Kandidaatnr.#5
Geboortejaar:1989
Afkomst:Nederlands/Indiaas
Samenvatting gesprek:De zuster heeft een HBO opleiding afgerond en is zelf werkzaam. Islam staat bij haar hoog in het vaandel. Zij kwam bij ons erg slim, bescheiden en volwassen over. Zij is op zoek naar een vrome man. Etniciteit speelt niet echt een rol. Het gaat erom dat de broeder islam praktiseert en welgemanierd is.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving, dan hopen wij dat er met ons contact wordt opgenomen per email: info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#7
Geboortejaar:1976
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:De zuster heeft haar eigen plek en is erg zelfstandig. Het is een hardwerkende zuster met de nodige levenservaring. Uit het gesprek is duidelijk geworden dat zij precies weet wat zij wilt. Zij is communicatief erg sterk en is op zoek naar een broeder die haar begrijpt en steunt.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#18
Geboortejaar:1971
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben uitgebreid gesproken met de zuster over haar verleden en huidige situatie. Wij kunnen uit haar verhaal afleiden dat de zuster oprecht wil investeren in een goede en stabiele huwelijk. Zij is zelfstandig, heeft een eigen baan en huis. Haar levenservaringen helpen haar om sterke en gefundeerde beslissingen te maken in de toekomst. Tevens heeft haar verleden ervoor gezorgd dat zij een volwassen mindset heeft en ook minimaal hetzelfde vraagt van haar toekomstige man. Zij is bezig om haar islamitisch niveau telkens omhoog te krikken en is ervan overtuigd dat een huwelijk haar verder zal helpen, zolang de broeder haar op een goede manier steunt, zodat ontwikkeling van beiden soepeler verloopt.
Kandidaatnr.#24
Geboortejaar:1982
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben uitgebreid gesproken met de zuster en over haar huidige situatie. Zij werkt momenteel en prefereert in de toekomst dat haar man deze financiele taak op haar neemt, zoals ook wordt benadrukt door onze Dien. De zuster komt bij ons erg welbespraakt en netjes over. Deze zuster klinkt juist gesterkt en positief door haar opgedane levenservaringen.

Zij is opzoek naar een praktiserende broeder die zich inzet voor het gezin en een hardwerkende persoon is. Tegelijkertijd dient de broeder ook empathische vermogen te hebben om zijn partner te kunnen begrijpen en het huwelijk naar het juiste te kunnen laten dirigeren.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#28
Geboortejaar:1977
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de zuster verliep heel erg vlot. Er is gesproken met de zuster over haar leven, haar ervaringen en verwachtingen. Uit haar levenservaringen valt af te leiden dat de zuster mede hierdoor een volwassen en kalme karakter heeft gevormd. De zuster komt over als iemand die een realistisch beeld heeft over het leven en zich gesterkt voelt door Islam. Zij beschikt over een diepgewortelde vertrouwen in Allaah (swt) en put hierdoor ook moed uit. De zuster heeft een zoon.

De zuster beschikt over een baan, eigen woonplek en houdt zich bezig met het opdoen van kennis over Islam. Zij praktiseert islam en wilt haarzelf telkens blijven verstevigen binnen de Dien. De zuster is op zoek naar een individu die zich conformeert aan Islam en over de mogelijkheden beschikt om de zuster financieel te voorzien en hiermee ook zijn plichten tegenover de zuster nakomt.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#32
Geboortejaar:1993
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:De zuster werkt momenteel full-time en wenst na haar huwelijk wel part-time te werken en in sjaa Allaah verder te willen studeren binnen de vrouwelijke verzorgingssector. Zij wordt gesteund door haar familie om een bepaalde stabiliteit te realiseren middels een huwelijk.

Zij zijn ook op zoek naar een geschikte kandidaat en zijn benieuwd om kennis te maken met zijn familie, zodat het een huwelijk wordt welk families verbindt. De zuster is opzoek naar een positieve man die zich niet bij de pakken neerlegt en juist constructief te werk gaat om eventuele problemen in de toekomst op te lossen. Zij wilt een man die verantwoordelijksgevoelheeft en gezamenlijk een huwelijk wilt dragen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#33
Geboortejaar:1980
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben een open en vruchtbaar gesprek gevoerd met de zuster. Daar is duidelijk uit gebleken dat de zuster toegewijd is aan de Dien en zich daar ook telkens in verder wilt blijven ontwikkelen. Zij komt gesterkt en daadkrachtig over vanwege haar opgedane levenservaringen en haar reis naar het Midden-Oosten waar zij een tijd heeft gewoond. Wij hebben verder kunnen opmerken dat de zuster erg bedachtzaam is en sterkere inzichten heeft verkregen in haar leven om gefundeerde keuzes te maken in de toekomst. Dit gaat gepaard met tawakul op Allaah (swt).

De zuster wenst te huwen met een kalme, loyale en verantwoordelijke broeder. Het is belangrijk voor de zuster dat de broeder een gezonde mate van volwassenheid toont om een huwelijk te kunnen dragen. De zuster is gescheiden en heeft geen kinderen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
Kandidaatnr.#35
Geboortejaar:1995
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben uitgebreid gesproken over de wensen van de familie omtrent de toekomstige kandidaat en de wensen en huidige situatie van de zuster zelf. Zij is momenteel bezig met haar HBO opleiding en wenst het ook af te ronden.

Haar familie is op zoek naar een nette, zorgzame en verantwoordelijke kandidaat. Hij dient over een goede opleidingsachtergrond te genieten en zelfstandig te zijn om een huwelijk te kunnen dragen. Een goede familieachtergrond is gewenst.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

Barakallaahu fiek!

Kandidaatnr.#36
Geboortejaar:1980
Afkomst:Nederlands
Samenvatting gesprek:De zuster heeft verteld over haar prachtige zoektocht naar Islam, want zij voelde een bepaalde leegte vanwege hetgeen wat zij om haar heen heeft gezien. Dit heeft ervoor gezorgd dat zij is gaan verdiepen in religie. Zij kwam in aanraking met Islam, las erover en kwam tot de conclusie dat Islam de ware religie is. Alhamdulillaah! Zij heeft zich in Juni 2016 (1ste ramadan) bekeerd en is bezig om Islam steeds beter te begrijpen en de geboden van Allaah (swt) te volgen. Moge Allaah (swt) het makkelijk voor haar maken.

