

De zuster dient praktiserend te zijn, te beschikken of ernaar streven om Islamitische kennis te beschikken en van Marokkaans-Berbers komaf te zijn (ivm communicatie met familie).

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Een moslima die een volwassen gedachtegang heeft, zorgzaam, deugdzaam, grappig, lief, betrouwbaar en vroom te zijn. Met kennis en vrees voor Allah de Verhevene. En zich vooral toegewijd is aan de Koran & Sunnah.

Een goede gelovige moslima is voor mij iemand die respectvol, geduldig, zachtaardig, barmhartig, behulpzaam, tolerant, opofferingsgezind, spaarzaam, creatief, vrijgevig en oprecht is. En iemand die spreekt zonder mensen te kwetsen, heeft altijd een vriendelijke gezicht, is schaamtevol, en verzorgend uiterlijk heeft.”

Hobby’s: “Reizen, sporten, wandelen, films.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#163
Geboortejaar:1970
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:We hebben een goed gesprek gevoerd met de broeder. Hij is actief binnen de elektrotechniek en is een praktiserende individu. De broeder is eerder getrouwd geweest en heeft 4 kinderen die bij hun biologische moeder wonen. Hij staat open voor een gescheiden zuster met kinderen. Echter, de Dien staat voor hem voorop. Zij dient te bidden en een verzorgde voorkomen te hebben.De zuster dient enkel van Marokkaans komaf te zijn.

Hobby’s: “Boeken lezen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#164
Geboortejaar:1982
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een fijn en plezierig gesprek gevoerd met de broeder. Hij komt bij ons erg vriendelijk, welbespraakt en volwassen over. Een broeder die weet wat hij wilt en beschikt over de noodzakelijke verantwoordelijkheidsgevoel die er nodig is om een huwelijk te dragen. Hij is ook erg begaan met zijn familie en kan zichzelf wegcijferen voor een goede zaak. De broeder is praktiserend en wenst ook een praktiserende zuster. Hij is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Hij staat zelf wel open voor een gescheiden zuster, maar de situatie laat het vanwege gecompliceerde redenen niet toe.

De broeder werkt voor zichzelf binnen de technische branche en kan een huwelijk financieel dragen. Hij heeft ook Hbo-opleidingen genoten en is niet gebaat bij een bepaalde opleidingsachtergrond en werk van de zuster. Hij heeft geen voorkeur qua etniciteit van de zuster, zolang zij gezond is en zich vastklampt aan de Dien. De broeder heeft jarenlang intensief kennis opgedaan over de Dien, maar ziet zichzelf altijd als een student van kennis.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Respectvol, vrolijk, bescheiden, creatief.”

De broeder houdt van voetballen van jongs af aan. Hij leest over van alles en is ook een fervente bekijker van documentaires waar men wijzer van wordt aangaande de dunya zaken. Het werkt als ontspanning voor hem.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#166
Geboortejaar:1997
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een plezierig gesprek gevoerd met een broeder die veel volwassener overkomt dan zijn leeftijd. Hij heeft een grote verantwoordelijkheidsdrang en is graag betrokken bij het onderhouden van zijn familie. De broeder heeft op jonge leeftijd al heel veel levenservaring opgedaan en dat heeft hem sterker en positiever gemaakt. De broeder werkt erg hard en heeft daarnaast ook een eigen onderneming binnen de logistieke sector. Hij is echt gebaat bij een volwassen, praktiserende zuster die echt een team wil vormen en voor wie hij door het vuur kan gaan en andersom. De broeder is daarnaast ook communicatief erg sterk en een energiek en initiatiefrijk individu.

Hij heeft zijn MBO afgemaakt, maar dat zegt niets over zijn mate van intellect en zijn omgangsvormen met zijn omgeving. De broeder is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen.

Voorkeur persoonlijkheid partner: Vrome volwassen vrouw waarbij respect, zorgzaamheid en loyaliteit op de eerste plek staan. Dient de Islam als kompas te nemen in haar doen en laten. Moet bereid zijn te wonen in Midden-Nederland. Daarnaast een vrolijke en spontane vrouw die de rechten en plichten binnen het huwelijk kent en kan vervullen. Ambitie en doelen in het leven worden alleen maar gewaardeerd en gesteund. Voorkeur gaat uit naar een vrouw die zich volgens de islamitische voorschriften kleed.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#167
Geboortejaar:1970
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben een positieve en leerzame gesprek gevoerd met een broeder die zijn voorkeuren en wensen heel correct en duidelijk kan overbrengen. Hij is gaan praktiseren nadat hij met bepaalde uitdagingen en gebeurtenissen in het leven is geconfronteerd en is Allaah (swt) dankbaar voor de broodnodige verandering. De broeder heeft ook Hadj gedaan. Hij werkt al een geruime tijd bij de politie en gaat ook gewoon met plezier naar werk. De broeder is eerder getrouwd geweest en heeft 4 kinderen die allemaal volwassen zijn en niet bij hem wonen. De broeder heeft geen bezwaar tegen een gescheiden zuster met kinderen, al dient ze wel een MBO/HBO niveau te bezitten.

Verder kunnen wij afleiden uit het gesprek dat de broeder volwassen en integer overkomt en gepokt en gemazeld is in de reilen en zeilen van deze wereld, waardoor hij nu een goede praktiserende vrouw wenst waarmee hij een harmonieus huwelijk kan delen.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Gezellig, lief, verzorgend, trouw, dankbaar, sociaal, vrouwelijk. In alles moet een balans zitten.”
“Eventuele partner moet Islam belijdend zijn of bereid om belijdend te gaan leven. Niemand is perfect. Ik ook niet. Wel zie ik graag dat we elkaar stimuleren om ons te sterken in het belijden van de Islam. Ze moet van reizen houden en het liefst meerdere keren korte uitjes dan 1 keer lange vakantie ( familiebezoek ). Familie is erg belangrijk en verdient ook zeker aandacht maar aandacht voor elkaar komt eerst.”

Hobby’s: “Films kijken ( Psychologische thriller en actie voorkeur ). Wandelen en reizen naar historische bezienswaardigheden.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#168
Geboortejaar:1989
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de broeder was erg goed te noemen, omdat de broeder bij ons erg betrokken en toegewijd overkomt naar verschillende aspecten in het leven. De broeder is namelijk erg actief op educatief gebied met name specifiek in sector lichaamsbeweging. Hij werkt binnen de gezondheidssector en wil zich meer specialiseren als beweegcoach. Tevens is de broeder vrijwillig actief als voetbalcoach en bezig binnen een stichting die aandacht besteedt aan lichaamsbeweging. Daarnaast is de broeder ook vrijwillig actief binnen zijn lokale moskee. Het is een bezige bij die zijn steentje bijdraagt op maatschappelijk gebied.
De broeder is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Hij heeft geen bezwaar tegen een gescheiden zuster, zolang er geen kinderen vooraf in het spel zijn. Tevens is de broeder niet gebaat bij een bepaalde opleidingsachtergrond of werk van de zuster, zolang zij wel let op haar lichaam, verzorging en een praktiserende mindset heeft om samen op verder te kunnen bouwen in een harmonieus huwelijk. De broeder heeft een eigen woonplek en de zuster kan dus op noodzakelijke aspecten vanuit Islam worden voorzien.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Bescheiden, godsvrees en zorgzaam. Moet bidden, vasten en kennis op willen doen. Voor de rest geen eisen, alleskomt met de wil van Allah swt.”

Hobby’s: “Hardlopen, zaalvoetbal, lezingen bekijken, series bekijken, wandelen in de natuur en koken.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#169
Geboortejaar:1991
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een helder gesprek gevoerd met de broeder. Hij heeft zijn MTS gedaan en werkt storingsmonteur. De broeder is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Hij heeft geen bezwaar tegen een gescheiden zuster, zolang er geen kinderen vooraf een rol spelen. Tevens is de broeder niet gebaat bij een bepaalde opleidingsachtergrond of werk van de zuster. De broeder is zelfstandig en heeft eigen woonplek. Hiermee kan de broeder de zuster financieel onderhouden en onderdak bieden.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Rustig, schaamtevol. Ik ben opzoek naar een serieus en praktiserende zuster die klaar is om te trouwen.”

