Kandidaatnr.#1
Geboortejaar:1986
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Uit het gesprek konden wij afleiden dat het een zelfverzekerd persoon is met een sterk karakter. Ze is erg netjes en welbespraakt. Zij zet zich in voor de Dien van Allah (swt) en onderneemt ook activiteiten om steeds beter te worden in het begrijpen van de boodschap van Allah (swt). De zuster komt erg volwassen over aangaande de besproken onderwerpen omtrent Islam, Moslims in Nederland en haar idee het concept van een huwelijk.

Kennen jullie een goede kandidaat in uw omgeving, schroom dan niet om ons te contacteren per email: info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#2
Geboortejaar:1989
Afkomst:Afghaans
Samenvatting gesprek:De zuster is gescheiden en heeft 1 dochter van 4 jaar. Zij is erg toegewijd aan Islam en heeft een sterke karakter. Moge Allah (swt) het makkelijker voor haar maken.

Kennen jullie iemand die geschikt kan zijn voor de zuster, neem dan contact op met Hisaab via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#4
Geboortejaar:1993
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek verliep erg vlot. De zuster is erg helder en communicatief sterk. Zij studeert momenteel en wilt een carriere voortzetten in het onderwijs, omdat een functie als lerares makkelijker kan worden gecombineerd met haar Islamitische kledij. Zij werkt tevens ook part-time.

Haar vader is helaas overleden en de zuster is opzoek naar een broeder die zijn rol als echtgenoot en familieman goed begrijpt vanuit Islam. Zij is gebaat bij een volwassen broeder die ook als een belangrijke persoon fungeert binnen haar familie, aangezien zij enkel een moeder en zussen heeft. Zij hebben verder geen familie in Nederland.

De zuster is op zoek naar een broeder die een gedegen educatieve achtergrond heeft en zelfstandigheid toont.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene contact opnemen met ons per email: info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#5
Geboortejaar:1989
Afkomst:Nederlands/Indiaas
Samenvatting gesprek:De zuster heeft een HBO opleiding afgerond en is zelf werkzaam. Islam staat bij haar hoog in het vaandel. Zij kwam bij ons erg slim, bescheiden en volwassen over. Zij is op zoek naar een vrome man. Etniciteit speelt niet echt een rol. Het gaat erom dat de broeder islam praktiseert en welgemanierd is.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving, dan hopen wij dat er met ons contact wordt opgenomen per email: info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#6
Geboortejaar:1985
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Onze gesprek met de zuster verliep erg vlot en wij hebben een goede indruk van haar gekregen. De zuster heeft een HBO opleiding afgerond en is zelf werkzaam. Islam staat bij haar hoog in het vaandel. Zij kwam bij ons erg slim, bescheiden en volwassen over. Zij is op zoek naar een vrome man die gestudeerd heeft en over een gezonde intellect beschikt. De broeder dient zachtaardig te zijn en over een rustige karakter te beschikken en tegelijkertijd gedreven zijn in het behalen van zijn doelen conform Islam.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving, dan hopen wij dat er met ons contact wordt opgenomen per email: info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#7
Geboortejaar:1976
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:De zuster heeft haar eigen plek en is erg zelfstandig. Het is een hardwerkende zuster met de nodige levenservaring. Uit het gesprek is duidelijk geworden dat zij precies weet wat zij wilt. Zij is communicatief erg sterk en is op zoek naar een broeder die haar begrijpt en steunt.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#9
Geboortejaar:1991
Afkomst:Turks
Samenvatting gesprek:Zij zet zichzelf in voor de Dien en neemt ook deel aan het verkrijgen van Islamitische kennis, opdat zijzelf en haar omgeving hier baat bij zal hebben. Uit het gesprek konden wij afleiden dat de zuster erg netjes is en een sterk karakter heeft. Zij is daarom ook op zoek naar iemand die de verantwoordelijkheid van een huwelijk kan dragen en in dezelfde vaarwater zit qua islamitisch denken en ernaar leven.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#10
Geboortejaar:1980
Afkomst:Nederlands
Samenvatting gesprek:Er is inhoudelijk gesproken over haar levenservaringen en hoe haar bekering tot stand is gekomen. Uit het gesprek konden wij afleiden dat de zuster erg sterk in haar schoenen staat en zichzelf inzet om volledig volgens Islam te leven. Zij is daarom ook op zoek naar een volwassen individu die in dezelfde vaarwater zit en een optimistische karakter heeft.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#11
Geboortejaar:1986
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de zuster verliep heel erg natuurlijk en vlot. Zij komt uit een hele hechte familie en haar omgeving is erg betrokken met elkaar. Haar liefdevolle en sterke achtergrond heeft er ook voor gezorgd dat zij een ‘goal-getter’ is. Zij heeft doelen voor ogen en zet zich ook daadwerkelijk in om het te behalen. Tevens is zij ook gemotiveerd om bepaalde aspecten te veranderen ten voordele van de mensen, ookal moet zij een andere koers gaan pakken in het arbeidsleven. Zij heeft een hoge opleidingsachtergrond, een uitdagende baan en is tegelijkertijd bewust en toegewijd bezig om Islam te belijden in alle facetten. Zij heeft een gezonde balans om haar opleiding, werk en Dien te combineren met haar familie en omgeving.

