Kandidaatnr.#2
Geboortejaar:1989
Afkomst:Afghaans
Samenvatting gesprek:De zuster is gescheiden en heeft 1 dochter van 4 jaar. Zij is erg toegewijd aan Islam en heeft een sterke karakter. Moge Allah (swt) het makkelijker voor haar maken.

Kennen jullie iemand die geschikt kan zijn voor de zuster, neem dan contact op met Hisaab via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#5
Geboortejaar:1989
Afkomst:Nederlands/Indiaas
Samenvatting gesprek:De zuster heeft een HBO opleiding afgerond en is zelf werkzaam. Islam staat bij haar hoog in het vaandel. Zij kwam bij ons erg slim, bescheiden en volwassen over. Zij is op zoek naar een vrome man. Etniciteit speelt niet echt een rol. Het gaat erom dat de broeder islam praktiseert en welgemanierd is.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving, dan hopen wij dat er met ons contact wordt opgenomen per email: info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#7
Geboortejaar:1976
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:De zuster heeft haar eigen plek en is erg zelfstandig. Het is een hardwerkende zuster met de nodige levenservaring. Uit het gesprek is duidelijk geworden dat zij precies weet wat zij wilt. Zij is communicatief erg sterk en is op zoek naar een broeder die haar begrijpt en steunt.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#14
Geboortejaar:1989
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek werd gevoerd in aanwezigheid van haar familie, zodat beiden (hisaab en de familie) een goede beeld konden krijgen van elkaar. Wij hebben het gesprek als heel erg nuttig ervaren, omdat er inhoudelijk is ingegaan op belangrijke aspecten over het verleden, heden en toekomst. Zodoende hebben wij een goed beeld gekregen over hoe zij aankijken tegen het concept van een huwelijk en hoe zij Islam Alhamdulillah beleven.

Uit het gesprek met de zuster konden wij afleiden dat de zuster over sterke karakter beschikt en over de kwaliteiten beschikt om zich goed te kunnen uiten. Hiermee verliep het gesprek ook erg vlot en plezierig, omdat er heldere antwoorden werden gegeven.

De zuster heeft haar opleiding al een tijd geleden afgerond en zal binnenkort weer aan de slag gaan om te werken welk gerelateerd is aan haar gedane opleidingen. Zij is op zoek naar een broeder die bereid is om de verantwoordelijkheid te nemen en over een Islamitisch mindset beschikt waaraan zij kan vastklampen en zichzelf ook kan ontwikkelen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#16
Geboortejaar:1979
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de zuster was erg transparant en inhoudelijk. Er werd gesproken over het verleden van de zuster en daaruit valt af te leiden dat de zuster is gesterkt door haar levenservaringen en er beter uit is gekomen. Hierdoor heeft zij een vastberaden karakter ontwikkeld en weet zij precies wat zij wilt. Zij beschikt over een eigen baan en eigen woning. Het is een praktiserende zuster die haar religie als haar redding en levenswijze ziet.

Zij verwacht eenzelfde volwassen en ondernemende houding van haar toekomstige man. De broeder dient zichzelf goed te kennen en zijn leven op het rijtje hebben, zodat er gezamenlijk kan worden gewerkt aan een toekomst om Allah (swt) te behagen. De zuster is gebaat bij een integere broeder die zich kan ontfermen over de zuster en haar als een verantwoordelijkheid ziet.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#18
Geboortejaar:1971
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben uitgebreid gesproken met de zuster over haar verleden en huidige situatie. Wij kunnen uit haar verhaal afleiden dat de zuster oprecht wil investeren in een goede en stabiele huwelijk. Zij is zelfstandig, heeft een eigen baan en huis. Haar levenservaringen helpen haar om sterke en gefundeerde beslissingen te maken in de toekomst. Tevens heeft haar verleden ervoor gezorgd dat zij een volwassen mindset heeft en ook minimaal hetzelfde vraagt van haar toekomstige man. Zij is bezig om haar islamitisch niveau telkens omhoog te krikken en is ervan overtuigd dat een huwelijk haar verder zal helpen, zolang de broeder haar op een goede manier steunt, zodat ontwikkeling van beiden soepeler verloopt.
Kandidaatnr.#24
Geboortejaar:1982
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben uitgebreid gesproken met de zuster en over haar huidige situatie. Zij werkt momenteel en prefereert in de toekomst dat haar man deze financiele taak op haar neemt, zoals ook wordt benadrukt door onze Dien. De zuster komt bij ons erg welbespraakt en netjes over. Deze zuster klinkt juist gesterkt en positief door haar opgedane levenservaringen.

Zij is opzoek naar een praktiserende broeder die zich inzet voor het gezin en een hardwerkende persoon is. Tegelijkertijd dient de broeder ook empathische vermogen te hebben om zijn partner te kunnen begrijpen en het huwelijk naar het juiste te kunnen laten dirigeren.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#28
Geboortejaar:1977
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de zuster verliep heel erg vlot. Er is gesproken met de zuster over haar leven, haar ervaringen en verwachtingen. Uit haar levenservaringen valt af te leiden dat de zuster mede hierdoor een volwassen en kalme karakter heeft gevormd. De zuster komt over als iemand die een realistisch beeld heeft over het leven en zich gesterkt voelt door Islam. Zij beschikt over een diepgewortelde vertrouwen in Allaah (swt) en put hierdoor ook moed uit. De zuster heeft een zoon.

De zuster beschikt over een baan, eigen woonplek en houdt zich bezig met het opdoen van kennis over Islam. Zij praktiseert islam en wilt haarzelf telkens blijven verstevigen binnen de Dien. De zuster is op zoek naar een individu die zich conformeert aan Islam en over de mogelijkheden beschikt om de zuster financieel te voorzien en hiermee ook zijn plichten tegenover de zuster nakomt.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#31
Geboortejaar:1964
Afkomst:Nederlands
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de zuster heeft heel veel indruk op ons gemaakt. Zij heeft verteld over haar leven, uitdagingen en haar overwinningen (waaronder een prachtige bekering). Uit het gesprek valt ook af te leiden dat de zuster erg sterk in haar schoenen staat en een zelfstanding, ondernemend type is.

De zuster is op zoek naar een partner om samen volgens Islam te leven en dat de man ook de verantwoordelijkheid neemt vanuit Islam.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#32
Geboortejaar:1993
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:De zuster werkt momenteel full-time en wenst na haar huwelijk wel part-time te werken en in sjaa Allaah verder te willen studeren binnen de vrouwelijke verzorgingssector. Zij wordt gesteund door haar familie om een bepaalde stabiliteit te realiseren middels een huwelijk.

Zij zijn ook op zoek naar een geschikte kandidaat en zijn benieuwd om kennis te maken met zijn familie, zodat het een huwelijk wordt welk families verbindt. De zuster is opzoek naar een positieve man die zich niet bij de pakken neerlegt en juist constructief te werk gaat om eventuele problemen in de toekomst op te lossen. Zij wilt een man die verantwoordelijksgevoelheeft en gezamenlijk een huwelijk wilt dragen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#33
Geboortejaar:1980
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben een open en vruchtbaar gesprek gevoerd met de zuster. Daar is duidelijk uit gebleken dat de zuster toegewijd is aan de Dien en zich daar ook telkens in verder wilt blijven ontwikkelen. Zij komt gesterkt en daadkrachtig over vanwege haar opgedane levenservaringen en haar reis naar het Midden-Oosten waar zij een tijd heeft gewoond. Wij hebben verder kunnen opmerken dat de zuster erg bedachtzaam is en sterkere inzichten heeft verkregen in haar leven om gefundeerde keuzes te maken in de toekomst. Dit gaat gepaard met tawakul op Allaah (swt).

De zuster wenst te huwen met een kalme, loyale en verantwoordelijke broeder. Het is belangrijk voor de zuster dat de broeder een gezonde mate van volwassenheid toont om een huwelijk te kunnen dragen. De zuster is gescheiden en heeft geen kinderen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#34
Geboortejaar:1991
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben een verhelderend en open gesprek gevoerd met de zuster. Zij komt uit een hecht familie, heeft een full-time baan en committeert zich steeds verder aan de Dien. De zuster heeft een afgeronde HBO diploma en wenst zich ook verder te ontwikkelen binnen het arbeidswereld. Zij communiceert op een duidelijke en vlotte manier.

De zuster is op zoek naar iemand die zijn zaakjes op orde heeft qua werk en huisvesting om zodoende een huwelijk te belijden, waardoor de broeder ook automatisch aan bepaalde verplichtingen jegens de zuster kan voldoen. De broeder dient zorgzaam, vriendelijk en respectvol te zijn. Het zou de broeder sieren als hij ambitieus is en zijn aspiraties voor het belijden van de Dien hoog in het vaandel houdt.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

Kandidaatnr.#35
Geboortejaar:1995
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben uitgebreid gesproken over de wensen van de familie omtrent de toekomstige kandidaat en de wensen en huidige situatie van de zuster zelf. Zij is momenteel bezig met haar HBO opleiding en wenst het ook af te ronden.

Haar familie is op zoek naar een nette, zorgzame en verantwoordelijke kandidaat. Hij dient over een goede opleidingsachtergrond te genieten en zelfstandig te zijn om een huwelijk te kunnen dragen. Een goede familieachtergrond is gewenst.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

Barakallaahu fiek!

Kandidaatnr.#36
Geboortejaar:1980
Afkomst:Nederlands
Samenvatting gesprek:De zuster heeft verteld over haar prachtige zoektocht naar Islam, want zij voelde een bepaalde leegte vanwege hetgeen wat zij om haar heen heeft gezien. Dit heeft ervoor gezorgd dat zij is gaan verdiepen in religie. Zij kwam in aanraking met Islam, las erover en kwam tot de conclusie dat Islam de ware religie is. Alhamdulillaah! Zij heeft zich in Juni 2016 (1ste ramadan) bekeerd en is bezig om Islam steeds beter te begrijpen en de geboden van Allaah (swt) te volgen. Moge Allaah (swt) het makkelijk voor haar maken.

Zij is gebaat bij een kandidaat die de Dien verstaat en het geduld heeft om zijn vrouw te begeleiden in Islam. De mate van verantwoordelijkheid nemen in een huwelijk en aan de Islamitische verplichtingen voldoen is vanzelfsprekend. De zuster is erg flexibel en meedenken en is hierbij ook gebaat bij een kandidaat die dit waardeert en zich loyaal, begripvol en zorgzaam zal opstellen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

Kandidaatnr.#37
Geboortejaar:1979
Afkomst:Nederlands
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de zuster verliep erg vlot. De zuster is een hardwerkend individu die zich conformeert aan de Dien. Zij heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en het leven heeft haar gesterkt met inzichten die zij door haar levenservaringen heeft verkregen. De zuster is duidelijk en helder in het communiceren en in het uitdrukken van haar voorkeuren.

De zuster is opzoek naar een broeder die zijn geloof praktiseert en uitdraagt in zijn dagelijks leven. Een broeder die zijn geloof goed kent, waar de zuster tegenop kan kijken en kan vertrouwen op zijn oordeel. Standvastigheid, verantwoordelijkheid, en humoristisch zijn enkele eigenschappen die zij graag terugziet in haar toekomstige man.

Tevens zegt zij het volgende: “Het is fijn als een man “mannelijk” is, waardoor ik als vrouw optimaal “vrouwelijk” kan zijn. We zijn danwel gelijk maar zeker niet hetzelfde. Beide partners komen het best tot hun recht indien zij hun eigen rol vervullen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!


Kandidaatnr.#38
Geboortejaar:1979
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben goed en volwassen onderhoud gehad met de zuster. Zij communiceert sterk en komt zeker niet naief over. De zuster werkt zelf part-time, heeft een sterke opleidingsachter-grond en praktiseert de Dien. Zij streeft ernaar om een betere Moslima te worden. Er is in-houdelijk gesproken over haar toekomstplannen, familie en belevenis van de Dien. Hierbij is er opgemerkt dat de zuster zich flexibel optreedt en met name focust op het feit dat de broeder een huwelijk kan dragen.

De zuster is opzoek naar een broeder die op een goede niveau kan communiceren met haar. Karaktereigenschappen: Rustig, humor, ambitieus, sociaal, respectvol. De zuster knapt af op macho’s met een dominante karakters die enigzins betweterig overkomen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#39
Geboortejaar:1987
Afkomst:Antilliaans
Samenvatting gesprek:De zuster is op haar 20ste bekeerd, na een relatief korte periode van het bestuderen van Islam. Zij werd heel goed ingelicht door haar Islamitische omgeving over Islam en besloot de Dien te omarmen, Alhamdulillaah. Haar familie is begripvol omtrent haar keuze en zij onderhoudt geode banden met hen. De zuster werkt binnen de gezondheidsbranche en heeft een goede wil en gefundeerde streven om telkens te blijven leren omtrent Islam.

De zuster is op zoek naar iemand die een goed denkniveau heft om mee te communiceren, open staat voor andere culturen en een persoon met ambities. Hij dient vrouwvriendelijk, behulpzaam, humoristisch en eerlijk te zijn. Iemand die bezig is met de Dien en samen erin wil groeien. Verder is communicatie en het hebben van communicatieve vaardigheden ook van belang. Het is belangrijk dat degene positief in het leven staat.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#40
Geboortejaar:1993
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Er is een goede gesprek gevoerd met de zuster, waarin zij op een duidelijke doch specifieke manier haar eisen en wensen kenbaar heeft gemaakt. Uit het gesprek met de zuster hebben wij kunnen afleiden dat de zuster haar voorkeur op een volwassen manier heeft kunnen overbrengen en zich helder heeft kunnen uitdrukken. De zuster heeft haar opleiding voldaan en werkt daarnaast bij. Hieruit kunnen wij concluderen dat de zuster actief blijft die zichzelf wilt blijven ontwikkelen en wenst hetzelfde terug te zien in haar toekomstige man. De zuster wordt gesteund door haar familie en heeft haar beschrijving van een ideale partner als volgt omschreven:

Een echtgenoot die de soennah volgt en zijn best doet om dagelijks er naar te handelen. Die zichzelf dagelijks wil ontwikkelen en zowel het wereldse en islamitische kennis vergaart. Die veel mogelijkheden ziet in zichzelf en een intelligente denkwijze heeft. Die zich niet laat leiden door cultuurgedachten en verder ontwikkeld persoonlijkheid heeft. Die zichzelf aan het einde van de dag alleen terug trekt van het wereldse en bekijkt hoe zijn dag is gegaan en dat bespreekt met zijn vrouw. En continu de tevredenheid van Allah gedenkt. Die van uitdaging houdt in het leven en het huwelijk als iets ziet om te groeien met zijn echtgenote in het praktiseren van het geloof. Die zijn echtgenote motiveert in het goede in het geloof en de vrouw de vrijheid geeft om zichzelf te ontdekken en verder laat zelfontplooien in haar talenten binnen de richtlijnen van de islam. De ruimte geven om te groeien als mens. Steunt en motiveert om goede daden te verrichten. Zoals samen zieken bezoeken, samen vasten samen, samen iets kunnen betekenen voor de moslimgemeenschap zoals dahwa. Actief samen zijn zodat het huwelijk ook leuk blijft. De echtgenote niet beperken in haar hobby's of dingen die ze altijd doet. Zoals: Sporten, bekeerlingen steunen bijstaan in dahwa. Zijn doen en laten volgens islam praktiseert en zijn tekortkomingen met zijn echtgenote bespreekt zodat zij hem erin kan steunen. Een lieve bescheiden zorgzame man met een gevoel voor humor en kan zich inleven in de gevoelens en plichten van de vrouw en haar daarin bij steunt. Rechten van de vrouw kent en kennis heeft vergaart over de manier van de profeet vrede zij met hem tegenover zijn vrouwen. Tot slot een man die zijn vrouw de dood het hiernamaals laat herinneren en weet dat het leven tijdelijk is. Zijn gedragingen en karakter erg hoog staan bij hem.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#43
Geboortejaar:1982
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben een uitstekend gesprek gevoerd met een zelfbewuste zuster. Uit het gesprek is onder andere gebleken dat de zuster een sterk analytisch vermogen heeft om voor haar belangen op te komen. Zij communiceert vlot, sterk en helder. Ze is hoogopgeleid, praktiserend en beschikt over kennis van de Arabische taal. Ze is ook werkzaam, maar carriere is niet haar doel of prioriteit in het leven. De zuster wilt na haar huwelijk haar gezin sowieso op de eerste plaats zetten. De zuster is ook niet gefixeerd op het feit dat de broeder per se een bepaalde soort baan moet hebben, zolang hij maar een halal inkomen heeft. Ze is verder zelf nooit getrouwd geweest, maar heeft er geen enkel probleem mee als de broeder gescheiden is en kinderen heeft.

De zuster beschrijft het volgende:

Ik zoek een praktiserende man die van huis uit een goede opvoeding heeft genoten, leeft volgens de regels van de Islam, zichzelf daarin wilt verbeteren en ook samen meer kennis wilt opdoen. Iemand die praktijk en theorie op hetzelfde niveau heeft staan, het geloof dus niet alleen toepast als het hem uitkomt en altijd een goede intentie heeft in alles wat hij doet. Iemand die niet alleen praktiserend is met betrekking tot de daden die betrekking hebben op zichzelf (zoals bidden, vasten etc) maar ook praktiserend als het gaat om de daden die betrekking hebben op anderen (partner, familie, omgeving etc).

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#45
Geboortejaar:1991
Afkomst:Bosnisch
Samenvatting gesprek:Alhamdulillah! Wij hebben onlangs gesproken met een Bosnische zuster van 25 jaar. Zij wilt in sjaa Allah een huwelijk voltooien en hiermee de Tevredenheid van Allah (swt) verkrijgen.

Wij bedanken de zuster met haar vertrouwen in onze organisatie Hisaab.

Wij hebben een uitermate openhartig gesprek gevoerd met de zuster. Hieruit is gebleken dat de zuster uit een hecht gezin komt, een goede islamitische instelling heeft qua streven naar het correcte en praktische uitvoering van de Dien en dit vormt Alhamdulillaah ook haar karakter. De zuster beschikt over een sterk communicatief vermogen en dat is ook belangrijk vanwege haar beroep binnen de pedagogie.

De zuster is stelt Islam op nummer 1 en haar verleden heeft ook uitgewezen dat haar beslissingen, hoe moeilijk dan ook, zijn genomen door haarzelf, omdat de Dien dit vereist. Dit is kenmerkend te noemen voor een zuster met een sterke persoonlijkheid.

Het is belangrijk dat de broeder het vermogen heeft om de zuster te kunnen onderhouden en zij legt tevens een ferme nadruk op het religieuze aspect, waarvoor zij niet zal wijken. In het kort zegt de zuster nog het volgende:

Voor mij staat religie altijd op nummer 1 en ik vind het belangrijk dat mijn partner daar ook zo over denkt zodat we op 1 lijn zitten. Hij moet bereid zijn om samen met mij verder te groeien in de religie. Elkaar daarin steunen en van elkaar houden in de naam van Allah. Verder vind ik het belangrijk dat hij volwassen, liefdevol, empatisch, en zorgzaam is.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#47
Geboortejaar:1983
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben eerst uitgebreid met haar vader gesproken om een goede indruk te krijgen van de familie, hun levenservaringen te vernemen en hun kijk op een huwelijk. Het was een hele aangename gesprek, welk mogelijk maakte dat de perspectieven en mate van medewerking van beide partijen werd verduidelijkt.