Hobby’s: “Voetballen, hardlopen, fietsen door natuur.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
#Kandidaatnr.#170
Geboortejaar:1998
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een fantastisch goed gesprek gevoerd met een broeder die bij ons volwassen, welbespraakt en gemanierd overkomt. Hij is volwassen in zijn denken vanwege opgedane levenservaringen/ Je kunt zien dat hij welbespraakt is, omdat hij zijn woorden zorgvuldig uitkiest en een sterke articulatie heeft, waardoor hij helder communiceert naar de ontvanger toe. Hij is welgemanierd op basis van zijn rustige overkomen en volwassen antwoorden. De broeder is wel in voor een dolletje, maar is over het algemeen een serieuze broeder. Een praktiserende individu die ervan houdt om Islamitische lessen te volgen en wenst ook dat de zuster dezelfde mindset en drive heeft met betrekking tot Islam. De broeder is eerder getrouwd geweest en heeft geen kinderen. Hij staat open voor een gescheiden zuster zonder kinderen, De broeder heeft wel een lichte voorkeur voor een bekeerde zuster.
Wij zijn onder de indruk van de broeder vanwege zijn weliswaar jongere leeftijd, maar zijn kijk op het leven is vanuit islamitisch perspectief fascinerend te noemen. Hij heeft een HBO opleiding afgerond en werkt 4 dagen in de week.

Voorkeur: “Het dient een zuster te zijn met de juiste ‘aqiedah en manhaj. Ik sta niet open voor zusters die zich toeschrijven aan groeperingen of gelijkenissen met hen vertoond, in de vorm van takfier, extremisme, innovatie, afzonderen, verdraaiingen etc. Ik wil het liefst gekoppeld worden met een Nederlandse zuster, die zich heeft overgegeven aan Allah. De jilbab of khimar draagt en haar verplichtingen nakomt (gebed, zakat, Ramadan etc.). Naast dit stel ik geen eis, op het gebied van islaam. Verder wil ik samen het pad van kennis bewandelen en daarmee de Tevredenheid van Allah als doel hanteren in het huwelijk.”

Hobby’s: “Activiteiten in de natuur zoals wandelen, fietsen, hardlopen, schaatsen etc. Het bijwonen van islamitische lessen is inmiddels uitgegroeid tot een hobby en ik kan niet zonder mijn lessen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#171
Geboortejaar:1991
Afkomst:Kroaat
Samenvatting:Wij hebben een uitermate goed, gezellige en een open gesprek gehad met de broeder. Hij heeft zijn zaken op orde qua werkgebied en werkt als ZZP-er binnen de petroleumbranche en kan hierbij de zuster financieel onderhouden. De broeder is zelf ook erg sportief en houdt zich voornamelijk bezig met vechtsport en hij luistert graag naar anasheed. Hij is praktiserend en houdt zich bezig met het opdoen van kennis en het uit het hoofd leren van de Qur’an en Sunnah, Daarnaast verzorgt en organiseert hij lezingen in zijn woonomgeving in Belgie.

De broeder is eerder getrouwd geweest en heeft twee dochters die bij hem thuis wonen en deels ook worden verzorgd door zijn ouders, Hij staat open voor een gescheiden zuster met het liefst enkel 1 kind. De zuster dient de Dien goed te kennen en haar verplichtingen te verrichten.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Een zuster die geen agressieve of sarcastisch karakter heeft, ze is bereid om haar kennis over Allah uit te breiden samen met mij.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#172
Geboortejaar:1993
Afkomst:Kaukasus
Samenvatting:Wij hebben een gezonde gesprek gevoerd met de broeder. Hij komt bij ons erg positief over en het is een praktiserend individu. Hij is actief binnen de technische branche. De broeder is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Hij woont in België.
Wij waren niet bekend met de Ingush etniciteit, maar in feite zijn ze gelinkt aan de Tsjetsjenen (Vainah) en zij wonen aan de Kaukasus.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Ik zoek een vrouw die Islam op nummer 1 heeft ,met Imaan , die mij zal helpen ALLAAH SWT te Herinneren en te Bedanken en mijn gezin in Jannah te krijgen In Shaa Allaah.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#174
Geboortejaar:1985
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting:Wij hebben een sterke onderhoud gehad met de broeder. Hij is praktiserend en volgt jarenlang lessen over Islam om het ook toe te passen in het dagelijkse leven op individueel niveau en om de gemeenschap vooruit te brengen. De broeder is tevens actief als ondernemer binnen de kledingbranche en kan de zuster voorzien. Hij is gebaat bij een praktiserende zuster welk een rustige overkomen heeft en een mentaliteit heeft om haar man te steunen. De broeder is eerder getrouwd geweest en heeft geen kinderen,. Hij staat open voor een zuster die eerder getrouwd is geweest en kinderen heeft.

Hobby’s: “Lezen, sporten, koken, islamitische opleiding volgen, da'wa activiteiten.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#176
Geboortejaar:1992
Afkomst:Antilliaans
Samenvatting:Wij hebben een openhartig gesprek gevoerd met de broeder. De broeder is positief over de organisatie naar aanleiding van een gesprek met een broeder die via Hisaab is getrouwd. Hij werkt binnen de technische branche. Hij is niet gebaat bij een bepaalde opleidingsachtergrond en werk van de zuster. De broeder is eerder getrouwd geweest en beide kinderen wonen bij hun biologische moeder. Hij heeft geen bezwaar tegen een gescheiden zuster met kinderen.

De broeder heeft een praktiserende houding en wenst ook dat de zuster een praktiserende houding heeft en samen wenst kennis op te doen.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Leergierig en zorgzaam.”

Hobby’s: “Sporten en kennis opdoen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#177
Geboortejaar:1998
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een open en positief gesprek gevoerd met de broeder. Hij komt bij ons integer, energiek doch erg volwassen over. Hij is bijna klaar met zijn HBO Software Engineering opleiding en is werkzaam binnen de IT. De broeder kan dus het huwelijk financieel onderhouden en heeft tevens ook een zelfstandige woonruimte, zodat de zuster meteen kan intrekken. Hij is niet gebaat bij een bepaalde opleidingsachtergrond of werk van de zuster noch is hij gebaat bij een bepaalde etniciteit van de zuster.
De broeder is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Hij wens ook niet met een gescheiden zuster te trouwen en dat er kinderen zijn. Het is voor hem belangrijk dat de zuster zich bescheiden opstelt en een gezonde sociale kring heeft die ook een mate van volwassenheid kan tonen. Het liefst niet een zuster die al teveel bagage heeft welk zij nog niet heeft kunnen verwerken, omdat de broeder denkt dat dat in de toekomst problemen kan opleveren.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Sociaal, communicatief vaardig, vrolijk, zachtaardig en verzorgend. Ik vind het belangrijk dat de zuster zich als persoon en binnen de islam wilt blijven ontwikkelen, en dat ze zichzelf verzorgt. De zuster dient te praktiseren, van Ahlu Sunnah te zijn, en zich te houden aan de verplichte zaken binnen de Islam.

Hobby’s: “Reizen, vechtsport. Ik heb een passie voor de islamitische geschiedenis. Ik ben heel avontuurlijk! Ik houd van het voeren van diepgaande gesprekken.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#178
Geboortejaar:1998
Afkomst:half-Egyptisch half-Nederlands
Samenvatting:Wij hebben een goed en overzichtelijk gesprek gevoerd met de broeder. Hij heeft op jonge leeftijd in feite zijn huiswerk gedaan op verschillende gebieden om een huwelijk aan te kunnen gaan. De broeder heeft zijn HBO afgerond binnen Finance & Control en werkt als professioneel bewindvoerder (financiële dienstverlening). Het behoort tot de plannen van de broeder om een eigen onderneming in de toekomst te gaan starten binnen dezelfde branche. De broeder kan een huwelijk financieel dragen en heeft ook een zelfstandige woonplek waarbij de zuster meteen kan intrekken. Tevens is de broeder ook praktiserende en wenst dat de zuster aan de Islamitische verplichtingen voldoet en een bepaalde mate van focus heeft om kennis op te doen van Islam. Verder komt de broeder erg volwassen, communicatief sterk en geduldig over. Hij heeft een nette overkomen en een prettige uitstraling maa sjaa Allaah.

Persoonlijkheid van de broeder in zijn eigen woorden: “Ik zou mezelf omschrijven als geduldig, leergierig, sportief, betrouwbaar, enthousiast, doelgericht en zelfverzekerd. Ik stel graag doelen voor mezelf en als ik iets wil bereiken ga ik er ook echt vol voor. Verder ben ik heel positief ingesteld. Ik ben ook een avontuurlijk persoon en ik hou enorm van reizen. Verder hou ik heel erg van humor. Ik ben zelf niet iemand die materialistisch is.