Zij is gebaat bij een kandidaat die de Dien verstaat en het geduld heeft om zijn vrouw te begeleiden in Islam. De mate van verantwoordelijkheid nemen in een huwelijk en aan de Islamitische verplichtingen voldoen is vanzelfsprekend. De zuster is erg flexibel en meedenken en is hierbij ook gebaat bij een kandidaat die dit waardeert en zich loyaal, begripvol en zorgzaam zal opstellen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

Kandidaatnr.#39
Geboortejaar:1987
Afkomst:Antilliaans
Samenvatting gesprek:De zuster is op haar 20ste bekeerd, na een relatief korte periode van het bestuderen van Islam. Zij werd heel goed ingelicht door haar Islamitische omgeving over Islam en besloot de Dien te omarmen, Alhamdulillaah. Haar familie is begripvol omtrent haar keuze en zij onderhoudt geode banden met hen. De zuster werkt binnen de gezondheidsbranche en heeft een goede wil en gefundeerde streven om telkens te blijven leren omtrent Islam.

De zuster is op zoek naar iemand die een goed denkniveau heft om mee te communiceren, open staat voor andere culturen en een persoon met ambities. Hij dient vrouwvriendelijk, behulpzaam, humoristisch en eerlijk te zijn. Iemand die bezig is met de Dien en samen erin wil groeien. Verder is communicatie en het hebben van communicatieve vaardigheden ook van belang. Het is belangrijk dat degene positief in het leven staat.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#40
Geboortejaar:1993
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Er is een goede gesprek gevoerd met de zuster, waarin zij op een duidelijke doch specifieke manier haar eisen en wensen kenbaar heeft gemaakt. Uit het gesprek met de zuster hebben wij kunnen afleiden dat de zuster haar voorkeur op een volwassen manier heeft kunnen overbrengen en zich helder heeft kunnen uitdrukken. De zuster heeft haar opleiding voldaan en werkt daarnaast bij. Hieruit kunnen wij concluderen dat de zuster actief blijft die zichzelf wilt blijven ontwikkelen en wenst hetzelfde terug te zien in haar toekomstige man. De zuster wordt gesteund door haar familie en heeft haar beschrijving van een ideale partner als volgt omschreven:

Een echtgenoot die de soennah volgt en zijn best doet om dagelijks er naar te handelen. Die zichzelf dagelijks wil ontwikkelen en zowel het wereldse en islamitische kennis vergaart. Die veel mogelijkheden ziet in zichzelf en een intelligente denkwijze heeft. Die zich niet laat leiden door cultuurgedachten en verder ontwikkeld persoonlijkheid heeft. Die zichzelf aan het einde van de dag alleen terug trekt van het wereldse en bekijkt hoe zijn dag is gegaan en dat bespreekt met zijn vrouw. En continu de tevredenheid van Allah gedenkt. Die van uitdaging houdt in het leven en het huwelijk als iets ziet om te groeien met zijn echtgenote in het praktiseren van het geloof. Die zijn echtgenote motiveert in het goede in het geloof en de vrouw de vrijheid geeft om zichzelf te ontdekken en verder laat zelfontplooien in haar talenten binnen de richtlijnen van de islam. De ruimte geven om te groeien als mens. Steunt en motiveert om goede daden te verrichten. Zoals samen zieken bezoeken, samen vasten samen, samen iets kunnen betekenen voor de moslimgemeenschap zoals dahwa. Actief samen zijn zodat het huwelijk ook leuk blijft. De echtgenote niet beperken in haar hobby's of dingen die ze altijd doet. Zoals: Sporten, bekeerlingen steunen bijstaan in dahwa. Zijn doen en laten volgens islam praktiseert en zijn tekortkomingen met zijn echtgenote bespreekt zodat zij hem erin kan steunen. Een lieve bescheiden zorgzame man met een gevoel voor humor en kan zich inleven in de gevoelens en plichten van de vrouw en haar daarin bij steunt. Rechten van de vrouw kent en kennis heeft vergaart over de manier van de profeet vrede zij met hem tegenover zijn vrouwen. Tot slot een man die zijn vrouw de dood het hiernamaals laat herinneren en weet dat het leven tijdelijk is. Zijn gedragingen en karakter erg hoog staan bij hem.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#45
Geboortejaar:1991
Afkomst:Bosnisch
Samenvatting gesprek:Alhamdulillah! Wij hebben onlangs gesproken met een Bosnische zuster van 25 jaar. Zij wilt in sjaa Allah een huwelijk voltooien en hiermee de Tevredenheid van Allah (swt) verkrijgen.

Wij bedanken de zuster met haar vertrouwen in onze organisatie Hisaab.

Wij hebben een uitermate openhartig gesprek gevoerd met de zuster. Hieruit is gebleken dat de zuster uit een hecht gezin komt, een goede islamitische instelling heeft qua streven naar het correcte en praktische uitvoering van de Dien en dit vormt Alhamdulillaah ook haar karakter. De zuster beschikt over een sterk communicatief vermogen en dat is ook belangrijk vanwege haar beroep binnen de pedagogie.

De zuster is stelt Islam op nummer 1 en haar verleden heeft ook uitgewezen dat haar beslissingen, hoe moeilijk dan ook, zijn genomen door haarzelf, omdat de Dien dit vereist. Dit is kenmerkend te noemen voor een zuster met een sterke persoonlijkheid.

Het is belangrijk dat de broeder het vermogen heeft om de zuster te kunnen onderhouden en zij legt tevens een ferme nadruk op het religieuze aspect, waarvoor zij niet zal wijken. In het kort zegt de zuster nog het volgende:

Voor mij staat religie altijd op nummer 1 en ik vind het belangrijk dat mijn partner daar ook zo over denkt zodat we op 1 lijn zitten. Hij moet bereid zijn om samen met mij verder te groeien in de religie. Elkaar daarin steunen en van elkaar houden in de naam van Allah. Verder vind ik het belangrijk dat hij volwassen, liefdevol, empatisch, en zorgzaam is.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#47
Geboortejaar:1983
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben eerst uitgebreid met haar vader gesproken om een goede indruk te krijgen van de familie, hun levenservaringen te vernemen en hun kijk op een huwelijk. Het was een hele aangename gesprek, welk mogelijk maakte dat de perspectieven en mate van medewerking van beide partijen werd verduidelijkt.

De familie is cultureel en traditioneel ingesteld, waarbij heel veel autoriteit en respect qua beslissingen bij de ouders liggen en de kinderen hebben daar volledig begrip voor en tonen hun medewerking vol overgave. Wij merkten een gezonde en liefdevolle wisselwerking tussen ouder kind op basis van onze gesprek met ouder en kind. Beiden leggen ook een sterk nadruk op het opleidingsniveau van de kandidaat.

