Over ons

Wij, als Moslims, vrezen om verantwoording af te leggen tegenover Allah (swt) en hopen juist zonder verantwoording het Paradijs te betreden.
Wij, als Moslims, weten dat wij op aarde ook verantwoordelijkheden hebben en hopen dat wij onze verantwoordelijkheden nakomen en onszelf inzetten naar onze capaciteiten.
Wij, als Moslims, weten dat er heel veel mensen met problemen kampen, waaraan wij moeiteloos hulp kunnen bieden.

De Profeet (vzmh) heeft gezegd: ”Wie ook helpt om de last op zijn broeder te verlichten, die zal zijn lasten verwijderd zien door Allah in dit leven en in het Hiernamaals.”

 

Visie

Wij hebben genoeg redenen om ons niet in te zetten voor het oplossen van individuele kwesties van de Moslims in Nederland. Deze redenen vinden haar oorsprong in de beperking van het individu zelf of zijn egoistisch van aard. Daarentegen hebben wij talloze redenen om ons wel in te zetten voor het oplossen van verschillende individuele vraagstukken van de Moslims in Nederland. Deze redenen vinden haar oorsprong in Islam met haar feilloze bronnen Alhamdulillah!

Wij zijn daarom ook opzoek naar mensen die dezelfde doelstelling als ons hebben en die tevens vastberaden zijn om de genoemde doelstellingen te behalen. Het leven voor een Moslim in het Westen gaat gepaard met uiteenlopend complexe situaties welk voortvloeien vanuit Westerse systemen, normen en waarden.

Daarnaast veranderen de processen en wetten vaak om de haverklap in Nederland, waardoor het soms niet meer is bij te benen voor eenieder om de juiste vervolgstappen te volgen in bepaalde individuele kwesties.

Hisaab wilt uitkomst bieden, haar expertise beschikbaar stellen en flexibiliteit tonen voor de Oemma, opdat er samen naar oplossingen worden gezocht en alternatieven worden gepresenteerd per kwestie. Wij trachten ons in te zetten om de lasten van onze medemoslims te verlichten door hun kwesties gezamenlijk op te lossen in sjaa Allah. Helaas kunnen wij niet elk Moslim vanuit verschillende hoeken bereiken op dit moment. Wij hebben nog geen groot bereik en proberen met onze minimale beschikbare middelen ons in te zetten voor maximale resultaat per individu.

U kunt op onze website kennis maken met onze uiteenlopende aandachtspunten, waarmee wij de Oemma willen helpen. U zult zien dat het heel erg varieert en wij zullen telkens proberen meer faciliteiten te bieden en u kunt daaraan bijdragen door bepaalde issues aan te kaarten welk wij als een Oemma kunnen oplossen.

Wij zijn Allah (swt)  dankbaar voor onze leven. Wij willen Allah (swt) daarvoor ook ons dankbaarheid tonen door te fungeren als zijn nederige onderdanen en onze medemoslims te helpen met onze capaciteiten welk wij in bruikleen hebben gekregen van onze Schepper (swt).