De zuster is daarom ook op zoek naar een kandidaat die ook een bepaalde drive heeft in het leven en Islam als uitgangspunt neemt. Het is erg belangrijk voor haar dat er een gezonde communicatie is en dat er een bepaalde gelijkenis is qua niveau op intellectueel gebied, waardoor beiden hun rust en geluk in kunnen vinden.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#14
Geboortejaar:1989
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek werd gevoerd in aanwezigheid van haar familie, zodat beiden (hisaab en de familie) een goede beeld konden krijgen van elkaar. Wij hebben het gesprek als heel erg nuttig ervaren, omdat er inhoudelijk is ingegaan op belangrijke aspecten over het verleden, heden en toekomst. Zodoende hebben wij een goed beeld gekregen over hoe zij aankijken tegen het concept van een huwelijk en hoe zij Islam Alhamdulillah beleven.

Uit het gesprek met de zuster konden wij afleiden dat de zuster over sterke karakter beschikt en over de kwaliteiten beschikt om zich goed te kunnen uiten. Hiermee verliep het gesprek ook erg vlot en plezierig, omdat er heldere antwoorden werden gegeven.

De zuster heeft haar opleiding al een tijd geleden afgerond en zal binnenkort weer aan de slag gaan om te werken welk gerelateerd is aan haar gedane opleidingen. Zij is op zoek naar een broeder die bereid is om de verantwoordelijkheid te nemen en over een Islamitisch mindset beschikt waaraan zij kan vastklampen en zichzelf ook kan ontwikkelen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#16
Geboortejaar:1979
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de zuster was erg transparant en inhoudelijk. Er werd gesproken over het verleden van de zuster en daaruit valt af te leiden dat de zuster is gesterkt door haar levenservaringen en er beter uit is gekomen. Hierdoor heeft zij een vastberaden karakter ontwikkeld en weet zij precies wat zij wilt. Zij beschikt over een eigen baan en eigen woning. Het is een praktiserende zuster die haar religie als haar redding en levenswijze ziet.

Zij verwacht eenzelfde volwassen en ondernemende houding van haar toekomstige man. De broeder dient zichzelf goed te kennen en zijn leven op het rijtje hebben, zodat er gezamenlijk kan worden gewerkt aan een toekomst om Allah (swt) te behagen. De zuster is gebaat bij een integere broeder die zich kan ontfermen over de zuster en haar als een verantwoordelijkheid ziet.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#18
Geboortejaar:1971
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben uitgebreid gesproken met de zuster over haar verleden en huidige situatie. Wij kunnen uit haar verhaal afleiden dat de zuster oprecht wil investeren in een goede en stabiele huwelijk. Zij is zelfstandig, heeft een eigen baan en huis. Haar levenservaringen helpen haar om sterke en gefundeerde beslissingen te maken in de toekomst. Tevens heeft haar verleden ervoor gezorgd dat zij een volwassen mindset heeft en ook minimaal hetzelfde vraagt van haar toekomstige man. Zij is bezig om haar islamitisch niveau telkens omhoog te krikken en is ervan overtuigd dat een huwelijk haar verder zal helpen, zolang de broeder haar op een goede manier steunt, zodat ontwikkeling van beiden soepeler verloopt.
Kandidaatnr.#22
Geboortejaar:1990
Afkomst:Nederlands
Samenvatting gesprek:De zuster is Alhamdulillah al vanaf haar 20ste jaar bekeerd en praktiseert de Dien. Een leuke feit: De moeder van de zuster heeft op internet gezocht hoe haar dochter aan een islamitische man kan komen. Zij heeft dit voorgelegd aan haar dochter en zodoende is het balletje gaan rollen. Moge Allah (swt) de familie van de zuster belonen met de waarheid. Het is goed om te zien dat de zuster ook enigzins gesteund wordt door haar familie omtrent haar keuze voor Islam.

Zij heeft maa shaa Allah een inspirerend bekeringsverhaal, want zij is echt overtuigd geraakt door de fundamenten van Islam zelf en heeft voorheen in haar omgeving geen contact gehad met Moslims. Moge Allah (swt) de Moslima belonen die er voor haar stond om over Islam te vertellen.

Wij hebben een positieve indruk van de zuster gekregen. Zij is erg zelfstandig, heeft een eigen baan en huis. Zij wilt een volgend stap in haar leven maken en is op zoek naar broeder die een huwelijk kan dragen en de verplichtingen binnen het huwelijk kan nakomen. De zuster is gebaat bij een vrolijk en spontaan persoon.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#23
Geboortejaar:1988
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben een pleasant en uitvoerig gesprek gevoerd met de zuster. Zij is erg zelfstandig, aangezien zij werkt en ook een eigen woonplek heeft. Uit haar huidige werk kan men ook afleiden dat zij erg behulpzaam en geduldig moet zijn om haar werk uit te voeren. Zij staat positief in het leven en verwacht dezelfde mentaliteit en toenadering van haar toekomstige man. De zuster vindt het belangrijk dat haar partner kennis blijft opdoen van de Dien en voornamelijk ook de Nederlandse taal goed beheerst. Flexibiliteit en volwassenheid is geboden.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#24
Geboortejaar:1982
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben uitgebreid gesproken met de zuster en over haar huidige situatie. Zij werkt momenteel en prefereert in de toekomst dat haar man deze financiele taak op haar neemt, zoals ook wordt benadrukt door onze Dien. De zuster komt bij ons erg welbespraakt en netjes over. Deze zuster klinkt juist gesterkt en positief door haar opgedane levenservaringen.