De zuster is zelf erg gesteld op haar familie, culturele achtergrond en haar eigen baan. Zij is huiselijk ingesteld en wenst een huwelijk aan te gaan om dichterbij Allaah (swt) te komen. Zij wenst een werkende broeder die ook deze verantwoordelijkheid aankan.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#50
Geboortjejaar:1984
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben een uitermate goede onderhoud gehad met de zuster. Er is inhoudelijk ingegaan op de levenservaringen van de zuster, haar visie op Islam en haar toekomstvisie en perspectief op het dragen van een huwelijk conform Islam.

De zuster beschikt over de nodige levenservaring om een volwassen mindset te hebben en mee te nemen naar haar huwelijk. Zij heeft een gezonde mate van zelfstandigheid, vanwege haar werkachtergrond, waarin zij een dienstverlenend taak heeft en daarmee ook met delicate kwesties omgaat en handelt. De zuster houdt van reizen, sociaal actief te zijn en steekt haar tijd in om kennis op te doen.

Zij heeft geen complexe eisen aangaande haar toekomstige man, zolang hij het praktiseren en groeien naar het dichterbij komen bij Allaah (swt) als hoogste prioriteit geeft. Er dienen vooraf geen grote tegenstrijdigheden te zijn tussen beiden en hoe zij in het leven staan. Een broeder die durft te ondernemen en ambitieus te zijn.

Zij zegt het volgende in haar eigen woorden:

"Iemand die gemakkelijk in de omgang is, niet in beperkingen denkt maar in mogelijkheden. Die sterk in zijn schoenen staat en weet wat hij wil in het leven. Samen doelen wil stellen en deze nastreven. Iemand met positieve instelling en een groot hart. Ik ben zelf spontaan en houd van gezelligheid. Behulpzaam en zorgzaam. Verder ook ambitieus en leergierig. Ik vind het belangrijk dat mijn partner hier voor openstaat."

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#53
Geboortejaar:1977
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek met de zuster heeft ons een goed en verrijkend beeld gegeven over haar zienswijze vanwege haar opgedane levenservaringen, waardoor het voor ons duidelijk is welk soort type kandidaat zij zoekt.

De zuster is geboren in Nederland en heeft deels haar opvoeding genoten in Nederland en is daarna gaan wonen in Marokko. Zij heeft in Marokko heel veel profijt gehad, omdat zij hierdoor een sterke aanhakelijkheid heeft met Islam en haar normen en waarden. Zij heeft hierdoor ook het Arabisch onder de knie kunnen krijgen. Het heeft haar persoonlijkheid en karakter in een positieve zin gevormd. Zij woont nu ook alweer een geruime tijd in Nederland en heeft in die tijd haar universitaire opleiding afgerond en werkt voor een groot gerenommeerd concern binnen de financiële afdeling. De zuster woont ook op haarzelf en heeft haar focus op Islam. Het is haar streven om Islam correct te belijden en daarbij is een islamitische vertrekpunt, kader en mindset van haar toekomstige partner wel nodig. Daarnaast is haar focus er ook op gericht om een gezin te stichten bi idhnillaah.

Het huwelijk ziet zij als een unieke verbintenis waarin man en vrouw elkaar aanvullen, steunen en aansporen tot het goede. Ze wilt zich vertrouwd en gesteund voelen en het gevoel krijgen dat ze een man heeft op wie zij kan bouwen. Ze is op zoek naar een lieve zorgzame man die zijn vrouw waardeert, respecteert en zijn plichten in het huwelijk kent. Hij dient een verantwoordelijkheidsgevoel te hebben om een huis draaiend te houden conform Islam en daarnaast ook over een persoonlijkheid te beschikken, waarbij de partner zich op haar gemak voelt en kan groeien op persoonlijk vlak binnen de kaders van Islam.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#58
Geboortejaar:1989
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting gesprek:Het gesprek verliep in een gemoedelijk sfeer met haar familie erbij. De zuster heeft haar opleiding gevolgd binnen de farmaceutische sector en jarenlang binnen dezelfde sector gewerkt. Ze heeft ook een onderneming samen met haar zussen. Dit typeert ook haar omgang met haar familie, want zij zijn erg hecht met elkaar en vindt de zuster het ook belangrijk dat de broeder family-minded is. Verder houdt de zuster van reizen, is ze caring, staat ze stevig in haar schoenen en heeft ze een groot empatisch vermogen. In de toekomst wilt zij iets meer gaan betekenen voor minderbedeelden.

De zuster vindt positiviteit en stabiliteit een groot factor bij de kandidaat, waarbij een opleidingsachtergrond niet alleszeggend is. De broeder dient respectvol en open-minded te zijn en niet dominant. Iemand die doelen stelt en eraan werkt. Kortom iemand met een gezonde mix van seriositeit en flexibiliteit binnen het huwelijksleven, waardoor beiden ruimten voor elkaar en hun omgeving hebben.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#59
Geboortejaar:1988
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting gesprek:Wij hebben een gezond onderhoud gehad met de zuster. Zij is in Nederland geboren en getogen en woont momenteel in België met haar ouders. Zij staat ervoor open om terug te keren naar Nederland, mits de broeder in Nederland woont of in Nederland wenst te wonen. De zuster is een praktiserend individu die de Arabische taal machtig is.De zuster houdt van wandelen, hardlopen, kennis opdoen over islam en zij houdt zichzelf bezig met activiteiten waar een zuster zich mee bezighoudt.

Zij wenst een broeder te huwen die het liefst hoog is opgeleid en beschikt over een halal en stabiel inkomen. De broeder dient zachtaardig, geduldig en liever niet te dominant over te komen. Een broeder die praktiseert en ambities heeft omzichzelf te blijven ontwikkelen op spiritueel en intellectueel gebied. De zuster vindt het ook fijn dat de broeder bezig is met zijn gezondheid en dus hierbij ook sport en een gezonde voeding hanteert.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#64
Geboortejaar:1988
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een uitgebreid en een pleasant gesprek gevoerd met de zuster. Zij heeft haar voorkeur, visie op het leven en het huwelijk helder verwoord en uiteengezet. De zuster werkt binnen de kinderopvangbranche en is er op gesteld om actief te zijn binnen de zorg waar er veelal contact is met vrouwen en niet het andere geslacht. Zij komt uit een hecht gezin en is erg gesteld op Islam en de Islamitische etiketten aangaande het omgang tussen man en vrouw waarbij de normen en waarden en gedragsvormen van Islam het boventoon voeren en leidend zijn. De zuster is niet gesteld op langdradige processen zonder enig reden en ziet het huwelijk ook als een serieuze stap om dichterbij Allaah (swt) te komen.

