Kandidaatnr.#2
Geboortejaar:1989
Afkomst:Afghaans
Samenvatting gesprek:De zuster is gescheiden en heeft 1 dochter van 4 jaar. Zij is erg toegewijd aan Islam en heeft een sterke karakter. Moge Allah (swt) het makkelijker voor haar maken.

Kennen jullie iemand die geschikt kan zijn voor de zuster, neem dan contact op met Hisaab via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#5
Geboortejaar:1989
Afkomst:Nederlands/Indiaas
Samenvatting gesprek:De zuster heeft een HBO opleiding afgerond en is zelf werkzaam. Islam staat bij haar hoog in het vaandel. Zij kwam bij ons erg slim, bescheiden en volwassen over. Zij is op zoek naar een vrome man. Etniciteit speelt niet echt een rol. Het gaat erom dat de broeder islam praktiseert en welgemanierd is.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving, dan hopen wij dat er met ons contact wordt opgenomen per email: info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#7
Geboortejaar:1976
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:De zuster heeft haar eigen plek en is erg zelfstandig. Het is een hardwerkende zuster met de nodige levenservaring. Uit het gesprek is duidelijk geworden dat zij precies weet wat zij wilt. Zij is communicatief erg sterk en is op zoek naar een broeder die haar begrijpt en steunt.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#10
Geboortejaar:1980
Afkomst:Nederlands
Samenvatting gesprek:Er is inhoudelijk gesproken over haar levenservaringen en hoe haar bekering tot stand is gekomen. Uit het gesprek konden wij afleiden dat de zuster erg sterk in haar schoenen staat en zichzelf inzet om volledig volgens Islam te leven. Zij is daarom ook op zoek naar een volwassen individu die in dezelfde vaarwater zit en een optimistische karakter heeft.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#14
Geboortejaar:1989
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek werd gevoerd in aanwezigheid van haar familie, zodat beiden (hisaab en de familie) een goede beeld konden krijgen van elkaar. Wij hebben het gesprek als heel erg nuttig ervaren, omdat er inhoudelijk is ingegaan op belangrijke aspecten over het verleden, heden en toekomst. Zodoende hebben wij een goed beeld gekregen over hoe zij aankijken tegen het concept van een huwelijk en hoe zij Islam Alhamdulillah beleven.

Uit het gesprek met de zuster konden wij afleiden dat de zuster over sterke karakter beschikt en over de kwaliteiten beschikt om zich goed te kunnen uiten. Hiermee verliep het gesprek ook erg vlot en plezierig, omdat er heldere antwoorden werden gegeven.

De zuster heeft haar opleiding al een tijd geleden afgerond en zal binnenkort weer aan de slag gaan om te werken welk gerelateerd is aan haar gedane opleidingen. Zij is op zoek naar een broeder die bereid is om de verantwoordelijkheid te nemen en over een Islamitisch mindset beschikt waaraan zij kan vastklampen en zichzelf ook kan ontwikkelen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#16
Geboortejaar:1979
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de zuster was erg transparant en inhoudelijk. Er werd gesproken over het verleden van de zuster en daaruit valt af te leiden dat de zuster is gesterkt door haar levenservaringen en er beter uit is gekomen. Hierdoor heeft zij een vastberaden karakter ontwikkeld en weet zij precies wat zij wilt. Zij beschikt over een eigen baan en eigen woning. Het is een praktiserende zuster die haar religie als haar redding en levenswijze ziet.

Zij verwacht eenzelfde volwassen en ondernemende houding van haar toekomstige man. De broeder dient zichzelf goed te kennen en zijn leven op het rijtje hebben, zodat er gezamenlijk kan worden gewerkt aan een toekomst om Allah (swt) te behagen. De zuster is gebaat bij een integere broeder die zich kan ontfermen over de zuster en haar als een verantwoordelijkheid ziet.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#18
Geboortejaar:1971
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben uitgebreid gesproken met de zuster over haar verleden en huidige situatie. Wij kunnen uit haar verhaal afleiden dat de zuster oprecht wil investeren in een goede en stabiele huwelijk. Zij is zelfstandig, heeft een eigen baan en huis. Haar levenservaringen helpen haar om sterke en gefundeerde beslissingen te maken in de toekomst. Tevens heeft haar verleden ervoor gezorgd dat zij een volwassen mindset heeft en ook minimaal hetzelfde vraagt van haar toekomstige man. Zij is bezig om haar islamitisch niveau telkens omhoog te krikken en is ervan overtuigd dat een huwelijk haar verder zal helpen, zolang de broeder haar op een goede manier steunt, zodat ontwikkeling van beiden soepeler verloopt.
Kandidaatnr.#23
Geboortejaar:1988
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben een pleasant en uitvoerig gesprek gevoerd met de zuster. Zij is erg zelfstandig, aangezien zij werkt en ook een eigen woonplek heeft. Uit haar huidige werk kan men ook afleiden dat zij erg behulpzaam en geduldig moet zijn om haar werk uit te voeren. Zij staat positief in het leven en verwacht dezelfde mentaliteit en toenadering van haar toekomstige man. De zuster vindt het belangrijk dat haar partner kennis blijft opdoen van de Dien en voornamelijk ook de Nederlandse taal goed beheerst. Flexibiliteit en volwassenheid is geboden.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#24
Geboortejaar:1982
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben uitgebreid gesproken met de zuster en over haar huidige situatie. Zij werkt momenteel en prefereert in de toekomst dat haar man deze financiele taak op haar neemt, zoals ook wordt benadrukt door onze Dien. De zuster komt bij ons erg welbespraakt en netjes over. Deze zuster klinkt juist gesterkt en positief door haar opgedane levenservaringen.

Zij is opzoek naar een praktiserende broeder die zich inzet voor het gezin en een hardwerkende persoon is. Tegelijkertijd dient de broeder ook empathische vermogen te hebben om zijn partner te kunnen begrijpen en het huwelijk naar het juiste te kunnen laten dirigeren.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#28
Geboortejaar:1977
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de zuster verliep heel erg vlot. Er is gesproken met de zuster over haar leven, haar ervaringen en verwachtingen. Uit haar levenservaringen valt af te leiden dat de zuster mede hierdoor een volwassen en kalme karakter heeft gevormd. De zuster komt over als iemand die een realistisch beeld heeft over het leven en zich gesterkt voelt door Islam. Zij beschikt over een diepgewortelde vertrouwen in Allaah (swt) en put hierdoor ook moed uit. De zuster heeft een zoon.

De zuster beschikt over een baan, eigen woonplek en houdt zich bezig met het opdoen van kennis over Islam. Zij praktiseert islam en wilt haarzelf telkens blijven verstevigen binnen de Dien. De zuster is op zoek naar een individu die zich conformeert aan Islam en over de mogelijkheden beschikt om de zuster financieel te voorzien en hiermee ook zijn plichten tegenover de zuster nakomt.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#30
Geboortejaar:1989
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:De zuster is erg welbespraakt en communicatief sterk onderlegd. Zij praktiseert Islam en heeft een baan op oproepbasis. De zuster komt vol zelfvertrouwen en opgewekt over. Zij heeft een hele volwassen kijk op het leven, een pure karakter en wil om goed en correct te leven.

Zij is op zoek naar een praktiserende broeder met een goed hart, eer en verantwoordelijkheidsgevoel. De broeder hoeft niet opvallend dominant te zijn, maar de zuster is wel gebaat bij een echte man die sterk in zijn schoenen staat en weet hoe hij een vrouw moet behandelen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!


Kandidaatnr.#31
Geboortejaar:1964
Afkomst:Nederlands
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de zuster heeft heel veel indruk op ons gemaakt. Zij heeft verteld over haar leven, uitdagingen en haar overwinningen (waaronder een prachtige bekering). Uit het gesprek valt ook af te leiden dat de zuster erg sterk in haar schoenen staat en een zelfstanding, ondernemend type is.

De zuster is op zoek naar een partner om samen volgens Islam te leven en dat de man ook de verantwoordelijkheid neemt vanuit Islam.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#32
Geboortejaar:1993
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:De zuster werkt momenteel full-time en wenst na haar huwelijk wel part-time te werken en in sjaa Allaah verder te willen studeren binnen de vrouwelijke verzorgingssector. Zij wordt gesteund door haar familie om een bepaalde stabiliteit te realiseren middels een huwelijk.