De familie is cultureel en traditioneel ingesteld, waarbij heel veel autoriteit en respect qua beslissingen bij de ouders liggen en de kinderen hebben daar volledig begrip voor en tonen hun medewerking vol overgave. Wij merkten een gezonde en liefdevolle wisselwerking tussen ouder kind op basis van onze gesprek met ouder en kind. Beiden leggen ook een sterk nadruk op het opleidingsniveau van de kandidaat.

De zuster is zelf erg gesteld op haar familie, culturele achtergrond en haar eigen baan. Zij is huiselijk ingesteld en wenst een huwelijk aan te gaan om dichterbij Allaah (swt) te komen. Zij wenst een werkende broeder die ook deze verantwoordelijkheid aankan.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#50
Geboortjejaar:1984
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben een uitermate goede onderhoud gehad met de zuster. Er is inhoudelijk ingegaan op de levenservaringen van de zuster, haar visie op Islam en haar toekomstvisie en perspectief op het dragen van een huwelijk conform Islam.

De zuster beschikt over de nodige levenservaring om een volwassen mindset te hebben en mee te nemen naar haar huwelijk. Zij heeft een gezonde mate van zelfstandigheid, vanwege haar werkachtergrond, waarin zij een dienstverlenend taak heeft en daarmee ook met delicate kwesties omgaat en handelt. De zuster houdt van reizen, sociaal actief te zijn en steekt haar tijd in om kennis op te doen.

Zij heeft geen complexe eisen aangaande haar toekomstige man, zolang hij het praktiseren en groeien naar het dichterbij komen bij Allaah (swt) als hoogste prioriteit geeft. Er dienen vooraf geen grote tegenstrijdigheden te zijn tussen beiden en hoe zij in het leven staan. Een broeder die durft te ondernemen en ambitieus te zijn.

Zij zegt het volgende in haar eigen woorden:

"Iemand die gemakkelijk in de omgang is, niet in beperkingen denkt maar in mogelijkheden. Die sterk in zijn schoenen staat en weet wat hij wil in het leven. Samen doelen wil stellen en deze nastreven. Iemand met positieve instelling en een groot hart. Ik ben zelf spontaan en houd van gezelligheid. Behulpzaam en zorgzaam. Verder ook ambitieus en leergierig. Ik vind het belangrijk dat mijn partner hier voor openstaat."

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#52
Geboortejaar:1984
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek vond plaats in bijzijn van haar familie en wij hebben het gesprek als heel verhelderend en openhartig ervaren. De zuster sprak over haar levenservaringen, arbeidsleven, verwachtingen van haar partner en haar toekomstperspectief.

De zuster heeft nogal rondgereisd en zelfstandig geleefd voor haar werk en dat is ook kenmerkend voor haar karakter, waarbij zij overtuigd, ambitieus en zelfverzekerd overkomt. Het is een ‘go-getter’ die snel kan schakelen en haar zaken op orde heeft aangaande de wereldse zaken. Zij reist veel voor haar werk en houdt er ook van om te reizen. Zij wilt hetzelfde mentaliteit en begrip voor haar wereld en wensen ook terugzien bij haar partner om een gedegen een gezonde huwelijk te kunnen dragen. Zij heeft een duidelijke omkadering omtrent het huwelijk welk tevens ook haar toekomstperspectief kenmerkt; de zuster wilt een huwelijk aangaan om het compagnonschap te verkrijgen en zij wilt een huwelijk realiseren opdat er een gezonde en goede nageslacht uit voortkomt. Daarnaast is zij heel erg gebaat bij een partner die haar intellectueel kan boeien, want het gebrek daaraan zal een groot probleem vormen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#53
Geboortejaar:1977
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de zuster heeft ons een goed en verrijkend beeld gegeven over haar zienswijze vanwege haar opgedane levenservaringen, waardoor het voor ons duidelijk is welk soort type kandidaat zij zoekt.

De zuster is geboren in Nederland en heeft deels haar opvoeding genoten in Nederland en is daarna gaan wonen in Marokko. Zij heeft in Marokko heel veel profijt gehad, omdat zij hierdoor een sterke aanhakelijkheid heeft met Islam en haar normen en waarden. Zij heeft hierdoor ook het Arabisch onder de knie kunnen krijgen. Het heeft haar persoonlijkheid en karakter in een positieve zin gevormd. Zij woont nu ook alweer een geruime tijd in Nederland en heeft in die tijd haar universitaire opleiding afgerond en werkt voor een groot gerenommeerd concern binnen de financiële afdeling. De zuster woont ook op haarzelf en heeft haar focus op Islam. Het is haar streven om Islam correct te belijden en daarbij is een islamitische vertrekpunt, kader en mindset van haar toekomstige partner wel nodig. Daarnaast is haar focus er ook op gericht om een gezin te stichten bi idhnillaah.

Het huwelijk ziet zij als een unieke verbintenis waarin man en vrouw elkaar aanvullen, steunen en aansporen tot het goede. Ze wilt zich vertrouwd en gesteund voelen en het gevoel krijgen dat ze een man heeft op wie zij kan bouwen. Ze is op zoek naar een lieve zorgzame man die zijn vrouw waardeert, respecteert en zijn plichten in het huwelijk kent. Hij dient een verantwoordelijkheidsgevoel te hebben om een huis draaiend te houden conform Islam en daarnaast ook over een persoonlijkheid te beschikken, waarbij de partner zich op haar gemak voelt en kan groeien op persoonlijk vlak binnen de kaders van Islam.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#54
Geboortejaar:1988
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de zuster verliep gezond en vlekkeloos. Wij hebben inhoudelijk gesproken over haar huidige situatie, belevenis van Islam en haar voorkeur omtrent een toekomstige partner.

De zuster is actief in de zorgbranche en is van plan om na haar huwelijk te stoppen met werken, zodat de man alle financiële zorg op zich neemt. Het gezinsleven krijgt de natuurlijke voorrang. De zuster heeft verder geen specifieke of strikte eisen. Zij wilt graag een spontaan individu die praktiseert, aangezien de zuster zelf ook praktiseert. Dit is haar voornaamste eis en voorkeur.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#58
Geboortejaar:1989
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek verliep in een gemoedelijk sfeer met haar familie erbij. De zuster heeft haar opleiding gevolgd binnen de farmaceutische sector en jarenlang binnen dezelfde sector gewerkt. Ze heeft ook een onderneming samen met haar zussen. Dit typeert ook haar omgang met haar familie, want zij zijn erg hecht met elkaar en vindt de zuster het ook belangrijk dat de broeder family-minded is. Verder houdt de zuster van reizen, is ze caring, staat ze stevig in haar schoenen en heeft ze een groot empatisch vermogen. In de toekomst wilt zij iets meer gaan betekenen voor minderbedeelden.

De zuster vindt positiviteit en stabiliteit een groot factor bij de kandidaat, waarbij een opleidingsachtergrond niet alleszeggend is. De broeder dient respectvol en open-minded te zijn en niet dominant. Iemand die doelen stelt en eraan werkt. Kortom iemand met een gezonde mix van seriositeit en flexibiliteit binnen het huwelijksleven, waardoor beiden ruimten voor elkaar en hun omgeving hebben.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#59
Geboortejaar:1988
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben een gezond onderhoud gehad met de zuster. Zij is in Nederland geboren en getogen en woont momenteel in België met haar ouders. Zij staat ervoor open om terug te keren naar Nederland, mits de broeder in Nederland woont of in Nederland wenst te wonen. De zuster is een praktiserend individu die de Arabische taal machtig is.De zuster houdt van wandelen, hardlopen, kennis opdoen over islam en zij houdt zichzelf bezig met activiteiten waar een zuster zich mee bezighoudt.

Zij wenst een broeder te huwen die het liefst hoog is opgeleid en beschikt over een halal en stabiel inkomen. De broeder dient zachtaardig, geduldig en liever niet te dominant over te komen. Een broeder die praktiseert en ambities heeft omzichzelf te blijven ontwikkelen op spiritueel en intellectueel gebied. De zuster vindt het ook fijn dat de broeder bezig is met zijn gezondheid en dus hierbij ook sport en een gezonde voeding hanteert.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#64
Geboortejaar:1988
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een uitgebreid en een pleasant gesprek gevoerd met de zuster. Zij heeft haar voorkeur, visie op het leven en het huwelijk helder verwoord en uiteengezet. De zuster werkt binnen de kinderopvangbranche en is er op gesteld om actief te zijn binnen de zorg waar er veelal contact is met vrouwen en niet het andere geslacht. Zij komt uit een hecht gezin en is erg gesteld op Islam en de Islamitische etiketten aangaande het omgang tussen man en vrouw waarbij de normen en waarden en gedragsvormen van Islam het boventoon voeren en leidend zijn. De zuster is niet gesteld op langdradige processen zonder enig reden en ziet het huwelijk ook als een serieuze stap om dichterbij Allaah (swt) te komen.

De zuster is niet gefixeerd op iemands opleidingsachtergrond, zolang hij een halal inkomen heeft en zich goed in de maatschappij kan nestelen. Hij dient intellectueel aantrekkelijk te zijn en een zachtaardige karakter te hebben. De zuster wilt in de toekomst vaker met haar man reizen om de wereld te verkennen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#66
Geboortejaar:1982
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep positief, helder en het was openhartig. De zuster praktiseert Islam, heeft een baan binnen de zorgbranche en is flexibel aangaande het wel of niet werken na het trouwen. Zij heeft een focus om te handelen conform Islam en haar begrip over trouwen is ook conform Islam waarbij zij zich niet laat domineren door culturele concepten over het trouwen welk in contrast zijn met Islam. De zuster is open over de etniciteit van de broeder, zijn huidige situatie en het verleden. Verder is de zuster erg actief in het lezen van boeken om kennis op te doen. Tevens heeft zij een goede verstandhouding met haar familie en zij zijn betrokken met het proces.

De zuster is op zoek naar een praktiserende, volwassen en zorgzame broeder die niet opdringerig en extreem overkomt, want een dwangmatige houding past niet bij de zuster. De broeder dient een sterke fundament te hebben opgebouwd op religieus gebied en een toekomst kunnen bieden binnen de islamitische kaders en maatstaven.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#70
Geboortejaar:1992
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster was erg verhelderend. Er is inhoudelijk gesproken over haar visie en toekomstperspectief omtrent studeren, werken, ondernemen en huwelijk belijden vanuit Islam. De zuster werkt part-time binnen de bancaire branche en is tevens volop bezig met haar Master en Bachelor opleiding binnen de faculteit Rechten. In de toekomst heeft zij ook de ambitie om haar eigen onderneming te starten, nadat zij haar opleidingen heeft afgerond. Tevens heeft de zuster zich de afgelopen tijd ook steeds meer verdiept in Islam en streeft zij steeds verder naar om het ook praktisch te manifesteren. Zij heeft daarin stappen gemaakt en een goede weg ingeslagen. De zuster heeft een zelfstandige houding en is daarnaast ook bewust van wat een huwelijk vraagt en betekent binnen Islam.

De zuster wenst een kandidaat die een goede opleidingsachtergrond heeft en een halal-inkomen verdient. Hij dient een ambitieuze karakter en en ondernemende houding te hebben. Over de gewenste persoonlijkheid van de broeder heeft de zuster het volgende aangegeven:

Respectvol, praktiserend/in het proces hiernaartoe, zorgzaam, humor, vriendelijk, sociaal en zich goed kunnen aanpassen aan verschillende mensen (oud/jong).

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#71
Geboortejaar:1982
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep uitstekend. Wij hebben gesproken met de zuster over haar voorkeuren, eisen en idealen. De zuster heeft zich daarin erg ruimdenkend en flexibel opgesteld en daaruit blijkt ook haar volwassene kijk op het leven. Zij is duidelijk aangaande haar toekomstperspectief en dat wil zeggen dat Islam het boventoon dient te voeren. De zuster is zelf actief binnen het pedagogische branche waarin zij specifiek met hun zorg omgaat en dat is nogal een pittige baan. Zij staat ervoor open om in de toekomst tijdens haar huwelijksleven om te focussen op de huishoudelijke taken.

De broeder dient praktiserend, behulpzaam en zorgzaam te zijn, aangezien de zuster zelf heel erg kalm en rustig is. De zuster wenst een broeder die op halal wijze zijn geld verdient. Zij voegt vervolgens het volgende aan toe:

Oprecht , rustig in de omgang, rechtvaardig, zorgzaam en liefdevol. Ik ben zelf een voorstander van een eerlijk open communicatie met de partner.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#72
Geboortejaar:1995
Afkomst:Turks
Samenvatting:Alhamdulillah! Wij hebben onlangs gesproken met een Turkse zuster van 23 jaar. Zij wilt in sjaa Allah een huwelijk voltooien en hiermee de Tevredenheid van Allah (swt) verkrijgen.

Wij bedanken de zuster met haar vertrouwen in onze organisatie Hisaab.

Het gesprek met de zuster was erg leerzaam en wij zijn positief verrast over de mate van volwassenheid, begrip van Islam en de nobele doelen die zij voor haarzelf in het vooruitzicht heeft gesteld om te behalen. De zuster studeert momenteel binnen de medische sector en heeft ook een part-time baan in de sector waarin zij studeert. Zij wenst in de toekomst ook te reizen om behoeftigen te helpen en hoopt op steun en medewerking van haar toekomstige man daarin. Het is wel belangrijk dat hij hiervoor openstaat. De zuster is welbespraakt en toegewijd aan Islam ondanks verscheidenen uitdagingen die voor haar zijn komen te staan. Zij neemt haar keuzes weloverwogen en is geen gehaastig type die zich laat wegzetten.

De zuster is op zoek naar een praktiserende broeder die sociaal is in het communiceren met haar in een huwelijk. De broeder dient ook een leidende rol te nemen in het uitvoeren en begrijpen van de Dien, zodat beiden dichterbij Allaah (swt) komen. De broeder dient over de juiste communicatieve vaardigheden te beschikken om een huwelijk te belijden en ook over de capaciteit te beschikken om lastige situaties te tackelen om familiebanden goed te beheren.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#73
Geboortejaar:1993
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep erg soepel. De zuster is op een jonge leeftijd gaan praktiseren ookal leefde haar omgeving ietswat anders. Daarnaast heeft zij ook een geconcentreerde focus op haar educatieve pad en is zij vastberaden om te slagen binnen het medische wereld. De zuster werkt naast haar studie ook part-time binnen dezelfde sector en dit is tekenend voor haar welwillendheid om een carrière als arts te starten. Zij verwacht en wenst ook dat haar toekomstige man haar hierin volledig steunt om bijvoorbeeld samen voor korter of langer termijn naar het buitenland te laten reizen om de behoeftigen te helpen met haar opgedane kennis en praktijkervaring. Verder heeft de zuster fotografie en koken als haar hobby.

De zuster stelt zich flexibel op tegenover het werk en opleiding van de kandidaat en is ruimdenkend aangaande de situatie van de kandidaat. Etniciteit is niet relevant. Zij wilt enkel een verantwoordelijk en praktiserende broeder. De zuster geeft de volgende voorkeuren aan aangaande de gewenste persoonlijkheid van de kandidaat:

Communicatief sterk, leergierig, goed empathisch vermogen, verantwoordelijk, geduldig , nieuwe avonturen durven aangaan, kritisch , wil zich inzetten voor de gemeenschap.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#74
Geboortejaar:1990
Afkomst:Somalisch
Samenvatting:Wij hebben een goede onderhoud gehad met de zuster. Zij is een praktiserende indvidu die actief is binnen het educatieve branche en haar opleidingsachtergrond en werk zijn ook daaraan gerelateerd.

De zuster zoekt een praktiserende broeder die een halal inkomen heeft. De broeder dient niet cultureel ingesteld te zijn, maar hij dient open te staan voor andere afkomsten en daarin vindingrijk te zijn. Iemand die een kalm, zorgzame en hardwerkende karakter heeft en graag een gezin wilt stichten. Hij dient geen harde karakter te hebben. Goed contact met de familie is een must.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#75
Geboortejaar:1992
Afkomst:Oezbeeks
Samenvatting:Wij hebben een inhoudelijk sterk gesprek gevoerd met de zuster. Er is onder andere gesproken over Islam & partnerkeuze, het werkleven en het huwelijksproces. De zuster vindt het namelijk heel erg belangrijk dat de broeder praktiseert en een sterke begrip van de Dien heeft, want zij heeft om dezelfde reden ook aanzoeken afgewezen. De zuster wilt namelijk dat de man zich vanuit Islam weet en realiseert wat zijn rol als getrouwde man, vader en schoonzoon dient te zijn. Haar band met haar familie dient gerespecteerd en begrepen te worden en de man speelt daar een uitermate belangrijk rol in. De zuster is daarnaast ook actief binnen het arbeidsleven met een interessante baan en een verantwoordelijkheid. Zij prefereert om na haar huwelijk ook te werken en met eventuele kinderen welzeker te minderen. Het is fijn voor haar om die vrijheid te behouden om wel of niet te werken.

De zuster heeft zelf haar HBO afgerond, maar wenst zelf dat haar toekomstige man een hardwerkend persoon is die zijn best doet en zij laat het niet bij enkel iemands opleidingsachtergrond afhangen. Zij heeft daarnaast ook ambities om verder te studeren en reizen te maken en haar man dient wel een bepaalde mate van begrip en flexibiliteit daarin te tonen.

Een klein stukje van de zuster aangaande haar partner:

Ik wil iemand met een goed hart, iemand die 5x per dag bid, meedoet aan ramadan en zakaat geeft. Iemand loyaal, betrouwbaar en eerlijk. Iemand waar ik graag naartoe ga en kan om advies te vragen. Iemand die hard werkt voor zijn familie, niet alleen op financiële gebied, maar ook mentaal, zijn gezin ook beschermd letterlijk en figuurlijk. Mij steunt in besluiten, goed adviseert, veel kennis heeft van de islam, weet wat de waarde van de vrouw daadwerkelijk is. Niet gierig is, hij mag op de centjes letten, maar ik verwacht wel dat mijn man voor de financiën zorgt (ook al werk ik) omdat het zijn plicht is.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#77
Geboortejaar:1979
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster was goed en leerzaam. De zuster heeft zich in de afgelopen jaren ernaartoe gewerkt om volledig te praktiseren en om beslissingen te maken in haar prive en werk situatie welk er niet om liegen. Zij draagt haar kleding conform Islam in het publiekelijke sfeer. Moge Allaah (swt) haar belonen. Haar doortastendheid is veelzeggend omdat zij de tevredenheid van Allaah (swt) wenst. De zuster is daarom ook constant bezig om kennis op te blijven doen. Tevens is de zuster een huiselijke type en daarom is zij ook graag thuis.