De zuster is niet gefixeerd op iemands opleidingsachtergrond, zolang hij een halal inkomen heeft en zich goed in de maatschappij kan nestelen. Hij dient intellectueel aantrekkelijk te zijn en een zachtaardige karakter te hebben. De zuster wilt in de toekomst vaker met haar man reizen om de wereld te verkennen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#66
Geboortejaar:1982
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep positief, helder en het was openhartig. De zuster praktiseert Islam, heeft een baan binnen de zorgbranche en is flexibel aangaande het wel of niet werken na het trouwen. Zij heeft een focus om te handelen conform Islam en haar begrip over trouwen is ook conform Islam waarbij zij zich niet laat domineren door culturele concepten over het trouwen welk in contrast zijn met Islam. De zuster is open over de etniciteit van de broeder, zijn huidige situatie en het verleden. Verder is de zuster erg actief in het lezen van boeken om kennis op te doen. Tevens heeft zij een goede verstandhouding met haar familie en zij zijn betrokken met het proces.

De zuster is op zoek naar een praktiserende, volwassen en zorgzame broeder die niet opdringerig en extreem overkomt, want een dwangmatige houding past niet bij de zuster. De broeder dient een sterke fundament te hebben opgebouwd op religieus gebied en een toekomst kunnen bieden binnen de islamitische kaders en maatstaven.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#71
Geboortejaar:1982
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep uitstekend. Wij hebben gesproken met de zuster over haar voorkeuren, eisen en idealen. De zuster heeft zich daarin erg ruimdenkend en flexibel opgesteld en daaruit blijkt ook haar volwassene kijk op het leven. Zij is duidelijk aangaande haar toekomstperspectief en dat wil zeggen dat Islam het boventoon dient te voeren. De zuster is zelf actief binnen het pedagogische branche waarin zij specifiek met hun zorg omgaat en dat is nogal een pittige baan. Zij staat ervoor open om in de toekomst tijdens haar huwelijksleven om te focussen op de huishoudelijke taken.

De broeder dient praktiserend, behulpzaam en zorgzaam te zijn, aangezien de zuster zelf heel erg kalm en rustig is. De zuster wenst een broeder die op halal wijze zijn geld verdient. Zij voegt vervolgens het volgende aan toe:

Oprecht , rustig in de omgang, rechtvaardig, zorgzaam en liefdevol. Ik ben zelf een voorstander van een eerlijk open communicatie met de partner.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#72
Geboortejaar:1995
Afkomst:Turks
Samenvatting:Alhamdulillah! Wij hebben onlangs gesproken met een Turkse zuster van 23 jaar. Zij wilt in sjaa Allah een huwelijk voltooien en hiermee de Tevredenheid van Allah (swt) verkrijgen.

Wij bedanken de zuster met haar vertrouwen in onze organisatie Hisaab.

Het gesprek met de zuster was erg leerzaam en wij zijn positief verrast over de mate van volwassenheid, begrip van Islam en de nobele doelen die zij voor haarzelf in het vooruitzicht heeft gesteld om te behalen. De zuster studeert momenteel binnen de medische sector en heeft ook een part-time baan in de sector waarin zij studeert. Zij wenst in de toekomst ook te reizen om behoeftigen te helpen en hoopt op steun en medewerking van haar toekomstige man daarin. Het is wel belangrijk dat hij hiervoor openstaat. De zuster is welbespraakt en toegewijd aan Islam ondanks verscheidenen uitdagingen die voor haar zijn komen te staan. Zij neemt haar keuzes weloverwogen en is geen gehaastig type die zich laat wegzetten.

De zuster is op zoek naar een praktiserende broeder die sociaal is in het communiceren met haar in een huwelijk. De broeder dient ook een leidende rol te nemen in het uitvoeren en begrijpen van de Dien, zodat beiden dichterbij Allaah (swt) komen. De broeder dient over de juiste communicatieve vaardigheden te beschikken om een huwelijk te belijden en ook over de capaciteit te beschikken om lastige situaties te tackelen om familiebanden goed te beheren.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#73
Geboortejaar:1993
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep erg soepel. De zuster is op een jonge leeftijd gaan praktiseren ookal leefde haar omgeving ietswat anders. Daarnaast heeft zij ook een geconcentreerde focus op haar educatieve pad en is zij vastberaden om te slagen binnen het medische wereld. De zuster werkt naast haar studie ook part-time binnen dezelfde sector en dit is tekenend voor haar welwillendheid om een carrière als arts te starten. Zij verwacht en wenst ook dat haar toekomstige man haar hierin volledig steunt om bijvoorbeeld samen voor korter of langer termijn naar het buitenland te laten reizen om de behoeftigen te helpen met haar opgedane kennis en praktijkervaring. Verder heeft de zuster fotografie en koken als haar hobby.

De zuster stelt zich flexibel op tegenover het werk en opleiding van de kandidaat en is ruimdenkend aangaande de situatie van de kandidaat. Etniciteit is niet relevant. Zij wilt enkel een verantwoordelijk en praktiserende broeder. De zuster geeft de volgende voorkeuren aan aangaande de gewenste persoonlijkheid van de kandidaat:

Communicatief sterk, leergierig, goed empathisch vermogen, verantwoordelijk, geduldig , nieuwe avonturen durven aangaan, kritisch , wil zich inzetten voor de gemeenschap.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#74
Geboortejaar:1990
Afkomst:Somalisch
Samenvatting:Wij hebben een goede onderhoud gehad met de zuster. Zij is een praktiserende indvidu die actief is binnen het educatieve branche en haar opleidingsachtergrond en werk zijn ook daaraan gerelateerd.

De zuster zoekt een praktiserende broeder die een halal inkomen heeft. De broeder dient niet cultureel ingesteld te zijn, maar hij dient open te staan voor andere afkomsten en daarin vindingrijk te zijn. Iemand die een kalm, zorgzame en hardwerkende karakter heeft en graag een gezin wilt stichten. Hij dient geen harde karakter te hebben. Goed contact met de familie is een must.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#75
Geboortejaar:1992
Afkomst:Oezbeeks
Samenvatting:Wij hebben een inhoudelijk sterk gesprek gevoerd met de zuster. Er is onder andere gesproken over Islam & partnerkeuze, het werkleven en het huwelijksproces. De zuster vindt het namelijk heel erg belangrijk dat de broeder praktiseert en een sterke begrip van de Dien heeft, want zij heeft om dezelfde reden ook aanzoeken afgewezen. De zuster wilt namelijk dat de man zich vanuit Islam weet en realiseert wat zijn rol als getrouwde man, vader en schoonzoon dient te zijn. Haar band met haar familie dient gerespecteerd en begrepen te worden en de man speelt daar een uitermate belangrijk rol in. De zuster is daarnaast ook actief binnen het arbeidsleven met een interessante baan en een verantwoordelijkheid. Zij prefereert om na haar huwelijk ook te werken en met eventuele kinderen welzeker te minderen. Het is fijn voor haar om die vrijheid te behouden om wel of niet te werken.