Zij zijn ook op zoek naar een geschikte kandidaat en zijn benieuwd om kennis te maken met zijn familie, zodat het een huwelijk wordt welk families verbindt. De zuster is opzoek naar een positieve man die zich niet bij de pakken neerlegt en juist constructief te werk gaat om eventuele problemen in de toekomst op te lossen. Zij wilt een man die verantwoordelijksgevoelheeft en gezamenlijk een huwelijk wilt dragen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#33
Geboortejaar:1980
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben een open en vruchtbaar gesprek gevoerd met de zuster. Daar is duidelijk uit gebleken dat de zuster toegewijd is aan de Dien en zich daar ook telkens in verder wilt blijven ontwikkelen. Zij komt gesterkt en daadkrachtig over vanwege haar opgedane levenservaringen en haar reis naar het Midden-Oosten waar zij een tijd heeft gewoond. Wij hebben verder kunnen opmerken dat de zuster erg bedachtzaam is en sterkere inzichten heeft verkregen in haar leven om gefundeerde keuzes te maken in de toekomst. Dit gaat gepaard met tawakul op Allaah (swt).

De zuster wenst te huwen met een kalme, loyale en verantwoordelijke broeder. Het is belangrijk voor de zuster dat de broeder een gezonde mate van volwassenheid toont om een huwelijk te kunnen dragen. De zuster is gescheiden en heeft geen kinderen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#34
Geboortejaar:1991
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben een verhelderend en open gesprek gevoerd met de zuster. Zij komt uit een hecht familie, heeft een full-time baan en committeert zich steeds verder aan de Dien. De zuster heeft een afgeronde HBO diploma en wenst zich ook verder te ontwikkelen binnen het arbeidswereld. Zij communiceert op een duidelijke en vlotte manier.

De zuster is op zoek naar iemand die zijn zaakjes op orde heeft qua werk en huisvesting om zodoende een huwelijk te belijden, waardoor de broeder ook automatisch aan bepaalde verplichtingen jegens de zuster kan voldoen. De broeder dient zorgzaam, vriendelijk en respectvol te zijn. Het zou de broeder sieren als hij ambitieus is en zijn aspiraties voor het belijden van de Dien hoog in het vaandel houdt.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

Kandidaatnr.#35
Geboortejaar:1995
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben uitgebreid gesproken over de wensen van de familie omtrent de toekomstige kandidaat en de wensen en huidige situatie van de zuster zelf. Zij is momenteel bezig met haar HBO opleiding en wenst het ook af te ronden.

Haar familie is op zoek naar een nette, zorgzame en verantwoordelijke kandidaat. Hij dient over een goede opleidingsachtergrond te genieten en zelfstandig te zijn om een huwelijk te kunnen dragen. Een goede familieachtergrond is gewenst.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

Barakallaahu fiek!

Kandidaatnr.#36
Geboortejaar:1980
Afkomst:Nederlands
Samenvatting gesprek:De zuster heeft verteld over haar prachtige zoektocht naar Islam, want zij voelde een bepaalde leegte vanwege hetgeen wat zij om haar heen heeft gezien. Dit heeft ervoor gezorgd dat zij is gaan verdiepen in religie. Zij kwam in aanraking met Islam, las erover en kwam tot de conclusie dat Islam de ware religie is. Alhamdulillaah! Zij heeft zich in Juni 2016 (1ste ramadan) bekeerd en is bezig om Islam steeds beter te begrijpen en de geboden van Allaah (swt) te volgen. Moge Allaah (swt) het makkelijk voor haar maken.

Zij is gebaat bij een kandidaat die de Dien verstaat en het geduld heeft om zijn vrouw te begeleiden in Islam. De mate van verantwoordelijkheid nemen in een huwelijk en aan de Islamitische verplichtingen voldoen is vanzelfsprekend. De zuster is erg flexibel en meedenken en is hierbij ook gebaat bij een kandidaat die dit waardeert en zich loyaal, begripvol en zorgzaam zal opstellen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

Kandidaatnr.#37
Geboortejaar:1979
Afkomst:Nederlands
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de zuster verliep erg vlot. De zuster is een hardwerkend individu die zich conformeert aan de Dien. Zij heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en het leven heeft haar gesterkt met inzichten die zij door haar levenservaringen heeft verkregen. De zuster is duidelijk en helder in het communiceren en in het uitdrukken van haar voorkeuren.

De zuster is opzoek naar een broeder die zijn geloof praktiseert en uitdraagt in zijn dagelijks leven. Een broeder die zijn geloof goed kent, waar de zuster tegenop kan kijken en kan vertrouwen op zijn oordeel. Standvastigheid, verantwoordelijkheid, en humoristisch zijn enkele eigenschappen die zij graag terugziet in haar toekomstige man.

Tevens zegt zij het volgende: “Het is fijn als een man “mannelijk” is, waardoor ik als vrouw optimaal “vrouwelijk” kan zijn. We zijn danwel gelijk maar zeker niet hetzelfde. Beide partners komen het best tot hun recht indien zij hun eigen rol vervullen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!


Kandidaatnr.#38
Geboortejaar:1979
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben goed en volwassen onderhoud gehad met de zuster. Zij communiceert sterk en komt zeker niet naief over. De zuster werkt zelf part-time, heeft een sterke opleidingsachter-grond en praktiseert de Dien. Zij streeft ernaar om een betere Moslima te worden. Er is in-houdelijk gesproken over haar toekomstplannen, familie en belevenis van de Dien. Hierbij is er opgemerkt dat de zuster zich flexibel optreedt en met name focust op het feit dat de broeder een huwelijk kan dragen.

De zuster is opzoek naar een broeder die op een goede niveau kan communiceren met haar. Karaktereigenschappen: Rustig, humor, ambitieus, sociaal, respectvol. De zuster knapt af op macho’s met een dominante karakters die enigzins betweterig overkomen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#39
Geboortejaar:1987
Afkomst:Antilliaans
Samenvatting gesprek:De zuster is op haar 20ste bekeerd, na een relatief korte periode van het bestuderen van Islam. Zij werd heel goed ingelicht door haar Islamitische omgeving over Islam en besloot de Dien te omarmen, Alhamdulillaah. Haar familie is begripvol omtrent haar keuze en zij onderhoudt geode banden met hen. De zuster werkt binnen de gezondheidsbranche en heeft een goede wil en gefundeerde streven om telkens te blijven leren omtrent Islam.

De zuster is op zoek naar iemand die een goed denkniveau heft om mee te communiceren, open staat voor andere culturen en een persoon met ambities. Hij dient vrouwvriendelijk, behulpzaam, humoristisch en eerlijk te zijn. Iemand die bezig is met de Dien en samen erin wil groeien. Verder is communicatie en het hebben van communicatieve vaardigheden ook van belang. Het is belangrijk dat degene positief in het leven staat.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#40
Geboortejaar:1993
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Er is een goede gesprek gevoerd met de zuster, waarin zij op een duidelijke doch specifieke manier haar eisen en wensen kenbaar heeft gemaakt. Uit het gesprek met de zuster hebben wij kunnen afleiden dat de zuster haar voorkeur op een volwassen manier heeft kunnen overbrengen en zich helder heeft kunnen uitdrukken. De zuster heeft haar opleiding voldaan en werkt daarnaast bij. Hieruit kunnen wij concluderen dat de zuster actief blijft die zichzelf wilt blijven ontwikkelen en wenst hetzelfde terug te zien in haar toekomstige man. De zuster wordt gesteund door haar familie en heeft haar beschrijving van een ideale partner als volgt omschreven:

Een echtgenoot die de soennah volgt en zijn best doet om dagelijks er naar te handelen. Die zichzelf dagelijks wil ontwikkelen en zowel het wereldse en islamitische kennis vergaart. Die veel mogelijkheden ziet in zichzelf en een intelligente denkwijze heeft. Die zich niet laat leiden door cultuurgedachten en verder ontwikkeld persoonlijkheid heeft. Die zichzelf aan het einde van de dag alleen terug trekt van het wereldse en bekijkt hoe zijn dag is gegaan en dat bespreekt met zijn vrouw. En continu de tevredenheid van Allah gedenkt. Die van uitdaging houdt in het leven en het huwelijk als iets ziet om te groeien met zijn echtgenote in het praktiseren van het geloof. Die zijn echtgenote motiveert in het goede in het geloof en de vrouw de vrijheid geeft om zichzelf te ontdekken en verder laat zelfontplooien in haar talenten binnen de richtlijnen van de islam. De ruimte geven om te groeien als mens. Steunt en motiveert om goede daden te verrichten. Zoals samen zieken bezoeken, samen vasten samen, samen iets kunnen betekenen voor de moslimgemeenschap zoals dahwa. Actief samen zijn zodat het huwelijk ook leuk blijft. De echtgenote niet beperken in haar hobby's of dingen die ze altijd doet. Zoals: Sporten, bekeerlingen steunen bijstaan in dahwa. Zijn doen en laten volgens islam praktiseert en zijn tekortkomingen met zijn echtgenote bespreekt zodat zij hem erin kan steunen. Een lieve bescheiden zorgzame man met een gevoel voor humor en kan zich inleven in de gevoelens en plichten van de vrouw en haar daarin bij steunt. Rechten van de vrouw kent en kennis heeft vergaart over de manier van de profeet vrede zij met hem tegenover zijn vrouwen. Tot slot een man die zijn vrouw de dood het hiernamaals laat herinneren en weet dat het leven tijdelijk is. Zijn gedragingen en karakter erg hoog staan bij hem.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#43
Geboortejaar:1982
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben een uitstekend gesprek gevoerd met een zelfbewuste zuster. Uit het gesprek is onder andere gebleken dat de zuster een sterk analytisch vermogen heeft om voor haar belangen op te komen. Zij communiceert vlot, sterk en helder. Ze is hoogopgeleid, praktiserend en beschikt over kennis van de Arabische taal. Ze is ook werkzaam, maar carriere is niet haar doel of prioriteit in het leven. De zuster wilt na haar huwelijk haar gezin sowieso op de eerste plaats zetten. De zuster is ook niet gefixeerd op het feit dat de broeder per se een bepaalde soort baan moet hebben, zolang hij maar een halal inkomen heeft. Ze is verder zelf nooit getrouwd geweest, maar heeft er geen enkel probleem mee als de broeder gescheiden is en kinderen heeft.

De zuster beschrijft het volgende:

Ik zoek een praktiserende man die van huis uit een goede opvoeding heeft genoten, leeft volgens de regels van de Islam, zichzelf daarin wilt verbeteren en ook samen meer kennis wilt opdoen. Iemand die praktijk en theorie op hetzelfde niveau heeft staan, het geloof dus niet alleen toepast als het hem uitkomt en altijd een goede intentie heeft in alles wat hij doet. Iemand die niet alleen praktiserend is met betrekking tot de daden die betrekking hebben op zichzelf (zoals bidden, vasten etc) maar ook praktiserend als het gaat om de daden die betrekking hebben op anderen (partner, familie, omgeving etc).

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#45
Geboortejaar:1991
Afkomst:Bosnisch
Samenvatting gesprek:Alhamdulillah! Wij hebben onlangs gesproken met een Bosnische zuster van 25 jaar. Zij wilt in sjaa Allah een huwelijk voltooien en hiermee de Tevredenheid van Allah (swt) verkrijgen.

Wij bedanken de zuster met haar vertrouwen in onze organisatie Hisaab.

Wij hebben een uitermate openhartig gesprek gevoerd met de zuster. Hieruit is gebleken dat de zuster uit een hecht gezin komt, een goede islamitische instelling heeft qua streven naar het correcte en praktische uitvoering van de Dien en dit vormt Alhamdulillaah ook haar karakter. De zuster beschikt over een sterk communicatief vermogen en dat is ook belangrijk vanwege haar beroep binnen de pedagogie.

De zuster is stelt Islam op nummer 1 en haar verleden heeft ook uitgewezen dat haar beslissingen, hoe moeilijk dan ook, zijn genomen door haarzelf, omdat de Dien dit vereist. Dit is kenmerkend te noemen voor een zuster met een sterke persoonlijkheid.

Het is belangrijk dat de broeder het vermogen heeft om de zuster te kunnen onderhouden en zij legt tevens een ferme nadruk op het religieuze aspect, waarvoor zij niet zal wijken. In het kort zegt de zuster nog het volgende:

Voor mij staat religie altijd op nummer 1 en ik vind het belangrijk dat mijn partner daar ook zo over denkt zodat we op 1 lijn zitten. Hij moet bereid zijn om samen met mij verder te groeien in de religie. Elkaar daarin steunen en van elkaar houden in de naam van Allah. Verder vind ik het belangrijk dat hij volwassen, liefdevol, empatisch, en zorgzaam is.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#47
Geboortejaar:1983
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben eerst uitgebreid met haar vader gesproken om een goede indruk te krijgen van de familie, hun levenservaringen te vernemen en hun kijk op een huwelijk. Het was een hele aangename gesprek, welk mogelijk maakte dat de perspectieven en mate van medewerking van beide partijen werd verduidelijkt.

De familie is cultureel en traditioneel ingesteld, waarbij heel veel autoriteit en respect qua beslissingen bij de ouders liggen en de kinderen hebben daar volledig begrip voor en tonen hun medewerking vol overgave. Wij merkten een gezonde en liefdevolle wisselwerking tussen ouder kind op basis van onze gesprek met ouder en kind. Beiden leggen ook een sterk nadruk op het opleidingsniveau van de kandidaat.

De zuster is zelf erg gesteld op haar familie, culturele achtergrond en haar eigen baan. Zij is huiselijk ingesteld en wenst een huwelijk aan te gaan om dichterbij Allaah (swt) te komen. Zij wenst een werkende broeder die ook deze verantwoordelijkheid aankan.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#48
Geboortejaar:1989
Afkomst:Indiaas
Samenvatting gesprek:Wij hebben een verhelderend gesprek gevoerd met de zuster waarbij er open en inhoudelijk is gesproken over haar huidige situatie en standpunten omtrent een huwelijk, haar voorkeur en eisen omtrent haar toekomstige partner.

De zuster is een praktiserende moslima die een baan heeft waaruit haar zelfstandigheid naar voren komt. De zuster geniet een sterke opleiding en heeft een bepaalde drive om haar toekomstige doelen na te jagen. Uiteindelijk wilt ze zich settelen en schikken aan haar man die de verplichtingen van zorg en financiële draagkracht zich eigen maakt.

Zij is tevens erg gesteld op het naleven van Islam en verwacht ook minimaal dezelfde houding van haar man, opdat beiden kritisch en constructief ernaar toe werken om Allaah (swt) te behagen. Humor, zorgzaamheid en vrees voor Allaah zijn belangrijke componenten die een broeder dient te beschikken.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#50
Geboortjejaar:1984
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben een uitermate goede onderhoud gehad met de zuster. Er is inhoudelijk ingegaan op de levenservaringen van de zuster, haar visie op Islam en haar toekomstvisie en perspectief op het dragen van een huwelijk conform Islam.

De zuster beschikt over de nodige levenservaring om een volwassen mindset te hebben en mee te nemen naar haar huwelijk. Zij heeft een gezonde mate van zelfstandigheid, vanwege haar werkachtergrond, waarin zij een dienstverlenend taak heeft en daarmee ook met delicate kwesties omgaat en handelt. De zuster houdt van reizen, sociaal actief te zijn en steekt haar tijd in om kennis op te doen.

Zij heeft geen complexe eisen aangaande haar toekomstige man, zolang hij het praktiseren en groeien naar het dichterbij komen bij Allaah (swt) als hoogste prioriteit geeft. Er dienen vooraf geen grote tegenstrijdigheden te zijn tussen beiden en hoe zij in het leven staan. Een broeder die durft te ondernemen en ambitieus te zijn.

Zij zegt het volgende in haar eigen woorden:

"Iemand die gemakkelijk in de omgang is, niet in beperkingen denkt maar in mogelijkheden. Die sterk in zijn schoenen staat en weet wat hij wil in het leven. Samen doelen wil stellen en deze nastreven. Iemand met positieve instelling en een groot hart. Ik ben zelf spontaan en houd van gezelligheid. Behulpzaam en zorgzaam. Verder ook ambitieus en leergierig. Ik vind het belangrijk dat mijn partner hier voor openstaat."

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#52
Geboortejaar:1984
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek vond plaats in bijzijn van haar familie en wij hebben het gesprek als heel verhelderend en openhartig ervaren. De zuster sprak over haar levenservaringen, arbeidsleven, verwachtingen van haar partner en haar toekomstperspectief.

De zuster heeft nogal rondgereisd en zelfstandig geleefd voor haar werk en dat is ook kenmerkend voor haar karakter, waarbij zij overtuigd, ambitieus en zelfverzekerd overkomt. Het is een ‘go-getter’ die snel kan schakelen en haar zaken op orde heeft aangaande de wereldse zaken. Zij reist veel voor haar werk en houdt er ook van om te reizen. Zij wilt hetzelfde mentaliteit en begrip voor haar wereld en wensen ook terugzien bij haar partner om een gedegen een gezonde huwelijk te kunnen dragen. Zij heeft een duidelijke omkadering omtrent het huwelijk welk tevens ook haar toekomstperspectief kenmerkt; de zuster wilt een huwelijk aangaan om het compagnonschap te verkrijgen en zij wilt een huwelijk realiseren opdat er een gezonde en goede nageslacht uit voortkomt. Daarnaast is zij heel erg gebaat bij een partner die haar intellectueel kan boeien, want het gebrek daaraan zal een groot probleem vormen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#53
Geboortejaar:1977
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de zuster heeft ons een goed en verrijkend beeld gegeven over haar zienswijze vanwege haar opgedane levenservaringen, waardoor het voor ons duidelijk is welk soort type kandidaat zij zoekt.