De zuster is gebaat bij een broeder die niet zozeer een bepaalde opleiding dient te genieten, maar hij dient wel halal te werk te hebben. Het gebed is essentieel om op tijd te verrichten en hij dient regelmatig de moskee te bezoeken. De zuster wilt niet per se werken na het verrichten van de nikaah en vindt dat de broeder vanuit Islam begrijpt dat hij voor het gezin op financieel gebied hoort te zorgen. De broeder dient gelovig, zachtaardig, eerlijk, betrouwbaar en zorgzaam te zijn. Zoals de zuster in haar eigen woorden heeft geformuleerd: “Allah swt moet op 1 staan. De dunya is onbelangrijk. Ik wens met iemand te trouwen die graag met de Aghirah bezig is.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#79
Geboortejaar:1994
Afkomst:Kaapverdisch
Samenvatting:Wij hebben heel veel gesproken over de bekering van de zuster, haar huidige levenswijze, omgang met familie en haar toekomstplannen. De zuster is samen met haar jongere zusje bekeerd via een familielid die ook bekeerd is. Zij stonden open om op jonge leeftijd al kennis te maken met Islam en daarna een keuze te maken. Alhamdulillaah! Zij hebben Islam omarmd en zijn gaan praktiseren. Het is ook goed om te vernemen dat haar familie een steunend factor is geweest aangaande haar bekering. Dit zegt veel over de karakter van de zuster en haar familie.

De zuster studeert en werkt binnen de gezondheidsbranche. Zij praktiseert en wilt steeds meer stappen maken – tezamen met haar toekomstige man – om dichterbij Allaah (swt) komen middels het opdoen van kennis en uitvoeren van de de verplichtingen en aanbevolen zaken. De dien staat bij haar centraal en zij wenst met iemand te trouwen die ook de leiding neemt in het huwelijk en Islam als leidraad neemt. De zuster wilt vooruit met Islam en niet achteruit. Hier ligt een grote uitdaging voor de partner.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr#81
Geboortejaar:1992
Afkomst:Turks
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep erg goed en gemakkelijk. Zij is actief bezig op educatief gebied, werkgebied en zet zichzelf ook in om vrijwilligerswerk te verrichten. De zuster praktiseert Islam en is ook een bezige bij. Zij is zich heel goed bewust van de drukte en kan heel goed prioriteiten stellen wanneer zij het huwelijk zal ingaan. De zuster vindt het belangrijk dat er een bepaalde mate van gelijkenis is op intellectueel gebied met haar partner, waardoor het educatieve achtergrond niet erg belangrijk is.

De zuster heeft zelf het volgende aangegeven:

Ik ben op zoek naar een man die de Islam praktiseert en hierdoor vreest voor Allah. Een man die mij begrijpt en hierdoor een ‘soulmate’ wordt van mij. Hij dient bekend te zijn met de regels van het huwelijk conform de Islam en dus op de hoogte te zijn van zijn verantwoordelijkheden jegens zijn vrouw en kinderen. Hij moet zijn familie respecteren, maar wel een gezond balans kunnen onderhouden tussen zijn gezin (vrouw & kinderen) en zijn familie (ouders, broers/zussen etc.).

Het zou mooi zijn als hij een kalm, eerlijk, respectvol, begripvol, schaamtevol, zowel humoristisch als volwassen karakter heeft. Ook zou ik het erg waarderen als hij open-minded doch conservatief is aangaande het volgen van de regels van Islam.

Voor mij is het belangrijk dat hij bij meningsverschillen/problemen respectvol blijft en kalm, zodat er sprake is van een gezonde communicatie tussen man en vrouw. Ook vind ik het belangrijk dat hij geen gesloten karakter heeft, dus open staat om zijn problemen te delen en te praten over alles en nog wat na afloop van een dag. Kortom, ik ben op zoek naar een moslim met een goed hart en karakter. Iemand die mij liefde kan geven omwille van Allah en dit ook in woorden uit.

Het zou erg leuk zijn als hij van de natuur houdt en daarnaast sportief en avontuurlijk is. Dus open staat om leuke activiteiten te ondernemen, zoals reizen, uit eten en wandelen in de natuur.

Tot slot zou ik het fijn vinden als er een gelijkenis is qua niveau op intellectueel gebied.

Qua uiterlijk is het voldoende als hij een positieve uitstraling heeft en er sprake is van aantrekkingskracht.

Voorkeur persoonlijkheid partner:

Betrouwbaar, grappig, sympathiek, zachtaardig, medelevend, besluitvaardig, avontuurlijk, verantwoordelijk, volwassen, intelligent, zorgzaam, empatisch, zelfverzekerd, dapper, rechtvaardig, verstandig, respectvol en geduldig.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#84
Geboortejaar:1994
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben een helder gesprek gevoerd met de zuster. De zuster heeft haar MBO afgerond en wilt toeleven naar een huwelijk waarin zij zich ook ontfermt over het huishouden. Zij komt uit een familie die gesterkt is door opgedane levenservaringen welk hun dichterbij Allaah (swt) heeft gebracht. De zuster is op zoek naar een stabiele broeder die een huwelijk kan dragen. Hij dient te kunnen onderhouden en over een woonruimte te kunnen beschikken. Het liefst heeft de broeder een opleiding genoten. De zuster zoekt iemand die rustig, volwassen, initiatiefnemend en praktiserend is. Zoals zij in haar eigen woorden zegt:

Geduldig zijn, huismens, aandacht geven zowel als willen hebben, zijn gezin als prioriteit.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#88
Geboortejaar:1981
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een openhartig gesprek gevoerd met de zuster. De zuster ging in details spreken over haar leven en toewijding aan Islam. Zij heeft het niet altijd makkelijk gehad. Echter, zij is door haar ervaringen sterker en beter geworden. Het heeft haar doen praktiseren en haar verantwoordelijkheidsgevoel is nog meer toegenomen. Zij heeft haar opleiding afgerond binnen de verzorging en werkt binnen de zorg en begeleiding van mensen. Zij verricht daarnaast ook de djanaaza wassing voor zusters en maakt Islamitische kledij voor de zusters. De zuster heeft moeten inleveren binnen haar carrière, omdat zij zich steeds meer is gaan vastklampen aan Islam. Deze houding kenmerkt haar en dient ook te domineren bij haar toekomstige partner.

De zuster is niet geïnteresseerd in opleiding en werk van haar toekomstige man, zolang het binnen de wetten van Allaah (swt) past. De zuster omarmt een broeder met kinderen, omdat zij hen als haar eigen kinderen ziet. Verder dient de broeder ook sportief te zijn aangezien zij erg sportief is met boksen en aqua fitness.

De zuster zegt in haar eigen woorden het volgende:

Het enige wat ik wil in een huwelijk is rust incha Allah. Als een broeder dat niet aan mij kan geven, dan hoeft hij niet in mijn buurt te komen. Voor de rest vind ik alle wereldse dingen zeker niet belangrijk. Ik wil samen met hem onze deen voltooien Incha Allah.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#90
Geboortejaar:1988
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben sterk onderhoud gehad met de zuster. Zij spreekt heel duidelijk uit over haar huidige situatie, het huwelijksleven in de toekomst en haar visie op de Islam. De zuster heeft haar opleiding genoten binnen Finance en heeft ook haar Master behaald. Haar werk ligt in de lijn van haar genoten opleiding, aangezien zij werkt als business controller. Zij heeft een voorkeur om te werken tijdens het huwelijk en staat er positief tegenover om dit te minderen of te staken als er kinderen bij komen kijken.

De zuster is niet eerder getrouwd geweest, omdat de voorstellen niet voldeden aan haar islamitische normen, want hun religieuze uiting en karakter kwamen niet overeen met haar idealen. Zij is ook daarom afgehaakt, omdat Islam dient voor te gaan boven andere aspecten. Niemand is perfect, maar de zuster is wel bezig met haar geloof en wilt telkens meer stappen maken en is daarom ook gebaat bij een partner die deze mindset begrijpt en ambieert om een betere Moslim te worden. De zuster is opzoek naar iemand die het liefst hooggeschoold is en een gerespecteerde baan heeft of een onderneming, zodat een huwelijk ook financieel kan worden gedragen.

De zuster is zelf sportief, aangezien zij zwemt en hardloopt. Zij heeft verder een meer dan gemiddelde interesse in fotografie en vindt het leuk om documentaires te kijken met name over sociaal maatschappelijke kwesties.

Haar voorkeur qua persoonlijkheid van de kandidaat:

Geduldig, komisch, open, eerlijk, vastberaden, vriendelijk, zorgzaam, onafhankelijk, gereserveerd, tolerant, welgemanierd, ondernemend.

Verder vind ik het belangrijk dat hij vooruitdenkt over zaken als carrière, actief bijdraagt aan de gemeenschap en stevig in zijn schoenen staat. We moeten een goed gesprek kunnen voeren als sparringpartner.

Ik vind het belangrijk dat mijn partner zich bewust is van het verschil tussen cultuur en religie en altijd religie als maatstaf gebruikt. En zeker de fundamentele zaken zoals het onderhouden van het gebed al gebruikelijke en onmisbare zaken zijn voor hem.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#91
Geboortejaar:1990
Afkomst:Surinaams
Samenvatting:Wij hebben een goed gesprek gevoerd met de zuster en zijn heel veel wijzer geworden over de zuster, haar belevenis van Islam, toekomstperspectief, visie en positie van de man in een huwelijk. Zij heeft heel duidelijk uiteengezet wat haar voorkeuren en eisen zijn zonder teveel woorden te gebruiken. Zij heeft universitaire studie gevolgd en werkt binnen de Customer Service. De zuster heeft daarnaast heel veel met haar familie gereisd en daarmee velerlei culturen gezien welk haar inzichten heeft vergroot en zij is daardoor ook dichterbij Allaah (swt) gekomen. Het reizen verschaft ervaringen die onbetaalbaar zijn. De zuster is daarnaast ook een creatieveling op velerlei vlakken zoals het schrijven en zij heeft een wens om iets voor de kinderen te betekenen met haar kunsten. De zuster komt bij ons integer, zelfbewust en gefocust over.

Zij wenst een praktiserende broeder die minimaal HBO heeft afgerond, een halal-inkomen heeft en werkt voor een bedrijf waarin hij gelooft. Het is essentieel voor de zuster dat zij met haar partner op intellectueel gebied elkaar kan stimuleren. Zij wilt iemand die ruimdenkend is binnen de Dien en geen zwart-wit mentaliteit hanteert in de gebieden van islam waar een toegestane meningsverschil is. Zij beschrijft haar voorkeur over persoonlijkheid van de partner als volgt:

Eerlijk, ruimdenkend/flexibel, spontaan, huishoudelijk, gedisciplineerd, doelgericht, probleemoplossend, attent/zorgzaam, geduldig, dominant op het juiste moment, avontuurlijk/actief, humoristisch, familiegericht en leergierig.

Andere opmerkingen:

Dat het behagen van Allah op nummer één staat en het karakter van de profeet Muhammad s.a.w. probeert te ontwikkelen. Dat cultuur van zijn etniciteit ondergeschikt is aan de cultuur van de Islam als zijn cultuur in strijd met de Islam. Hij moet elk persoon op deze wereld zien als een potentiële moslim, waardoor hij geen haat manifesteert in zijn hart voor een ander. Geen bezwaar heeft dat ik werk en waar ik werk. Hij moet naar het gehele plaatje kunnen kijken en niet alleen naar de delen. Geen rokers graag, geen vape noch shisha.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#92
Geboortejaar:1982
Afkomst:Somalisch
Samenvatting:Het gesprek was erg aangenaamd en verhelderend. De zuster heeft een hoge opleiding genoten en komt uit een hechte familie die klaarstaat voor elkaar. Uit haar opgedane levenservaringen kunnen wij eruit afleiden dat de zuster karakter heeft getoond in haar verleden en haar verantwoordelijkheden niet heeft nagelaten. Het is een stabiele, praktiserende en integere persoon die haar leven wilt voortzetten nmet een harmonieuze huwelijk. Zij heeft werkervaring binnen uiteenlopende interessante branches. Het is ook daarom dat de zuster een hoogopgeleid, praktiserende en verantwoordelijke man wenst, zodat beiden een gezonde huwelijk kunnen aangaan.

Haar voorkeuren aangaande een partner:

Iemand met een sterke deen en goede aklaaq.
Iemand die goed kan omgaan met (kleine) kinderen
Iemand die bij voorkeur reeds zijn steentje bijdraagt aan de islamitische oemma (bijvoorbeeld vrijwillerswerk bij de moskee, pleegzorg of algemene hulp aan broeders of zusters)
Iemand die communicatief sterk is

Haar hobbies:

Ik hou ervan om samen met mijn kinderen erop uit te gaan in de natuur (bijv. naar het strand, wandelen in het park of naar een kinderboerderij). Daarnaast hou ik ontzettend van lezen (zowel romans als autobiografieën). Lezen is voor mij een manier om te reizen naar andere plekken en culturen binnen het comfort van je eigen huis.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#94
Geboortejaar:1988
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Alhamdulillah! Wij hebben onlangs gesproken met een Marokkaanse zuster van 30 jaar. Zij wilt in sjaa Allah een huwelijk voltooien en hiermee de Tevredenheid van Allah (swt) verkrijgen.

Wij bedanken de zuster met haar vertrouwen in onze organisatie Hisaab.

Het gesprek met de zuster was uitermate positief te noemen. Wij zijn inhoudelijk ingegaan op de visie en bezigheden van de zuster om haar beter te begrijpen. Uiteraard is er aansluitend daarop ook ingegaan over de voorkeuren en eisen van de zuster met betrekking tot een eventuele toekomstige partner.

De zuster is bezig met haar studie waar zij een bepaalde mate van zelfstandigheid heeft om te voltooien. Het zegt ook veel over haar drive en discipline om gestructureerd te werk te gaan. Wij hebben vooraf veel met de zuster gecommuniceerd over haar visie over het huwelijk en het proces ernaartoe, voordat een telefonische gesprek heeft plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat de zuster deze gevoelige en complexe goed begrijpt en een weloverwogen keuze heeft gemaakt om met ons samen te werken. Zij stelde ons gerichte vragen om een beter begrip te verkrijgen over onze werkwijze en verwachtingen. Wij prefereren ook zulke kandidaten die bedachtzaam en welingelicht een keuze maken, omdat het hun leven betreft.

De zuster is op zoek naar een praktiserende broeder die zijn inkomen op een halal manier verdient. Zij heeft het volgende te zeggen over de voorkeur qua persoonlijkheid van de partner:

Een zachtaardig persoon die tegelijkertijd sterk in zijn schoenen staat en weet wat het doel van het leven is, namelijk het aanbidden van Allah en dit implementeert in zijn dagelijks leven. Zeker zijn salat op tijd verricht. Vergevingsgezind is, behulpzaam, kan communiceren en open staat voor andere visies en meningen, maar dit tegelijkertijd kan respecteren. Een persoon die weet wat die wil en zijn leven zodanig nuttig probeert te maken met het hiernamaals in het vooruitzicht, maar tegelijkertijd ook van het leven geniet binnen de islamitische kaders.

Iemand die als individu al in zijn eigen leven steeds zijn band met Allah probeert zuiver te houden en Hem steeds centraal stelt in zijn leven. Ook al kent hij beproevingen, probeert hij de mindset te ontwikkelen om vast te houden aan Allah en zijn oplossingen en rust te zoeken bij Allah. Iemand die door heeft waar het ware geluk ligt. Namelijk in het hart door het aanbidden van Allah. Geduldig, sociaal en positief ingesteld vind ik ook belangrijk. Het zou leuk zijn als mijn toekomstige man in sha Allah open staat om in het buitenland, Islamitisch land een korte studie of cursus te volgen, of er tijdelijk te verblijven. Iemand die eerder is van daden en niet alleen van woorden, dus zijn uiterste best doet om afspraken na te komen.

Wel vind ik het belangrijk dat iemand zich bezig houdt en wilt blijven houden met zelf ontwikkeling als het gaat om kennis opdoen, als in islamitische boeken lezen/islamitische lessen volgen of bijvoorbeeld de koran of een deel heeft gememoriseerd. Dit met het vooruitzicht om zijn gezin te begeleiden als het gaat om de islamitische kennis en hierin samen te groeien.

Haar hobbies:

Ik hou van de natuur, een wandeling over het strand, in het bos. Koken en bakken vind ik leuk en interessante boeken lezen vind ik leuk, met name islamitische boeken. Reizen vind ik leuk, maar hoop dit nog met mijn toekomstige man in sha Allah te mogen meemaken.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#95
Geboortejaar:1979
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:De zuster is geattendeerd op onze organisatie via haar familieleden en zij vindt het noodzakelijk dat er een goed georganiseerde bureau is om deze lastige, gevoelige en complexe kwestie binnen de Oemma te tackelen, aangezien niet ieder een pure intentie heeft om te trouwen en ook Allah (swt) te vrezen aangaande het behandelen van een partner. De zuster houdt van reizen, uitjes maken in het toelaatbare en tijd doorbrengen met familie. Zij zit in een fase van haar leven waarin zij rust wilt middels een gezonde huwelijk en zij heeft daarbij ook een kinderwens.

De zuster vindt het belangrijk dat de kandidaat een halal baan heeft. Zij heeft geen moeite met het opleidingsachtergrond van de partner, zolang hij goed kan communiceren met als vertrekpunt om uit lastige situaties te komen. Zij vindt het belangrijk dat hij zijn Dien serieus neemt, zodat beiden samen kennis kunnen opdoen. Het is belangrijk om humor te hebben, zolang men serieus is op het juiste moment aangaande de nodige onderwerpen. De broeder dient een doorzetter te zijn die kan denken in oplossingen. Kortom; een volwassen man die zijn verantwoordelijkheden kent.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#96
Geboortejaar:1989
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep erg soepel en heel veel aspecten zijn verduidelijkt om een sterke match te zoeken. De zuster is actief binnen de pedagogiek en zij heeft ook haar HBO opleiding afgerond binnen de pedagogiek. Zij prefereert iemand die het liefst HBO of hoger geschool is, maar afwezigheid van een hoge opleiding is op zich geen ramp, zolang de broeder van zijn werk houdt en plezier heeft in zijn toegestane werk vanuit Islam. De broeder dient wel rekening te houden met het familieleven en daarom dient het werkleven niet te domineren, waardoor het een ongezonde situatie wordt en het balans binnen het huiselijk leven verstoord raakt. De zuster is namelijk ook een familiemens en vindt het leuk om met familie/kennissen om te gaan. Zij sport af en toe en volgt lezingen omtrent Islam.

De zuster komt bij ons begripvol, achtzaam en volwassen over. Haar levenservaringen hebben haar gevormd om snel te herkennen wanneer een bepaalde kwestie in het leven niet serieus wordt genomen. Zij praktiseert en wilt zich nog meer toewijden aan Islam.

Voorkeur persoonlijkheid partner in haar eigen woorden:

Open, eerlijk, spontaan, gelovig, man van zijn woorden en daden, humor, gul, vrolijk, flexibel. Geen koppigheid maar een mentaliteit ‘van elkaar leren’ en een keer kunnen incasseren en andere keer nemen is het beste.