Ik hecht veel waarde aan de islam en beheers dan ook de basiskennis. Daarnaast ben ik al 16 jaar lid van een korangroep gericht op het memoriseren van de koran en het perfectioneren van de recitatie. Ik beheers nu ongeveer 18 hizb, rekening houdend met tadjwied en tartiel. Omdat ik naast memoriseren de koran ook veel beter wil leren begrijpen volg ik op dit moment een online studie gericht op tafsir (uitleg van de koran).”

Voorkeur persoonlijkheid partner:
- veel waarde hecht aan haar geloof en dit ook uit in haar daden;
- oprecht, geduldig en eerlijk is
- bereid is samen met mij (meer) islamitische kennis op te doen;
- van reizen houdt;
- sportief karakter is een pre, geen must;
- een kinderwens heeft;
- beschikt over een goede vocabulaire en leuke (diepgaande) gesprekken kan voeren;
- niet teveel waarde hecht aan culturele aspecten, zeker niet als deze in tegenstrijd zijn met het geloof;
- voldoende tegengas kan bieden in de vorm van een gezonde discussie om tot weloverwogen en juiste beslissingen te komen.


Hobby’s: “Naast werk word ik graag omgeven door familie en vrienden. Daarnaast hou ik mij bezig met sport en reizen. Ik voetbal al enkele jaren in een vriendenteam en ik doe ook aan fitness. Tijdens mijn vakantie reis ik heel graag naar andere landen. Het reizen zou ik graag willen blijven doen met mijn toekomstige partner in shaa allah.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#179
Geboortejaar:1989
Afkomst:Belgisch
Samenvatting:Wij hebben een goed gesprek gehad met de broeder. Hij heeft een bachelor in de toegepaste psychologie en is momenteel in een loopbaanbegeleidingstraject. De broeder wenst een geschoolde zuster, maar ze hoeft niet per se een masterdiploma te hebben, bij wijze van spreken. De broeder is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Hij heeft geen bezwaar tegen een gescheiden zuster, zolang zij geen kinderen heeft. De broeder is tevens niet gebaat bij een bepaalde etniciteit van de zuster, zolang er een goede chemie is. Hij woont tevens in Brugge en is niet van plan om te verhuizen.

Uit het gesprek kunnen wij afleiden dat de broeder welbespraakt, kalm en volwassen overkomt.
Voorkeur persoonlijkheid partner: “Iemand die goed besef heeft van normen en waarden (Islamitisch, maatschappelijk…). Zorgzaam, assertief, extravert, positief ingesteld, in staat stressfactoren te kanaliseren.”
“Het doel is uiteraard om min of meer op dezelfde golflengte te zitten. Ik ben zelf vooruitstrevend op het vlak van de islamitische religie. Niemand is perfect, maar ik zou graag ambitie terug zien bij mijn toekomstige partner, in sha Allah.”


Hobby’s: “Student van de Arabische taal, wandelen en sporten.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#180
Geboortejaar:1966
Afkomst:Egyptisch
Samenvatting:Wij hebben een goed gesprek gevoerd met de broeder. Hij woont al vanaf zijn begin twintiger jaren in Nederland en werkt als Laborant. Hij heeft in Egypte op universitaire niveau gestudeerd. De broeder is erg bewust van Islam en neemt dit ook mee in zijn dagelijkse leven.

De broeder is eerder getrouwd geweest en heeft twee kinderen die bij hem inwonen. Het is voor hem belangrijk dat zij de Dien meekrijgen en als Moslims worden opgevoed. Hij heeft geen bezwaar tegen een gescheiden zuster met kinderen, zolang de kinderen niet thuiswonend zijn, omdat het voor een lastige situatie met zijn inwonende kinderen kan zorgen. De broeder staat enkel open voor een Nederlandse of een Egyptische zuster, aangezien zijn kinderen een Nederlandse moeder hebben, wilt hij niet dat zijn huidige vrouw afwijkt van de twee etniciteiten in verband met hetgeen de kinderen gewend zijn qua cultuur en gewoonten.
Uit het gesprek hebben wij verder kunnen afleiden dat de broeder welbespraakt is. Vanwege zijn opgedane levenservaringen zien wij dat hij heel goed weet wat hij wilt en alle scenario’s heeft afgewogen aangaande een huwelijkskandidate en daarmee de islamitische opvoeding van zijn kinderen in acht genomen.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Zachtaardig, eerlijk en spontaan. Soenniet, praktiserend of de intentie hebben om te beginnen.”

Opleiding/Werk partner: “Geen voorkeur, zolang het niet ten koste gaat van het gezin.”

Hobby’s: Lezen, koken, fietsen, wandelen en klussen als het nodig is.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#182
Geboortejaar:1987
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben een goed en openhartig gesprek gevoerd met de broeder. Hij heeft zijn MBO afgerond en is momenteel bezig met zijn Islamitische opleiding en wilt in de toekomst werken binnen de hijama branche. De broeder woont op zichzelf en kan de zuster financieel voorzien. Hij is erg gesteld op Islam en wilt dat ook terugzien bij de zuster. De broeder is eerder getrouwd geweest en heeft geen kinderen. Hij staat open voor een gescheiden zuster zonder kinderen.
Voorkeur persoonlijkheid partner: “Zachtaardig, geduldig, humor, intelligent. Islamitisch kledij, dus niet alleen hijaab. Zij dient het concept van gheerah in Islam goed te begrijpen. Ahlus sunnah wal jamaah. Gebeden op tijd biddend, het liefst ook arabisch kunnen spreken en koran met tadjweed lezen.”

Hobby’s: “Lezen, wandelen en sporten.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#184
Geboortejaar:1984
Afkomst:Syrisch
Samenvatting:Het gesprek met de broeder verliep soepel. Hij heeft zich na het begin van de oorlog gevestigd in Nederland en spreekt al Nederlands op een behoorlijke niveau. De broeder heeft zijn IT diploma’s behaald en werkt nu als IT-er binnen een gerenommeerde bedrijf. De broeder is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Hij staat open voor een gescheiden zuster zonder kinderen. De zuster dient bekeerd te zijn of haar roots te hebben vanuit bilaad-us-shaam. Hij wenst een opgeleide zuster die bewust is van het leven.

De broeder wenst wel een religieus ingestelde zuster. Zij dient eerlijk, spontaan, lief en niet koppig te zijn.

Hobby’s: “Ik sport 4 keer per week, zwem soms. Ik hou van paarden en ik heb vroeger paard gereden, maar daar heb ik helaas geen meer tijd voor. Ik lees boeken en kijk graag naar films of programma's die zinvolle en belangrijke informatie bevatten.”


Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#185
Geboortejaar:1990
Afkomst:half-Spaans half-Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een uitermate fijne gesprek gevoerd met de broeder. Hij woont met zijn familie al een paar jaar in Nederland en heeft ook eerder in Spanje gewoond. De broeder kan zich redelijk uiten in het Nederlands. Echter, zijn Engels is subliem. Hij is een Marokkaanse Arabier en staat enkel open voor een Marokkaanse zuster. Het heeft in het verleden niet willen vlotten met een match, omdat de zusters cultureel waren ingesteld en niet de mate van Islam in hun hadden welk de broeder ambieert. De broeder is rationeel ingesteld en gefocust op Islam. Hij heeft een goede baan als logistieke coördinator bij een gerenommeerde bedrijf en kan een huwelijk financieel alsmede mentaal dragen. Hij heeft op universitaire niveau zijn opleiding bedrijfskunde afgerond. Wij zijn te spreken over zijn volwassen manier van communiceren.

De broeder is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Hij wenst ook dat de zuster niet eerder getrouwd is geweest en ook geen kinderen heeft.

Opleiding/Werk partner: “Wat betreft onderwijs, het heeft geen sterke voorkeur. Ik sta open voor iemand die werkt en zich professioneel wil blijven ontwikkelen. Iemand die ook minder uren wil werken om samen te focussen op het huwelijksleven.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Akhlaaq vind ik heel belangrijk! Iemand die volwassen is, behulpzaam, lief/aardig een vrouw die net als ik communicatief sterk in haar schoenen staat, goede manieren heeft, deen en open en transparant is. Iemand die veel investeert in het hiernamaals en de wereldse zaken zoveel mogelijk links laat liggen. Iemand die bereid is om elkaar te stimuleren in het geloof en samen de best versie uit ons zelf te halen.”