De zuster is geboren in Nederland en heeft deels haar opvoeding genoten in Nederland en is daarna gaan wonen in Marokko. Zij heeft in Marokko heel veel profijt gehad, omdat zij hierdoor een sterke aanhakelijkheid heeft met Islam en haar normen en waarden. Zij heeft hierdoor ook het Arabisch onder de knie kunnen krijgen. Het heeft haar persoonlijkheid en karakter in een positieve zin gevormd. Zij woont nu ook alweer een geruime tijd in Nederland en heeft in die tijd haar universitaire opleiding afgerond en werkt voor een groot gerenommeerd concern binnen de financiële afdeling. De zuster woont ook op haarzelf en heeft haar focus op Islam. Het is haar streven om Islam correct te belijden en daarbij is een islamitische vertrekpunt, kader en mindset van haar toekomstige partner wel nodig. Daarnaast is haar focus er ook op gericht om een gezin te stichten bi idhnillaah.

Het huwelijk ziet zij als een unieke verbintenis waarin man en vrouw elkaar aanvullen, steunen en aansporen tot het goede. Ze wilt zich vertrouwd en gesteund voelen en het gevoel krijgen dat ze een man heeft op wie zij kan bouwen. Ze is op zoek naar een lieve zorgzame man die zijn vrouw waardeert, respecteert en zijn plichten in het huwelijk kent. Hij dient een verantwoordelijkheidsgevoel te hebben om een huis draaiend te houden conform Islam en daarnaast ook over een persoonlijkheid te beschikken, waarbij de partner zich op haar gemak voelt en kan groeien op persoonlijk vlak binnen de kaders van Islam.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#54
Geboortejaar:1988
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de zuster verliep gezond en vlekkeloos. Wij hebben inhoudelijk gesproken over haar huidige situatie, belevenis van Islam en haar voorkeur omtrent een toekomstige partner.

De zuster is actief in de zorgbranche en is van plan om na haar huwelijk te stoppen met werken, zodat de man alle financiële zorg op zich neemt. Het gezinsleven krijgt de natuurlijke voorrang. De zuster heeft verder geen specifieke of strikte eisen. Zij wilt graag een spontaan individu die praktiseert, aangezien de zuster zelf ook praktiseert. Dit is haar voornaamste eis en voorkeur.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#56
Geboortejaar:1989
Afkomst:Half-Nederlands/Half-Egyptisch
Samenvatting gesprek:Wij hebben een openhartig en gedetailleerd gesprek gevoerd over hoe de zuster in het leven staat. Zij heeft uitvoerig gesproken over haar leven, denkwijze en toekomstperspectief. De zuster is familiaal en zorgzaam ingesteld en erg gesteld op haar sociale omgeving. De zuster geniet een hoge opleidingsachtergrond en verwacht vanuit haar omgeving ook iemand die een hoge opleidingsachtergrond heeft. Zij praktiseert Islam en verwacht ook dezelfde houding van haar toekomstige man. In de toekomst hoopt ze iemand te treffen, een maatje, die zorgzaam is en sterk communiceert. De zuster heeft verschillende uiteenlopende hobbies en hierdoor merk je ook een bepaalde gedrevenheid en actieve lifestyle.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!

Kandidaatnr.#58
Geboortejaar:1989
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek verliep in een gemoedelijk sfeer met haar familie erbij. De zuster heeft haar opleiding gevolgd binnen de farmaceutische sector en jarenlang binnen dezelfde sector gewerkt. Ze heeft ook een onderneming samen met haar zussen. Dit typeert ook haar omgang met haar familie, want zij zijn erg hecht met elkaar en vindt de zuster het ook belangrijk dat de broeder family-minded is. Verder houdt de zuster van reizen, is ze caring, staat ze stevig in haar schoenen en heeft ze een groot empatisch vermogen. In de toekomst wilt zij iets meer gaan betekenen voor minderbedeelden.

De zuster vindt positiviteit en stabiliteit een groot factor bij de kandidaat, waarbij een opleidingsachtergrond niet alleszeggend is. De broeder dient respectvol en open-minded te zijn en niet dominant. Iemand die doelen stelt en eraan werkt. Kortom iemand met een gezonde mix van seriositeit en flexibiliteit binnen het huwelijksleven, waardoor beiden ruimten voor elkaar en hun omgeving hebben.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#59
Geboortejaar:1988
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben een gezond onderhoud gehad met de zuster. Zij is in Nederland geboren en getogen en woont momenteel in België met haar ouders. Zij staat ervoor open om terug te keren naar Nederland, mits de broeder in Nederland woont of in Nederland wenst te wonen. De zuster is een praktiserend individu die de Arabische taal machtig is.De zuster houdt van wandelen, hardlopen, kennis opdoen over islam en zij houdt zichzelf bezig met activiteiten waar een zuster zich mee bezighoudt.

Zij wenst een broeder te huwen die het liefst hoog is opgeleid en beschikt over een halal en stabiel inkomen. De broeder dient zachtaardig, geduldig en liever niet te dominant over te komen. Een broeder die praktiseert en ambities heeft omzichzelf te blijven ontwikkelen op spiritueel en intellectueel gebied. De zuster vindt het ook fijn dat de broeder bezig is met zijn gezondheid en dus hierbij ook sport en een gezonde voeding hanteert.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#60
Geboortejaar:1994
Afkomst:Nederlands
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de zuster was verhelderend en wij zijn specifiek ingegaan op uiteenlopende onderwerpen welk betrekking hebben op het proces naar een huwelijk toe. De zuster is inhoudelijk ingegaan op haar bekering, waarbij zij aangaf op haar 18de bekeerd te zijn naar de waarheid, vanwege uiteenlopende gebeurtenissen welk haar aan het denken hebben gezet. Na haar bekering heeft ze ook tijd geïnvesteerd om de Dien te leren kennen en haarzelf te omgeven met een islamitische omgeving. Alhamdullilaah, haar uitdagingen met de familie zijn nu velen malen minder dan in het begin. Moge Allaah (swt) haar belonen voor haar gedrevenheid en standvastigheid.
De zuster heeft een kleine onderneming waar zij haar tijd in investeert, maar zij studeert ook hiernaast en wilt haar opleiding eerst afronden en daarna eventueel als een getrouwde vrouw haar onderneming vanuit huis runnen. Men kan hieruit afleiden dat de zuster een gezonde mate van gedrevenheid heeft en een sterke wil heeft om als een praktiserende vrouw in het leven te staan.

Zij heeft daarnaast een sterke band met haar familie en haar sociale omgeving. Dit wilt zij natuurlijk niet kwijt. De broeder dient zelf een stabiele levensstijl te hebben conform Islam en een mate van flexibiliteit tonen, waardoor de zuster zich kan blijven ontwikkelen en haar plannen kan uitvoeren tezamen met haar vertrouwde omgeving. De zuster is tevens gebaat bij een sterke individu die zijn zaken op orde heeft een intellectuele meerwaarde kan zijn voor de zuster, zodat beiden op een gezonde manier met elkaar kunnen communiceren om een huwelijk te kunnen dragen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#61
Geboortejaar:1984
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een kwalitatief sterk onderhoud gehad met de zuster, waarbij verschillende noodzakelijke onderwerpen het revue hebben gepasseerd om de standpunten, visie en toekomstperspectieven van de zuster omtrent het huwelijk goed te kunnen begrijpen.

De zuster is een praktiserend individu met hoge mate van werkethos binnen het educatieve sector. Zij is actief als docente en geeft daarnaast ook presentaties als zzp-er. De zuster heeft een sterke band met haar familie en weet haar wensen goed duidelijk te maken, omdat zij haarzelf goed kent. Dit is op een goede manier naar ons overgebracht, zodat wij ook een kandidaat kunnen voorstellen die er in feite ook meteen staat om een huwelijk te kunnen dragen.