Communiceren is het belangrijkste, ruzies/discussies/meningsversc​hillen altijd uitpraten en op een volwassenen manier oplossen. Respecteren dat de ander soms anders tegen bepaalde zaken aan kijkt. Partner moet eerlijk zijn over zijn gezondheid en andere belangrijke zaken. Ik wil niet iemand die rookt, drugs gebruikt, alcohol nuttigt, gokt, schulden/buitensporig veel eet of andere verslavingen/slechte gewoontes heeft. Ik ga niet akkoord met een tweede vrouw, dit zal ik dan ook graag in het huwelijkscontract willen laten zetten. Graag zou ik iemand willen hebben waarmee ik mijn geloof verder kan uitbreiden, ik ben zelf ook niet perfect maar een man kan mij aansporen tot het goede en ik hem ook. Het huwelijk moet een aanvulling zijn voor onze deen en elkaars leven verrijken. Ik vind een partner die familiebanden en een gezin voorop stelt zeer belangrijk.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!


Kandidaatnr.#98
Geboortejaar:1991
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een goede onderhoud gehad met de zuster. Zij werkt binnen het onderwijs en is bezig met haar lerarenopleiding op HBO niveau. De zuster komt communicatief sterk over, heeft een gezonde praktiserende gehalte en is erg flexibel met haar voorkeuren en eisen aangaande een huwelijkspartner. Zij is wel gebaat bij iemand die praktiseert. Hij dient echt de Sunnah te volgen. De zuster wilt geen tijd investeren in iemand die zijn verplichtingen niet in orde heeft en niet wenst om een betere Moslim te worden. Hij dient ook de kar op financieel gebied te trekken zoals de Dien het voorschrijft. Voorkeur van persoonlijkheid kandidaat: Lief, zorgzaam, behulpzaam, empatisch vermogen, sterk in zijn schoenen staan, weet wat hij wil, humor, leergierig, sterk in de islam, gentlemen, beleefd, respectvol

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#99
Geboortejaar:1981
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een kwalitatief sterke onderhoud gehad met de zuster. Zij heeft haar universitaire opleiding afgerond en is al jaren werkzaam binnen de overheidssector. Zij heeft vanuit huis de Dien meegekregen en is op latere leeftijd ook de Dien gaan oppakken en zij probeert daarin steeds meer stappen te maken om ernaar te handelen en kennis op te doen. De zuster heeft een drukke baan welk momenteel veel tijd vergt. Zij heeft een voorkeur voor een opgeleid persoon maar het is geen harde eis. Zij heeft geen bezwaar tegen een gescheiden man met eventuele kinderen, zolang er een gezonde omgangsregeling is met de kinderen. De zuster heeft een brede interesse en houdt van lezen op uiteenlopende onderwerpen. Zij is sportief en houdt van reizen en wandelen. Maar is ook een sociaal persoon die omkijkt naar familie en vrienden.

De broeder dient een ontwikkelde kijk op de wereld te hebben en Dien en Dunya zo goed mogelijk met elkaar te verbinden. Hij dient geduldig te zijn en te kunnen relativeren. Een respectvol individu die beschikt over normen en waarden. Humor en een gezonde mate van ambitie wordt gewaardeerd. Hij dient bij voorkeur niet te roken en een verzorgd voorkomen te hebben. De zuster wil graag met de broeder groeien in Deen op een onderzoekende en open manier. De broeder dient klaar te zijn voor een huwelijk net zoals de zuster dat is.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#100
Geboortejaar:1987
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep erg soepel en wij hebben uitgebreid de tijd genomen om inhoudelijk in te gaan op zaken zoals haar voorkeuren, eisen, bezigheden en belevenis van Islam. De zuster werkt bij de overheid en heeft een verantwoordelijke baan. Zij wenst zelf dat de broeder werk heeft die binnen de kaders van Islam passen. Het is belangrijk voor de zuster dat de broeder een hardwerkend type is die daarnaast ook beschikt over de nodige mate van intelligentie, humor , openheid en over sociale vaardigheden beschikt om goed met elkaar en in de maatschappij te kunnen communiceren. De broeder dient Islam op nummer 1 te zetten. Het is niet erg als de broeder open en direct overkomt en dat hij volwassen is om zijn eigen keuzes te maken. De zuster is niet gebaat bij een weifelend en twijfelend type. Het is een groot pluspunt als hij een verzorgd uiterlijk heeft met een goed postuur.

De zuster houdt zelf van lezen en reizen. Zij is praktiserend en wenst dat ook in haar man terug te zien. Het is belangrijk dat de broeder een volwassen houding heeft om een huwelijk samen te kunnen dragen en de juiste balans tussen deen en dunya heeft gevonden. De zuster wenst namelijk niet in een ongewenste situatie te komen in een huwelijk welk tegen Islam indruist. Verder komt de zuster uit een groot en hecht gezin waar overleg wordt gepleegd en men tracht harmonie te behouden.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#102
Geboortejaar:1982
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben uitgebreid gesproken met de zuster. Er is daaruit naar voren gekomen dat de zuster erg bewogen is met Islam. Dit valt af te leiden uit haar denken, handelen en ook haar genoten opleiding en huidige functie. De zuster heeft theologische wetenschappen gestudeerd en werkt in de GGZ.

De zuster wenst graag een goed ontwikkeld persoon die de benodigde verantwoordelijkheden op zich kan nemen en aankan. Hij dient het liefst (hoog)opgeleid te zijn, halal te verdienen en zijn werktijden goed kan combineren met een toekomstig gezinsleven. De zuster wil graag kinderen en zij is bewust van het feit dat aandacht en liefde noodzakelijk zijn bij het opvoeden van de kinderen. De broeder dient ook bewust hiervan te zijn en dient zijn werk/werktijden aan te passen zodat de kinderen voldoende tijd kunnen doorbrengen met de vader.

De broeder dient de Islam centraal te stellen in zijn leven, te praktiseren, een goede akhlaaq te bevatten en te beschikken over Islamitische kennis. Hij dient na te denken over betekenis van vaderschap en partnerschap. Iemand waarmee over alles kan worden gesproken en dat er kennis kan worden gedeeld. Hij stelt het overleggen centraal in zijn leven in plaats van eenzijdig communiceren. De zuster zelf is eerder niet getrouwd geweest en wenst derhalve iemand die ook niet getrouwd geweest is of iemand die wel getrouwd is geweest maar geen kind(eren) heeft.

De zuster wil graag een goede band met haar schoonfamilie en wenst daarom ook dat haar partner goede band met zowel zijn eigen familie als haar familie heeft.

Verder mag de broeder zelfverzekerd, spontaan, verzorgd en sportief iemand zijn met een beetje humor.

Het gebed is heel belangrijk voor de zuster. Als de broeder niet 5x per dag bidt, dan houdt het op.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#103
Geboortejaar:1989
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een goede gesprek met de zuster gevoerd over haar levenservaringen, visie op Islam en kijk op het huwelijk. Zij heeft duidelijk haar leermomenten vermeld met betrekking tot haar levenservaringen en is daardoor ook een praktiserender individu geworden. Zij is erg gebonden aan Islam en vindt dat een invulling van een huwelijk ook conform de Islamitische kaders dienen te zijn. Een persoon dient een Islamitische intentie te hebben om te trouwen welk gepaard dient te gaan met een stevig begrip van het filosofie van Islam op een huwelijk. Als beiden dezelfde uitgangspunt hanteren, dan is er een mogelijkheid dat het huwelijk ook harmonieus verloopt met natuurlijk haar nodige uitdagingen, waartegen de zuster zeker niet naief tegenover is. De zuster is een sociaal wezen die Islamitische boeken leest, lezingen bezoekt en uit eten gaat. Tevens doet zij ook aan een vechtsport om fit te blijven. De zuster heeft haar opleiding binnen het juridische branche afgerond en werkt momenteel binnen de detailhandel.

Haar voorkeur qua persoonlijkheid partner:

Ik ben opzoek naar een partner die veel waarde hecht aan het geloof en dit ook toepast in zijn dagelijkse leven. Zodat wij samen khair miles kunnen gaan sparen. Verder iemand die er voor je zal zijn in goede en slechte tijden. En iemand die zorgzaam, geduldig, lief en serieus is en een gevoel voor humor heeft.

Ik heb iemand nodig die het roer in handen neemt maar ook niet te dominant is. Dus iemand die rechtvaardig is. Heel plat gezegd, ik ben op zoek naar een beste vriend. Soulmate. De broeder dient empatisch vermogen te hebben. Het is geven en nemen in een huwelijk daarom is communicatie, eerlijkheid en elkaar de ruimte geven erg belangrijk. Het is een pad die je samen

bewandelt met hier en daar een obstakel die je samen moet doorstaan.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#104
Geboortejaar:1993
Afkomst:half-Nederlands half-Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben goed gesprek gehad met de zuster, waardoor er een goede basis is gelegd aangaande het zoeken van een goede partner voor de zuster. Het onderhoud heeft ervoor gezorgd dat wij ervan overtuigd zijn dat de zuster een goede weging kan maken voor haarzelf aangaande welke type broeder bij haar past. De zuster is op opleidings- en werkgebied niet stil blijven staan. Zij heeft haar opleiding binnen de verzorging afgerond en is ook part-time actief als verzorgende. Het werk reflecteert ook haar karakter. De zuster heeft een gezonde relatie met haar familie en is ook op zoek naar een broeder die een zorgzame karakter heeft. Tevens is de zuster ook sportief en wenst zij een broeder die een sportieve houding heeft.

De zuster is gebaat bij een broeder die werkt om op financieel gebied wel de verplichte aspecten vanuit Islam op zich te nemen. Zij is echt op zoek naar iemand met wie zij same nook haar Imaan kan versterken. Hij weet wat hij wilt en dient een openminded karakter te hebben met een gezonde dosis humor. Zij stond voorheen niet open voor een huwelijksaanzoek, maar is er nu ook mentaal klaar voor om een huwelijksleven aan te gaan.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#106
Geboortejaar:1988
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een openhartig gesprek gevoerd met de zuster. Uit het gesprek konden wij afleiden dat de zuster erg toegewijd is aan Islam en door haar uitdagingen in het leven alsnog voor Islam koos en zijn heeft een sterke focus voor kinderen en het opvoeden van kinderen. Zij is actief als kinderverpleegkundige en heeft ook daarvoor gestudeerd. De zuster is gesterkt door haar levenservaringen en heeft een zachtaardige en harmonieuze houding, want zij koestert geen wrok. Het is ook belangrijk dat haar man dit waardeert en geen gebruik van maakt. Een dominante houding op een onrechtvaardige manier zal de zuster geen goed doen. De zuster is echt op zoek naar een praktiserende, werkende en een opgeleide man, omdat zij zelf ook een actief individu is. Zij is al meer dan de helft van haar leven actief binnen de moskee en daarnaast ook actief binnen de gezondsheidsbranche vanwege haar genoten opleiding. De zuster leest zich in en daardoor kan zij zich goed articuleren en situaties beter begrijpen en een plaats geven. Zij houdt daarnaast van wandelen, lezen, fietsen en sporten. De zuster houdt van een gezonde leefstijl en wenst dat haar toekomstige man dit ook zou wensen en zich daarin verder in zou willen verdiepen net zoals haar, aangezien zij zich verdiept in het orthomoleculaire geneeskunde. Zij is daarnaast ook een echte natuurmens en zoekt graag rustgevende omgevingen met veel groen op en reist graag met haar zoon naar verschillende gebieden in het buitenland. Zij komt daarnaast ook uit een hecht gezin waar mensen veel aan elkaar hebben en hieruit blijkt dat zij waarde hecht aan het onderhouden van de familiebanden en veel samenkomen.

De zuster heeft ook een jong zoontje en zij vindt het belangrijk dat haar toekomstige man dit feit omarmt en een goede pedagogisch verantwoorde benadering hanteert jegens haar zoon en hem verder liefdevol zou willen opvoeden met zijn moeder. De zuster is een directe individu met een gevoelige karakter.

Zij zegt het volgende over voorkeur van persoonlijkheid partner: “Gevoel voor humor, spontaan, goede ontwikkelde kijk op de wereld en het geloof, geduldig, respectvol en rechtvaardig. Hij dient zich te blijven ontwikkelen. De broeder dient een oprecht empathisch vermogen te hebben. Hij dient eerlijk te zijn en zaken met elkaar te overleggen. De broeder dient niet te roken.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#107
Geboortejaar:1988
Afkomst:Surinaams
Samenvatting:Het gesprek met de zuster was goed verlopen. Wij hebben daarna ook met haar ouders face-2-face gesproken en het was een hele aangename gesprek, aangezien wij een hele gezonde mate van betrokkenheid merkten. Zij komen als familie zorgzaam en volwassen over. Het is voor ons een goed teken wanneer een familie in overleg gaat met elkaar over eventuele huwelijksvoorstellen. Dit zegt heel veel over het band tussen de familieleden onderling. Het is belangrijk voor de familie dat degene dient te leven volgens de Koran en Soennah, want Imaan is het allerbelangrijkste voor hen.

De zuster heeft haar HBO opleiding afgerond en komt netjes en welbespraakt over. Zij is op zoek naar een praktiserende broeder die een verantwoordelijke houding heeft. Zij prefereert om in de Randstad te verblijven tijdens haar huwelijk.

Haar hobbies: “Ik ben een buiten mens dus ik wandel graag en ik houd van reizen en sporten. Ik besteed veel aandacht aan het geloof dus ik bezoek lezingen en zoek informatie op. Verder ben ik een familiemens en besteed ik tijd met ze en ook met vriendinnen op zijn tijd.”

Zij zegt het volgende over gewenst persoonlijkheid van de partner: “Meegaand, ondernemend, houd van gezelligheid en houd van reizen, zachtaardig. Geen binnen mens.”

“Graag zou ik part time willen werken, mocht Allah swt ons zegenen met kinderen dan zorg ik liever fulltime voor de kinderen. Hij dient wel voldoende aandacht aan het geloof te besteden en ik verwacht dat hij mij daarin zal betrekken.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#108
Geboortejaar:1994
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep erg soepel, omdat de zuster spontaan, zelfverzekerd en volwassen overkomt. Zij weet heel goed wat ze wilt en kan dat ook met gemak uitleggen. De zuster heeft geen strenge eisen en dat zegt veel over haar denkwijze, zolang het binnen de straat van Islam past. Opleidingsniveau en baan is niet van belang, zolang het maar halal is. Het familieband is erg goed en hecht onderling. De zuster houdt van koken, wandelen, reizen en het opdoen van Islamitische kennis. Als er bijvoorbeeld een islamitische lezing is dan zal zij ook vrij nemen van haar werk. De zuster kleedt zich volgens Islam en werkt binnen de thuiszorg.

De zuster is opzoek naar een praktiserende, eerlijke spontane en aardige jongen die op de weg van Islam zit.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#109
Geboortejaar:1990
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een inhoudelijk sterk gesprek gevoerd met de zuster. Haar volwassen manier van communiceren en kijk op de wereld stemt ons tevreden. Zij heeft haar opleiding binnen de zorg afgerond en wenst ook binnen dezelfde branche te opereren zolang het familie en gezinsleven het toelaat. De zuster is daarnaast ook een hele verantwoordelijke individu, aangezien zij de zorg opneemt van haar familie en daarmee ook de noodzakelijke betrokkenheid toont. Opleiding en werk van haar toekomstige partner is niet van belang, zolang hij een halal baan heeft en aan de verplichtingen vanuit Islam kan voldoen als een man. De zuster vindt het fijn om activiteiten binnen het natuur te verrichten en heeft zich een geruime tijd ook ingezet om bezig te zijn met Islam, welk heeft geresulteerd in het feit dat zij afstand genomen heeft van bepaalde aspecten in het verleden welk haar band met Allaah swt zouden belemmeren.

Voorkeur persoonlijkheid partner: Lief, zorgzaam, loyaal, samen iets willen opbouwen, elkaar versterken en helpen ook in geloof.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#111
Geboortejaar:1984
Afkomst:Turks
Samenvatting:Er is een hele goede gesprek met de zuster gevoerd, waardoor zij steeds meer vertrouwen heeft gekregen in onze organisatie en het proces en wij hebben daardoor ook geleerd dat zij een slimme en verantwoordelijke zuster is. De zuster is open gaan staan voor een huwelijk, naarmate de tijd vordert, aangezien zij voorheen een druk bestaan had. Zij is daarom ook niet eerder verloofd of getrouwd geweest. De zuster prefereert ook iemand die op dezelfde golflengte zit hierin. Over opleiding en werk van haar toekomstige partner zegt zij het volgende:

“Ik vind het fijn om een intelligente partner te hebben. Iemand die intellectueel is of strategisch kan nadenken. Intelligentie verbind ik niet aan een opleiding. Iemand die op middelbare schoolniveau bijvoorbeeld de havo of vwo heeft afgerond maar niet heeft doorgestudeerd kan zich goed ontwikkeld hebben.”

Over voorkeur persoonlijkheid van partner zegt zij het volgende: “Wat ik fijn vind aan mijn toekomstige partner: ik vind het fijn als we beiden bezig zijn met de Islam. Deze ontwikkeling kan voor ons beiden op een allerlei manieren gaan. Ik denk daarbij aan dat ik bijvoorbeeld een lezing bijwoon of een boek lees en hij een hadith praktische uitvoering geeft in het leven. Ik vertrouw erop dat we de Islam als uitgangspunt nemen in allerlei aangelegenheden in ons gezinsleven. Ik zie hem voor me als een beschermend persoon. Iemand die krachtig en zelfverzekerd is. Hij is sociaal en weet met mij en anderen verbinding te leggen. Wij kunnen met elkaar communiceren over alle aangelegenheden met name die over het gezinsleven. (Uiteraard op een goed moment). Ik beschouw hem als een hulpvaardig en zorgzaam persoon wanneer hij daarvoor de ruimte en tijd heeft. Wij zijn samen nieuwsgierig en hopen graag nieuwigheden te ontdekken, en dat met elkaar te delen. Hij is een heldere persoon en direct in zijn wijze van communiceren. Door zijn intelligentie weet hij zijn ideeen op een goede manier uit te drukken. Hij heeft principes en hecht daar waarde aan. Hij kan strijdlustig en moedig zijn: een uitdaging gaat hij niet uit de weg. Hij houdt van rust en is een tevreden persoon. Hij houdt van op momenten zelfstandig te zijn maar bij gezinsaangelegenheden weet hij samen te werken. In zijn vrije tijd geeft hij ook een deel van die tijd aandacht aan zijn eigen: hij sport en ziet zijn vrienden en of familieleden. We delen gezamenlijke hobbies, zoals een film kijken, winkelen, in beweging zijn en uitjes ondernemen.

Ik begrijp dat de persoonlijkheid van een persoon wordt gevormd door ervaringen, opvoeding, opleiding, familie, vrienden, etc. Dus ik kan op dit punt en moment daar niet veel over zeggen dan wat ik hierboven heb genoemd.”

Gewenste persoonlijkheid: Beschermend, intelligent, zorgzaam, geduldig, zelfreflectie, betrouwbaar, vooral doener, samenwerken en zelfstandig. Ik vertrouw erop dat het goed komt.

Hobbies van de zuster: “Ja, ik zwem, basketbal en doe aan andere sporten om fit te blijven. Ik houd van lezen. Verder ben ik een familie- en vriendinnenmens. In mijn vrije tijd kun je me vinden in een natu-uromgeving, restaurant of een omgeving waar je een fijn gesprek kunt voeren.”