“De zuster dient zich continue te blijven ontwikkelen op persoonlijk niveau en islamitisch niveau. Zij dient haar rechten en plichten in het huwelijk te kennen en er ook naar streven om na te komen. Zij dient mentaal klaar te zijn voor de grote stap met de juiste persoon; een huwelijk met barakah in sjaa Allaah.”

Hobby’s: “Sporten, reizen en lezingen volgen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#186
Geboortejaar:1992
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een prettig gesprek gevoerd met de broeder. Hij is in contact met Hisaab gekomen op aanbeveling van zijn omgeving. De broeder werkt binnen de juridische branche.Hij is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Hij wenst dat de zuster jonger dan hem is en niet eerder getrouwd is geweest. Tevens dient de zuster van Marokkaans komaf te zijn.

Uit het gesprek hebben wij verder kunnen afleiden dat de broeder toegankelijk, kalm en een volwassen karakter heeft. Het bis voor hem belangrijk dat de zuster begaan is met Islam en klaar is voor een huwelijk om als een sterke team te kunnen opereren.

Hobby’s: “Sporten en reizen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#189
Geboortejaar:1990
Afkomst:half-Indiaas half-Nederlands
Samenvatting:Wij hebben een helder gesprek gevoerd met de broeder. Hij heeft een bachelor en WO diplomae en is werkzaam als Big Data Engineer. De broeder is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Hij staat niet open voor een gescheiden zuster. Etnicitieit maakt niet uit. Echter, de broeder wenst wel dat de zuster een islamitische wetschool volgt.

Uit het gesprek hebben wij verder kunnen afleiden dat de broeder rustig en welbespraakt is en zich zeer zeker bezigt met de Dien.

Opleiding/Werk partner: “Gewenst HBO of hoger, maar geen harde eis.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Nieuwsgierig, zorgzaam.”

Hobby’s: “Wandelen, koken, fitnessen, spelletjes.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#190
Geboortejaar:1988
Afkomst:Irakees (Koerdisch)
Samenvatting:Wij hebben een uitermate fijne gesprek gevoerd met de broeder. Hij is erg welbespraakt en openhartig over zijn opgedane levenservaringen en wij zijn te spreken hoe hij zijn leermomenten opneemt en meeneemt in de toekomst. De broeder heeft zijn HBO Bouwkunde afgerond en is werkzaam als Contractmanager. Hij is eerder getrouwd geweest en heeft geen kinderen. De broeder staat open voor een gescheiden zuster zonder kinderen. Hij heeft een eigen woonruimte, zodat de zuster kan intrekken.

Wij hebben verder uit het gesprek kunnen afleiden dat de broeder zijn woorden zorgvuldig uitkiest en zichzelf goed kan uitdrukken, Dit is kenmerkend voor zijn volwassen houding maa sjaa Allaah,

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Een volwassen zuster die zacht is in omgang, die niet beïnvloedbaar is door anderen, iemand die communicatief sterk is, sterke inlevingsvermogen heeft, die het geloof hoog heeft staan en samen daarin wil groeien.

Hobby’s: “Braziliaanse jiu-jitsu en wandelen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#191
Geboortejaar:2000
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben een fijn gesprek gevoerd met de broeder. Hij heeft zijn MBO afgerond en werkt als forwarding officer bij een gerenommeerde bedrijf binnen het logistiek. De broeder is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Hij wenst dat de zuster niet eerder getrouwd is geweest en dat zij ook geen kinderen heeft. Hij is niet gebaat bij een bepaalde opleidingsachtergrond en staat ervoor open dat de zuster part-time werkt. De broeder wenst een Turkse zuster maar staat ook open voor andere etniciteiten.

Uit het gesprek hebben wij verder kunnen vernemen dat de broeder er financieel en mentaal klaar voor is om een huwelijk aan te gaan. Hij zal snel kunnen schakelen naar een eigen woonplek, zodra er een serieuze kandidate zich aandient. Tevens is de broeder ook erg begaan met Islam.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Iemand die zorgzaam is, sterk staat in haar deen en weet wat de taken van de man en de vrouw zijn in het huwelijk. Daarbij moet ze ook een duidelijk beeld hebben van wat ze verwacht van de man en wat ze precies wilt.”

Hobby’s: “Sporten, reizen, mensen helpen in nood, koken, ondernemen en actief zijn bij een Islamitische studentenorganisatie.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#192
Geboortejaar:1995
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een fantastisch goed gesprek gevoerd met een volwassen broeder. Hij is bezig met zijn WO opleiding Bedrijfskunde (deeltijd) en werkt full-time als technisch administratief medewerker bij een energiebedrijf. Dit toont zijn seriositeit en vastberadenheid aan om een huwelijk financieel te dragen. Hij heeft zijn eigen woonplek waar de zuster gemakkelijk bij kan intrekken. De broeder is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Hij staat open voor een gescheiden zuster, mits er geen kinderen in het spel zijn.

Wij zijn erg te spreken over de broeder vanwege zijn denkwijze vanuit Islam en zijn verantwoordelijke kijk naar het huwelijk toe, waardoor hij eerst zijn zaken op orde ging maken en ons daarna pas ging benaderen.

Opleiding/Werk partner: “Hbo/wo. Diploma hoeft niet behaald te zijn. Het gaat mij erom dat wij enigszins dezelfde achtergrond hebben qua opleiding en elkaar daarom beter kunnen begrijpen.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Ik ben op zoek naar een zuster die rustig in het openbaar is, maar tegelijkertijd ook sociaal kan zijn en communicatief sterk is bij familieleden of bekenden. Zelf ben ik een prater en vertel ik regelmatig vol enthousiasme verhalen en anekdotes. Hierdoor zou het fijn zijn wanneer zij hierin kan opgaan en het ook leuk vindt om, wanneer wij alleen zijn met elkaar, zelf ook verhalen te vertellen en ernaar te luisteren.

Daarnaast zie ik graag bij haar terug dat zij iemand is die haarzelf niet afzondert, opsluit of wegloopt bij een ruzie of conflict, maar dat zij communiceert en zaken uitpraat. Ook waardeer ik het wanneer zij iemand is die volwassen is en zich ook volwassen gedraagt bij een ramp of tegenspoed, waardoor zij helder blijft nadenken en geen impulsieve besluiten neemt waar zij later spijt van kan krijgen.”“Mijn twee eisen zijn dat zij de islam praktiseert en qua opleidingsniveau hbo of wo heeft genoten, zodat wij - in ieder geval wat betreft opleiding - enigszins hetzelfde referentiekader hebben. Daarnaast gaat mijn voorkeur uit naar een vrolijke zuster die positief in het leven staat. Ten slotte heb ik, in verband met familiebezoeken, een voorkeur voor een zuster die uit Noord-Brabant, Limburg, Den Haag of het noordoosten van België komt.Hobby’s: “Mijn grootste hobby is reizen en in contact komen met andere culturen. Daarnaast houd ik van (diepe of profijtvolle) gesprekken voeren en lees ik regelmatig islamitische of personal development boeken. Ook vermaak ik mij tijdens het uit eten. Ten slotte vind ik het leuk om op zijn tijd te gamen, alhoewel ik moet benadrukken dat ik dit alleen doe wanneer ik tijd over heb en er gerust een week voorbij kan gaan zonder dat ik er ook maar in de buurt van kom door andere verantwoordelijkheden.”
Kandidaatnr.#193
Geboortejaar:1992
Afkomst:Indonesisch
Samenvatting:Wij hebben een vlot gesprek gevoerd met een volwassen broeder maa sjaa Allaah. Hij heeft een HBO-opleiding in de IT afgerond. Ook is de broeder werkzaam als consultant in de IT.

De broeder is eerder getrouwd geweest en heeft een zoon. Hij staat open voor een gescheiden zuster met een kind.

Uit het gesprek hebben wij verder kunnen afleiden dat de broeder netjes overkomt en erg begaan is met Islam. De zuster dient wel dezelfde liefde en flow voor de Dien te hebben. Voorkeur gaat uit naar een Indonesische of Marokkaanse zuster, maar hij staat ook open voor andere etniciteiten"

Tevens is de broeder ook erg behulpzaam door ons te helpen met zijn expertise en wij waarderen dat heel erg.