De broeder dient een gezonde mate van zelfstandigheid te tonen, zodat beiden een gezonde huwelijk kunnen ingaan. Hij beschikt over een ondernemend mentaliteit en weet hoe hij zijn ambities wilt realiseren. De broeder dient godvrezend te zijn, opdat er geen sprake zal zijn van een onrechtvaardige behandeling in een huwelijk. Zij heeft een sterk voorkeur voor iemand die sportief en zichzelf goed verzorgt.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#64
Geboortejaar:1988
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een uitgebreid en een pleasant gesprek gevoerd met de zuster. Zij heeft haar voorkeur, visie op het leven en het huwelijk helder verwoord en uiteengezet. De zuster werkt binnen de kinderopvangbranche en is er op gesteld om actief te zijn binnen de zorg waar er veelal contact is met vrouwen en niet het andere geslacht. Zij komt uit een hecht gezin en is erg gesteld op Islam en de Islamitische etiketten aangaande het omgang tussen man en vrouw waarbij de normen en waarden en gedragsvormen van Islam het boventoon voeren en leidend zijn. De zuster is niet gesteld op langdradige processen zonder enig reden en ziet het huwelijk ook als een serieuze stap om dichterbij Allaah (swt) te komen.

De zuster is niet gefixeerd op iemands opleidingsachtergrond, zolang hij een halal inkomen heeft en zich goed in de maatschappij kan nestelen. Hij dient intellectueel aantrekkelijk te zijn en een zachtaardige karakter te hebben. De zuster wilt in de toekomst vaker met haar man reizen om de wereld te verkennen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#65
Geboortejaar:1986
Afkomst:Indiaas
Samenvatting:Wij hebben een gezond en open gesprek gevoerd met de zuster in aanwezigheid van haar familieleden. De zuster komt uit een gezin waar Islam en het praktiseren ervan centraal staat en haar familie is ook maa sha Allah hecht met elkaar. Uit het gesprek is duidelijk af te leiden dat de zuster duidelijk weet wat zij wil en ook standvastig is in haar voorkeur en eisen. Zij beargumenteert ook haar voorkeuren op basis van opgedane levenservaringen. De zuster is actief binnen de zorgbranche en beschikt daarbij ook over jarenlange werkervaring. De zuster praktiseert Islam, beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en wilt graag een huwelijk voltooien om verder te komen als een Moslima.

De zuster zoekt iemand die over stabiliteit beschikt op mentaal en financieel gebied. De broeder dient een steun en toeverlaat te zijn en tevens beschikken over de vaardigheden om de zuster nog beter te maken. Hij dient ferm in zijn schoenen te staan en alsnog te beschikken over een zachtaardige benadering om harmonie in het huis te vestigen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#66
Geboortejaar:1982
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep positief, helder en het was openhartig. De zuster praktiseert Islam, heeft een baan binnen de zorgbranche en is flexibel aangaande het wel of niet werken na het trouwen. Zij heeft een focus om te handelen conform Islam en haar begrip over trouwen is ook conform Islam waarbij zij zich niet laat domineren door culturele concepten over het trouwen welk in contrast zijn met Islam. De zuster is open over de etniciteit van de broeder, zijn huidige situatie en het verleden. Verder is de zuster erg actief in het lezen van boeken om kennis op te doen. Tevens heeft zij een goede verstandhouding met haar familie en zij zijn betrokken met het proces.

De zuster is op zoek naar een praktiserende, volwassen en zorgzame broeder die niet opdringerig en extreem overkomt, want een dwangmatige houding past niet bij de zuster. De broeder dient een sterke fundament te hebben opgebouwd op religieus gebied en een toekomst kunnen bieden binnen de islamitische kaders en maatstaven.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#68
Geboortejaar:1991
Afkomst:Surinaams
Samenvatting:Het gesprek met de zuster was erg verhelderend. De zuster heeft een eigen onderneming waar zij hard aan werkt. Zij woont ook op haarzelf. De zuster praktiseert Islam en heeft een wens om te emigreren naar een Islamitisch land om daar haar leven tezamen met haar toekomstige man in sjaa Allaah voort te kunnen zetten. Het is van groot belang dat haar toekomstige man ook dezelfde intentie heeft en dit op den duur in praktijk ten uitvoer wilt brengen.

De zuster zoekt een praktiserende broeder die beschikt over een gedegen en vaste baan overdag. Een halal-inkomen is het belangrijkst. Tawqa en akhlaaq staan voorop bij de zuster. Ze wenst iemand die ervan houdt om een simpele bestaan te leiden en een gezin wilt stichten.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#69
Geboortejaar:1998
Afkomst:Nederlands
Samenvatting:Wij hebben een uitgebreid gesprek gevoerd met de zuster. Zij heeft op een heel jonge leeftijd kennis gemaakt met Islam en is zich sindsdien daarin gaan verdiepen. Zij bekeerde op haar 16de en is zich gaan vastklampen aan de Dien. De zuster neemt haar religie en het praktiseren erg serieus. Zij werkt momenteel part-time en wilt een opleiding beginnen om in de toekomst te werken binnen de verzorgingsbranche. De zuster vindt het belangrijk om ook tijdens haar huwelijk bezig te blijven. Zij heeft een actieve houding en wenst dezelfde houding ook te behouden.

De zuster wenst een praktiserende broeder met een goede scholing en baan, aangezien het leven ook geld kost. De broeder dient een goed verzorgde uiterlijk te hebben tezamen met een gezonde lifestyle. Zij heeft een sterke voorkeur van iemand met een Aziatische uiterlijk en verder zegt zij het volgende:

-iemand die zijn woorden na komt
-iemand met geduld en een luisterend oor
-iemand die grappig is maar ook serieus kan zijn wanneer er serieus gedaan dient te worden
-iemand die ondernemend is
- iemand met kennis over geloof die het overbrengt op een liefdevolle manier

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#70
Geboortejaar:1992
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster was erg verhelderend. Er is inhoudelijk gesproken over haar visie en toekomstperspectief omtrent studeren, werken, ondernemen en huwelijk belijden vanuit Islam. De zuster werkt part-time binnen de bancaire branche en is tevens volop bezig met haar Master en Bachelor opleiding binnen de faculteit Rechten. In de toekomst heeft zij ook de ambitie om haar eigen onderneming te starten, nadat zij haar opleidingen heeft afgerond. Tevens heeft de zuster zich de afgelopen tijd ook steeds meer verdiept in Islam en streeft zij steeds verder naar om het ook praktisch te manifesteren. Zij heeft daarin stappen gemaakt en een goede weg ingeslagen. De zuster heeft een zelfstandige houding en is daarnaast ook bewust van wat een huwelijk vraagt en betekent binnen Islam.

De zuster wenst een kandidaat die een goede opleidingsachtergrond heeft en een halal-inkomen verdient. Hij dient een ambitieuze karakter en en ondernemende houding te hebben. Over de gewenste persoonlijkheid van de broeder heeft de zuster het volgende aangegeven:

Respectvol, praktiserend/in het proces hiernaartoe, zorgzaam, humor, vriendelijk, sociaal en zich goed kunnen aanpassen aan verschillende mensen (oud/jong).

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#71
Geboortejaar:1982
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep uitstekend. Wij hebben gesproken met de zuster over haar voorkeuren, eisen en idealen. De zuster heeft zich daarin erg ruimdenkend en flexibel opgesteld en daaruit blijkt ook haar volwassene kijk op het leven. Zij is duidelijk aangaande haar toekomstperspectief en dat wil zeggen dat Islam het boventoon dient te voeren. De zuster is zelf actief binnen het pedagogische branche waarin zij specifiek met hun zorg omgaat en dat is nogal een pittige baan. Zij staat ervoor open om in de toekomst tijdens haar huwelijksleven om te focussen op de huishoudelijke taken.

De broeder dient praktiserend, behulpzaam en zorgzaam te zijn, aangezien de zuster zelf heel erg kalm en rustig is. De zuster wenst een broeder die op halal wijze zijn geld verdient. Zij voegt vervolgens het volgende aan toe:

Oprecht , rustig in de omgang, rechtvaardig, zorgzaam en liefdevol. Ik ben zelf een voorstander van een eerlijk open communicatie met de partner.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#72
Geboortejaar:1995
Afkomst:Turks
Samenvatting:Alhamdulillah! Wij hebben onlangs gesproken met een Turkse zuster van 23 jaar. Zij wilt in sjaa Allah een huwelijk voltooien en hiermee de Tevredenheid van Allah (swt) verkrijgen.

Wij bedanken de zuster met haar vertrouwen in onze organisatie Hisaab.