Haar karakter: Analytisch, intelligent, lief, empatisch, zorgzaam, luisteraar, denker, geduldig, rustig, betrouwbaar, zelfreflectie, samenwerken en zelfstandig.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#112
Geboortejaar:1987
Afkomst:Turks
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep erg soepel en wij waren erg te spreken over haar vlotte manier van communiceren en een gezonde energie. De zuster is een ambitieus en ondernemend individu met sterk Islamitisch praktiserende gehalte. Zij is actief binnen het grafische en marketing wereld als onderneemster en werkt daarnaast ook part-time binnen de telecommunicatie. Islam is voor haar ook heel erg belangrijk en bij eerdere processen is zij ook gestrand met broeders die moeite hadden met haar passie voor het belijden van Islam welk zij terug wilde zien bij haar toekomstige man. De zuster staat daarnaast ook sterk in haar schoenen en heeft een sterke wil binnen het toelaatbare vanuit Islam. Zij heeft verschillende opleidingen gevolgd en volgt nog steeds een opleiding, omdat ontwikkeling en zelfontplooiing vooraan staat bij de zuster. Zij verwacht ook dat de broeder minimaal een HBO niveau heeft en dat hij een baan of onderneming heeft welk aansluit op zijn niveau. De zuster houdt van lezen en leest grotendeels over Islam en boeken die gericht zijn op het ondernemen, management en gezondheid in iets mindere mate. Zij geeft les aan kinderen in de moskee en is ook in bepaalde onderwerpen van Islam voor gecertificeerd. Tevens houdt zij van het bekijken van Science-Fiction op Netflix.

Voorkeur persoonlijkheid partner: Ik ben op zoek naar een man met een lief, zacht, sociaal en ondernemend karakter. Ook is het belangrijk dat diegene gelovig (niet extreem) is en goed akhlaaq heeft. Gezien mijn levenservaring is het voor mij heel belangrijk dat diegene goed voor zijn familie en/of gezin zorgt. Hij moet weten wat zijn verantwoordelijkheden zijn en weten hoe hij zijn vrouw moet behandelen.

Ik wil absoluut niet dat mijn partner mij onderdrukt en niet agressief is tegen over zijn gezin en/of familie zal zijn. Daarnaast is het belangrijk dat hij er verzorgd uitziet.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#114
Geboortejaar:1981
Afkomst:Nederlands
Samenvatting:Wij hebben goed gesprek gehad met de zuster. Zij heeft goede verhalen over Hisaab gehoord en voelt zich goed vertegenwoordigd in onze werkwijze. De zuster was rond mid twintig toen ze zich bekeerde en heeft een gradueel proces gehad om steeds meer te praktiseren en is al een tijdje volledig gecommitteerd aan de Dien mede vanwege haar familielid die eerder is bekeerd Alhamdulillaah! De zuster is erg sportief en heeft ook een functie binnen de sportbranche waarin zij actief is met de kinderen. Zij houdt van joggen, wandelen, sieraden maken en lezen. Zij is erg flexibel met haar voorkeuren qua opleiding, etniciteit en voorgeschiedenis van haar toekomstige partner.

De broeder dient daarentegen wel Islam op nummer 1 te zetten. Hij dient rustig, verantwoordelijk, betrouwbaar, positief, humoristisch, sociaal en sportief te zijn.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#115
Geboortejaar:1976
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben uitgebreid en openhartig gesproken over het leven van de zuster en haar opgedane levenservaring en daaruit is gebleken dat de zuster haar religie lief heeft en de nodige opofferingen daarvoor heeft gedaan. Haar uitdagingen hebben haar gesterkt, ookal heeft haar goede wil voor de nodige obstakels gezorgd. Verder kunnen wij uit haar verhaal opmaken dat zij een verantwoordelijke individu is en zorgzaam is in haar omgeving.

De zuster heeft geen specifieke voorkeur over de opleidingsachtergrond en huidige werk van haar toekomstige partner, zolang hij een goede mentaliteit heeft, praktiseert en verantwoordelijk is. De broeder kan gescheiden zijn met kinderen en de zuster heeft daar geen bezwaar tegen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#116
Geboortejaar:1992
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster beviel ons goed, omdat de zuster bij ons erg verstandig en capabel overkomt om een huwelijk te dragen. Zij is werkzaam als accountant, maar wil graag een eigen onderneming starten binnen de islamitische grenzen. Verder is zij nog nooit getrouwd geweest en heeft ze geen kinderen. Haar doel is om te leven naar de tevredenheid van Allah. En om met name haar gebed op tijd en correct te verrichten. Wereldse zaken zijn voor haar van ondergeschikt belang.

De zuster is opzoek naar een broeder die de Koran en Sunnah volgt. Iemand die een serieuze intentie heeft om zijn halve deen te volmaken en een volwassen en evenwichtig karakter heeft. Haar voorkeur gaat uit naar een broeder van max. 33 jaar van Riffijnse afkomst (ivm communicatie met haar ouders). Een gescheiden broeder zonder kinderen is geen probleem.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

Kandidaatnr.#118
Geboortejaar:1987
Afkomst:Somalisch
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep soepel. De zuster praktiseert en werkt binnen het educatieve sector. De zuster is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. Zij is niet gebaat bij een bepaalde opleidingsachtergrond of een soort type werk van de broeder, zolang hij ambitieus is en beschikt over een afgeronde opleiding. De zuster heeft ook geen probleem als de broeder getrouwd is geweest. Het belangrijkst is dat de broeder praktiseert en daarbij dus automatisch zijn religie serieus neemt. De zuster kijkt bij een match heel erg naar de wederzijdse verwachtingen, waardoor ene beter oordeel kan worden gevormd of er toekomst inzit. Zij houdt verder van lezen over verschillende onderwerpen, uit eten gaan en tijd doorbrengen met haar familie.

Uit het gesprek konden wij afleiden dat de zuster volwassen en bekwaam is om een huwelijk te dragen. Zij communiceert op een nette manier en is erg bewust over de wereld om haar heen, waardoor zij verre van naief is.

Voorkeur persoonlijkheid partner: Open, eerlijk, geduldig & zachtaardig.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#119
Geboortejaar:1979
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben een heel erg uitgebreid en inhoudelijk sterk gesprek gevoerd met de zuster, waarbij zij inhoudelijk is ingegaan op haar levenservaringen en haar huidige denkwijze. Het is mooi om te zien hoe de transformatie naar de Dien is ontstaan, ondanks alle uitdagingen in het verleden en heden. Zij heeft een HBO achtergrond en heeft verschillende werkzaamheden uitgevoerd en is vandaag de dag nog een heel actief als sociaal ondernemer. Zij is begaan met de minde gestelde in de maatschappij en zet zich daarom vanuit Islamitische perspectief als vrijwilliger in voor verschillende initiatieven. Zij houdt tevens van het bekijken films, documentaires & series van uiteenlopende genres en heeft een passie voor organiseren en het tot stand laten brengen van projecten en activiteiten. De zuster heeft tevens een grote liefde voor reizen.

Zij is op een bepaalde leeftijd bewuster gaan leven en praktiseren Alhamdulillaah. Zij is nu gebaat bij rust, geborgenheid. De broeder dient te praktiseren, mbo+ denkvermogen te hebben. Hij dient halal geld te verdienen en ambitieus te zijn. Het liefst werkt de broeder onder kantooruren of heeft flexibele werkuren. De zuster heeft geen bezwaar tegen een gescheiden broeder met kinderen. Er dient wel een bepaalde mate van aantrekkingskracht te zijn en de zuster valt niet op iemand die arrogantie vertoont of te dominant is. De zuster wenst geen broeder die te vrij is in het denken en daardoor niet vanuit Islam handelt. De broeder dient vanuit Islam zijn verantwoordelijkheden te weten, een gezonde mate van zelfverzekerdheid tonen en een natuurlijke leider zijn. De zuster is zelf energiek en jong van geest en wenst dat de broeder hier ook goed mee omgaat.

Voorkeur persoonlijkheid van de partner in haar eigen woorden: “Sociaal, zelfverzekerd, ambitieus, communicatief vaardig, geduldig, optimistisch, principieel, zachtaardig, mannelijk, begripvol, dankbaar, iemand die van de kleine dingen kan genieten, ondersteund en gecontroleerd. Iemand die wilt werken voor het hiernamaals en geniet van de dunya. Een man die 5 keer per dag bidt en anders serieuze pogingen waagt om het te verrichten.
Bereid zijn om mij te helpen met koran leren lezen, begeleiden naar lezingen, aanjagen om kennis op te doen maar ook de ruimte geeft om fouten te maken. Ik wil graag blijven werken en vrijwilligerswerk doen. Iemand die openstaat hiervoor en anders om een tussenweg te vinden. Iemand die familie georiënteerd is, zodat hij een zoon kan zijn voor mijn moeder, broer voor mijn zussen en vriend met mijn zwagers.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#120
Geboortejaar:1987
Afkomst:Somalisch
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep erg goed. Zij heeft haar opleiding voltooid binnen het educatieve sector en werkt binnen de pedagogie. Tevens is het een sportieve zuster die zcih wekelijks inzet om fit en gezond te blijven. Zij komt bij ons zelfbewust, volwassen en correct over. Zij heeft tevens een groot familie waarmee zij een sterk en hecht band onderhoudt.

De zuster is wel een keer getrouwd geweest en heeft een dochter van 1,5 jaar. De zuster heeft geen bezwaar tegen een gescheiden broeder met kinderen noch houdt zij zich vast aan een bepaalde etniciteit.

Vookeur persoonlijkheid partner: “Zorgzaam, zelfstandig, sterk verantwoordelijkheidsgevoel, empathisch en loyaal. Ik zoek een leergierige man voor wat betreft deen. Iemand die bereid is om zich te ontwikkelen in het wereldse leven, maar ook in het vergaren van islamitische kennis. Ik ben ook lerende en daarom is het belangrijk dat we elkaar stimuleren in het vergaren van die kennis.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#121
Geboortejaar:1991
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een uitermate pleasant en een inhoudelijk sterk gesprek gevoerd met de zuster. Uit het gesprek konden wij afleiden dat zij heel duidelijk is in haar bewoordingen en precies weet wat ze wilt, waardoor er weinig vragen overblijven.. Zolang haar hart klopt zal de zuster streven om de islam alsmaar beter in haar leven toe te passen. Naast het geloof speelt ook haar familie een zeer belangrijke rol in haar leven. De zuster is een familiemens en hecht veel waarde aan het onderhouden van haar familiebanden.
Ze houdt van gezelligheid, leuke uitjes, fotografie en is online creatief bezig. Een voorliefde voor reizen ontbreekt ook niet bij haar en zij ziet dit dan graag terug bij een toekomstige partner. De zuster is tevens werkzaam als ZZP’er in de communicatie- en online marketing branche en volgt een thuisstudie om zichzelf verder te ontwikkelen.
De zuster vindt het belangrijk dat de broeder een verantwoordelijkheidsgevoel heeft en zelfstandig is. Zij heeft geen moeite met de opleidingsachtergrond van de partner, zolang zijn baan halal is en hij een huwelijk financi-eel kan dragen. Volgens de zuster kan éénzijdige communicatie killing voor een huwelijk zijn. Zij prefereert dan ook een broeder met een positieve instelling die helder kan communiceren en waarmee ze over allerlei zaken kan praten.
Iemand die een luisterend oor biedt, ruimdenkend is en mensen met een andere visie of mening respecteert. De zuster wenst samen een toekomst op te bouwen waar wederzijdse vertrouwen, respect, liefde, rust en vriendschap centraal staan.

Voorkeur persoonlijkheid partner in haar eigen woorden:

Eerlijk, betrouwbaar, loyaal, zachtaardig, vreedzaam, bescheiden, vergevingsgezind, geduldig, ambitieus, welgemanierd en behulpzaam zijn eigenschappen die ik het liefst terug zie in een persoon. Iemand die goed voor zijn gezin zal zorgen en weet hoe hij een vrouw moet behandelen. Mijn voorkeur gaat veel liever uit naar een persoon die weinig ‘ilm bezit maar wel over een zacht en goed karakter beschikt, dan een persoon die vrijwel dagelijks in de moskee te vinden is en veel ‘ilm bezit maar over een slecht karakter beschikt.
Zonder kennis over het geloof is Akhlaaq echter niet krachtig, dus hij dient wel bekend te zijn met de basisregels van de islam en zijn verplichtingen tegenover zijn Schepper. Een partner die zijn dagelijkse gebeden niet verricht is absoluut geen optie voor mij. Het bereiken van Jannah is mijn levensdoel en ik heb dan ook een persoon aan mijn zijde nodig waarbij dat ook is.

Voor mij is het belangrijk dat een partner makkelijk in de omgang is, zijn woede kan beheersen, rechtvaardig en niet partijdig is, zijn vrouw vrij laat in het toelaatbare, zich niet hoger voelt dan anderen en vooral zelfkennis heeft. Zo heb ik mijn tekortkomingen en zo zal hij zijn tekortkomingen hebben. En dat is allemaal prima, want perfectie is alleen bij Allah.
Zolang hij vanaf het begin zichzelf niet anders voordoet, open en eerlijk naar mij en anderen toe is, geen geheimen achterhoudt en ervoor open staat om belangrijke zaken voor het huwelijk te bespreken om samen te kunnen kijken of wij op één lijn zitten. En tussen al het serieuze door moet er natuurlijk ook genoeg plaats zijn voor gelach en plezier.
Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#122
Geboortejaar:1988
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een sterk en leerzaam gesprek gevoerd met de zuster. Zij heeft een sterke functie bij een gerenommeerde bedrijf binnen een gerespecteerde branche achter haar gelaten, omdat zij was gaan praktiseren en haar kledij conform Islam ging aanpassen. Hierdoor is zij nu een ander opleiding gaan volgen en zij doet dus aan een omscholing om te kunnen werken in een vrouwvriendelijker omgeving waarbij er niet op kleding wordt gelet. Tevens is haar huwelijk gestrand, omdat zij is gaan praktiseren en heeft gekozen voor haar religie, ondanks alle uitdagingen die erbij komen met haar twee kinderen erbij.

Zij is op zoek naar een praktiserende broeder die zijn studies heeft afgerond en zich kan vinden in een zuster die ernaar streeft om een steeds beter Moslima te worden en dichterbij Allaah swt wilt komen. Hij dient de verplichtingen en aangeraden handeling van Islam te kennen en uit te voeren en weg te blijven van haraam. Een broeder die kennis heeft over de Dien en zijn tijd ook besteedt aan Islam.

Voorkeur persoonlijkheid partner:"Een broeder die zorgzaam , eerlijk en gevoel voor humor heeft. Iemand die als man ook zijn takenpakket kent en stevig in zijn schoenen staat en begripvol is.

Voor mij is het heel belangrijk dat ik een partner kan vinden die vrees voor Allah heeft, waar het gebed op op nr 1 staat en die de kennis heeft van de islam en er ook naar handelt! Ik heb zelf 2 kinderen dus een persoon die ook kan omgaan met kinderen. Iemand die houdt van reizen en de wereld ontdekken, en die ook sportief is dus houdt van wandelen fietsen. Ik vind familiebanden ook heel belangrijk dat er ook op sociaal vlak iemand is die kan praten en lachen met de naasten. Een belangrijk punt is ook iemand die een gezin kan onderhouden dus iemand die ook het liefst werkt."

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
#123
Geboortejaar:1989
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een intensieve gesprek gevoerd met de zuster, waaruit blijkt dat zij een sterke karakter heeft ontwikkeld middels haar opgedane levenservaringen en zij is hierdoor een ambitieus, volwassen, zorgzaam en een creatieve zuster geworden. Haar werk binnen de zorg is op zijn zachtst gezegd erg pittig, omdat zij het leven en de dood van dichtbij ziet. Zij is verder gepassioneerd bezig met poëzie, waardoor zij haar ei kwijt kan.

De zuster zoekt een broeder die minimaal een HBO opleiding heeft afgerond en een goede baan heeft, zodat zij o.a. minder hoeft te werken.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Zacht, begripvol, geduldig, open, hardwerkend, reislustig, ondernemend, communicatief, betrouwbaar, bezig met zijn geloof, familiemens, houdt van kinderen, vriendelijk, oprecht en netjes.
Ik wil graag samen groeien in het geloof, Icommuniceer graag over alles en kom er dan graag samen uit in plaats van dat iets mij unaniem wordt opgelegd. Ik draag vaak mijn poëzie voor en hoop dit ook te kunnen blijven uitoefenen. Ik vind het wel leuk om samen te sporten en samen te reizen in cha Allah, naast het belijden van ons geloof.”

Haar hobbies: Ik hou van tekenen. Ik sport graag. Ik schrijf veel en draag voor. "

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#125
Geboortejaar:1990
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep soepel. Zij heeft informatie ingewonnen over Hisaab en ook navraag gedaan, waardoor zij besloot om in te schrijven en op een halal manier aan een goede kandidaat te worden gematcht. De zuster heeft haar MBO afgerond en werkt als assistente. Zij is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. Zij staat open voor een broeder die getrouwd is geweest en ongeveer in dezelfde leeftijdscategorie zit als de zuster zelf. De zuster is niet gebaat bij een broeder van ene bepaalde afkomst of etniciteit, zolang hij maar een praktiserende broeder is. De broeder dient zorgzaam, ruimdenkend, betrouwbaar, spontaan en energiek te zijn. Hij dient niet iemand te zijn die zijn eigen wil oplegt of alleen maar focust om haar te willen veranderen. Zij is gebaat bij orde en rust. De zuster heeft geen bezwaar tegen het verhuizen van haar huidige omgeving.

De zuster komt uit een groot een hecht gezin en zij wenst ook iemand die de familiebanden waardeert.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#126
Geboortejaar:1984
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een goed onderhoud gehad met de zuster. Zij is praktiserend en wenst een nog betere Moslima te worden. De zuster werkt als consulent en heeft HBO werk- en denk niveau. De zuster is eerder kort voor een jaar getrouwd geweest en heeft geen kinderen.

De broeder dient te praktiseren, een halal baan te hebben en minimaal een HBO werk- en denkniveau te hebben om te levellen. Het is geen probleem als de broeder gescheiden is. De zuster heeft geen bezwaar tegen eventuele kinderen van de broeder in principe, zolang de band zowel met de kinderen en de moeder goed/normaal is. Tevens dient de broeder het liefst van Marokkaans komaf te zijn. De zuster heeft plezierige woonruimte voor een gezin maar verhuizen is absoluut bespreekbaar. Het is belangrijk voor haar dat er een klik is om over te gaan tot een huwelijk. Zij houdt van reizen, familie bezoeken en genieten van uitjes met dierbaren.