Opleiding/ Werk partner: “Dat is niet van groot belang, maar als de zuster een MBO- of HBO-diploma heeft is dat wel een pluspunt.”
Voorkeur persoonlijkheid partner: “Een praktiserende zuster met veel geduld die samen met mij wil groeien. Samen kennis op willen doen en samen (islamitische) activiteiten wil organiseren. De zuster weet de balans te vinden in lol maken en serieuze zaken. Ivm drukte met werk en vrijwilligerswerk ben ik ook op zoek naar een zuster die begrip heeft voor wat ik doe en dus niet te snel het gevoel krijgt dat ik alleen daar mee bezig ben. Natuurlijk dient ieder zijn/haar recht te krijgen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#195
Geboortejaar:1981
Afkomst:Turks (Koerdisch)
Samenvatting:Wij hebben een openhartig en volwassen gesprek gevoerd met een broeder die de nodige levenservaring heeft en al een geruime tijd is gaan praktiseren Alhamdulillah. Hij heeft zijn MBO afgerond en is al een geruime tijd ondernemer binnen de logistieke sector. De broeder is eerder getrouwd geweest en heeft een kind. Hij is op zoek naar een praktiserende zuster die qua opleiding op dezelfde niveau minimaal zit en de broeder staat open voor een gescheiden zuster met een kind. Hij is niet gebaat bij een bepaalde eteniciteit van de zuster, zolang er een goede verstandshouyding vanuit islam is om een harmonieuze huwelijk aan te kunnen gaan. Het beschikken van de boneodigde eigenschappen en een goed karakter is een must. Vrees voor Allaah (swt) en de basisasepcten van Islam dienen in orde te zijn.

Uit het gesprek hebben wij verder kunnen afleiden dat de broeder een rustige en verantwoordelijke overkomen heeft. Hij kan een huwelijk financieel en ook mentaal dragen vanwege zijn levensloop. De zuster zal trouwen met iemand die een relatie op waarde kan schatten en als een goede man kjan fungeren.

Hobby’s: “Fitness, boksen en vissen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#196
Geboortejaar:1985
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben gesproken met de broeder. Hij is een praktiserend individu die zijn MBO opleiding heeft afgerond en werkt als beveiliger. De broeder is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. De broeder is niet gebaat bij een bepaalde opleidingsachtergrond noch haar werk. Tevens staat hij open voor een gescheiden zuster met kinderen. Daarnaast is hij ook niet gebaat bij een bepaalde etniciteit van de zuster. Het is voor hem enkel belangrijk dat de zuster praktiseert.

De broeder kan een huwelijk financieel onderhouden en beschikt ook over een zelfstandige woonruimte, waarbij de zuster kan intrekken na de nikaah.

Hobby’s: “Lezen, sporten en reizen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#197
Geboortejaar:1988
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben uitgebreid gesproken met de broeder over zijn beleving van Islam, interesses en kijk op de toekomst. Uit onze bevindingen is gebleken dat de broeder praktiseert en ook een praktiserende zuster wenst die geen compromis sluit met de verplichte aspecten van Islam. Hij prefereert dat een zuster het liefst niet wilt werken, maar staat er welzeker open voor het feit dat de zuster werkt in een vrouwvriendelijk omgeving met kinderen bijvoorbeeld, waarbij zo min mogelijk contact is met het ander geslacht. De broeder is eerder getrouwd geweest en heeft geen kinderen. Hij staat open voor een gescheiden zuster zonder kinderen.

De broeder komt bij ons vriendelijk, betrouwbaar en verstandig over. Hij is erg veel bezig met het opdoen van kennis en het hebben van een sterke band de Qur’an. De broeder bezoekt lezingen en volgt lessen. Tevens is hij voetbalfan en doet regelmatig aan hardlopen. Hij benadrukt met klem dat de zuster de Quran & Sunnah dient te volgen. Een zuster met aghlaaq die praktiseert volgens Manhaj as Salaf (Vrome Voorgangers) of die daartoe bereid is en een steuntje in de rug nodig heeft. Het is heel belangrijk dat de islaam haar eerste leidraad is het leven om zo telkens de tevredenheid van Allah te verkrijgen. Een zuster met godsvrees en een zuivere intentie, die eerlijk, loyaal en oprecht is.

“Iemand die haar rechten en plichten in het huwelijk kent en die mijn zielsmaatje wordt tot in al aakhirah in shaa Allah”.

De broeder heeft zijn ICT opleiding afgerond. Hij is werkzaam in de logistieke sector. “ Qua karakter zouden anderen mij omschrijven als verlegen, rustig, bescheiden, betrouwbaar en zorgzaam. Deze eigenschappen zou ik graag ook terug willen zien in mijn toekomstige.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Godsvrezend, loyaal, geduldig, kalm, liefdevol, zorgzaam, zachtaardig, down to earth.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#198
Geboortejaar:1980
Afkomst:Surinaams (Indiaas)
Samenvatting:Wij hebben een volwassen onderhoud gehad met een broeder die begaan is met het praktiseren van Islam, ookal is hij in 2018 bekeerd, nadat hij op werk met verschillende individuen (waaronder bekeerlingen) heeft gesproken. De broeder houdt zich aan de verplichtingen en heeft een drang en begrijpt het belang van het blijven opdoen van kennis over Islam. Hij heeft zijn HBO opleiding afgerond en werkt binnen de IT-branche. De broeder is bij machte om een huwelijk financieel te onderhouden en beschikt over een woonplek voor de zuster om in te kunnen trekken.

Wij hebben verder uit het gesprek kunnen afleiden dat de broeder bewust overtuigd is geraakt van Islam en goed is gevormd door de opgedane levenservaringen.

Opleiding/werk partner: “Niet zozeer een voorkeur. MBO plus of hoger zou fijn zijn. En graag goed kunnen communiceren.”

De broeder is eerder getrouwd geweest en heeft geen kinderen.
Bezwaar gescheiden? Bezwaar kinderen? - Geen bezwaar gescheiden. Liever geen kinderen, maar geen bezwaar als er een jong kind is ( <4 jaar)

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Intelligent, zorgzaam, open minded, loyal, betrouwbaar, verzorgd, communiceert graag, empatisch, avontuurlijk.”

“Van belang is dat de zuster geen problemen heeft met etniciteit en een bekeerling. Graag nog kinderen zou willen hebben. Een goed innerlijk is van belang, maar ook goed uiterlijk verzorgd is.”

Hobby’s: “Reizen, gamen, schilderen en sporten (tennis, voetbal en fitness)”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#199
Geboortejaar:1993
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een vlot gesprek gevoerd met een hele aardiger broeder maa sjaa Allaah. Hij heeft zijn Maatschappelijk Dienstverlening opleiding afgerond op MBO niveau en is werkzaam binnen dezelfde branche als waarin hij zijn opleiding heeft afgerond en daarnaast is hij ook actief als zzp-er binnen de zorg. Het is een eervolle en nuttige baan, waarbij hij mensen helpt.

De broeder is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Hij wenst ook niet dat de zuster eerder getrouwd is geweest en/of kinderen heeft. De zuster dient jonger dan hem te zijn. Hij staat er wel voor open als zij ietsjes ouder is. Tevens dient de zsuster van Marokkaans komaf te zijn.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Lief, zorgzaam en goede karakter.”

“Het is belangrijk dat zij kan koken en niet zuert om dingen die er niet toe hoeven te doen. Een verantwoordelijke houding is een must. Tevens wenst de broeder dat de zuster goed kan praten met zijn ouders.”

Hobby’s: “Voetballen, gamen, dagjesd weg.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
#Kandidaatnr.#201
Geboortejaar:1979
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een heel goed en positief gesprek gevoerd met een volwassen en relxate broeder. Hij heeft zijn HBO afgerond en is werkzaam als relatiemanager binneen een overheidsinstantie. De broeder eerder getrouwd geweest en heeft kinderen. Hij staat open voor een gescheiden zuster met een kind. De broeder wenst een zuster die maximaal 10 jaar jonger is dan hemzelf. Hij is niet gebaat bij een opleiding of werk van de zuster, zolang zij wel van Marokkaans (riffijns) komaf is.
Wij hebben verder uit het gesprek kunnen afleiden dat de broeder welbespraakt is, een kalme overkomen heeft en een volwassen houding laat zien. Het is voor hem, na zij ervaring met zijn vorige huwelijk, van vitaal belang dat de zuster een praktiserende mindset heeft vanuit Islam, want het fundament voor een goed huwelijk is Islam. De broeder wilt zijn kinderen Islam meegeven en zijn drijfveer is ook de religie. De zuster dient hiermee eens te zijn en dezelfde mentaliteit ook te omarmen.
Voorkeur persoonlijkheid partner: “Zachtaardig, oprecht, betrouwbaar en gevoel voor humor. Ik ben op zoek naar een partner waarvan de Dien op nummer 1 staat. Dat moet onze leidraad zijn in het leven.”