Zij is opzoek naar een praktiserende broeder die zich inzet voor het gezin en een hardwerkende persoon is. Tegelijkertijd dient de broeder ook empathische vermogen te hebben om zijn partner te kunnen begrijpen en het huwelijk naar het juiste te kunnen laten dirigeren.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#25
Geboortejaar:1993
Afkomst:Surinaams/Hindoestaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben een goed gesprek gevoerd met de zuster. Zij studeert momenteel en zij werkt niet daarnaast. De zuster wilt haar opleiding voltooien en woont tevens ook in haar ouderlijk huis. De zuster is praktiserend en haar verzoek is ook dat haar toekomstige man praktiseert, opdat zij samen nog meer kennis kunnen opdoen van de Dien. Zij is opzoek naar een broeder die zelfverzekerd, zachtaardig, empathisch en avontuurlijk is.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#26
Geboortejaar:1994
Afkomst:Turks
Samenvatting gesprek:De zuster heeft een goede indruk bij ons achtergelaten. Het is een typische huiselijke zuster die zich conformeert aan de Koran en Soennah. Zij is praktiserend en verwacht dat haar man ook praktiseert. Het is een optimistische zuster die opzoek is naar een volwassen broeder die ook over de financiële middelen beschikt om een huwelijk te kunnen dragen en ook een eigen woonplek heeft om meteen in te kunnen trekken,

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#28
Geboortejaar:1977
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de zuster verliep heel erg vlot. Er is gesproken met de zuster over haar leven, haar ervaringen en verwachtingen. Uit haar levenservaringen valt af te leiden dat de zuster mede hierdoor een volwassen en kalme karakter heeft gevormd. De zuster komt over als iemand die een realistisch beeld heeft over het leven en zich gesterkt voelt door Islam. Zij beschikt over een diepgewortelde vertrouwen in Allaah (swt) en put hierdoor ook moed uit. De zuster heeft een zoon.

De zuster beschikt over een baan, eigen woonplek en houdt zich bezig met het opdoen van kennis over Islam. Zij praktiseert islam en wilt haarzelf telkens blijven verstevigen binnen de Dien. De zuster is op zoek naar een individu die zich conformeert aan Islam en over de mogelijkheden beschikt om de zuster financieel te voorzien en hiermee ook zijn plichten tegenover de zuster nakomt.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#29
Geboortejaar:1994
Afkomst:Surinaams/Pakistaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek vond plaats in aanwezigheid van haar broer en er is veelal gesproken over hoe de zuster haar toekomst voor haar ziet. De zuster is bezig met het steeds meer opdoen van kennis over Islam. Zij werkt momenteel en is van plan om een vervolg te geven aan haar educatie. Haar voornaamste reden om te trouwen is vanwege Islam en het vervolmaken van een wens om kinderen te hebben. Dit zijn uiterst mooie en nobele streven. Het willen stichten van een gezin wordt door de Dien ook aangeraden.

De zuster heeft zelf een positieve uitstraling en verwacht dat haar toekomstige man zorgzaaam, huiselijk, lief en begripvol is. De broeder dient de zuster ook te willen begeleiden in de Dien en zelf beschikken over een mate van volwassenheid en een mentorschap om het proces in goede banen te begeleiden.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#30
Geboortejaar:1989
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:De zuster is erg welbespraakt en communicatief sterk onderlegd. Zij praktiseert Islam en heeft een baan op oproepbasis. De zuster komt vol zelfvertrouwen en opgewekt over. Zij heeft een hele volwassen kijk op het leven, een pure karakter en wil om goed en correct te leven.

Zij is op zoek naar een praktiserende broeder met een goed hart, eer en verantwoordelijkheidsgevoel. De broeder hoeft niet opvallend dominant te zijn, maar de zuster is wel gebaat bij een echte man die sterk in zijn schoenen staat en weet hoe hij een vrouw moet behandelen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!


Kandidaatnr.#31
Geboortejaar:1964
Afkomst:Nederlands
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de zuster heeft heel veel indruk op ons gemaakt. Zij heeft verteld over haar leven, uitdagingen en haar overwinningen (waaronder een prachtige bekering). Uit het gesprek valt ook af te leiden dat de zuster erg sterk in haar schoenen staat en een zelfstanding, ondernemend type is.

De zuster is op zoek naar een partner om samen volgens Islam te leven en dat de man ook de verantwoordelijkheid neemt vanuit Islam.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#32
Geboortejaar:1993
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:De zuster werkt momenteel full-time en wenst na haar huwelijk wel part-time te werken en in sjaa Allaah verder te willen studeren binnen de vrouwelijke verzorgingssector. Zij wordt gesteund door haar familie om een bepaalde stabiliteit te realiseren middels een huwelijk.

Zij zijn ook op zoek naar een geschikte kandidaat en zijn benieuwd om kennis te maken met zijn familie, zodat het een huwelijk wordt welk families verbindt. De zuster is opzoek naar een positieve man die zich niet bij de pakken neerlegt en juist constructief te werk gaat om eventuele problemen in de toekomst op te lossen. Zij wilt een man die verantwoordelijksgevoelheeft en gezamenlijk een huwelijk wilt dragen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#33
Geboortejaar:1980
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben een open en vruchtbaar gesprek gevoerd met de zuster. Daar is duidelijk uit gebleken dat de zuster toegewijd is aan de Dien en zich daar ook telkens in verder wilt blijven ontwikkelen. Zij komt gesterkt en daadkrachtig over vanwege haar opgedane levenservaringen en haar reis naar het Midden-Oosten waar zij een tijd heeft gewoond. Wij hebben verder kunnen opmerken dat de zuster erg bedachtzaam is en sterkere inzichten heeft verkregen in haar leven om gefundeerde keuzes te maken in de toekomst. Dit gaat gepaard met tawakul op Allaah (swt).