Het gesprek met de zuster was erg leerzaam en wij zijn positief verrast over de mate van volwassenheid, begrip van Islam en de nobele doelen die zij voor haarzelf in het vooruitzicht heeft gesteld om te behalen. De zuster studeert momenteel binnen de medische sector en heeft ook een part-time baan in de sector waarin zij studeert. Zij wenst in de toekomst ook te reizen om behoeftigen te helpen en hoopt op steun en medewerking van haar toekomstige man daarin. Het is wel belangrijk dat hij hiervoor openstaat. De zuster is welbespraakt en toegewijd aan Islam ondanks verscheidenen uitdagingen die voor haar zijn komen te staan. Zij neemt haar keuzes weloverwogen en is geen gehaastig type die zich laat wegzetten.

De zuster is op zoek naar een praktiserende broeder die sociaal is in het communiceren met haar in een huwelijk. De broeder dient ook een leidende rol te nemen in het uitvoeren en begrijpen van de Dien, zodat beiden dichterbij Allaah (swt) komen. De broeder dient over de juiste communicatieve vaardigheden te beschikken om een huwelijk te belijden en ook over de capaciteit te beschikken om lastige situaties te tackelen om familiebanden goed te beheren.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#73
Geboortejaar:1993
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep erg soepel. De zuster is op een jonge leeftijd gaan praktiseren ookal leefde haar omgeving ietswat anders. Daarnaast heeft zij ook een geconcentreerde focus op haar educatieve pad en is zij vastberaden om te slagen binnen het medische wereld. De zuster werkt naast haar studie ook part-time binnen dezelfde sector en dit is tekenend voor haar welwillendheid om een carrière als arts te starten. Zij verwacht en wenst ook dat haar toekomstige man haar hierin volledig steunt om bijvoorbeeld samen voor korter of langer termijn naar het buitenland te laten reizen om de behoeftigen te helpen met haar opgedane kennis en praktijkervaring. Verder heeft de zuster fotografie en koken als haar hobby.

De zuster stelt zich flexibel op tegenover het werk en opleiding van de kandidaat en is ruimdenkend aangaande de situatie van de kandidaat. Etniciteit is niet relevant. Zij wilt enkel een verantwoordelijk en praktiserende broeder. De zuster geeft de volgende voorkeuren aan aangaande de gewenste persoonlijkheid van de kandidaat:

Communicatief sterk, leergierig, goed empathisch vermogen, verantwoordelijk, geduldig , nieuwe avonturen durven aangaan, kritisch , wil zich inzetten voor de gemeenschap.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#74
Geboortejaar:1990
Afkomst:Somalisch
Samenvatting:Wij hebben een goede onderhoud gehad met de zuster. Zij is een praktiserende indvidu die actief is binnen het educatieve branche en haar opleidingsachtergrond en werk zijn ook daaraan gerelateerd.

De zuster zoekt een praktiserende broeder die een halal inkomen heeft. De broeder dient niet cultureel ingesteld te zijn, maar hij dient open te staan voor andere afkomsten en daarin vindingrijk te zijn. Iemand die een kalm, zorgzame en hardwerkende karakter heeft en graag een gezin wilt stichten. Hij dient geen harde karakter te hebben. Goed contact met de familie is een must.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#75
Geboortejaar:1992
Afkomst:Oezbeeks
Samenvatting:Wij hebben een inhoudelijk sterk gesprek gevoerd met de zuster. Er is onder andere gesproken over Islam & partnerkeuze, het werkleven en het huwelijksproces. De zuster vindt het namelijk heel erg belangrijk dat de broeder praktiseert en een sterke begrip van de Dien heeft, want zij heeft om dezelfde reden ook aanzoeken afgewezen. De zuster wilt namelijk dat de man zich vanuit Islam weet en realiseert wat zijn rol als getrouwde man, vader en schoonzoon dient te zijn. Haar band met haar familie dient gerespecteerd en begrepen te worden en de man speelt daar een uitermate belangrijk rol in. De zuster is daarnaast ook actief binnen het arbeidsleven met een interessante baan en een verantwoordelijkheid. Zij prefereert om na haar huwelijk ook te werken en met eventuele kinderen welzeker te minderen. Het is fijn voor haar om die vrijheid te behouden om wel of niet te werken.

De zuster heeft zelf haar HBO afgerond, maar wenst zelf dat haar toekomstige man een hardwerkend persoon is die zijn best doet en zij laat het niet bij enkel iemands opleidingsachtergrond afhangen. Zij heeft daarnaast ook ambities om verder te studeren en reizen te maken en haar man dient wel een bepaalde mate van begrip en flexibiliteit daarin te tonen.

Een klein stukje van de zuster aangaande haar partner:

Ik wil iemand met een goed hart, iemand die 5x per dag bid, meedoet aan ramadan en zakaat geeft. Iemand loyaal, betrouwbaar en eerlijk. Iemand waar ik graag naartoe ga en kan om advies te vragen. Iemand die hard werkt voor zijn familie, niet alleen op financiële gebied, maar ook mentaal, zijn gezin ook beschermd letterlijk en figuurlijk. Mij steunt in besluiten, goed adviseert, veel kennis heeft van de islam, weet wat de waarde van de vrouw daadwerkelijk is. Niet gierig is, hij mag op de centjes letten, maar ik verwacht wel dat mijn man voor de financiën zorgt (ook al werk ik) omdat het zijn plicht is.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#77
Geboortejaar:1979
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster was goed en leerzaam. De zuster heeft zich in de afgelopen jaren ernaartoe gewerkt om volledig te praktiseren en om beslissingen te maken in haar prive en werk situatie welk er niet om liegen. Zij draagt haar kleding conform Islam in het publiekelijke sfeer. Moge Allaah (swt) haar belonen. Haar doortastendheid is veelzeggend omdat zij de tevredenheid van Allaah (swt) wenst. De zuster is daarom ook constant bezig om kennis op te blijven doen. Tevens is de zuster een huiselijke type en daarom is zij ook graag thuis.

De zuster is gebaat bij een broeder die niet zozeer een bepaalde opleiding dient te genieten, maar hij dient wel halal te werk te hebben. Het gebed is essentieel om op tijd te verrichten en hij dient regelmatig de moskee te bezoeken. De zuster wilt niet per se werken na het verrichten van de nikaah en vindt dat de broeder vanuit Islam begrijpt dat hij voor het gezin op financieel gebied hoort te zorgen. De broeder dient gelovig, zachtaardig, eerlijk, betrouwbaar en zorgzaam te zijn. Zoals de zuster in haar eigen woorden heeft geformuleerd: “Allah swt moet op 1 staan. De dunya is onbelangrijk. Ik wens met iemand te trouwen die graag met de Aghirah bezig is.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#79
Geboortejaar:1994
Afkomst:Kaapverdisch
Samenvatting:Wij hebben heel veel gesproken over de bekering van de zuster, haar huidige levenswijze, omgang met familie en haar toekomstplannen. De zuster is samen met haar jongere zusje bekeerd via een familielid die ook bekeerd is. Zij stonden open om op jonge leeftijd al kennis te maken met Islam en daarna een keuze te maken. Alhamdulillaah! Zij hebben Islam omarmd en zijn gaan praktiseren. Het is ook goed om te vernemen dat haar familie een steunend factor is geweest aangaande haar bekering. Dit zegt veel over de karakter van de zuster en haar familie.

De zuster studeert en werkt binnen de gezondheidsbranche. Zij praktiseert en wilt steeds meer stappen maken – tezamen met haar toekomstige man – om dichterbij Allaah (swt) komen middels het opdoen van kennis en uitvoeren van de de verplichtingen en aanbevolen zaken. De dien staat bij haar centraal en zij wenst met iemand te trouwen die ook de leiding neemt in het huwelijk en Islam als leidraad neemt. De zuster wilt vooruit met Islam en niet achteruit. Hier ligt een grote uitdaging voor de partner.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#80
Geboortejaar:1978
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster was openhartig te noemen. De zuster heeft heel netjes en duidelijk uiteengezet hoe zij tegen het leven aankijkt en wat Islam voor haar betekent. Het is een praktiserende zuster met de nodige levenservaring en zij wenst ook een begripvolle partner die zichzelf wegcijfert voor Islam. De zuster heeft haar bachelor afgerond en wenst te werken in een toegestane branche vanuit Islam en zij heeft hierdoor ook afstand genomen van bepaalde sectoren welk tegen de Dien ingaan. Zij heeft haar interesse verlegd naar de zorg en wilt zich ook laten omscholen bi idhnillaah. Zij wenst ook dat haar toekomstige man halal verdient en er net zo kritisch naar kijkt. Verder is de zuster verzorgd en is zij toegewijd om Islamitische lezingen te bezoeken om kennis te blijven vergaren. De zuster komt bij ons slim en volwassen overeen haar levensloop laat ook zien dat zij grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel heeft.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr#81
Geboortejaar:1992
Afkomst:Turks
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep erg goed en gemakkelijk. Zij is actief bezig op educatief gebied, werkgebied en zet zichzelf ook in om vrijwilligerswerk te verrichten. De zuster praktiseert Islam en is ook een bezige bij. Zij is zich heel goed bewust van de drukte en kan heel goed prioriteiten stellen wanneer zij het huwelijk zal ingaan. De zuster vindt het belangrijk dat er een bepaalde mate van gelijkenis is op intellectueel gebied met haar partner, waardoor het educatieve achtergrond niet erg belangrijk is.