Hobby’s: “Ik lees graag, wandelen in de natuur, meehelpen in de moskee met activiteiten.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#203
Geboortejaar:1984
Afkomst:half-Belgisch half-Italiaans
Samenvatting:Wij hebben een openhartig en diep gesprek gevoerd met een broeder die zich heeft verdiept in de Dien. Hij heeft in binnen en buitenland gestudeerd en beheerst en geeft ook Arabisch. Hij heeft zijn opleiding in Sales afgerond en werkt binnen het logistiek. De broeder is eerder getrouwd geweest en heeft4 kinderen. Hij staat open voor een gescheiden zuster met kinderen. De broeder is niet gebaat bij een bepaalde etniciteit van de zuster.
De broeder woont in Oost-Vlaanderen en staat open voor een verhuizing, maar wilt vooraf wel een baan hebben, mits een verhuizing ervoor zorgt dat hij niet bij zijn huidige baan actief kan zijn.

Wij hebben verder uit het gesprek kunnen afleiden dat de broeder met zijn woorden wel een sterke begrip heeft van tawakkul, qadr en rizq. Hij heeft maa sjaa Allaah een sterke overtuiging ontwikkeld met de opgedane kennis en ziet de ervaren beproevingen enkel als een proces om dichterbij Allaah (swt) te komen.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Humoristisch, lief, vrolijk en zacht. Iemand die samen met mij wilt sporten, wandelen, boeken lezen en lezingen beluisteren.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#204
Geboortejaar:1996
Afkomst:Kazachstaans
Samenvatting:Wij hebben een goede onderhoud gehad met de broeder. Hij is ongeveer 7 jaar geleden bekeerd. Hij werkt als een call agent bij een energiebedrijf en woont in Belgie. Zijn werk is halal hij werkt fulltime thuis Alhamdulillah. In zijn vrije tijd sport hij regelmatig en probeert hij Islamitische kennis op te doen door te lezen en lezingen online te kijken. De broeder is eerder ongeveer 2.5 jaar getrouwd geweest en heeft een dochter. Hij staat open voor een gescheiden zuster met maximaal twee kinderen. De broeder is niet gebaat bij een bepaalde oplering of werk van de zuster noch haar etniciteit. Hij staat open om te verhuizen, zolang het binnen België betreft. De broeder zal het nodige doen om te reizen naar Nederland om kennis te maken met een zuster.

Uit het gesprek hebben wij kunnen afleiden dat de broeder geduldig en wijs is voor zijn leeftijd en de Dien als leidraad neemt.

Zijn persoonlijkheid beschrijft hij als volgt:
"Ik ben kalm en eerlijk van karakter en kan mijn mannetje staan. Ik hou van simpliciteit en ben niet materialistisch. Mensen beschrijven mij als volwassen voor mijn leeftijd, dit is omwille van bepaalde levenservaringen en eerst en vooral dankzij Islam. Ervaringen kunnen goede lessen zijn en beproevingen testen je geduld en wijsheid, dus ik probeer positief te zijn. Ik klaag niet graag en probeer altijd dankbaar te zijn. Ik ben iemand die graag het intiatief neemt en neem mijn verantwoordelijkheden tegenover familie, vrouw, kinderen, Ummah en de rest serieus omwille van angst van Allah om hierover ondervraagt te worden. Indien ik fouten maak dan kan ik ze toegeven en werk ik aan mezelf. Ik hecht groot belang aan het volgen van Qur'aan en Sunnah volgens de juiste interpretatie en ik let op om geen innovaties of misgeleide sektes te volgen. Ten slotte heb ik veel Geerah en ben beschermend."

Over zijn vermogen voor zijn Deen zegt hij het volgende:
"Ik doe mijn best om de juiste kennis te leren dus ik volg geen cultuur of persoonlijke meningen. Ook leer ik graag over datgeen wat mij meer inzicht en begrip geeft in het leven. Juiste geloofsleer (Aqeedah) is belangrijk. Ik probeer in mate van het mogelijke de Ummah te steunen. Mijn toekomstige vrouw kan erop rekenen dat ik mijn best doe om mijn gezin te motiveren en steunen om meer te leren en praktiseren."

Over zijn plannen en doelen:
"Alhamdulillah, ik heb plannen om onafhankelijk te worden. Dit omdat het meer vrijheid geeft in dit werelds leven om omwille van Allah te verhuizen, de Ummah te steunen en inshaa Allah gaan er veel deuren open indien de intentie juist is."

Voorkeur peroonslijkheid partner: “Wijs in haar woorden, geduldig, zacht en liefdevol. Geen scherpe tong. Ik verwacht geen perfectie, wel de juiste intentie. Een bekeerling zou hoogstwaarschijnlijk goed bij mij passen maar dat is zeker geen vereiste. Hoewel een vrouw meestal iemand wil die ouder is dan haar, sta ik open voor iemand die maximaal 5 jaar ouder is dan mezelf omdat ik veel waarde hecht aan een vrouw die volwassen kan zijn wanneer nodig. Graag geen feminist. Iemand die Islam als prioriteit heeft. Iemand die de rechten en plichten kent/wil leren van man en vrouw binnen het huwelijk. Ik waardeer iemand die eerlijk en respectvol is. Een vrouw die mij kan begrijpen en een luisterend oor heeft. Het is een pluspunt als ze diepgaande gesprekken kan voeren met mij."

Hobby’s: “Sporten, wandelen, natuur. Lezen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#205
Geboortejaar:1983
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben uitvoerig gesproken met een volwassen broeder. Hij heeft zijn HBO afgerond en werkt bij de gemeente. Hij is getrouwd geweest en heeft twee kinderen. De broeder heeft de nodige levenslessen opgedaan en wenst een zuster te huwen die zich volledig wilt commiteren aan de Dien. Hij staat open voor een gescheiden zuster, zolang zij zelf geen kinderen heeft. De broeder heeft tevens enkel een voorkeur voor een Marokkaanse of bekeerde (Nederlandse) zuster.

Uit het gesprek hebben wij kunnen afleiden dat de broeder heel goed weet wat hij wilt en dat zijn eisen voor een kandidate enkel dienen om een harmonieuze huwelijk te leiden waarin Islam centraal staat en dat de toekomstige eventuele kinderen hier de vruchten van plukken en de broeder wilt hier niet van afwijken.

Hij kan zich goed uiten en articuleren en wenst ook een zuster die over de nodige communicatieve eigenschappen en intellect beschikt.

Opleiding/werk partner: “Gelieve parttime werk om haar verantwoordelijkheid binnenshuis niet te verwaarlozen. Opleiding op Hbo niveau is mooi meegenomen maar niet een ‘moet’

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Zachtaardig, kan liefde geven, geduldig, vooruitstrevend en samen met haar man wil werken aan het doel van het huwelijkse leven en om steeds dichterbij Allah te komen. Een vrouw waarvan haar taqwa ook enigszins in haar uiterlijke kenmerken te zien is. Een khimaar is dan ook een vereiste. Iemand die zichzelf goed verzorgt conform de regels van de sunna en de koran. Onder deze verzorging niet het buitenshuis dragen van make-up, mascara, geëpileerde wenkbrauwen of andere verboden zaken verstaat.Snapt en begrijpt goed wat haar verantwoordelijkheden zijn en snapt goed wat die van de man zijn en heeft respect voor de rol van man als hoofd van gezin. Ik bezit de nodige ervaring over hoe het niet moet. Kijkt naar het huwelijk met de Quran en Sunna als leidraad. Is creatief, liefdevol, gek op reizen en rust, sporten en blijft zich ontwikkelen.

De etiketten van de vrouw goed helder hebben en begrijpen en praktiseren. 'Ik bid 5 keer per dag en draag mijn hoofddoek' is daarom niet genoeg voor mij. Ik zoek naar een partner die alles overdenkt, overpeinst en niets onbewust doet op religieus gebied. Een honger heeft naar religieuze en persoonlijke groei.”