De zuster wenst te huwen met een kalme, loyale en verantwoordelijke broeder. Het is belangrijk voor de zuster dat de broeder een gezonde mate van volwassenheid toont om een huwelijk te kunnen dragen. De zuster is gescheiden en heeft geen kinderen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#34
Geboortejaar:1991
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben een verhelderend en open gesprek gevoerd met de zuster. Zij komt uit een hecht familie, heeft een full-time baan en committeert zich steeds verder aan de Dien. De zuster heeft een afgeronde HBO diploma en wenst zich ook verder te ontwikkelen binnen het arbeidswereld. Zij communiceert op een duidelijke en vlotte manier.

De zuster is op zoek naar iemand die zijn zaakjes op orde heeft qua werk en huisvesting om zodoende een huwelijk te belijden, waardoor de broeder ook automatisch aan bepaalde verplichtingen jegens de zuster kan voldoen. De broeder dient zorgzaam, vriendelijk en respectvol te zijn. Het zou de broeder sieren als hij ambitieus is en zijn aspiraties voor het belijden van de Dien hoog in het vaandel houdt.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

Kandidaatnr.#35
Geboortejaar:1995
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben uitgebreid gesproken over de wensen van de familie omtrent de toekomstige kandidaat en de wensen en huidige situatie van de zuster zelf. Zij is momenteel bezig met haar HBO opleiding en wenst het ook af te ronden.

Haar familie is op zoek naar een nette, zorgzame en verantwoordelijke kandidaat. Hij dient over een goede opleidingsachtergrond te genieten en zelfstandig te zijn om een huwelijk te kunnen dragen. Een goede familieachtergrond is gewenst.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

Barakallaahu fiek!

Kandidaatnr.#36
Geboortejaar:1980
Afkomst:Nederlands
Samenvatting gesprek:De zuster heeft verteld over haar prachtige zoektocht naar Islam, want zij voelde een bepaalde leegte vanwege hetgeen wat zij om haar heen heeft gezien. Dit heeft ervoor gezorgd dat zij is gaan verdiepen in religie. Zij kwam in aanraking met Islam, las erover en kwam tot de conclusie dat Islam de ware religie is. Alhamdulillaah! Zij heeft zich in Juni 2016 (1ste ramadan) bekeerd en is bezig om Islam steeds beter te begrijpen en de geboden van Allaah (swt) te volgen. Moge Allaah (swt) het makkelijk voor haar maken.

Zij is gebaat bij een kandidaat die de Dien verstaat en het geduld heeft om zijn vrouw te begeleiden in Islam. De mate van verantwoordelijkheid nemen in een huwelijk en aan de Islamitische verplichtingen voldoen is vanzelfsprekend. De zuster is erg flexibel en meedenken en is hierbij ook gebaat bij een kandidaat die dit waardeert en zich loyaal, begripvol en zorgzaam zal opstellen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

Kandidaatnr.#37
Geboortejaar:1979
Afkomst:Nederlands
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de zuster verliep erg vlot. De zuster is een hardwerkend individu die zich conformeert aan de Dien. Zij heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en het leven heeft haar gesterkt met inzichten die zij door haar levenservaringen heeft verkregen. De zuster is duidelijk en helder in het communiceren en in het uitdrukken van haar voorkeuren.

De zuster is opzoek naar een broeder die zijn geloof praktiseert en uitdraagt in zijn dagelijks leven. Een broeder die zijn geloof goed kent, waar de zuster tegenop kan kijken en kan vertrouwen op zijn oordeel. Standvastigheid, verantwoordelijkheid, en humoristisch zijn enkele eigenschappen die zij graag terugziet in haar toekomstige man.

Tevens zegt zij het volgende: “Het is fijn als een man “mannelijk” is, waardoor ik als vrouw optimaal “vrouwelijk” kan zijn. We zijn danwel gelijk maar zeker niet hetzelfde. Beide partners komen het best tot hun recht indien zij hun eigen rol vervullen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!


Kandidaatnr.#38
Geboortejaar:1979
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben goed en volwassen onderhoud gehad met de zuster. Zij communiceert sterk en komt zeker niet naief over. De zuster werkt zelf part-time, heeft een sterke opleidingsachter-grond en praktiseert de Dien. Zij streeft ernaar om een betere Moslima te worden. Er is in-houdelijk gesproken over haar toekomstplannen, familie en belevenis van de Dien. Hierbij is er opgemerkt dat de zuster zich flexibel optreedt en met name focust op het feit dat de broeder een huwelijk kan dragen.

De zuster is opzoek naar een broeder die op een goede niveau kan communiceren met haar. Karaktereigenschappen: Rustig, humor, ambitieus, sociaal, respectvol. De zuster knapt af op macho’s met een dominante karakters die enigzins betweterig overkomen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#39
Geboortejaar:1987
Afkomst:Antilliaans
Samenvatting gesprek:De zuster is op haar 20ste bekeerd, na een relatief korte periode van het bestuderen van Islam. Zij werd heel goed ingelicht door haar Islamitische omgeving over Islam en besloot de Dien te omarmen, Alhamdulillaah. Haar familie is begripvol omtrent haar keuze en zij onderhoudt geode banden met hen. De zuster werkt binnen de gezondheidsbranche en heeft een goede wil en gefundeerde streven om telkens te blijven leren omtrent Islam.