De zuster heeft zelf het volgende aangegeven:

Ik ben op zoek naar een man die de Islam praktiseert en hierdoor vreest voor Allah. Een man die mij begrijpt en hierdoor een ‘soulmate’ wordt van mij. Hij dient bekend te zijn met de regels van het huwelijk conform de Islam en dus op de hoogte te zijn van zijn verantwoordelijkheden jegens zijn vrouw en kinderen. Hij moet zijn familie respecteren, maar wel een gezond balans kunnen onderhouden tussen zijn gezin (vrouw & kinderen) en zijn familie (ouders, broers/zussen etc.).

Het zou mooi zijn als hij een kalm, eerlijk, respectvol, begripvol, schaamtevol, zowel humoristisch als volwassen karakter heeft. Ook zou ik het erg waarderen als hij open-minded doch conservatief is aangaande het volgen van de regels van Islam.

Voor mij is het belangrijk dat hij bij meningsverschillen/problemen respectvol blijft en kalm, zodat er sprake is van een gezonde communicatie tussen man en vrouw. Ook vind ik het belangrijk dat hij geen gesloten karakter heeft, dus open staat om zijn problemen te delen en te praten over alles en nog wat na afloop van een dag. Kortom, ik ben op zoek naar een moslim met een goed hart en karakter. Iemand die mij liefde kan geven omwille van Allah en dit ook in woorden uit.

Het zou erg leuk zijn als hij van de natuur houdt en daarnaast sportief en avontuurlijk is. Dus open staat om leuke activiteiten te ondernemen, zoals reizen, uit eten en wandelen in de natuur.

Tot slot zou ik het fijn vinden als er een gelijkenis is qua niveau op intellectueel gebied.

Qua uiterlijk is het voldoende als hij een positieve uitstraling heeft en er sprake is van aantrekkingskracht.

Voorkeur persoonlijkheid partner:

Betrouwbaar, grappig, sympathiek, zachtaardig, medelevend, besluitvaardig, avontuurlijk, verantwoordelijk, volwassen, intelligent, zorgzaam, empatisch, zelfverzekerd, dapper, rechtvaardig, verstandig, respectvol en geduldig.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#82
Geboortejaar:1971
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster was zeer aangenaam en leerzaam. De zuster is inhoudelijk ingegaan op haar levenservaringen, toewijding aan Islam en hoe zij de toekomst in wilt gaan. Zij beschikt over heel veel levenservaring en komt erg verantwoordelijk over. De zuster is erg zelfstandig vanwege het feit dat zij haar eigen woning heeft gecombineerd met een baan binnen de pedagogische branche. Tevens verricht zij ook vrijwilligerswerk om behoeftigen bij te staan. Zij heeft haar opleiding ook voltooids binnen het pedagogisch sector.

De zuster is op zoek naar een praktiserende en rustige man die niet autoritair is. De gelovige broeder dient haar ook te ondersteunen en een steun en toeverlaat te zijn. Het is heel belangrijk voor de zuster dat de broeder een volwassen en begripvolle instelling heeft, zodat haar eenzaamheid tot de verleden tijd behoort.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#83
Geboortejaar:1996
Afkomst:Afghaans
Samenvatting:Wij hebben uitgebreid gesproken met de zuster en zijn gedetailleerd ingegaan op de cruciale factoren aangaande het bemiddelen voor de zuster. Het is goed van de zuster dat zij uitgebreid en uiterst specifiek is ingegaan op haar voorkeuren en eisen, waardoor wij effectiever een geschikte kandidaat kunnen voorstellen en ook tevreden zijn met de seriositeit van de zuster aangaande een huwelijk.

De zuster is op jonge leeftijd zich gaan conformeren aan de Dien en streeft ernaar om steeds meer te excelleren binnen Islam. Ondanks dat zij in een omgeving en klimaat leeft waarin er met een schuine oog naar Islam wordt gekeken, houdt zij zich staande met haar verplichtingen en wordt zij ook gesteund door haar familie. Zij komt uit een gezin die hecht en gesteld is op elkaar. Zij communiceren en overleggen belangrijke kwesties om beter te worden. De zuster is op jonge leeftijd snel volwassener geworden vanwege het feit dat zij oudere broers en zussen heeft, waardoor zij op basis van hun levenservaringen beter kan inschatten wat wel of niet bij haar past en welke obstakels zijn in de toekomst van verwachten en eventueel op kan anticiperen. De zuster is tevens actief op pedagogisch gebied. Zij heeft haar opleiding afgerond binnen de pedagogie en is ook momenteel werkzaam binnen de pedagogie. Daarnaast is de zuster ook artistiek en vindt zij het leuk om te koken, tekenen en gedichten schrijven.

Over haar voorkeuren en eisen aangaande een kandidaat heeft zij het volgende heel netjes uiteengezet:

Ik ben op zoek naar een man die Allah swt vreest, zijn best doet om de soennitische Islam te praktiseren in zijn leven en halal leeft. Een man die mij ook hierin kan stimuleren en motiveren om bijvoorbeeld het gebed te onderhouden en op tijd te verrichten. Een man die mij of samen met mij de Koran wil leren lezen. Een man die ook lerende is en begrip toont voor eventuele tekortkomingen, zodat wij samen meer in het geloof kunnen groeien. Iemand die een middenweg bewandelt en niet in extremen denkt en handelt.

Een man die zijn gevoelens uit, sociaal is en een open karakter heeft. Iemand met een goed hart, veel geduld en zelfbeheersing. Iemand die respectvol en volwassen blijft in een situatie met meningsverschillen en onenigheden en open/eerlijk blijft communiceren. Iemand die zijn liefde uit in woorden en daden en weet hoe die met een vrouw moet omgaan.

Een man die zijn plichten en verantwoordelijkheden in een huwelijk kent en in staat is om zijn vrouw financieel te onderhouden. Iemand die zijn vrouw de ruimte geeft om zichzelf te zijn en laat (parttime) werken en deelnemen aan de maatschappij. Een man die een gezonde balans en respectvolle relatie kent tussen zijn familie, vrouw en schoonfamilie.

Een man die gezellig is, activiteiten onderneemt met zijn vrouw en zich inzet voor een gezond en liefdevol huwelijk omwille van Allah.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#84
Geboortejaar:1994
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben een helder gesprek gevoerd met de zuster. De zuster heeft haar MBO afgerond en wilt toeleven naar een huwelijk waarin zij zich ook ontfermt over het huishouden. Zij komt uit een familie die gesterkt is door opgedane levenservaringen welk hun dichterbij Allaah (swt) heeft gebracht. De zuster is op zoek naar een stabiele broeder die een huwelijk kan dragen. Hij dient te kunnen onderhouden en over een woonruimte te kunnen beschikken. Het liefst heeft de broeder een opleiding genoten. De zuster zoekt iemand die rustig, volwassen, initiatiefnemend en praktiserend is. Zoals zij in haar eigen woorden zegt:

Geduldig zijn, huismens, aandacht geven zowel als willen hebben, zijn gezin als prioriteit.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#85
Geboortejaar:1994
Afkomst:Nederlands/Egyptisch
Samenvatting:Wij hebben een zeer aangename en inhoudelijk sterk gesprek gevoerd met de zuster en haar Mahram. De zuster komt bij ons erg Islamitisch bewust over vanwege haar kijk op een huwelijk. Zij wenst haar tijd goed te benutten door enkel in gesprek te gaan met een broeder die een correcte visie op Islam heeft en ook zijn gedragingen vandaaruit baseert. De zuster wordt hierin ook bijgestaan door haar gehele familie. De zuster heeft bewust gekozen om het proces via ons te laten verlopen vanwege haar Islamitische kaders. Zij werkt binnen het educatieve sector en heeft daarin ook een bewuste keuze in gemaakt, zodat zij van een nog groter toegevoegde waarde kan zijn voor de Oemma in het Westen. Zij heeft haar educatie ook afgerond binnen dezelfde sector waarin zij werkt en dit is kenmerkend voor haar doelbewuste manier van leven.