Hobby’s: “Hardlopen, kickboxen en de wereld ontdekken.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#206
Geboortejaar:1977
Afkomst:Eritrees
Samenvatting:Wij hebben een open en relaxt gesprek gevoerd met de broeder. Hij heeft zijn HBO afgerond en is actief als Accountmanager. Het is voor de broeder niet belangrijk wat de werkervaring is van de zuster, zolang zij wel een mbo/hbo achtergrond. De broeder is getrouwd geweest en heeft 3 kinderen. Hij staat open voor een gescheiden zuster met kinderen. Tevens is de broeder niet gebaat bij een bepaalde etniciteit van de zuster.

Uit het gesprek hebben wij verder kunnen afleiden dat de broeder vriendelijk en geduldig overkomt en gefixeerd is op Islam en dat ook wenst terug te zien bij de zuster.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Praktiserend, geduldig.”
Hobby’s: “Lezen, reizen en jeugdvoetbal trainer.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#207
Geboortejaar:1974
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een inhoudelijk sterk gesprek gehad met een broeder die gedreven is met Islam. Hij heeft zijn MBO afgerond en heeft een vaste baan. Hij is getrouwd geweest en heeft vier kinderen. Hij staat open voor een zuster met maximaal 2 kind. Zij dient jonger te zijn dan hemzelf en minimaal MBO te hebben afgerond. De broeder is gebaat bij een Marokkaanse zuster die beschikt over een islamitische gedrag. Zij dient haar best te doen om hetgeen in de Koran en Soennah te praktiseren.

Uit het gesprek kunnen wij afleiden dat de broeder begaan is met de Dien. Hij heeft zijn zaken op orde om een huwelijk aan te gaan.
Hobby’s: “Hardlopen, krachttraining en vakantie vieren.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#208
Geboortejaar:1994
Afkomst:Nederlands
Samenvatting:Wij hebben een heel mooi gesprek gevoerd met een interessante broeder. Hij is op jonge leeftijd samen met zijn moeder bekeerd, nadat zijn toenmalige islamitische stiefvader hem op een positieve manier motiveerde om de Islam te onderzoeken, terwijl de broeder voorheen christelijk was. De broeder is werkzaam binnen de zorgwereld. Hij heeft een zelfstandige woonplek en kan de zuster financieel voorzien.

De broeder is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Hij staat open voor een gescheiden zuster zonder kinderen. Opleiding/werk is niet van belang, zolang de zuster conform de Islamitische regels opereert.
Wij hebben verder uit het gesprek kunnen afleiden dat de broeder welbespraakt en welgemanierd is. Hij heeft wel een duidelijk standpunt omtrent zijn toekomstige partner; zij dient de Islam als leidraad te nemen, want anders heeft het geen nut om een gesprek te voeren, aangezien voorgaande processen op het praktiserende gehalte en Islamitische mindset zijn gestrand. Islam is zijn totale manier van leven en daar dient de zuster achter te staan.

Voorkeur etniciteit: “Mijn voorkeur gaat uit naar : Europeaans, Arabisch,Turks, Marokkaans, of Aziatisch.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Imaan, oprechtheid, zachtaardig karakter, standvastig, rustig, behulpzaam, positief, communicerend, humoristisch.Praktiserend, minimaal de verplichtingen zoals 5x perdag bidden, hijab dragend, (niqab dragend) passend gekleed, slank tot normaal postuur, 1.80m of kleiner.”

Hobby’s: “Elke dag genieten van de Islam en ik geniet van de natuur om te kijken naar de schepping van Allah aza wa jall.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#209
Geboortejaar:1994
Afkomst:Jordanees
Samenvatting:Wij hebben een fijn en volwassen gesprek gevoerd met een eloquent en praktiserende broeder. Hij woont een aantal jaren in Nederland en is hoogopgeleid en beschitk over goede functie als aerospace engineer. De broeder is het Arabisch en Engels machtig op een vloeiend niveau. Hij is niet vlot in het Nederlands en heeft plannen om in Nederland te verblijven, waardoor zijn interesse enkel is gewekt voor een Nederlandse bekeerde zuster. De broeder beschikt over een woonplek en kan een huwelijk zeer zeker financieel onderhouden.

De broeder is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Hij wenst ook een ge-educeerde zuster die niet getrouwd is geweest en ook geen kinderen heeft. Tevens dient de zuster minimaal aan de verplichte Islamitische standaarden te voldoen, aangezien de broeder hier waarde aan hecht en niet openstaat voor een compromis.

Uit het gesprek hebben wij kunnen afleiden dat de broeder een halal huwelijk wenst en het aanspreken van de zusters om de gegevens van hun mahaarim te geven is niet gewenst. Hij vroeg rond bij een broeder over wie hem kon helpen ende broeder adviseerde hem om ons te contacteren.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#211
Geboortejaar:1992
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben een pleasant gesprek gevoerd met een rustige en nette broeder. Hij is in contact gekomen met Hisaab via familieleden. De broeder heeft zijn MBO afgerond en is actief binnen de zorgbranche. Hij is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Hij staat enkel open voor een zuster die niet eerder getrouwd is geweest of kinderen heeft. Opleiding, werk en etniciteit is niet belangrijk.

Uit het gesprek hebben wij verder kunnen afleiden dat de broeder een zelfstandige woonplek zoekt en een huwelijk ook financieel kan dragen.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Aardig, actief. Meedenkend, humor, betrouwbaar en zacht. Zij dient makkelijk in de omgang te zijn en haar geloof op nummer 1 te zetten.”

Hobby’s: “Sporten en uit eten.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#212
Geboortejaar:1991
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een fijn gesprek gevoerd met een nette broeder. Hij woont in Belgie en wenst ook in Belgie te verblijven. De broeder is actief binnen het logistiek en heeft onregelmatige werktijden. Hij is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Hij staat wel open voor een gescheiden zuster zonder kinderen. De broeder heeft momenteel geen eigen woonplek, maar kan snel schakelen, zodra er een goede gegadigde is.

Opleiding/werk partner: “Maakt niet veel uit welke opleiding. Baan moet wel conform de islamitische richtlijnen zijn.”

Voorkeur etniciteit: “Mijn voorkeur gaat naar een Marokkaanse liefst ook iemand die berbers spreekt maar is zeker niet een must. Aangezien mijn moeder weinig Arabisch spreekt en communicatie veel makkelijker zou maken.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Ik denk dat iemand met imaan meteen alle mooie kwaliteiten bundelt soubhana Allah. Maar om een paar te benoemen: verantwoordelijk, optimistisch, realistisch, bescheiden, godvrezend,zorgzaam.”

“Iemand die haar geloof op de eerste plaats zet. Iemand die in deze moeilijke tijden zich vasthoudt aan de sunnah. Iemand die samen wilt groeien en mij helpt in mijn matige islamitische kennis te vergroten ( met kennis zou mooi zijn maar met steun en motivatie is essentieel). Iemand die elke beslissing in haar leven haar geloof bij betrekt. Iemand die communicatief is en een eigen mening, maar toch bescheiden, rustig en niet koppig. Iemand die de focus legt op haar geloof en gezin, niet op carrière, hobbys, vrienden of iets anders.”

Hobby’s: “Zelf geen dieren maar ben wel een dierenliefhebber, hou van activiteiten in de natuur, eten, zaken bijleren (over het geloof maart ook wereldse zaken), gamen, voetbal kijken reizen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#213
Geboortejaar:1983
Afkomst:Surinaams
Samenvatting:Wij hebben een fijn gesprek gevoerd met een praktiserende en toegewijde broeder aangaande Islam. Hij verblijft officieel in Saoedie-Arabie waar hij werkt als docent Engels. De broeder is daarnaast ook Nederlands, Spaans, Arabisch en Creeols machtig. Tevens heeft de broeder ook de nodige kwalificaties over de Dien. De broeder is eerder getrouwd geweest en heeft 4 kinderen. Hij heeft nog steeds een kinderwens en staat open voor een gescheiden zuster met kinderen.

De broeder was een fervente Christen en werd uitgedaagd door een Moslim over de absolute waarheid. Hij nam de uitdaging aan en bekeerde zich ten tijde van zijn onderzoek naar Islam. Dit heeft geleid tot het feit dat hij een gros van zijn directe familieleden heeft bekeerd, omdat hij een hele hechte band met hen heeft en hen het allerbeste wenst.