De zuster is op zoek naar iemand die een goed denkniveau heft om mee te communiceren, open staat voor andere culturen en een persoon met ambities. Hij dient vrouwvriendelijk, behulpzaam, humoristisch en eerlijk te zijn. Iemand die bezig is met de Dien en samen erin wil groeien. Verder is communicatie en het hebben van communicatieve vaardigheden ook van belang. Het is belangrijk dat degene positief in het leven staat.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#40
Geboortejaar:1993
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Er is een goede gesprek gevoerd met de zuster, waarin zij op een duidelijke doch specifieke manier haar eisen en wensen kenbaar heeft gemaakt. Uit het gesprek met de zuster hebben wij kunnen afleiden dat de zuster haar voorkeur op een volwassen manier heeft kunnen overbrengen en zich helder heeft kunnen uitdrukken. De zuster heeft haar opleiding voldaan en werkt daarnaast bij. Hieruit kunnen wij concluderen dat de zuster actief blijft die zichzelf wilt blijven ontwikkelen en wenst hetzelfde terug te zien in haar toekomstige man. De zuster wordt gesteund door haar familie en heeft haar beschrijving van een ideale partner als volgt omschreven:

Een echtgenoot die de soennah volgt en zijn best doet om dagelijks er naar te handelen. Die zichzelf dagelijks wil ontwikkelen en zowel het wereldse en islamitische kennis vergaart. Die veel mogelijkheden ziet in zichzelf en een intelligente denkwijze heeft. Die zich niet laat leiden door cultuurgedachten en verder ontwikkeld persoonlijkheid heeft. Die zichzelf aan het einde van de dag alleen terug trekt van het wereldse en bekijkt hoe zijn dag is gegaan en dat bespreekt met zijn vrouw. En continu de tevredenheid van Allah gedenkt. Die van uitdaging houdt in het leven en het huwelijk als iets ziet om te groeien met zijn echtgenote in het praktiseren van het geloof. Die zijn echtgenote motiveert in het goede in het geloof en de vrouw de vrijheid geeft om zichzelf te ontdekken en verder laat zelfontplooien in haar talenten binnen de richtlijnen van de islam. De ruimte geven om te groeien als mens. Steunt en motiveert om goede daden te verrichten. Zoals samen zieken bezoeken, samen vasten samen, samen iets kunnen betekenen voor de moslimgemeenschap zoals dahwa. Actief samen zijn zodat het huwelijk ook leuk blijft. De echtgenote niet beperken in haar hobby's of dingen die ze altijd doet. Zoals: Sporten, bekeerlingen steunen bijstaan in dahwa. Zijn doen en laten volgens islam praktiseert en zijn tekortkomingen met zijn echtgenote bespreekt zodat zij hem erin kan steunen. Een lieve bescheiden zorgzame man met een gevoel voor humor en kan zich inleven in de gevoelens en plichten van de vrouw en haar daarin bij steunt. Rechten van de vrouw kent en kennis heeft vergaart over de manier van de profeet vrede zij met hem tegenover zijn vrouwen. Tot slot een man die zijn vrouw de dood het hiernamaals laat herinneren en weet dat het leven tijdelijk is. Zijn gedragingen en karakter erg hoog staan bij hem.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#42
Geboortejaar:1987
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Er is veel informatie uitgewisseld tussen beide partijen, opdat beiden elkaars wensen en verwachtingen goed begrijpen. Wij vinden dat de zuster een heel serieuze instelling heeft met betrekking tot het huwelijksproces. De zuster is zich duidelijk bewust van de grote verantwoordelijkheid die het huwelijksleven met zich meebrengt. Dit heeft ook erg geholpen toen wij onze werkwijze bespraken.

Haar uitgebreide uitleg over haarzelf en haar voorkeur stemt ons meer dan tevreden, omdat wij hierdoor weten dat de zuster een duidelijk beeld heeft over zichzelf en van daaruit wat haar wensen en verwachtingen zijn. Hiermee komt zij eerder vastberaden dan kieskeurig over.De zuster heeft een sterk articulerend en adviserend vermogen en kan op een communicatief correcte wijze haar verhaal naar voren brengen.

Zij komt uit een grote hechte familie waarmee zij een warm familiemens is. Zij heeft een ambitieuze instelling waarbij zij ernaar streeft zichzelf continue te blijven ontwikkelen en uitdagen en het maximale uit zichzelf te halen, zowel op persoonlijk/religieus en professioneel vlak. Dit zou zij ook graag terug willen zien in een partner op een manier dat ze samen proberen te blijven groeien/ontwikkelen door het maximale te halen uit zichzelf, elkaar en het leven. Ook op gebied van religie en het huwelijk.