De zuster heeft zelf haar HBO afgerond, maar wenst zelf dat haar toekomstige man een hardwerkend persoon is die zijn best doet en zij laat het niet bij enkel iemands opleidingsachtergrond afhangen. Zij heeft daarnaast ook ambities om verder te studeren en reizen te maken en haar man dient wel een bepaalde mate van begrip en flexibiliteit daarin te tonen.

Een klein stukje van de zuster aangaande haar partner:

Ik wil iemand met een goed hart, iemand die 5x per dag bid, meedoet aan ramadan en zakaat geeft. Iemand loyaal, betrouwbaar en eerlijk. Iemand waar ik graag naartoe ga en kan om advies te vragen. Iemand die hard werkt voor zijn familie, niet alleen op financiële gebied, maar ook mentaal, zijn gezin ook beschermd letterlijk en figuurlijk. Mij steunt in besluiten, goed adviseert, veel kennis heeft van de islam, weet wat de waarde van de vrouw daadwerkelijk is. Niet gierig is, hij mag op de centjes letten, maar ik verwacht wel dat mijn man voor de financiën zorgt (ook al werk ik) omdat het zijn plicht is.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#77
Geboortejaar:1979
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster was goed en leerzaam. De zuster heeft zich in de afgelopen jaren ernaartoe gewerkt om volledig te praktiseren en om beslissingen te maken in haar prive en werk situatie welk er niet om liegen. Zij draagt haar kleding conform Islam in het publiekelijke sfeer. Moge Allaah (swt) haar belonen. Haar doortastendheid is veelzeggend omdat zij de tevredenheid van Allaah (swt) wenst. De zuster is daarom ook constant bezig om kennis op te blijven doen. Tevens is de zuster een huiselijke type en daarom is zij ook graag thuis.

De zuster is gebaat bij een broeder die niet zozeer een bepaalde opleiding dient te genieten, maar hij dient wel halal te werk te hebben. Het gebed is essentieel om op tijd te verrichten en hij dient regelmatig de moskee te bezoeken. De zuster wilt niet per se werken na het verrichten van de nikaah en vindt dat de broeder vanuit Islam begrijpt dat hij voor het gezin op financieel gebied hoort te zorgen. De broeder dient gelovig, zachtaardig, eerlijk, betrouwbaar en zorgzaam te zijn. Zoals de zuster in haar eigen woorden heeft geformuleerd: “Allah swt moet op 1 staan. De dunya is onbelangrijk. Ik wens met iemand te trouwen die graag met de Aghirah bezig is.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#79
Geboortejaar:1994
Afkomst:Kaapverdisch
Samenvatting:Wij hebben heel veel gesproken over de bekering van de zuster, haar huidige levenswijze, omgang met familie en haar toekomstplannen. De zuster is samen met haar jongere zusje bekeerd via een familielid die ook bekeerd is. Zij stonden open om op jonge leeftijd al kennis te maken met Islam en daarna een keuze te maken. Alhamdulillaah! Zij hebben Islam omarmd en zijn gaan praktiseren. Het is ook goed om te vernemen dat haar familie een steunend factor is geweest aangaande haar bekering. Dit zegt veel over de karakter van de zuster en haar familie.

De zuster studeert en werkt binnen de gezondheidsbranche. Zij praktiseert en wilt steeds meer stappen maken – tezamen met haar toekomstige man – om dichterbij Allaah (swt) komen middels het opdoen van kennis en uitvoeren van de de verplichtingen en aanbevolen zaken. De dien staat bij haar centraal en zij wenst met iemand te trouwen die ook de leiding neemt in het huwelijk en Islam als leidraad neemt. De zuster wilt vooruit met Islam en niet achteruit. Hier ligt een grote uitdaging voor de partner.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#90
Geboortejaar:1988
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben sterk onderhoud gehad met de zuster. Zij spreekt heel duidelijk uit over haar huidige situatie, het huwelijksleven in de toekomst en haar visie op de Islam. De zuster heeft haar opleiding genoten binnen Finance en heeft ook haar Master behaald. Haar werk ligt in de lijn van haar genoten opleiding, aangezien zij werkt als business controller. Zij heeft een voorkeur om te werken tijdens het huwelijk en staat er positief tegenover om dit te minderen of te staken als er kinderen bij komen kijken.

De zuster is niet eerder getrouwd geweest, omdat de voorstellen niet voldeden aan haar islamitische normen, want hun religieuze uiting en karakter kwamen niet overeen met haar idealen. Zij is ook daarom afgehaakt, omdat Islam dient voor te gaan boven andere aspecten. Niemand is perfect, maar de zuster is wel bezig met haar geloof en wilt telkens meer stappen maken en is daarom ook gebaat bij een partner die deze mindset begrijpt en ambieert om een betere Moslim te worden. De zuster is opzoek naar iemand die het liefst hooggeschoold is en een gerespecteerde baan heeft of een onderneming, zodat een huwelijk ook financieel kan worden gedragen.

De zuster is zelf sportief, aangezien zij zwemt en hardloopt. Zij heeft verder een meer dan gemiddelde interesse in fotografie en vindt het leuk om documentaires te kijken met name over sociaal maatschappelijke kwesties.

Haar voorkeur qua persoonlijkheid van de kandidaat:

Geduldig, komisch, open, eerlijk, vastberaden, vriendelijk, zorgzaam, onafhankelijk, gereserveerd, tolerant, welgemanierd, ondernemend.

Verder vind ik het belangrijk dat hij vooruitdenkt over zaken als carrière, actief bijdraagt aan de gemeenschap en stevig in zijn schoenen staat. We moeten een goed gesprek kunnen voeren als sparringpartner.

Ik vind het belangrijk dat mijn partner zich bewust is van het verschil tussen cultuur en religie en altijd religie als maatstaf gebruikt. En zeker de fundamentele zaken zoals het onderhouden van het gebed al gebruikelijke en onmisbare zaken zijn voor hem.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#91
Geboortejaar:1990
Afkomst:Surinaams
Samenvatting:Wij hebben een goed gesprek gevoerd met de zuster en zijn heel veel wijzer geworden over de zuster, haar belevenis van Islam, toekomstperspectief, visie en positie van de man in een huwelijk. Zij heeft heel duidelijk uiteengezet wat haar voorkeuren en eisen zijn zonder teveel woorden te gebruiken. Zij heeft universitaire studie gevolgd en werkt binnen de Customer Service. De zuster heeft daarnaast heel veel met haar familie gereisd en daarmee velerlei culturen gezien welk haar inzichten heeft vergroot en zij is daardoor ook dichterbij Allaah (swt) gekomen. Het reizen verschaft ervaringen die onbetaalbaar zijn. De zuster is daarnaast ook een creatieveling op velerlei vlakken zoals het schrijven en zij heeft een wens om iets voor de kinderen te betekenen met haar kunsten. De zuster komt bij ons integer, zelfbewust en gefocust over.

