Wat willen wij bieden?

Het is ons alles aan gelegen om deze acute probleem een halt toe te roepen door in contact te komen met gezinnen die graag als pleegouders willen fungeren. Daarnaast trachten wij in contact te komen met de organisaties die pleegkinderen toekennen aan pleegouders, opdat er een optimale samenwerking verloopt.

 Hisaab wilt als bindmiddel te werk gaan tussen de vraag (pleegouders) en aanbod (pleegkinderen) en trachten te communiceren met beide partijen om tot een goede match te komen. Verder zullen wij deze problematiek telkens beter in kaart brengen en aandacht geven onder de Oemma.

 

Het proces

 In het begin zal er een overzicht worden gemaakt van het problematiek door informatie te vergaren over alle instanties die zich hiermee bezighouden. Er dient met hen contact te worden opgenomen om het problematiek in kaart te brengen. Na het analyseren van de cijfers, dient er een plan te worden opgesteld om het probleem effectief aan te pakken. Er dient te worden gekeken naar het gebrek aan vraag om de kinderen op te vangen en hoe zij het beste kunnen worden benaderd. Tevens dienen wij te kijken naar hetgeen Islam zegt over pleegkinderen/pleegouders om zowel ouder als kind te educeren.

Bij het zoeken naar goede pleeggezinnen zal Hisaab met hen contact opnemen en hen van informatie verschaffen om hun taak correct in te vullen en in contact laten brengen met instanties, waarvan Hisaab een goede indruk heeft gekregen.