Zij heeft een goed helder beeld geschetst van haar verwachtingspatroon van een goede kandidaat. Dit kan in min of meer de volgende woorden worden samengevat: een gelovige, intelligente/intellectuele openminded ambitieuze man die verbaal sterk is, met een positieve kijk op het leven waarmee er zowel op mentaal als fysiek vlak een aantrekking en klik is. Een volwassen sterk persoon die ook goed weet wie hij is en wat hij wil. Iemand die haar mentaal kan uitdagen, boeien en stimuleren. Iemand die net als zij de 'gouden middenweg' bewandelt en niet in 'extremen' vervalt, waarbij hij zowel religieus is als ook in de maatschappij meedraait en zijn vrouw hierin ook de ruimte geeft.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#43
Geboortejaar:1982
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben een uitstekend gesprek gevoerd met een zelfbewuste zuster. Uit het gesprek is onder andere gebleken dat de zuster een sterk analytisch vermogen heeft om voor haar belangen op te komen. Zij communiceert vlot, sterk en helder. Ze is hoogopgeleid, praktiserend en beschikt over kennis van de Arabische taal. Ze is ook werkzaam, maar carriere is niet haar doel of prioriteit in het leven. De zuster wilt na haar huwelijk haar gezin sowieso op de eerste plaats zetten. De zuster is ook niet gefixeerd op het feit dat de broeder per se een bepaalde soort baan moet hebben, zolang hij maar een halal inkomen heeft. Ze is verder zelf nooit getrouwd geweest, maar heeft er geen enkel probleem mee als de broeder gescheiden is en kinderen heeft.

De zuster beschrijft het volgende:

Ik zoek een praktiserende man die van huis uit een goede opvoeding heeft genoten, leeft volgens de regels van de Islam, zichzelf daarin wilt verbeteren en ook samen meer kennis wilt opdoen. Iemand die praktijk en theorie op hetzelfde niveau heeft staan, het geloof dus niet alleen toepast als het hem uitkomt en altijd een goede intentie heeft in alles wat hij doet. Iemand die niet alleen praktiserend is met betrekking tot de daden die betrekking hebben op zichzelf (zoals bidden, vasten etc) maar ook praktiserend als het gaat om de daden die betrekking hebben op anderen (partner, familie, omgeving etc).

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#44
Geboortejaar:1998
Afkomst:Turks
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de zuster liep voortvarend. De zuster streeft ernaar om te praktiseren, studeert en werkt alhamdulillaah. Onze indruk is positief vanwege het feit dat een jonge zuster zich erg netjes kan uitdrukken en ook de wens heeft om op een halal manier een huwelijk aan te gaan. Dit getuigt van klasse en dat de focus op Islam ligt. De zuster is erg flexibel qua verwachtingspatroon en wenst enkel haar voorkeur neer te leggen binnen de kaders van de Dien.

Zij is op zoek naar een broeder met leuke humor, zachtaardige karakter, een steun en toeverlaat. Een vriendelijk individu die toegankelijk is. De broeder dient een doorzetter te zijn in woord en daad en zich binden aan Islam als enige maatstaf.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#45
Geboortejaar:1991
Afkomst:Bosnisch
Samenvatting gesprek:Alhamdulillah! Wij hebben onlangs gesproken met een Bosnische zuster van 25 jaar. Zij wilt in sjaa Allah een huwelijk voltooien en hiermee de Tevredenheid van Allah (swt) verkrijgen.

Wij bedanken de zuster met haar vertrouwen in onze organisatie Hisaab.

Wij hebben een uitermate openhartig gesprek gevoerd met de zuster. Hieruit is gebleken dat de zuster uit een hecht gezin komt, een goede islamitische instelling heeft qua streven naar het correcte en praktische uitvoering van de Dien en dit vormt Alhamdulillaah ook haar karakter. De zuster beschikt over een sterk communicatief vermogen en dat is ook belangrijk vanwege haar beroep binnen de pedagogie.

De zuster is stelt Islam op nummer 1 en haar verleden heeft ook uitgewezen dat haar beslissingen, hoe moeilijk dan ook, zijn genomen door haarzelf, omdat de Dien dit vereist. Dit is kenmerkend te noemen voor een zuster met een sterke persoonlijkheid.

Het is belangrijk dat de broeder het vermogen heeft om de zuster te kunnen onderhouden en zij legt tevens een ferme nadruk op het religieuze aspect, waarvoor zij niet zal wijken. In het kort zegt de zuster nog het volgende:

Voor mij staat religie altijd op nummer 1 en ik vind het belangrijk dat mijn partner daar ook zo over denkt zodat we op 1 lijn zitten. Hij moet bereid zijn om samen met mij verder te groeien in de religie. Elkaar daarin steunen en van elkaar houden in de naam van Allah. Verder vind ik het belangrijk dat hij volwassen, liefdevol, empatisch, en zorgzaam is.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#47
Geboortejaar:1983
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben eerst uitgebreid met haar vader gesproken om een goede indruk te krijgen van de familie, hun levenservaringen te vernemen en hun kijk op een huwelijk. Het was een hele aangename gesprek, welk mogelijk maakte dat de perspectieven en mate van medewerking van beide partijen werd verduidelijkt.

De familie is cultureel en traditioneel ingesteld, waarbij heel veel autoriteit en respect qua beslissingen bij de ouders liggen en de kinderen hebben daar volledig begrip voor en tonen hun medewerking vol overgave. Wij merkten een gezonde en liefdevolle wisselwerking tussen ouder kind op basis van onze gesprek met ouder en kind. Beiden leggen ook een sterk nadruk op het opleidingsniveau van de kandidaat.