Voorkeur etniciteit: “Ik heb meegekregen dat Nederlandse terugkeerlingen makkelijker in een Islamitisch land willen wonen, maar een ieder die mee zou willen en we bij elkaar passen zou ik in overweging kunnen nemen.”

Voorkeur [ersoonlijkheid partner: “Zorgzaam lief en hygienisch. Goede manieren en behulpzaam. Een partner die familiebanden onderhoud en rekening houdt met de verwantwoordelijkheid van da’wa. Het liefst iemand die nog de Islam en Arabisch wilt studeren in Saudie Arabie.”
Voorkeur persoonlijkheid partner: “Lezen, zwemmen, rennen, reizen, verdiepen in culturen en talen leren.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#214
Geboortejaar:1990
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een goed gesprek gevoerd met een verantwoordelijke broeder die de focus op Islam legt bij de zuster. Hij werkt als vrachtwagenchauffeur. De broeder is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Hij staat open voor een gescheiden zuster zonder kinderen. De broeder heeft een eigen woonplek en kan de zuster financieel onderhouden.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Eerlijk, openhartig, zorgzaam en eervol. Een vrouw die haar plek kent en geleid wilt worden. Bij voorkeur arabische taal machtig ten voordele voor de broeder en toekomstige kinderen. Religie dient boven cultuur te worden geplaatst. Aantrekkingskracht is belangrijk.”

Voorkeur etniciteit: “Graag een Arabisch of Berbers sprekende zuster. Etniciteit maakt niet uit.”

Hobby’s: “Sporten, vechtkunst (kickboksen) beoefenen en bekijken, tekenen en wandelen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!

Kandidaatnr.#215
Geboortejaar:1978
Afkomst:Nederlands
Samenvatting:Wij hebben een openhartig gesprek gevoerd met een positieve en goedlachse broeder. Hij heeft na zijn belvogen leven nagedacht over het leven en is opzoek gegaan naar het nut ervan. Na het lezen van de Qur’an en over de Islam was het voor hem overduidelijk dat dit de waarheid was. Hij is volledig gecommitteerd tot de Dien en doet ook kennis op. De broeder heeft een goede functie binnen de technische branche en is al jarenlang actief bij dezelfde werkgever. Hij is 1x getrouwd geweest en heeft geen kinderen. De broeder staat open voor een gescheiden zuster met maximaal 1 kind.

Uit het gesprek hebben wij verder kunnen afleiden dat de broeder communicatief vlot en sterk is. Hij is een echte lezer en vindt het mooi dat de Qur’an telkens verwijst naar de bezitters van verstand.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Vrouwelijk en positief.”

Hobby’s: “Sportief zijn, wandelen in natuurgebieden, reizen en vogels kijkenm aangezien Allaah swt in de Qur’an ernaar verwijst.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#216
Geboortejaar:1993
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een openhartig gesprek gevoerd met een volwassen en praktiserende broeder. Hij heeft zijn HBO afgerond en is een zelfstandige ondernemer. De broeder is eerder getrouwd geweest en heeft geen kinderen. Hij staat open voor een gescheiden zuster. De broeder is niet gebaat bij een bepaald etniciteit van de zuster zolang zij een hoog prakitserende gehalte heeft. Religiositeit is het fundament. De broeder kan de zuster financieel voorzien en heeft een eigen woonplek.

Uit het gesprek hebben wij verder kunnen afleiden dat de broeder door opgedane levenservaringen zich heeft gerealiseerd dat de Dien voorop dient te staan en dat de zuster dezelfde mentaliteit dient te hebben. Verder kunnen wij afleiden dat de broeder communicatief sterk is.

Opleiding/Werk partner: “Opleiding niet relevant, werken heb ik geen problemen mee mits in een veilige werkomgeving (geen mannen) en mits het niet ten koste gaat van primaire taken zoals het huishouden en opvoeding kinderen.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Rechtvaardigheid, betrouwbaarheid en eerlijkheid. Daarnaast zou een zachtaardig karakter een mooie plus zijn. Ik ben op zoek naar een praktiserende zuster die oprecht streeft naar de tevredenheid van Allah Soubhana wa Ta3ala.”

Hobby’s: “Zelf sporten (voetballen, vechtsport) en sport kijken.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#217
Geboortejaar:1990
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een goed gesprek gevoerd met een praktiserende broeder. De situatie van de broeder in het kort is als volgt:
Hij is momenteel niet werkzaam omdat hij een aantal jaar geleden is afgekeurd. In de tussentijd heeft hij niet stilgezeten en heeft hij verschillende zich verdiept in onze deen door middel van verschillende cursussen. Hij heeft de wens om weer aan de slag te gaan met de wil van Allah (swt) en oriënteert zich op dit moment hierop. Een zuster die hem hierin ondersteunt zou erg welkom zijn.

Broeder communiceert goed en is sociaal vaardig. Hij is eerder kort getrouwd geweest en heeft geen kinderen. Hij staat open voor een (gescheiden) zuster zonder kinderen. Hij heeft verder geen voorkeur voor een etniciteit van de zuster.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Rustig, meelevend en simpel. De wens is om een partner te vinden die praktiseert en het doel heeft om kinderen groot te brengen volgens de islam.”

Hobby’s: “Ik lees graag, verdiep me in de geschiedenis en ben graag in de natuur, verder hou ik van wandelen en fietsen.”


Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#218
Geboortejaar:1993
Afkomst:Surinaams
Samenvatting:Wij hebben een redelijk goed gesprek gevoerd met een praktiserende broeder. Hij is op jonge leeftijd bekeerd en is enthousiast geworden voor Islam mede door zijn stiefvader en heeft besloten om de Dien te omarmen na onderzoek. De broeder heeft zijn MBO niveau 4 Logistiek afgerond en is werkzaam als Warehouse-Operator. Hij is eerder getrouwd geweest en heeft geen kinderen. De broeder staat open voor een gescheiden zuster zonder kinderen. Hij is niet gebaat bij een bepaalde opleidingsachtergrond, werk noch etniciteit van de zuster.

De broeder is door opgedane levenservaringen steeds meer gaan praktiseren en wenst ook dat de zuster een praktiserende mentaliteit heeft.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Jandidaatnr.#219
Gbeoortejaar:1979
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een openhartig en duidelijk gesprek gevoerd met een goede broeder. Hij heeft zijn beveiligingscertificaten behaald en werkt voor zichzelf als beveiliger. De broeder is eerder getrouwd geweest en heeft 3 kinderen die bij hun biologische moeder wonen. Er is een flexibele omgangsregeling. De broeder heeft nog wel een kinderwens. Hij staat open voor een gescheiden zuster met kinderen. Hij is niet gebaat bij een specifieke etnicitieit van de zuster.

Uit het gesprek kunnen wij afleiden dat de broeder er niet van houdt om eromheen te draaien. Hij communiceert duidelijk en direct. De broeder geeft ook gewoon toe dat hij koppig is en dat hoeft niet per se negatief te zijn. Hij is wel gefocust op de islamitische mindset en praktiserende gehalte van de zuster. We hebben gemerkt dat de broeder open praat over zijn opgedane levenservaring en leermomenten, waardoor het een pure gesprek is geworden.
De broeder heeft een transparante en no-nonsense houding. Hij heeft in het verleden verschillende vechtsporten beoefend.

Opleiding/Werk partner: “Opleiding maakt niet uit. Werk zolang het geen werk is die niet past bij onze islamitische normen en waarden (denk aan verplicht korte kleding dragen, alcohol een rol speelt in haar taken enz).

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Schaamtevol en met respect voor een ieder. Open naar mij en haar ouders toe, maar niet te open naar de buitenwereld. Een beetje koppig en dus niet iemand die blindelings naar anderen luistert."

Enige eis is dat ze moslima is die probeert zo veel mogelijk aan de islamitische normen en waarden te houden. Denk aan niet te strakke of blote kleding. En als ze haar wenkbrauwen epileert dan alleen als ze de intentie heeft om er inschaAllah mee te stoppen. Ik zal haar niet pushen om te stoppen, maar zal het ook niet fijn vinden als ze het blijft doen.”

"Ben op zoek naar een zuster die inschaAllah me zal helpen om mijn imaan te verhogen en mijn zondes te verminderen. En inschaAllah zal ik haar helpen met haar imaan te verhogen en haar zondes te verminderen. Allahumma Ameen"

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!