Zij wenst een praktiserende broeder die minimaal HBO heeft afgerond, een halal-inkomen heeft en werkt voor een bedrijf waarin hij gelooft. Het is essentieel voor de zuster dat zij met haar partner op intellectueel gebied elkaar kan stimuleren. Zij wilt iemand die ruimdenkend is binnen de Dien en geen zwart-wit mentaliteit hanteert in de gebieden van islam waar een toegestane meningsverschil is. Zij beschrijft haar voorkeur over persoonlijkheid van de partner als volgt:

Eerlijk, ruimdenkend/flexibel, spontaan, huishoudelijk, gedisciplineerd, doelgericht, probleemoplossend, attent/zorgzaam, geduldig, dominant op het juiste moment, avontuurlijk/actief, humoristisch, familiegericht en leergierig.

Andere opmerkingen:

Dat het behagen van Allah op nummer één staat en het karakter van de profeet Muhammad s.a.w. probeert te ontwikkelen. Dat cultuur van zijn etniciteit ondergeschikt is aan de cultuur van de Islam als zijn cultuur in strijd met de Islam. Hij moet elk persoon op deze wereld zien als een potentiële moslim, waardoor hij geen haat manifesteert in zijn hart voor een ander. Geen bezwaar heeft dat ik werk en waar ik werk. Hij moet naar het gehele plaatje kunnen kijken en niet alleen naar de delen. Geen rokers graag, geen vape noch shisha.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#92
Geboortejaar:1982
Afkomst:Somalisch
Samenvatting:Het gesprek was erg aangenaamd en verhelderend. De zuster heeft een hoge opleiding genoten en komt uit een hechte familie die klaarstaat voor elkaar. Uit haar opgedane levenservaringen kunnen wij eruit afleiden dat de zuster karakter heeft getoond in haar verleden en haar verantwoordelijkheden niet heeft nagelaten. Het is een stabiele, praktiserende en integere persoon die haar leven wilt voortzetten nmet een harmonieuze huwelijk. Zij heeft werkervaring binnen uiteenlopende interessante branches. Het is ook daarom dat de zuster een hoogopgeleid, praktiserende en verantwoordelijke man wenst, zodat beiden een gezonde huwelijk kunnen aangaan.

Haar voorkeuren aangaande een partner:

Iemand met een sterke deen en goede aklaaq.
Iemand die goed kan omgaan met (kleine) kinderen
Iemand die bij voorkeur reeds zijn steentje bijdraagt aan de islamitische oemma (bijvoorbeeld vrijwillerswerk bij de moskee, pleegzorg of algemene hulp aan broeders of zusters)
Iemand die communicatief sterk is

Haar hobbies:

Ik hou ervan om samen met mijn kinderen erop uit te gaan in de natuur (bijv. naar het strand, wandelen in het park of naar een kinderboerderij). Daarnaast hou ik ontzettend van lezen (zowel romans als autobiografieën). Lezen is voor mij een manier om te reizen naar andere plekken en culturen binnen het comfort van je eigen huis.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#94
Geboortejaar:1988
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Alhamdulillah! Wij hebben onlangs gesproken met een Marokkaanse zuster van 30 jaar. Zij wilt in sjaa Allah een huwelijk voltooien en hiermee de Tevredenheid van Allah (swt) verkrijgen.

Wij bedanken de zuster met haar vertrouwen in onze organisatie Hisaab.

Het gesprek met de zuster was uitermate positief te noemen. Wij zijn inhoudelijk ingegaan op de visie en bezigheden van de zuster om haar beter te begrijpen. Uiteraard is er aansluitend daarop ook ingegaan over de voorkeuren en eisen van de zuster met betrekking tot een eventuele toekomstige partner.

De zuster is bezig met haar studie waar zij een bepaalde mate van zelfstandigheid heeft om te voltooien. Het zegt ook veel over haar drive en discipline om gestructureerd te werk te gaan. Wij hebben vooraf veel met de zuster gecommuniceerd over haar visie over het huwelijk en het proces ernaartoe, voordat een telefonische gesprek heeft plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat de zuster deze gevoelige en complexe goed begrijpt en een weloverwogen keuze heeft gemaakt om met ons samen te werken. Zij stelde ons gerichte vragen om een beter begrip te verkrijgen over onze werkwijze en verwachtingen. Wij prefereren ook zulke kandidaten die bedachtzaam en welingelicht een keuze maken, omdat het hun leven betreft.

De zuster is op zoek naar een praktiserende broeder die zijn inkomen op een halal manier verdient. Zij heeft het volgende te zeggen over de voorkeur qua persoonlijkheid van de partner:

Een zachtaardig persoon die tegelijkertijd sterk in zijn schoenen staat en weet wat het doel van het leven is, namelijk het aanbidden van Allah en dit implementeert in zijn dagelijks leven. Zeker zijn salat op tijd verricht. Vergevingsgezind is, behulpzaam, kan communiceren en open staat voor andere visies en meningen, maar dit tegelijkertijd kan respecteren. Een persoon die weet wat die wil en zijn leven zodanig nuttig probeert te maken met het hiernamaals in het vooruitzicht, maar tegelijkertijd ook van het leven geniet binnen de islamitische kaders.

Iemand die als individu al in zijn eigen leven steeds zijn band met Allah probeert zuiver te houden en Hem steeds centraal stelt in zijn leven. Ook al kent hij beproevingen, probeert hij de mindset te ontwikkelen om vast te houden aan Allah en zijn oplossingen en rust te zoeken bij Allah. Iemand die door heeft waar het ware geluk ligt. Namelijk in het hart door het aanbidden van Allah. Geduldig, sociaal en positief ingesteld vind ik ook belangrijk. Het zou leuk zijn als mijn toekomstige man in sha Allah open staat om in het buitenland, Islamitisch land een korte studie of cursus te volgen, of er tijdelijk te verblijven. Iemand die eerder is van daden en niet alleen van woorden, dus zijn uiterste best doet om afspraken na te komen.