De zuster is zelf erg gesteld op haar familie, culturele achtergrond en haar eigen baan. Zij is huiselijk ingesteld en wenst een huwelijk aan te gaan om dichterbij Allaah (swt) te komen. Zij wenst een werkende broeder die ook deze verantwoordelijkheid aankan.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#48
Geboortejaar:1989
Afkomst:Indiaas
Samenvatting gesprek:Wij hebben een verhelderend gesprek gevoerd met de zuster waarbij er open en inhoudelijk is gesproken over haar huidige situatie en standpunten omtrent een huwelijk, haar voorkeur en eisen omtrent haar toekomstige partner.

De zuster is een praktiserende moslima die een baan heeft waaruit haar zelfstandigheid naar voren komt. De zuster geniet een sterke opleiding en heeft een bepaalde drive om haar toekomstige doelen na te jagen. Uiteindelijk wilt ze zich settelen en schikken aan haar man die de verplichtingen van zorg en financiële draagkracht zich eigen maakt.

Zij is tevens erg gesteld op het naleven van Islam en verwacht ook minimaal dezelfde houding van haar man, opdat beiden kritisch en constructief ernaar toe werken om Allaah (swt) te behagen. Humor, zorgzaamheid en vrees voor Allaah zijn belangrijke componenten die een broeder dient te beschikken.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#49
Geboortejaar:1975
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de zuster was enerzijds inspirerend en anderzijds een keiharde realiteit waar verschillende zusters mee kampen. Er is uitgebreid gesproken over het levensverloop van de zuster, haar familie, rol van Islam en de toekomstperspectieven omtrent een huwelijk. Uit het gesprek is gebleken dat de zuster erg zelfstandig is, voor haarzelf zorgt door middel van een voorname baan en ook over een eigen woonplek beschikt. De zuster beschikt over een sterke opleidingsachtergrond.

Het is inspirerend om te vernemen dat de zuster is gaan praktiseren, terwijl haar omgeving zich daar niet zoveel mee bezighield en wij weten allemaal hoe moeilijk het voor een vrouw is in het Westen om zich als een eervolle en volwaardige Moslima te gedragen en denken. Alhamdulillaah! Onze respect is groot. Dit spreekt boekdelen en het is kenmerkend voor de gedane beslissingen in het leven van de zuster om daad bij woord toe te voegen.
De zuster heeft een gezonde en volwassene vorm van spontaniteit, waarbij de toekomstige kandidaat dient te realiseren dat de zuster veel te bieden heeft in een huwelijk en daartegenover ook iets dient te zetten.

Zij vat haar voorkeur van een kandidaat als volgt samen: “Praktiserend (of sterke wil om te groeien, iemand die al bezig is om dingen eigen te maken). Dat betekent bijvoorbeeld dat alle gebeden op vaste tijden worden gebeden, inclusief fajr gebed. Iemand die wil groeien in zijn imaan, die ook reflecteert en daarover met zijn partner praat. Iemand die de gevoeligheden / complexiteit van een vrouw begrijpt of daartoe bereid is te leren. Bij voorkeur iemand die stevig is zijn schoenen staat.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#50
Geboortjejaar:1984
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben een uitermate goede onderhoud gehad met de zuster. Er is inhoudelijk ingegaan op de levenservaringen van de zuster, haar visie op Islam en haar toekomstvisie en perspectief op het dragen van een huwelijk conform Islam.

De zuster beschikt over de nodige levenservaring om een volwassen mindset te hebben en mee te nemen naar haar huwelijk. Zij heeft een gezonde mate van zelfstandigheid, vanwege haar werkachtergrond, waarin zij een dienstverlenend taak heeft en daarmee ook met delicate kwesties omgaat en handelt. De zuster houdt van reizen, sociaal actief te zijn en steekt haar tijd in om kennis op te doen.

Zij heeft geen complexe eisen aangaande haar toekomstige man, zolang hij het praktiseren en groeien naar het dichterbij komen bij Allaah (swt) als hoogste prioriteit geeft. Er dienen vooraf geen grote tegenstrijdigheden te zijn tussen beiden en hoe zij in het leven staan. Een broeder die durft te ondernemen en ambitieus te zijn.

Zij zegt het volgende in haar eigen woorden:

"Iemand die gemakkelijk in de omgang is, niet in beperkingen denkt maar in mogelijkheden. Die sterk in zijn schoenen staat en weet wat hij wil in het leven. Samen doelen wil stellen en deze nastreven. Iemand met positieve instelling en een groot hart. Ik ben zelf spontaan en houd van gezelligheid. Behulpzaam en zorgzaam. Verder ook ambitieus en leergierig. Ik vind het belangrijk dat mijn partner hier voor openstaat."

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#51
Geboortejaar:1988
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de zuster verliep vlekkeloos. Wij hebben inhoudelijk gesproken over haar ervaringen in het leven, huidige situatie, begrip van Islam en haar voorkeuren en eisen met betrekking tot een geschikte partner. Daarnaast zijn wij ook inhoudelijk ingegaan op het huwelijksproces en onze visie omtrent de invulling van een huwelijk.

De zuster heeft een goede band met haar familie. Er wordt met haar meegedacht bij, en zij wordt gesteund in het zoeken naar een goede huwelijkskandidaat. In tegenstelling tot het verleden voelt de zuster dat zij er nu voor is om dit eervolle proces en belofte vanuit Islam aan te gaan. Dit is wel kenmerkend voor het feit dat zij deze toewijding bloedserieus neemt. De zuster heeft een universitaire opleiding afgerond en is momenteel ook werkzaam. Zij klampt zich vast aan Islam en blijft zich continu ontwikkelen op dit vlak.