Voorkeur persoonlijkheid partner: Warm karakter, lief, verstandig, niet bang mening te geven maar niet opdringen, communicatief vaardig. Iemand met wie en door wie ik zelf ook als persoon kan groeien in de bredere zin (religie, persoonlijk etc). Hij dient een praktiserende moslim te zijn. Er moet altijd ruimte zijn voor gesprek. Alles binnen de kaders van de islam. Een familiemens.De broeder dient humor te hebben een ondernemend/actief persoon te zijn.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#127
Geboortejaar:1987
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een heel goed gesprek gehad met de zuster. Zij heeft haar HBO afgerond en is werkzaam als zorgcoördinator. De zuster heeft op zich geen probleem met het stoppen met werken als zij getrouwd is, zolang het in goed overleg is en niet wordt opgedrongen. De zuster is eerder enkel op papier getrouwd geweest. Zij staat open voor een gescheiden broeder met maximaal 2 kinderen, zolang de band met zowel kinderen als moedergoed/normaal is.

Zij is op zoek naar een eerlijk, rechtvaardig & zorgzame broeder. Een broeder die oprecht is en vrees heeft voor Allaah (swt). Zij wenst iemand te trouwen die ook klaar is om te trouwen, want zij heeft uit ervaring gemerkt dat sommigen denken dat zij klaar zijn om te trouwen, maar in feite er niet volledig over hebben nagedacht. Het is daarom belangrijk dat de broeder zelfkennis heeft en weet waar hij wel of niet voor staat.

De zuster houdt verder van lezen, reizen en wandelen. Zij komt een groot en hecht gezin en brengt veel tijd met hen en dierbaren door. Onze communicatie met de zuster verliep zelf erg vlot en wij hebben kunnen afleiden uit het gesprek dat de zuster volwassen, welbespraakt en welgemanierd is.

Voorkeur persoonlijkheid partner: Oprecht, standvastig, eveneens volwassen en welbespraakt. Hij dient een zorgzame persoon te zijn die ook een familiemens is en graag actief bezig is binnen de kaders van Islaam.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#129
Geboortejaar:1994
Afkomst:Nederlands/Italiaans
Samenvatting:Wij hebben twee keer gesproken met de zuster en zij had haar tijd genomen om een bewuste keuze te maken, voordat zij zich ging inschrijven. Het is haar voornemen om een correcte proces te volgen waar zij van overtuigd is. Zij komt bij ons positief, welgemanierd en erg betrokken over. De zuster is op jonge leeftijd bekeerd en heeft de Islamitische normen en waarden haar eigen gemaakt. Haar zorgzame karakter is kenmerkend vanwege haar studie welk zij verricht welk gerelateerd is aan het maatschappelijk werk. Zij heeft verschillende werkzaamheden verricht en is nu erg actief binnen het sociale hulpverlening. De zuster is ook echt op zoek naar een Islamitische omgeving en wilt haar leefomgeving ook daaraan aanpassen.

Gewenste opleiding/werk partner: “Halal inkomen is het belangrijkst. Het liefst HBO/WO diploma. Ik vind het belangrijk dat je met een toekomstige partner op een gelijkwaardige level tot een bepaalde diepgang kan komen. Dit kan gaan over interesses/kennis/religie. Maar ook praktisch hoe een persoon in het leven staat en wat zijn ambities zijn. Mocht iemand geen HBO/WO diploma hebben maar er toch sprake is van ambities en diepgang zou dit prima zijn. Het gaat mij om het feit dat je wat van elkaar kan leren, elkaar motiveert en stimuleert en niet dat dit voornamelijk éénzijdig is.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Moslim zowel qua kennis als in handelen, ambitieus, eerlijk, positief, behulpzaam, familiemens, humor, ondernemend, intelligent, stabiel, rechtvaardig en sociaal.”

Hobbies: Reizen en activiteiten met familie/vriendinnen (dagjes weg, wandelen, uiteten, zwemmen, eigenlijk allerlei soorten activiteiten). Daarnaast houd ik van goede boeken of interessante documentaires.

De zuster heeft voorgaande aanzoeken geweigerd wegens grote verschil in visie over het leven en dat sommigen cultuur boven religie plaatsten. Zij is op basis hiervan erg bewust van Islam en hecht heel veel waarde aan religieuze aspecten.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#130
Geboortejaar:1981
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben uitgebreid gesproken met de zuster en zij was erg benieuwd naar de organisatie, haar ontstaan en beweegreden. Wij hebben haar uitleg gegeven en zij kon zich vinden in het belang van onze organisatie en gaf ook haar visie op het problematiek aangaande het vinden van een goede partner op een toegestane manier.

De zuster heeft haar opleiding afgerond binnen het educatie en gezondheidssector en zij heeft jarenlange ervaring als docente voor een uitdagend groep binnen de samenleving. Zij is eerder getrouwd geweest en heeft ook een kind. De zuster heeft geen bezwaar tegen een gescheiden broeder met maximaal 2 kinderen. Zij heeft ook geen bepaalde voorkeur voor een etniciteit, zolang het een praktiserend individu betreft.

De zuster is op zoek naar een harde werker en is niet zozeer gefixeerd op zijn werkervaring of opleidingsachtergrond, zolang er een goede wederzijdse verstandshouding is. Hij dient Allaah swt te vrezen, goed te communiceren en niet dominant te zijn. Een zorgzame en zachte familiemens die wel weet hoe hij zijn rug recht dient te houden bij situaties die erom vragen. Zij vindt zelfreflectie een belangrijke eigenschap.

Hobbies: “Ik doe veel aan sport, boksen en fitness. Daarnaast hou ik ook van mezelf blijven ontwikkelen door te lezen en trainingen volgen.

Wij vonden de zuster welbespraakt. Zij komt bij ons over als iemand die sterk in haar schoenen staat, welzeker niet naïef en gaat heel volwassen om met haar levenservaringen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#131
Geboortejaar:1981
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting:Wij hebben een volwassen en pleasant gesprek gevoerd met de zuster. Zij is erg openhartig geweest over haar leven, belevenis van Islam en haar perspectief in de toekomst. WIj hebben gemerkt dat de zuster welbespraakt is en volwassen is vanwege opgedane levenservaringen.

De zuster heeft haar WO afgerond en is actief binnen het ICT. Het is belangrijk dat de broeder minimaal zijn HBO opleiding heeft afgerond of een HBO niveau bevat.

De zuster is eerder getrouwd geweest en heeft een dochter. Zij heeft geen bezwaar tegen een broeder die getrouwd is geweest en kinderen heeft. Zij staat open voor een praktiserende broeder die nadruk legt op het spirituele kant van Islam en is niet zozeer gefixeerd op een bepaalde etniticiteit.

Voorkeur persoonlijkheid: “Iemand die Allah vreest, slim, empathisch en de spirituele tak van de islam volgt. Moet mijn dochter kunnen accepteren en weten wat zijn verantwoordelijkheden zijn als man.”

Hobby’s: De zuster leest graag boeken over Islam en haar vak. Tevens houdt zij van reizen tezamen met haar dochter.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#132
Geboortejaar:1992
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep erg goed. De zuster is erg helder in haar bewoordingen en heeft dit proces en onze manier van werken doordacht ondernomen en geaccepteerd. Zij heeft haar HBO opleiding pedagogiek afgerond en gewerkt met puberende jongeren met ernstige gedragsproblemen. Zij heeft het huidige trend van de jongeren en hun problematiek van dichtbij ervaren en zoekt nu een passend werk welk meer geschikt is voor een Moslima, omdat zij vond dat zij het werk en haar visie als een Moslima niet kon combineren. Dit is kenmerkend voor haar volwassenheid en daadkrachtige mentaliteit om een weloverwogen keuze vanuit Islam te maken.

De zuster is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. Zij is in mentaal opzicht er klaar voor om een huwelijk aan te gaan, waardoor zij in verschillende facetten in het leven vooruit kan komen. De zuster prefereert een broeder die een HBO of een hoger opleiding heeft genoten en werk verricht welk binnen de Islamitische richtlijnen passen. Zij prefereert ook een broeder die niet eerder getrouwd is geweest noch kinderen heeft. De zuster heeft zich niet gemengd in een verboden relatie vanuit Islam Alhamdulillaah.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Godsvrees, leergierig, familiemens, reislustig, vriendelijk, loyaal, respectvol en eerlijk.”

Haar hobbies zijn: koken, bakken, lezen en fitness.
Zij zoekt een partner die godvrezend, leergiering, respectvol, loyaal en reislustig is.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#133
Geboortejaar:1990
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep erg goed. De zuster praktiseert en heeft ook voorgaande processen gestaakt vanwege verschil in praktiseren en toekomstperspectief. Zij heeft haar HBO verpleegkundige opleiding afgerond en is ook werkzaam als verpleegkundige. De zuster woont in België en prefereert een Marokkaanse broeder of een bekeerde broeder. Zij is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen.

Gewenste karakter van de broeder: Zachtaardig, begripvol, respectvol, communicatief sterk, gevoelsmens, oprecht en eerlijk.

Andere opmerkingen: Wat voor mij zeker belangrijk is dat hij imaan heeft . Praktiseert en mij ondersteund in die dingen waar ik in tekort kom en andersom ook natuurlijk .
Samen streven naar een zo goed mogelijk huwelijk en de band met onze schepper te versterken .
Liefst een Nederlandse broeder Marokkaans
Communicatie gaat beter en spontaniteit is meer dan Belgische broeders

Hobbies: Joggen, lezen, leuke dingen doen zoals uit eten en shoppen

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#134
Geboortejaar:1993
Afkomst:half-Marokkaans half-Nederlands
Samenvatting:Wij hebben een uitgebreid gesprek gevoerd met de zuster en het verliep erg soepel. De zuster is praktiserend, ambitieus in het sociaalmaatschappelijk aspect en welbespraakt. Zij is actief in verschillende organisaties om een absolute meerwaarde te zijn voor de Islamitische gemeenschap en met name de jongeren en zusters. Het is voor haar erg belangrijk om sociaalmaatschappelijk actief te blijven en zij heeft ook haar WO studie gerelateerd aan haar doel om mensen te helpen. Zij geeft toe om soms chaotisch en direct te zijn. De broeder dient wel met zulke karakteristieken om te kunnen gaan. De zuster is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. Over haar toekomstige partner zegt zij: ´ Mijn voorkeur gaat uit naar een man die nooit gehuwd is geweest en ook geen kinderen heeft. Echter is gescheiden zijn geen dealbreaker, het hebben van kinderen daarentegen wel.”

Opleiding/werk partner: Zolang de man op een halal wijze zijn werk verricht en dit voldoende oplevert om rond te kunnen komen, is het voor mij voldoende. Opleidingsniveau is voor mij ook niet belangrijk.

Voorkeur persoonlijkheid partner: Een man met een zacht hart, begripvol is, houdt van lachen, positief ingesteld, ondernemend (in brede zin), liefdevol en houdt van genegenheid tonen.

Naast de andere zaken die ik heb aangegeven. Hij hoeft niet de hele dag met de Islam bezig te zijn, maar ik vind het wel belangrijk dat hij Allah centraal stelt in zijn leven. Dit uit zich in de prioriteiten die hij stelt, zijn karaktereigenschappen en dat hij zich wilt blijven ontwikkelen in het opdoen van kennis en het nastreven van een beter persoon worden.
Daarnaast ben ik graag actief bezig, in de zin van dat ik graag werk en studeer. Mocht de broeder mij ruim kunnen onderhouden dan hoef ik niet perse betaald werk te doen, maar ik wil mij altijd blijven inzetten op maatschappelijk gebied.
Daarnaast vind ik het belangrijk dat de persoon emotioneel ontwikkeld is. Een kenmerk hiervan is dat diegene zijn gedachtes en gevoelens kan uiten en verwoorden, op een constructieve manier hiermee kan omgaan. Intelligentie is ook wel van belang, we moeten kunnen levelen, maar dit koppel ik niet aan opleidingsniveau.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#136
Geboortejaar:1992
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een pleasant gesprek met de zuster. Zij heeft haar tijd genomen om in te schrijven, omdat zij een goede afweging wilde maken. De zuster is geboren en getogen in Nederland en is van Marokkaanse komaf (Arabier). In het dagelijks leven is ze werkzaam als wetenschapper bij een moslim-vriendelijk bedrijf, alhamdolillaah. De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen.

De zuster is nog niet getrouwd, omdat ze nog geen goede praktiserende broeder is tegengekomen. De broeders die interesse hadden, bleken geen praktiserende gehalte te hebben. En dat is iets wat de zuster wel heel erg belangrijk vindt.

Opleiding/werk partner: “Het maakt mij niet zoveel uit wat voor een studieachtergrond of werk de broeder heeft, maar het liefst trouw ik wel met iemand die goed geschoold is en een baan heeft waar hij het optimale uit zichzelf kan halen. En uiteraard een baan heeft waar hij elke dag met plezier naartoe gaat.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Zachtaardig, humoristisch, gedreven, gul, geduldig, optimistisch en sociaal”. De zuster vind het belangrijk dat haar man praktiserend is, goed voor zichzelf en anderen zorgt, intellectueel onderlegd is en zichzelf en zijn gezin financieel kan onderhouden.

De zuster vind het belangrijk dat haar partner genoeg ruimte biedt voor zelfontplooiing. Het samen opdoen van islamitische kennis vind deze zuster erg belangrijk. Daarnaast wilt ze op professioneel gebied ook haar kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Dit met het doel om een steentje bij te dragen aan de maatschappij en onze Ummah.
Het is belangrijk dat haar toekomstige partner financieel zelfstandig is. Mocht hij liever hebben dat ze bijvoorbeeld minder gaat werken dan vind ze dat geen probleem. Het liefst wil ze wel blijven werken waar ze op dit moment werkzaam is, omdat ze hard heeft gewerkt om een mooi plekje binnen het bedrijf te krijgen.

Hobbies: “Er zijn verschillende dingen die ik leuk vind om te houden. Zo hou ik er bijvoorbeeld van om boeken te lezen en verhalen of gedichten te schrijven. Ook vind ik het erg leuk om in mijn vrije tijd creatief bezig te zijn”.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#137
Geboortejaar:1985
Afkomst:Eritrees
Samenvatting:Wij hebben een aantal keren inhoudelijk gesproken met de zuster. Zij praktiseert Islam en is sinds het jaar 2013 bekeerd en wenst ook een broeder te trouwen om dichterbij de Schepper te komen. De zuster prefereert wel een broeder die van Eritrees/Ethiopisch komaf is. Zij is eerder getrouwd geweest en heeft een kind. Zij heeft geen probleem met een gescheiden broeder met kinderen, zolang de scheiding geen negatieve effect zal hebben op de toekomst.

De zuster is bezig met haar opleiding binnen de zorg en loopt ook stage binnen de genoemde branche. Zij is niet gebaat bij een bepaalde opleidingsachtergrond van de broeder, zolang een halal baan heeft, zodat het gezin financieel gezond staat.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Ik zoek een broeder die oprecht vrees heeft voor Allah swt. Het is voor mij belangrijk dat hij voor Allah swt vreest in alles wat hij doet en zijn intentie zuiver is. Zachtmoedig, eerlijk persoon die inlevingsvermogen heeft en mijn steun en toeverlaat is. Verder vind ik belangrijk dat hij sociaal is en dat we samen kunnen lachen en dat ik alles tegen hem kan zeggen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#139
Geboortejaar:1989
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een inhoudelijk sterk gesprek gevoerd met de zuster. Zij is een praktiserend individu die zich is gaan vastklampen aan de Dien, naarmate haar leeftijd vorderde. Hierdoor heeft zij velerlei obstakels moeten overwinnen om standvastig te blijven. Het is ons hierdoor duidelijk geworden dat de zuster haar religie op nummer 1 zet en de broeder dient dezelfde mentaliteit te hanteren. De zuster heeft haar MBO afgerond en werkt binnen een Islamitische school als een administratief medewerkster. Zij prefereert ook te blijven werken tijdens haar huwelijk.

De zuster is getrouwd geweest en heeft vier kinderen. Zij vindt het ook geen probleem als de broeder eerder getrouwd is geweest en kinderen heeft, aangezien zij zijn kinderen als haar eigen kinderen zal behandelen. Zij wenst ook dat de broeder dezelfde initiatief zal nemen met haar kinderen. De zuster wilt een fijne Islamitische thuissfeer creëren en een goede voorbeeld geven aan de kinderen. Zij heeft haar huwelijk laten beëindigen omdat zij zich verder ging verdiepen in Islam en haar ex-man helemaal niet meeging in haar tempo.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Humor, standvastig, eerlijk, zorgzaam, loyaal, geen kort lontje.”

Hobbies: “Sporten doe ik graag zoals, boksen en yoga. Ik heb altijd gesport actief na al mijn zwangerschappen. Ik houdt van natuur en leuke activiteiten bedenken. Ik ben creatief van mezelf en heb altijd wel leuke ideeën.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#141
Geboortejaar:1992
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een prettig gesprek gevoerd met de zuster die een aantal jaren bekend is met ons en zij is ook geadviseerd door haar omgeving om ons te contacteren. De zuster komt bij ons welbespraakt, doordacht en netjes over. Zij is hoogopgeleid, aangezien zij haar universitaire opleiding heeft afgerond. Echter, zij wenst niet dat de broeder hiervan schrikt. Het klopt dat er een klik dient te zijn op intellectueel gebied en zij is daarom ook gebaat bij een broeder die minimaal zijn HBO opleiding heeft afgerond. Zij is werkzaam als beleidsadviseur binnen de publieke sector voor het sociaal domein. Het is voor de zuster wel belangrijk dat de broeder werk verricht welk halal is, of dat hij een onderneming heeft om aan zijn financiële verplichting te kunnen voldoen. Haar opleidingsachtergrond en werk dienen een broeder niet te intimideren, maar zij wenst dat het als een pluspunt of een verrijking wordt gezien. De zuster is niet gefixeerd op het maken van een carrière noch is zij materialistisch ingesteld. Zij is traditioneel ingesteld ookal kan haar profiel ene andere indruk wekken. De zuster is wel op zoek naar een broeder met een praktiserende gehalte en een verantwoordelijke mentaliteit. Zij zal wel afknappen bij het ontbreken van een van beide componenten.

De zuster is getrouwd geweest voor een korte periode en het huwelijk is niet geconsumeerd. Zij staat open voor een broeder die eerder getrouwd is geweest. Zij heeft zelf geen kinderen en wenst ook niet dat de broeder kinderen heeft.
Voorkeur persoonlijkheid partner: “Ik heb voorkeur voor iemand die een leidersrol neemt, een aanpakker is, oplossingsgericht denkt en handelt, een man met goede akhlaaq, iemand die bereid is om concessies te doen, maar tegelijkertijd ook een eigen mening heeft. Kortom; iemand met een sterke persoonlijkheid.”

“Harde eisen zijn: verplichte gebeden verrichten, niet roken, drinken of andere verslavingen, geen hoge schulden hebben. Een must: iemand die maatschappelijk betrokken is, zijn verantwoordelijkheid in deze dunya ziet als khalifa fi al ard en het geloof op die manier ook praktiseert. Het zou mooi zijn als hij de moskee veelvuldig bezoekt en hij bewust bezig is met zijn zelfontwikkeling op spirituele en wereldse vlak. Uiteraard er ook financieel er klaar voor is om te trouwen en een vrouw te onderhouden.”