Wel vind ik het belangrijk dat iemand zich bezig houdt en wilt blijven houden met zelf ontwikkeling als het gaat om kennis opdoen, als in islamitische boeken lezen/islamitische lessen volgen of bijvoorbeeld de koran of een deel heeft gememoriseerd. Dit met het vooruitzicht om zijn gezin te begeleiden als het gaat om de islamitische kennis en hierin samen te groeien.

Haar hobbies:

Ik hou van de natuur, een wandeling over het strand, in het bos. Koken en bakken vind ik leuk en interessante boeken lezen vind ik leuk, met name islamitische boeken. Reizen vind ik leuk, maar hoop dit nog met mijn toekomstige man in sha Allah te mogen meemaken.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#96
Geboortejaar:1989
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep erg soepel en heel veel aspecten zijn verduidelijkt om een sterke match te zoeken. De zuster is actief binnen de pedagogiek en zij heeft ook haar HBO opleiding afgerond binnen de pedagogiek. Zij prefereert iemand die het liefst HBO of hoger geschool is, maar afwezigheid van een hoge opleiding is op zich geen ramp, zolang de broeder van zijn werk houdt en plezier heeft in zijn toegestane werk vanuit Islam. De broeder dient wel rekening te houden met het familieleven en daarom dient het werkleven niet te domineren, waardoor het een ongezonde situatie wordt en het balans binnen het huiselijk leven verstoord raakt. De zuster is namelijk ook een familiemens en vindt het leuk om met familie/kennissen om te gaan. Zij sport af en toe en volgt lezingen omtrent Islam.

De zuster komt bij ons begripvol, achtzaam en volwassen over. Haar levenservaringen hebben haar gevormd om snel te herkennen wanneer een bepaalde kwestie in het leven niet serieus wordt genomen. Zij praktiseert en wilt zich nog meer toewijden aan Islam.

Voorkeur persoonlijkheid partner in haar eigen woorden:

Open, eerlijk, spontaan, gelovig, man van zijn woorden en daden, humor, gul, vrolijk, flexibel. Geen koppigheid maar een mentaliteit ‘van elkaar leren’ en een keer kunnen incasseren en andere keer nemen is het beste.

Communiceren is het belangrijkste, ruzies/discussies/meningsversc​hillen altijd uitpraten en op een volwassenen manier oplossen. Respecteren dat de ander soms anders tegen bepaalde zaken aan kijkt. Partner moet eerlijk zijn over zijn gezondheid en andere belangrijke zaken. Ik wil niet iemand die rookt, drugs gebruikt, alcohol nuttigt, gokt, schulden/buitensporig veel eet of andere verslavingen/slechte gewoontes heeft. Ik ga niet akkoord met een tweede vrouw, dit zal ik dan ook graag in het huwelijkscontract willen laten zetten. Graag zou ik iemand willen hebben waarmee ik mijn geloof verder kan uitbreiden, ik ben zelf ook niet perfect maar een man kan mij aansporen tot het goede en ik hem ook. Het huwelijk moet een aanvulling zijn voor onze deen en elkaars leven verrijken. Ik vind een partner die familiebanden en een gezin voorop stelt zeer belangrijk.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!


Kandidaatnr.#98
Geboortejaar:1991
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een goede onderhoud gehad met de zuster. Zij werkt binnen het onderwijs en is bezig met haar lerarenopleiding op HBO niveau. De zuster komt communicatief sterk over, heeft een gezonde praktiserende gehalte en is erg flexibel met haar voorkeuren en eisen aangaande een huwelijkspartner. Zij is wel gebaat bij iemand die praktiseert. Hij dient echt de Sunnah te volgen. De zuster wilt geen tijd investeren in iemand die zijn verplichtingen niet in orde heeft en niet wenst om een betere Moslim te worden. Hij dient ook de kar op financieel gebied te trekken zoals de Dien het voorschrijft. Voorkeur van persoonlijkheid kandidaat: Lief, zorgzaam, behulpzaam, empatisch vermogen, sterk in zijn schoenen staan, weet wat hij wil, humor, leergierig, sterk in de islam, gentlemen, beleefd, respectvol

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#99
Geboortejaar:1981
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een kwalitatief sterke onderhoud gehad met de zuster. Zij heeft haar universitaire opleiding afgerond en is al jaren werkzaam binnen de overheidssector. Zij heeft vanuit huis de Dien meegekregen en is op latere leeftijd ook de Dien gaan oppakken en zij probeert daarin steeds meer stappen te maken om ernaar te handelen en kennis op te doen. De zuster heeft een drukke baan welk momenteel veel tijd vergt. Zij heeft een voorkeur voor een opgeleid persoon maar het is geen harde eis. Zij heeft geen bezwaar tegen een gescheiden man met eventuele kinderen, zolang er een gezonde omgangsregeling is met de kinderen. De zuster heeft een brede interesse en houdt van lezen op uiteenlopende onderwerpen. Zij is sportief en houdt van reizen en wandelen. Maar is ook een sociaal persoon die omkijkt naar familie en vrienden.

De broeder dient een ontwikkelde kijk op de wereld te hebben en Dien en Dunya zo goed mogelijk met elkaar te verbinden. Hij dient geduldig te zijn en te kunnen relativeren. Een respectvol individu die beschikt over normen en waarden. Humor en een gezonde mate van ambitie wordt gewaardeerd. Hij dient bij voorkeur niet te roken en een verzorgd voorkomen te hebben. De zuster wil graag met de broeder groeien in Deen op een onderzoekende en open manier. De broeder dient klaar te zijn voor een huwelijk net zoals de zuster dat is.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#100
Geboortejaar:1987
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep erg soepel en wij hebben uitgebreid de tijd genomen om inhoudelijk in te gaan op zaken zoals haar voorkeuren, eisen, bezigheden en belevenis van Islam. De zuster werkt bij de overheid en heeft een verantwoordelijke baan. Zij wenst zelf dat de broeder werk heeft die binnen de kaders van Islam passen. Het is belangrijk voor de zuster dat de broeder een hardwerkend type is die daarnaast ook beschikt over de nodige mate van intelligentie, humor , openheid en over sociale vaardigheden beschikt om goed met elkaar en in de maatschappij te kunnen communiceren. De broeder dient Islam op nummer 1 te zetten. Het is niet erg als de broeder open en direct overkomt en dat hij volwassen is om zijn eigen keuzes te maken. De zuster is niet gebaat bij een weifelend en twijfelend type. Het is een groot pluspunt als hij een verzorgd uiterlijk heeft met een goed postuur.