Zij is op zoek naar een broeder die zijn verantwoordelijkheden kent en mentaal en financieel in staat is om een gezin te onderhouden. Zij is niet zozeer gefixeerd op het opleidingsniveau of achtergrond van de broeder, maar vindt het wel belangrijk dat ze beiden op dezelfde golflengte zitten en inhoudelijk sterke gesprekken kunnen voeren, welke hun huwelijk ten goede zullen komen. De zuster is zelf, ook buiten haar werk om, een actief persoon en wenst dit ook terug te zien bij de broeder. Hij dient een verantwoordlijk, zorgzaam, welgemanierd en geduldig karakter te hebben.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!


Kandidaatnr.#52
Geboortejaar:1984
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek vond plaats in bijzijn van haar familie en wij hebben het gesprek als heel verhelderend en openhartig ervaren. De zuster sprak over haar levenservaringen, arbeidsleven, verwachtingen van haar partner en haar toekomstperspectief.

De zuster heeft nogal rondgereisd en zelfstandig geleefd voor haar werk en dat is ook kenmerkend voor haar karakter, waarbij zij overtuigd, ambitieus en zelfverzekerd overkomt. Het is een ‘go-getter’ die snel kan schakelen en haar zaken op orde heeft aangaande de wereldse zaken. Zij reist veel voor haar werk en houdt er ook van om te reizen. Zij wilt hetzelfde mentaliteit en begrip voor haar wereld en wensen ook terugzien bij haar partner om een gedegen een gezonde huwelijk te kunnen dragen. Zij heeft een duidelijke omkadering omtrent het huwelijk welk tevens ook haar toekomstperspectief kenmerkt; de zuster wilt een huwelijk aangaan om het compagnonschap te verkrijgen en zij wilt een huwelijk realiseren opdat er een gezonde en goede nageslacht uit voortkomt. Daarnaast is zij heel erg gebaat bij een partner die haar intellectueel kan boeien, want het gebrek daaraan zal een groot probleem vormen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#53
Geboortejaar:1977
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de zuster heeft ons een goed en verrijkend beeld gegeven over haar zienswijze vanwege haar opgedane levenservaringen, waardoor het voor ons duidelijk is welk soort type kandidaat zij zoekt.

De zuster is geboren in Nederland en heeft deels haar opvoeding genoten in Nederland en is daarna gaan wonen in Marokko. Zij heeft in Marokko heel veel profijt gehad, omdat zij hierdoor een sterke aanhakelijkheid heeft met Islam en haar normen en waarden. Zij heeft hierdoor ook het Arabisch onder de knie kunnen krijgen. Het heeft haar persoonlijkheid en karakter in een positieve zin gevormd. Zij woont nu ook alweer een geruime tijd in Nederland en heeft in die tijd haar universitaire opleiding afgerond en werkt voor een groot gerenommeerd concern binnen de financiële afdeling. De zuster woont ook op haarzelf en heeft haar focus op Islam. Het is haar streven om Islam correct te belijden en daarbij is een islamitische vertrekpunt, kader en mindset van haar toekomstige partner wel nodig. Daarnaast is haar focus er ook op gericht om een gezin te stichten bi idhnillaah.

Het huwelijk ziet zij als een unieke verbintenis waarin man en vrouw elkaar aanvullen, steunen en aansporen tot het goede. Ze wilt zich vertrouwd en gesteund voelen en het gevoel krijgen dat ze een man heeft op wie zij kan bouwen. Ze is op zoek naar een lieve zorgzame man die zijn vrouw waardeert, respecteert en zijn plichten in het huwelijk kent. Hij dient een verantwoordelijkheidsgevoel te hebben om een huis draaiend te houden conform Islam en daarnaast ook over een persoonlijkheid te beschikken, waarbij de partner zich op haar gemak voelt en kan groeien op persoonlijk vlak binnen de kaders van Islam.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#54
Geboortejaar:1988
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de zuster verliep gezond en vlekkeloos. Wij hebben inhoudelijk gesproken over haar huidige situatie, belevenis van Islam en haar voorkeur omtrent een toekomstige partner.

De zuster is actief in de zorgbranche en is van plan om na haar huwelijk te stoppen met werken, zodat de man alle financiële zorg op zich neemt. Het gezinsleven krijgt de natuurlijke voorrang. De zuster heeft verder geen specifieke of strikte eisen. Zij wilt graag een spontaan individu die praktiseert, aangezien de zuster zelf ook praktiseert. Dit is haar voornaamste eis en voorkeur.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#55
Geboortejaar:1991
Afkomst:Nederlands
Samenvatting gesprek:Wij hebben een openhartig gesprek met de zuster gevoerd en zij wenst te leven conform Islam en wordt daarin belemmerd. De zuster wilt heel graag praktiseren en heeft hierbij hulp, begeleiding en steun nodig van haar toekomstige man om zich volledig te committeren aan Islam. De zuster heeft een eigen woonplek en werkt zelf full-time. Zij heeft een welwillendheid en liefde voor Islam, maar wordt niet gesteund en gestimuleerd door haar omgeving.

De zuster is ook op zoek naar iemand die zich geroepen voelt om de zuster wegwijs te maken in Islam en een huwelijk dragen, want de zuster wilt zich niet binden aan een haraam relatie. De zuster is op haar 24ste bekeerd en er is heel veel nieuw voor haar, waardoor zij een voorbeeldig individu wenst.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!