Hobbies: “Ik heb geen specifieke hobby’s. Mijn vrije tijd breng ik veel door met mijn familie. Als ik vrij ben dan doe ik weleens leuke dingen met vriendinnen, zoals uiteten, winkelen of een activiteit bezoeken. Verder zwem ik een paar keer per week. Ook probeer ik maatschappelijk betrokken te zijn door mijn steun te leveren bij islamitische organisaties. Daarnaast blijf ik mezelf ontwikkelen op spirituele vlak door vaker de quran te lezen, tajweed te leren en islamitische kennis op te doen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#142
Geboortejaar:1975
Afkomst:Nederlands
Samenvatting:Wij hebben een openhartig gesprek gevoerd met de zuster. Zij heeft altijd al het gevoel gehad dat er een Schepper moest zijn. Na het verrichten van een zelfstandige onderzoek had zij zich op een relatief jonge leeftijd bekeerd tot Islam. De zuster had ook een omgeving aan wie zij vragen kon stellen over Islam en daardoor is haar overtuiging gegroeid. Zij heeft zware beslissingen moeten maken en opofferingen gedaan voor haar nieuwe leven.

Zij is praktiserend en wenst iemand te huwen die haar steeds verder brengt in Islam. De broeder dient een stimulerend factir voor haar te zijn en een verantwoordelijke mentaliteit te hebben. De zuster werkt part-time binnen de zorg en heeft geen voorkeur om wel of niet te werken tijdens een huwelijk. Zij heeft een HBO werk en denkniveau. Zij is niet gebaat bij een bepaalde opleiding en werk, zolang hij halal inkomen heeft.

De zuster is eerder getrouwd geweest en heeft twee zonen. Zij prefereert ook een broeder die eerder getrouwd is geweest en kinderen heeft.

Voorkeur persoonlijkheid partner: Bij voorkeur optimistisch, vrolijk, intelligent, iemand die van het goede uit gaat.

Ik zoek iemand die Islam ziet als een levenslange leerschool en die dus blijft investeren in het opdoen van meer kennis en in het verbeteren van het praktiseren van die kennis. Ik ben zelf gemiddeld praktiseren maar in shaa Allah verbeter ik. Ik zou graag willen dat ik van mijn man kan leren en dat hij mij aanmoedigt om mezelf te verbeteren. Het liefst iemand met een goede intelligentie aangezien ik zelf op dat gebied boven gemiddeld zit zodat we samen goede gesprekken kunnen voeren. Sportief zou mooi zijn maar is geen eis. Liefst iemand gemiddeld aantrekkelijk en verzorgd.

Hobbies: Sporten

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#143
Geboortejaar:1988
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben uitgebreid gesproken met de zuster en zij komt bij ons volwassen, welbespraakt en waardig over. Wij kunnen opmerken dat zij volwassen is, omdat zij niet wilt trouwen om te trouwen. Er zit een bepaalde gedachtegang vanuit Islam over om te groeien als een Moslim. Het huwelijk moet een absolute meerwaarde en een toevoeging zijn aan het handelen en denken vanuit Islam. De broeder dient haar beter te maken en vice versa, zodat zij samen naar het rechte pad streven en erop lopen. De zuster heeft haar HBO opleiding genoten en gewerkt in binnen de HR bij commerciële bedrijven en het is kenmerkend voor haar om niet meer in een omgeving te werken welk niet door Islam wordt gestimuleerd. Zij heeft dus afstand genomen van een wereld waarin het houden van borrels en omgang met collega’s haar tol begonnen te eisen en haar Islamitische gewetenskwestie speelde op. Zij was waardig genoeg om een beslissing te maken welk door Allah meer wordt geaccepteerd en is aan de slag gegaan als lerares, waarvoor zij zich eerst heeft moeten omscholen.

De zuster is niet eerder getrouwd noch heeft zij kinderen. Zij staat eventueel open voor een broeder die getrouwd is geweest. Echter, het hangt ad van de situatie. Zij staat niet open voor broeders die erg cultureel zijn ingesteld en niet een zuster kunnen motiveren om ene betere Moslima te worden.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Geduldig, leeft zich in een ander, beschermend.
Uiterlijke verzorging vind ik persoonlijk belangrijk. Iemand die bewust in het leven staat en zich verantwoord gedraagt. Voor mijn leeftijd zie ik er best jong uit. Ik wil niet iemand die voor zijn leeftijd oud lijkt of uiterlijke verzorging minder belangrijk vindt.”

Hobbies: “Bakken- koken- wandelen in de natuur- reizen-ontdekken- boeken lezen over psychologie.”

Opleiding/werk partner: “Bij voorkeur hbo werk en denkniveau- MBO met een baan zou ook kunnen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#144
Geboortejaar:1985
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster was erg goed verlopen. Zij komt bij ons volwassen over en maakt een positieve indruk. Ze heeft haar HBO opleiding afgerond en is werkzaam binnen het sociaal domein. De zuster is zelf communicatief sterk en is iemand die ook spraakzaam is. Waarvoor zij veel leest over uiteenlopende onderwerpen. De zuster wenst een partner die op dezelfde golflengte zit in de ambities van het leven en ook qua geloof. Ze wenst dat de broeder deze ook omarmt en begrijpt. Zij wenst ook te werken tijdens haar huwelijk. Uiteraard zal haar gezin altijd op nummer 1 staan. De zuster is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. De zuster heeft een voorkeur voor iemand die niet eerder getrouwd is geweest.

De broeder dient bij voorkeur een hbo werk en denkniveau te hebben. Hij dient bij voorkeur van Marokkaans komaf te zijn. Het liefst Marokkaans Arabisch of iemand die minimaal het Arabische taal machtig is.

De zuster heeft in het verleden voorrang gegeven aan haar studie en is nu klaar voor een volgende stap in het leven door te willen trouwen. Echter, zij zal ook bij het maken van een keuze van een partner wel een weloverwogen keuze maken, omdat een huwelijk voor een stap voorwaarts dient te zijn voor haar en haar man. Hierbij dient het geloof op nummer 1 te staan.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Geduldig, humoristisch, betrouwbaar, verantwoordelijkheidsgevoel, inlevingsvermogen en met respectvol.

Uiterlijke verzorging vind ik belangrijk. Iemand waarmee ik goede gesprekken kan voeren tevens samen te groeien in het geloof. Bewust in het leven staat.”

Hobbies: “wandelen in de natuur-, reizen- boeken lezen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#145
Geboortejaar:1990
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben een heel goed gesprek gevoerd met de zuster. Wij konden uit het gesprek afleiden dat de zuster heel goed kan communiceren en haar voorkeuren en eisen op een correcte manier kan weergeven. Zij heeft een kalme overkomen en persoonlijkheid. Zij heeft haar universitaire en master opleiding afgerond en is al een geruime tijd werkzaam als hulpverlener. Ze staat ervoor open om tijdens haar huwelijk ook te blijven werken, het liefst part-time, maar dit is altijd bij te stellen en te overleggen binnen een huwelijk.

De zuster is eerder kort getrouwd geweest op haar jongere leeftijd, niet lang na haar huwelijk is haar partner komen te overlijden. Van haar huwelijk heeft ze een jonge kind. De zuster heeft geen bezwaar tegen een broeder die getrouwd is geweest noch dat hij kinderen heeft. Zij heeft een sterke voorkeur voor een Turkse broeder, maar staat eventueel ook open voor een ander etniciteit.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Breed/ruim denkend persoon, niet dominant van karakter, en begripvol. Geloof dient op nummer 1 te staan.”

Hobbies: “Wandelen, lezen en reizen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#147
Geboortejaar:1995
Afkomst:Nederlands
Samenvatting:Uit het gesprek is wel gebleken dat de zuster volwassen is en over een islamitische mindset beschikt welk is gaan groeien vanaf haar bekering op 19-jarige leeftijd. Zij heeft een HBO opleiding afgerond en werkt binnen de sales afdeling, waarbij haar werkgever haar volledig accepteert en respecteert als een Moslima die zich kleedt conform Islam en haar Islamitische uitingen kan verrichten. De zuster is ook standvastig in haar Dien en wenst de nodige mate van standvastigheid in de Dien ook terug te zien bij de broeder.

Zij heeft geen bezwaar tegen een broeder die eerder getrouwd is geweest. Echter, zij staat niet helemaal open voor iemand die een kind heeft. De broeder dient tevens zijn bachelor of master opleiding te hebben afgerond. Zij heeft tevens een voorkeur voor een broeder van Arabisch komaf.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Ik ben opzoek naar een broeder met een warme persoonlijkheid die met twee benen op de grond staat en een dosis humor bezit. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de broeder begripvol is en goede communicatieve vaardigheden beheerst. Tot slot vind ik het van belang dat de islam zijn eerste leidraad is in zijn leven en elke keuze gebaseerd is op de wetten van Allah en om de tevredenheid van Allah azza wajjal te krijgen.”
Ik ben opzoek naar een broeder die mij verder kan onderwijzen in de Qoran en de Sunnah. Iemand die bezig is met het opdoen van kennis en dit in de praktijk brengt. Een broeder die ondernemend is en van aanpakken weet. Voor mij is het belangrijk dat de broeder begrip heeft voor het feit dat mijn familie anders denkt gezien ik elhamdullilah de enige moslim in het gezin ben en dat de broeder hier goed mee om kan gaan. Verder vind ik belangrijk dat hij:

-een goede akhlaaq heeft, dit houdt voor mij in dat hij geduldig is en streeft naar het hebben van een geweldig karakter zoals de profeet sallallahu alaihi wa sallam.
-een broeder die Allah gehoorzaamt omtrent het laten staan van zijn baard en de toegestane kleding draagt.

Hobbies: “Ik vind het leuk om zittingen van kennis bij te wonen, conferenties te bezoeken en daarnaast tijd met mijn familie door te brengen.”

De zuster komt uit een warm gezin waarmee zij een goede band heeft, ondanks dat beiden verschillend in het leven staan.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#148
Geboortejaar:1988
Afkomst:Nederlands
Samenvatting:Wij hebben een sterk gesprek gevoerd met een goede zuster. Zij was al bezig met het zoeken naar de waarheid in haar pubertijd en heeft Islam op haar 17de jaar omarmd middels voornamelijk het verrichten van zelfonderzoek. Het is nog meer prijzenswaardiger wanneer zij tracht het ouderlijke huis te verlaten om haar Dien en het praktiseren te kunnen beschermen. De zuster is getrouwd geweest en heeft twee kinderen. Zij is niet gebaat bij een bepaalde werk en opleidingsachtergrond van de broeder noch dat hij getrouwd is geweest en dat hij kinderen heeft, zolang hij halal werk verricht om een huwelijk financieel te onderhouden en haar kinderen als een verantwoordelijkheid omarmt.

De zuster is ook niet gefixeerd op een bepaalde etniciteit van de broeder, zolang cultuur geen grote rol speelt welk in strijd is met Islam. En zolang er tolerantie is jegens haar familie. Zij zijn geen moslims, maar de onderlinge band en het contact is goed.

Voorkeur persoonlijkheid partner:

“Gezien het feit dat ik in mijn vorige huwelijk altijd zorg heb moeten dragen, en zowel de taken van vrouw als man op me moest nemen, heeft dat me zelfredzaam en onafhankelijk gemaakt. Maar ik zou het fijn vinden een man te treffen die ook voor mij kan zorgen. Ik heb geen specifieke eisen of verwachtingen omtrent de opvoeding van mijn kinderen, aangezien ik dit altijd alleen heb gedaan. Een man in huis die zo nodig de leiding durft te nemen, het goede voorbeeld geeft, en een fijn gezelschap is zal al voldoende zijn. Iemand die positief in het leven staat, over humor beschikt, geduldig is en de islam praktiseert uiteraard. Ik zou het fijn vinden als een man sterk in zijn schoenen staat, en mijn kinderen geen belemmering voor hem zijn. Begripvol is, en niet te dominant.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#149
Geboortejaar:1999
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben sterke onderhoud gehad met de zuster. Zij komt bij ons netjes en volwassen over op basis van haar gesprek. Ondanks haar jonge leeftijd komt zij erg zelfbewust over. Zij heeft goed nagedacht over het huwelijk en het belang ervan. De zuster heeft haar MBO opleiding afgerond en is bezig met haar docent opleiding op HBO niveau. Zij is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen, Het is voor haar ook belangrijk dat de broeder niet eerder getrouwd is geweest of dat hij kinderen heeft. Tevens dient de broeder van Marokkaans (Berbers) komaf te zijn en zij staat open voor een leeftijdsverschil van maximaal 11 jaar boven haar leeftijd. De zuster vindt het namelijk belangrijk dat de broeder kan communiceren met haar ouders en ook een mate van volwassenheid toont op basis van eventuele leeftijdsverschil.

Opleiding/ werk partner: “De broeder moet instaat zijn om mij te kunnen onderhouden. Hij moet zijn inkomen halal verdienen.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Spontaan, ambitieus , oprecht en zorgzaam. De persoon moet zich bezighouden met de Islam.”

Hobbies: “Kickboksen, wandelen en houden van natuur”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#150
Geboortejaar:1992
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een goed gesprek gevoerd met de zuster, waarbij de zuster vooraf antwoorden nodig had op haar vragen per email en ook informatie over de organisatie inwinnen om een gewogen en gefundeerde keuze te maken en in te schrijven. Zij is praktiserend, heeft haar WO afgerond en is werkzaam binnen het sociaalwetenschappelijke sector welk gedeeltelijk ook raakvlakken heeft met haar opleiding. De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij vindt het wel een probleem als de broeder eerder getrouwd is geweest en kinderen heeft.

Zij wenst ook een broeder ie een WO achtergrond heeft. Echter, het is geen groot probleem als de broeder een HBO opleiding heeft afgerond en een sterk intellectueel vermogen heeft om te communiceren op dezelfde niveau.

Uit onze conversatie kunnen wij opmaken dat de zuster volwassen overkomt en heel erg goed kan communiceren en dat zij ook uit een hechte familie komt.

Voorkeur etniciteit: “Marokkaans/Arabisch/Nederlands”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Akhlaaq vind ik heel belangrijk, verder gaat mijn voorkeur naar iemand die zachtaardig van karakter is, behulpzaam, maatschappelijk betrokken is en stevig in zijn schoenen staat.”

“Ik vind persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk, zowel op religieus vlak alsook in het algemeen. Leren en ontwikkelen is een levenslang proces en ik heb ook bepaalde ambities in mijn professionele rol. Tegelijkertijd ben ik continu op zoek naar een balans tussen mijn (wereldlijke) ambities en mijn religiositeit. Mijn religie is de belangrijkste identiteit die ik draag. Het zou fijn zijn als mijn partner zich hier ook in kan vinden, en met wie ik die zoektocht naar balans samen kan maken.”

Hobbies: “Lezen, wandelen, reizen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#151
Geboortejaar:1991
Afkomst:Tunesisch
Samenvatting:Wij hebben een goed gesprek gevoerd met de zuster. Zij heeft een WO achtergrond en is actief als accountant. De zuster is gesterkt door haar levenservaring en heeft een focus om de Dien steeds beter te praktiseren met de intentie om ook de hidjaab te dragen. Zij prefereert ook een broeder met een WO achtergrond. Hij dient bij voorkeur niet eerder getrouwd te zijn en geen kinderen te hebben. De zuster is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. Zij heeft ook geen voorkeur voor een bepaalde etnische achtergrond van de broeder. Uit het gesprek blijtk dat de zuster een rustige overkomen heeft en welbespraakt is.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Goed gelovige man, spontaan en vrolijk. Het liefst iemand die begripvol is en ambities heeft. Iemand die goed voor zichzelf kan zorgen op elk gebied en een vrouw zoekt om een toekomst mee op te bouwen.”

Hobbies: “Reizen”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#152
Geboortejaar1989
Afkomst:Latijns-Amerikaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster uitermate verhelderend. Zij heeft een paar keer met ons gemaild om meer informatie te verkrijgen, zodat zij daarna een gefundeerde en weloverwogen keuze kon maken om in te schrijven, nadat zij door een bekende werd geattendeerd op ons bestaan. Dit laat zien dat de zuster gestructureerd te werk gaat en absoluut niet naief is noch maakt zij onbezonnen beslissingen. De zuster weet wat zij wilt. Zij is ook op een hele jonge leeftijd Moslima geworden, nadat zij in een moskee uitleg kreeg over Islam en geen enkel moment twijfelde omdat het de waarheid is.

De zuster heeft haar MBO opleiding afgerond en werkt binnen de pedagogie. Zij wenst in feite niet te werken als zij getrouwd is, tenzij er een noodzaak voor is. Zij prefereert ook een verantwoordelijke broeder die leiderschapskwaliteiten heeft in het juiste zin van het woord. Hij dient de kar te trekken, geduld te hebben en harmonie in het huis te bewaren. Zij is een gepassioneerde en loyale individu zolang de broeder zich correct opstelt binnen het huwelijk. De zuster is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. Zij heeft geen voorkeur voor een bepaalde etniciteit. Opleiding is voor haar niet belangrijk, zolang hij een vaste halal inkomen heeft om een huwelijk financieel te kunnen onderhouden en de lijnen goed uit te zetten.

Voorkeur persoonlijkheid in haar eigen woorden: ´ Ik ben op zoek naar een man die voor wat betreft de islaam altijd op zoek is naar manieren om zichzelf te verbeteren. Iemand die Allaah vreest en daarom zijn gezin helpt om de islaam en het goede karakter te praktiseren, maar zelf ook advies kan aannemen. Iemand die eerlijk en aardig is, maar wel zijn grenzen kan aangeven. Iemand die grappig is, er voor openstaat om te communiceren over zaken, ideeën en gevoelens, iemand die de leiding kan nemen als het nodig is en daarbij wel rekening kan houden met de ander.”

“Het is voor mij belangrijk dat de broeder een vaste baan heeft en mij kan onderhouden. Ik hou zelf van huisdieren (ik heb een kat) en vind het fijn als de ander ook van dieren houdt.”

Hobbies: “Nee, maar ik wil wel binnenkort beginnen met paardrijlessen, een vechtsport en zwemmen. Uiteraard alles wel alleen voor vrouwen toegankelijk en de islamitische regels in acht houden.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#153
Geboortejaar:1988
Afkomst:Libanees
Samenvatting:Wij hebben een volwassen en inhoudelijk sterk gesprek gevoerd met de zuster. De zuster komt welbespraakt over en heeft een volwassen mindset op basis van haar opgedane levenservaringen. Zij heeft de kwaliteit om haar voorkeuren en eisen op een hoog niveau te kunnen articuleren, aangezien zij heel veel in haar leven heeft gezien en meegemaakt. Dit heeft haar sterk gemaakt en zij is op zijn minst niet naïef. De zuster heeft een hechte band met haar familie en is ook gebaat bij een partner die daar goed mee omgaat en een volwassen dynamiek toont binnen elke aspect van het huwelijk. Zij begrijpt dat geen enkel relatie van een leien dak zal gaan en wenst dat de broeder een kalme en positieve houding aanneemt bij eventuele hectische momenten welk het leven zal kennen.

Zij heeft haar HBO afgerond en werkt binnen de gemeente. De zuster is eerder getrouwd geweest en heeft een kind. Zij heeft geen problemen met een gescheiden broeder die kinderen heeft.