De zuster zoekt iemand die het liefst hooggeschoold is, zodat de broeder ook intellectueel mee kan gaan binnen een huwelijk naast het feit dat hij ook voldoet aan de anderen verplichtingen binnen het huwelijk vanuit Islam. Het is ook belangrijk dat de broeder sportief is ingesteld of stappen maakt om een sportieve levensstijl te hanteren, aangezien zij haar tijd ook investeert om fit te blijven. De zuster heeft ook de volgende voorkeuren beschreven:

Het allerbelangrijkste vind ik dat hij waarden hecht aan het geloof, dat hij praktiserende is en de normen en waarden kent binnen de islam. Verder keur ik hoogmoedig of dominantie zeer af en vind ik het van belang dat je elkaar in zijn/haar waarden laat.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#87
Geboortejaar:1983
Afkomst:Somalisch
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep goed en beide partijen hebben ook hun vertrouwen uitgesproken om tot geslaagde samenwerking te komen bi idhnillaah. Ookal had de zuster positieve verhalen over ons gehoord, heeft zij alsnog de nodige informatie over Hisaab doorgenomen om uiteindelijk de knoop door te hakken en ons te benaderen. Ze is gesteld op haar privacy en hayaa een belangrijk aspect bij een zuster.

Uit haar levenservaring kunnen wij opmerken dat de zuster een sterke inschattingsvermogen heeft bij lastige situaties en ook niet terugdeinst om belangrijke beslissingen te maken in het leven om verder te gaan. Zij is ook bewust over hoe de Oemma tegen het huwelijk aankijkt en wat er allemaal komt bijkijken bij een huwelijksproces. Dit vergemakkelijkt ons werk, omdat de zuster bewust is over de dynamiek van het huwelijksproces en waar een broeder en zuster en hun families allemaal op letten. De zuster komt hierdoor niet snel voor verrassingen te staan, omdat zij genoeg heeft ervaren in haar eigen leven en de nodige lering heeft getrokken uit het leven van andere getrouwde koppels in haar omgeving.

De zuster is verder erg actief als docente en zij heeft ook haar HBO opleding als docente afgerond. Het is voor haar belangrijk dat de broeder eerbiedig werk verricht vanuit Islam, aangezien de wetgeving van Allaah (swt) prevaleert boven alles. Zij is niet gefixeerd op het feit dat iemand per se HBO of WO geschoold dient te zijn, maar een sterke intellect en gedrevenheid vanuit Islam is wel een must. De zuster omarmt ook een situatie waarin een broeder met kind een voorstel doet naar haar toe, aangezien zij erg gesteld is op kinderen.

Ze is zelf erg gesteld op familie, sporten, lezen en het opdoen van kennis. Het is haar wens om met haar man vaker te reizen om de wereld te verkennen. De zuster is erg gesteld op vertrouwen en wenst ook een transparante relatie te hebben met haar man. Het is ook daaorm belangrijk dat de karakter van de man hierop is ingesteld.

De zuster heeft het volgende te zeggen over de gewenste karakter van de kandidaat: Serieus,makkelijk in de omgang, open, verantwoordelijkheidsgevoel,​betrouwbaar,​ kalm,humor, vriendelijk, zachtaardig karakter. Godvrezendheid, harmonie, ruimdenkendheid, respect, geduld, trouw, waardering en loyaliteit

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

Kandidaatnr.#88
Geboortejaar:1981
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een openhartig gesprek gevoerd met de zuster. De zuster ging in details spreken over haar leven en toewijding aan Islam. Zij heeft het niet altijd makkelijk gehad. Echter, zij is door haar ervaringen sterker en beter geworden. Het heeft haar doen praktiseren en haar verantwoordelijkheidsgevoel is nog meer toegenomen. Zij heeft haar opleiding afgerond binnen de verzorging en werkt binnen de zorg en begeleiding van mensen. Zij verricht daarnaast ook de djanaaza wassing voor zusters en maakt Islamitische kledij voor de zusters. De zuster heeft moeten inleveren binnen haar carrière, omdat zij zich steeds meer is gaan vastklampen aan Islam. Deze houding kenmerkt haar en dient ook te domineren bij haar toekomstige partner.

De zuster is niet geïnteresseerd in opleiding en werk van haar toekomstige man, zolang het binnen de wetten van Allaah (swt) past. De zuster omarmt een broeder met kinderen, omdat zij hen als haar eigen kinderen ziet. Verder dient de broeder ook sportief te zijn aangezien zij erg sportief is met boksen en aqua fitness.

De zuster zegt in haar eigen woorden het volgende:

Het enige wat ik wil in een huwelijk is rust incha Allah. Als een broeder dat niet aan mij kan geven, dan hoeft hij niet in mijn buurt te komen. Voor de rest vind ik alle wereldse dingen zeker niet belangrijk. Ik wil samen met hem onze deen voltooien Incha Allah.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#89
Geboortejaar:1978
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een goed gesprek gevoerd met de zuster om haar voorkeur en wensen beter te begrijpen en te sparren over haar denkwijze over het leven waarbij het huwelijk en Islam centraal stond. De zuster is erg zelfstandig omdat zij al op jonge leeftijd zelfstandige keuzes heeft gemaakt aangaande studie, werk en zelfstandig wonen. Dit is in goed overleg met haar familie geweest, waardoor zij een hele sterke vertrouwensband met elkaar hebben. De zuster heeft een universitaire achtergrond en beoefent een uitdagende en verantwoordelijke baan binnen de communicatieve/marketing wereld. Het is ook kenmerkend voor haar om vol zelfvertrouwen ook zelfbewuste keuzes voor haar leven te maken maar tegelijkertijd ook eerbiedig en verlegen te zijn.

De zuster leest graag en ontwikkelt zichzelf steeds verder middels zelfstudies. Zij heeft uiteenlopende hobby’s zoals sporten en reizen. Zij is dus ook een bezige bij buiten haar drukke baan om.

Het is ook belangrijk voor de zuster om een leven door te brengen met een levenspartner waarmee zij op 1 lijn zit qua het huwelijk, Islam en invulling van de toekomst. Zij zegt het volgende in haar eigen woorden:

Iemand die zelfstandig en onafhankelijk is, op eigen benen staat, een familiemens is, niet uitgaat van traditioneel man/vrouw rollen, verantwoordelijk is, een huwelijk als partnerschap ziet, om het beste uit elkaar te halen en het beste te halen uit het leven.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#90
Geboortejaar:1988
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben sterk onderhoud gehad met de zuster. Zij spreekt heel duidelijk uit over haar huidige situatie, het huwelijksleven in de toekomst en haar visie op de Islam. De zuster heeft haar opleiding genoten binnen Finance en heeft ook haar Master behaald. Haar werk ligt in de lijn van haar genoten opleiding, aangezien zij werkt als business controller. Zij heeft een voorkeur om te werken tijdens het huwelijk en staat er positief tegenover om dit te minderen of te staken als er kinderen bij komen kijken.

De zuster is niet eerder getrouwd geweest, omdat de voorstellen niet voldeden aan haar islamitische normen, want hun religieuze uiting en karakter kwamen niet overeen met haar idealen. Zij is ook daarom afgehaakt, omdat Islam dient voor te gaan boven andere aspecten. Niemand is perfect, maar de zuster is wel bezig met haar geloof en wilt telkens meer stappen maken en is daarom ook gebaat bij een partner die deze mindset begrijpt en ambieert om een betere Moslim te worden. De zuster is opzoek naar iemand die het liefst hooggeschoold is en een gerespecteerde baan heeft of een onderneming, zodat een huwelijk ook financieel kan worden gedragen.

De zuster is zelf sportief, aangezien zij zwemt en hardloopt. Zij heeft verder een meer dan gemiddelde interesse in fotografie en vindt het leuk om documentaires te kijken met name over sociaal maatschappelijke kwesties.

Haar voorkeur qua persoonlijkheid van de kandidaat:

Geduldig, komisch, open, eerlijk, vastberaden, vriendelijk, zorgzaam, onafhankelijk, gereserveerd, tolerant, welgemanierd, ondernemend.

Verder vind ik het belangrijk dat hij vooruitdenkt over zaken als carrière, actief bijdraagt aan de gemeenschap en stevig in zijn schoenen staat. We moeten een goed gesprek kunnen voeren als sparringpartner.

Ik vind het belangrijk dat mijn partner zich bewust is van het verschil tussen cultuur en religie en altijd religie als maatstaf gebruikt. En zeker de fundamentele zaken zoals het onderhouden van het gebed al gebruikelijke en onmisbare zaken zijn voor hem.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!