Opleiding/werk partner: “HBO niveau zou fijn zijn t.b.v. interactie / wat werk betreft, heb ik geen voorkeur van sector. Echter, ik eis wel dat het inkomen van de man halal is.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Eerlijk, betrouwbaar, humoristisch en serieus in evenwichtigheid, levensgenieter binnen de halal kaders.”

Hobbies: “Kennis opdoen op verschillende vlaktes door te lezen van boeken/artikelen etc. omtrent: geloof, politiek/bestuur/beleid, wetenschap, gezondheid. Tevens maak ik ballonnen creaties voor feesten en vind ik het leuk om te wandelen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#154
Geboortejaar:1983
Afkomst:Surinaams
Samenvatting:Wij hebben eerst uitgebreid gesproken met haar gastvrije en betrokken ouders. Uit het gesprek is gebleken dat de familie erg hecht en meedenkend is. Daarna hebben wij uitgebreid gesproken met de zuster en uit het gesprek kunnen wij afleiden dat de zuster duidelijk weet wat zij wilt. Zij is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. Zij is op zoek naar een broeder die een baan heeft en de zuster is niet gebaat bij een bepaalde opleidingsachtergrond van de broeder. De zuster vindt het niet erg als de broeder getrouwd is geweest, zolang er geen kinderen in het spel zijn. Zij prefereert een Nederlandse of Surinaamse broeder maar staat ook open voor andere etniciteiten.

Het is belangrijk voor de zuster dat de broeder wel vanuit een bepaalde richting naar Islam kijkt waarin er geen plaats is voor bepaalde aspecten van soefisme. De zuster draagt momenteel geen hidjaab en staat ervoor open om het in de toekomst te dragen. Zij is tevens op zoek naar een broeder die absoluut geen dominante karakter heeft.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Respectvol, open, zacht van karakter, geduldig. Religieus en niet hatelijk zijn / altijd vanuit ‘liefde’ denken.”

Hobbies: “Wandelen, reizen, islam cursussen volgen, boeken lezen, filmpjes / documentaires kijken.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#155
Geboortejaar:1980
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben uitgebreid gesproken met de zuster en daaruit blijkt dat de zuster erg veel levenservaring heeft. Dit maakt het makkelijker voor haar om een weloverwogen keuze te maken aangaande een partnerkeuze en dat naïviteit geen rol zal spelen. De zuster is erg actief op werkgebied en bezit in een gerespecteerde baan binnen de HR-branche, waarin zij onder andere verantwoordelijk is voor het opzetten van bepaalde beleidszaken binnen haar branche.

De zuster is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. Zij heeft geen bezwaar tegen een broeder die gescheiden is en kinderen heeft. De zuster heeft nog wel een kinderwens. De zuster wenst wel dat de broeder minimaal een HBO diploma heeft behaald en ook rekening houdt dat de zuster momenteel geen hidjaab draagt.

Het is voor de zuster erg belangrijk dat de broeder over levenservaring bezit om haar te begrijpen en een verantwoordelijke rol neemt binnen het huwelijk, zodat zij samen deze gevoelige en complexe relatie met harmonie kunnen dragen. De broeder dient wel een bepaalde persoonlijkheid te hebben en met de zuster te kunnen sparren op intellectueel gebied.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Iemand die voldoende levenservaring heeft en zich niet uit het veld laat slaan bij een tegenslag. Iemand die zijn leven op orde heeft en toe is aan een volgende stap in zijn leven.”

“Het is voor mijn toekomstige partner wel goed om te weten dat ik een onafhankelijke dame ben. Dat moet een man wel kunnen waarderen. Ik heb in mijn leven op verschillende fronten en in verschillende fases in mijn eigen boontjes moeten doppen.”

Hobbies: “Sporten, netflixen, omgang met familie en vriendinnen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#156
Geboortejaar:1994
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben een pleasant en helder gesprek gevoerd met de zuster. Zij is praktiserend en streeft ernaar om steeds meer kennis op te doen, zodat zij meer handelingen kan verrichten welk Allaah swt tevreden zullen stellen. Islam staat bij haar centraal en zij wenst een broeder te trouwen die dezelfde islamitische mindset heeft. De verplichte onderdelen van Islam dienen aanwezig te zijn en hij dient te streven naar steeds meer en de zuster wilt dat de broeder haar ook daarin meeneemt. De zuster heeft ook processen moeten stopzetten in verband een grote gat op intellectueel; en religieus vlak en dat er een misbegrip was tussen culturele aspecten versus islamitische aspecten. De zuster is gesteld op de Islamitische richtlijnen en wenst zich niet te mengen in culturele voorkeuren welk in strijd zijn met Islam.

De zuster is bijna klaar met haar Masteropleiding en werkt momenteel binnen de zorg. Zij is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. Zij wenst ook iemand die niet eerder getrouwd is geweest. De broeder dient wel van Turks komaf te zijn.

Opleiding/Werk partner: “Om op een zelfde golflengte te zitten, heb ik liever iemand die ook Universitair opgeleid is of op zijn minst een HBO-denkniveau heeft. Alleen ben ik mij ook bewust dat een diploma niet bepalend is voor intelligentie en een succesfactor is voor het huwelijk. Ik vind het persoonlijk fijner als ik een intelligente partner heb waarmee ik op intellectueel niveau match. Maar ben mij dus ook bewust dat een diploma geen indicatie is van intelligentie, misschien heeft diegene zich zodanig ontwikkeld dat wij toch op 1 lijn zitten. Het belangrijkste is dat diegene op een Halal wijze zijn inkomen verdient.”

Andere opmerkingen: “Hij moet sowieso 5 keer per dag bidden, wij moeten samen proberen om volgens de Koran en de Soennah te leven. Hij moet een goede akhlaaq hebben. Ieder heeft zijn tekortkomingen en ik ook. Ik ben zelf ook lerende en bezig om mezelf te ontwikkelen in het vergaren van islamitische kennis en vind het belangrijk dat wij elkaar hierin kunnen ondersteunen en stimuleren. Zou het fijn vinden als de broeder: vriendelijk, respectvol, zorgzaam, behulpzaam, intelligent, rechtvaardig, eerlijk, sociaal, communicatief, begripvol, dankbaar, welgemanierd is, hij moet cultuur niet boven religie plaatsen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de broeder open-minded is en open staat voor andere meningen en visies en een voorstander is van open-communicatie, dus bij geschil/meningsverschil dient er via dialoog en op een begripvolle manier worden omgegaan met de ander.
Het is een NO-go als de broeder verbonden is aan een sekte (wat vaak voorkomt in Turkse kringen) waarbij ze hun leider/sheikh aanbidden en dus ook doen aan Shirk. Hij moet bewust zijn van Tawheed, enkel en alleen Allah aanbidden en pure monotheïsme nastreven. Daarnaast stel ik het ook op prijs als de broeder politiek niet actief is en zich hier niet bezig mee houdt. Ik ben gehecht aan mijn familie en hecht veel waarde aan het onderhouden van familiebanden, heb ook liever een man die hetzelfde denkt en familiebanden waardeert. Daarnaast dient de broeder niet te roken. Zou het fijn vinden als de broeder het verschil tussen cultuur en religie inziet en religie als maatstaf gebruikt.”

Hobby’s: “Ik houd van koken en nieuwe dingen proberen onder andere uit de wereldkeuken. Daarnaast houd ik van reizen, nieuwe landen/culturen verkennen. Dit zou ik ook met mijn toekomstige man willen doen. Ook houd ik van documentaires/kookprogramma’s bekijken.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#157
Geboortejaar:1972
Afkomst:Nederlands
Samenvatting:Wij hebben een goed gesprek gevoerd met de zuster. Haar zoon is al op een jonge leeftijd bekeerd en zij is ook bekeerd, waardoor haar huwelijk is stukgelopen ten tijde van het proces van het bekeren. De zuster wordt begeleidt in haar Dien en het uitvoeren ervan door betrokken zusters. Zij staat ervoor open om conform Islam te kleden en maakt telkens stappen om de hidjaab te dragen. Zij heeft in totaal twee kinderen en heeft 1 volwassen zoon die bij haar thuis inwoont. Uit het gesprek kunnen wij afleiden dat de zuster begaan is met Islam en een schaamte en nederigheid kent zoals het een zuster betaamt. Zij heeft geen bezwaar tegen een broeder die eerder getrouwd is geweest of kinderen heeft. Het is voor haar van groot belang dat de broeder haar steunt en helpt met het begrijpen en leven volgens Islam.

De zuster vindt het leuk om samen leuke dingen te ondernemen, welk kan verschillen van het genieten van een goede maaltijd in het huis, samen buiten gaan, dag trips maken of gewoonweg op vakantie gaan. Zij is een goedlachse en positieve zuster die op zoek is naar een harmonieuze huwelijk waarin zij rust kan vinden door dichterbij Allaah swt te komen.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Vriendelijk, zelfverzekerd, humor en empathisch.”

Hobby’s: De zuster houdt van koken en sporten (hardlopen).”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#158
Geboortejaar:1977
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een vlot en helder gesprek gevoerd met de zuster. Zij is duidelijk en sterk in haar bewoordingen. Uit onze gesprek konden wij afleiden dat de zuster volwassen is en een sterke mate van verantwoordelijkheidsgevoel heeft. Echter, zij is ook niet naïef en laat zich niet meeslepen in een situatie, omdat zij heel goed kan onderscheid of iets wel of niet goed is voor haarzelf. Zij heeft ook in het gesprek aangegeven dat zij openhartig is en een grote steun en toeverlaat wil zijn voor de broeder. Zij verwacht ook dezelfde volwassenheid en inspanning van de broeder. In feite heeft zij een zachtaardige karakter maar zij kan ook opkomen voor haarzelf wanneer het nodig is. De zuster heeft haar HBO afgerond en is actief binnen de Sales binnen de IT-branche. De zuster is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. Zij prefereert een broeder met dezelfde werk en denkniveau. De zuster heeft geen bezwaar tegen iemand die gescheiden is. Het liefst heeft de broeder geen kinderen, maar ze staat ervoor open als de broeder 1 of 2 kinderen heeft mits er een goede verstandhouding en klik is met de broeder. De zuster heeft wel aangegeven dat de broeder van Marokkaans komaf dient te zijn.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Een rechtvaardige empathische persoon met veel humor die open minded is. Die goed voor zichzelf zorgt en zich niet laat verslonzen. Geen hypocriete of Narcistische trekjes. Een persoon die lief, trouw en integer is en handelt in de naam van Allah.”

Hobby’s: “Wil graag meer reizen en zou het leuk vinden als mijn partner dat ook wil. Voor de rest sporten.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#159
Geboortejaar:1992
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een positieve gesprek gevoerd met de zuster. Zij is al een geruime tijd bekend met onze organisatie en wenst zich in te schrijven vanwege onze werk en werkwijze. De zuster heeft haar HBO afgerond binnen het pedagogisch sector en heeft een verantwoordelijke functie binnen een jeugdzorginstelling. Zij is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. Zij wenst ook dat een broeder niet eerder getrouwd is geweest noch dat hij kinderen heeft. De zuster wenst el een broeder van Marokkaans komaf.

Uit onze gesprek konden wij afleiden dat de zuster volwassen, verstandig en positief overkomt. Zij beschikt over de nodige levenservaring, mede ook vanwege haar functie in een emotioneel heftige branche, waardoor zij wel het een en ander gewend is. De zuster is gebaat bij een volgende stap in haar leven en daar hoort een gezonde en harmonieuze huwelijk bij. Zij wenst dat de broeder intellectueel van goeden huize komt, een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft en bij machte is om samen een huwelijk te kunnen dragen.

Opleiding/Werk partner: “Ik vind het vooral belangrijk dat hij een harde werker is die een goede balans kan vinden tussen werk en gezin. Ik heb leuk werk en een goed inkomen, we kunnen eventueel gezamenlijk de lasten dragen. Voorkeur gaat uit naar een persoon met wie je op hetzelfde niveau kunt spreken, als iemand dat kan met alleen een voortgezet onderwijs diploma vind ik dat prima.”

“Een man die zijn verantwoordelijkheden kent en neemt, niet teveel leunt op anderen en op zijn eigen benen staat. Een man die het beste uit zichzelf probeert te halen en daar de islam als basis voor neemt. Zorgzaam is voor zijn naasten, graag aan liefdadigheid doet en avontuurlijk is ingesteld.”

Hobby’s: “Lezen, gezelligheid met familie en vrienden en reizen.”

Andere opmerkingen: “Graag iemand die ook van reizen houdt en ervan houdt of ernaar uit kijkt om meer tijd met zijn vrouw/gezin door te brengen dan met vrienden.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr:#160
Geboortejaar:1987
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een hele goede onderhoud gehad met de zuster. Haar zusje had ons eerder benaderd en zij is lovend over haar zus op een volwassen manier. Daarna heeft de zuster ook zich ingelezen over Hisaab en was zij overtuigd over de goede intentie van de organisatie, waardoor zij zich wenst in te schrijven.

Uit het gesprek hebben wij kunnen afleiden dat de zuster welbespraakt, netjes en verstandig overkomt. Zij heeft een HBO werk en denkniveau en heeft een groot gedeelte van haar arbeidsleven als een leidinggevende gewerkt en weegt haar volgende stap af. De zuster is eerder kort getrouwd geweest en heeft het huwelijk niet geconsumeerd, omdat er weinig overeenkomsten waren op basis van de opgedane gesprekken. Ze heeft geen bezwaar tegen een broeder die gescheiden is. Ze heeft ook liever niet dat de broeder een kind heeft, tenzij de biologische moeder geen rol speelt.

Opleiding/werk partner: “Zolang hij maar werk heeft. En de verantwoording neemt voor zijn gezin. Prefereer wel iemand die minstens een hbo-opleiding heeft genoten. Maar een goed karakter en geloof heeft bij mij de voorrang.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Rustig type die bescheiden is en tevreden is met wat Allah subhannah wa ta3lah hem heeft gegeven. Iemand die ik ook positief in het leven staat en liefde heeft voor zijn medemens.”

“Het is voor mij belangrijk dat hij de financiële zorg draagt voor zijn familie. Ik hecht ook veel waarde aan hygiëne. Dus ik zie dit ook graag terug in mijn partner.

Ik hou niet echt van types die zich als een charmeur gedragen. Ik weet niet hoe ik dit precies moet toelichten. Maar eentje die een te vlotte babbel heeft en graag zichzelf hoort praten en weinig gehoor heeft aan zijn gesprekspartner.”

Hobby’s: “Mijn hobby’s zijn de simpele dingen. Boswandelingen maken en genieten van de natuur. Een boek lezen (zowel informatieve als verhalende boeken). Kook ook graag. En hou ervan om lekker bezig te zijn met huishoudelijke taken en zo even mijn gedachte vrij te maken.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#161
Geboortejaar:1982
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een goed gesprek gehad met de zuster en zij complimenteert ons met onze open en transparante werkwijze, waardoor zij een vertrouwd gevoel heeft om bij ons in te schrijven. De zuster heeft haar universitaire opleiding afgerond en werkt momenteel niet, omdat zij een zwaarbeladen baan heeft opgezegd, zodat zij zich ook op andere vakgebieden in de toekomst kan oriënteren. Zij heeft bewust ervoor gekozen om eerst haar opleiding af te ronden en carrière te maken en daarna pas te denken om een huwelijk te realiseren. Zij is op dit moment klaar voor de volgende fase in haar leven. De zuster is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. Zij prefereert ook een broeder die niet eerder getrouwd is geweest, al is dit geen harde eis. Het is wel een harde eis dat de broeder van Marokkaanse komaf is.

De zuster prefereert een stabiele, verantwoordelijke en een volwassen broeder. Zij wilt deze kenmerken ook terugzien in het karakter van de broeder, omdat het belangrijk is dat hij alles op orde heeft. De zuster wenst iemand met wie zij goed kan communiceren en waar​bij zij rust en geborgenheid kan vinden. Zij is zich weldegelijk bewust van het feit dat een huwelijk een uitdaging is, waarbij men elkaar zal leren kennen in het begin door samen te wonen, en men aan elkaars gebruiken en manieren zal moeten wennen. Het hoeft niet allemaal van een leien dakje te gaan, maar zolang beiden zich realiseren om samen te werken en te communiceren om inzet te tonen voor deze waardevolle relatie vanuit Islam. Er dient een sterke basis te worden gelegd om samen te groeien en te bloeien.

Opleiding/werk partner: “Ik vind het belangrijk om met iemand te kunnen praten, waarbij we op elkaars niveau zitten. Iemand die jou ook intellectueel kan uitdagen. De voorkeur zou dan uitgaan naar iemand die ten minste een HBO niveau heeft. Dit is geen harde eis. Immers kan iemand door levens- en werkervaring zich ook op een vergelijkbaar niveau hebben ontwikkeld. Ik vind het bijvoorbeeld goed en leuk om mezelf te blijven ontwikkelen, nieuwe interesses opdoen zoals bijvoorbeeld een nieuwe taal te leren, boeken te lezen over verschillende onderwerpen. Mijn partner moet die ambitie en motivatie kunnen begrijpen.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Voorop staat dat ik wederzijds respect ontzettend belangrijk vind. Iemand die godvrezend is (in zowel gedrag als spraak), zorgzaam, zachtaardig, bescheiden, geduldig, betrouwbaar, iemand waarmee je kunt praten, lachen, die graag met mij wenst te brainstormen over bepaalde onderwerpen die hem bezighouden en mij betrekt in zijn leven, een familiemens. Iemand waarmee je beste maatjes kunt worden en samen leuke dingen kunt ondernemen. Gezellig kop koffie drinken, ergens gaan eten en wellicht samen met mij de wereld zou willen verkennen.”
“Iemand die er netjes en verzorgd eruit ziet, humor heeft en een halal inkomen / werk heeft.”

Hobby’s: “Samen met familie, dagjes uit, gezellig koffiedrinken, of ergens iets gaan eten. Verder wandel en lees ik graag. Ook kook ik graag (vooral de authentieke Marokkaanse gerechten).”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#162
Geboortejaar:1990
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een goed gesprek gevoerd met een zuster wiens vriendin ons eerder had gecontacteerd en lovend is over de karakter van de zuster. Zij is heel duidelijk in haar bewoordingen om op een halal manier te trouwen en neemt zonder moeite afstand van incorrecte en onzinnige relaties die worden gepromoot in strijd met Islam. Zij is gebaat bij een praktiserende broeder die de verplichtingen kent en uitvoert. Zij wilt ook Islam terugzien in zijn uiterlijk. Als de broeder nog niet zo ver is, maar hij staat er wel voor open, dan staat de zuster er ook open voor om de broeder te steunen. De zuster werkt in de zorg en is niet eerder getrouwd noch heeft zij kinderen. Zij vindt het geen probleem als de broeder eerder getrouwd is geweest, zolang er geen kinderen in het spel zijn. Het is tevens belangrijk voor de zuster dat de broeder van Marokkaans of Nederlands komaf is en minstens 1.80 lang is.

Voorkeur persoonlijkheid partner: "Respectvol, rustige karakter, humor. het liefst een praktiserende broeder ook in uiterlijk, als hij nog niet zo ver is maar er wel voor openstaat is dat ook goed.”

Hobbies: "Sporten, lezen"

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!