De zuster houdt zelf van lezen en reizen. Zij is praktiserend en wenst dat ook in haar man terug te zien. Het is belangrijk dat de broeder een volwassen houding heeft om een huwelijk samen te kunnen dragen en de juiste balans tussen deen en dunya heeft gevonden. De zuster wenst namelijk niet in een ongewenste situatie te komen in een huwelijk welk tegen Islam indruist. Verder komt de zuster uit een groot en hecht gezin waar overleg wordt gepleegd en men tracht harmonie te behouden.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#106
Geboortejaar:1988
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een openhartig gesprek gevoerd met de zuster. Uit het gesprek konden wij afleiden dat de zuster erg toegewijd is aan Islam en door haar uitdagingen in het leven alsnog voor Islam koos en zijn heeft een sterke focus voor kinderen en het opvoeden van kinderen. Zij is actief als kinderverpleegkundige en heeft ook daarvoor gestudeerd. De zuster is gesterkt door haar levenservaringen en heeft een zachtaardige en harmonieuze houding, want zij koestert geen wrok. Het is ook belangrijk dat haar man dit waardeert en geen gebruik van maakt. Een dominante houding op een onrechtvaardige manier zal de zuster geen goed doen. De zuster is echt op zoek naar een praktiserende, werkende en een opgeleide man, omdat zij zelf ook een actief individu is. Zij is al meer dan de helft van haar leven actief binnen de moskee en daarnaast ook actief binnen de gezondsheidsbranche vanwege haar genoten opleiding. De zuster leest zich in en daardoor kan zij zich goed articuleren en situaties beter begrijpen en een plaats geven. Zij houdt daarnaast van wandelen, lezen, fietsen en sporten. De zuster houdt van een gezonde leefstijl en wenst dat haar toekomstige man dit ook zou wensen en zich daarin verder in zou willen verdiepen net zoals haar, aangezien zij zich verdiept in het orthomoleculaire geneeskunde. Zij is daarnaast ook een echte natuurmens en zoekt graag rustgevende omgevingen met veel groen op en reist graag met haar zoon naar verschillende gebieden in het buitenland. Zij komt daarnaast ook uit een hecht gezin waar mensen veel aan elkaar hebben en hieruit blijkt dat zij waarde hecht aan het onderhouden van de familiebanden en veel samenkomen.

De zuster heeft ook een jong zoontje en zij vindt het belangrijk dat haar toekomstige man dit feit omarmt en een goede pedagogisch verantwoorde benadering hanteert jegens haar zoon en hem verder liefdevol zou willen opvoeden met zijn moeder. De zuster is een directe individu met een gevoelige karakter.

Zij zegt het volgende over voorkeur van persoonlijkheid partner: “Gevoel voor humor, spontaan, goede ontwikkelde kijk op de wereld en het geloof, geduldig, respectvol en rechtvaardig. Hij dient zich te blijven ontwikkelen. De broeder dient een oprecht empathisch vermogen te hebben. Hij dient eerlijk te zijn en zaken met elkaar te overleggen. De broeder dient niet te roken.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#108
Geboortejaar:1994
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep erg soepel, omdat de zuster spontaan, zelfverzekerd en volwassen overkomt. Zij weet heel goed wat ze wilt en kan dat ook met gemak uitleggen. De zuster heeft geen strenge eisen en dat zegt veel over haar denkwijze, zolang het binnen de straat van Islam past. Opleidingsniveau en baan is niet van belang, zolang het maar halal is. Het familieband is erg goed en hecht onderling. De zuster houdt van koken, wandelen, reizen en het opdoen van Islamitische kennis. Als er bijvoorbeeld een islamitische lezing is dan zal zij ook vrij nemen van haar werk. De zuster kleedt zich volgens Islam en werkt binnen de thuiszorg.

De zuster is opzoek naar een praktiserende, eerlijke spontane en aardige jongen die op de weg van Islam zit.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#109
Geboortejaar:1990
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een inhoudelijk sterk gesprek gevoerd met de zuster. Haar volwassen manier van communiceren en kijk op de wereld stemt ons tevreden. Zij heeft haar opleiding binnen de zorg afgerond en wenst ook binnen dezelfde branche te opereren zolang het familie en gezinsleven het toelaat. De zuster is daarnaast ook een hele verantwoordelijke individu, aangezien zij de zorg opneemt van haar familie en daarmee ook de noodzakelijke betrokkenheid toont. Opleiding en werk van haar toekomstige partner is niet van belang, zolang hij een halal baan heeft en aan de verplichtingen vanuit Islam kan voldoen als een man. De zuster vindt het fijn om activiteiten binnen het natuur te verrichten en heeft zich een geruime tijd ook ingezet om bezig te zijn met Islam, welk heeft geresulteerd in het feit dat zij afstand genomen heeft van bepaalde aspecten in het verleden welk haar band met Allaah swt zouden belemmeren.

Voorkeur persoonlijkheid partner: Lief, zorgzaam, loyaal, samen iets willen opbouwen, elkaar versterken en helpen ook in geloof.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#112
Geboortejaar:1987
Afkomst:Turks
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep erg soepel en wij waren erg te spreken over haar vlotte manier van communiceren en een gezonde energie. De zuster is een ambitieus en ondernemend individu met sterk Islamitisch praktiserende gehalte. Zij is actief binnen het grafische en marketing wereld als onderneemster en werkt daarnaast ook part-time binnen de telecommunicatie. Islam is voor haar ook heel erg belangrijk en bij eerdere processen is zij ook gestrand met broeders die moeite hadden met haar passie voor het belijden van Islam welk zij terug wilde zien bij haar toekomstige man. De zuster staat daarnaast ook sterk in haar schoenen en heeft een sterke wil binnen het toelaatbare vanuit Islam. Zij heeft verschillende opleidingen gevolgd en volgt nog steeds een opleiding, omdat ontwikkeling en zelfontplooiing vooraan staat bij de zuster. Zij verwacht ook dat de broeder minimaal een HBO niveau heeft en dat hij een baan of onderneming heeft welk aansluit op zijn niveau. De zuster houdt van lezen en leest grotendeels over Islam en boeken die gericht zijn op het ondernemen, management en gezondheid in iets mindere mate. Zij geeft les aan kinderen in de moskee en is ook in bepaalde onderwerpen van Islam voor gecertificeerd. Tevens houdt zij van het bekijken van Science-Fiction op Netflix.

Voorkeur persoonlijkheid partner: Ik ben op zoek naar een man met een lief, zacht, sociaal en ondernemend karakter. Ook is het belangrijk dat diegene gelovig (niet extreem) is en goed akhlaaq heeft. Gezien mijn levenservaring is het voor mij heel belangrijk dat diegene goed voor zijn familie en/of gezin zorgt. Hij moet weten wat zijn verantwoordelijkheden zijn en weten hoe hij zijn vrouw moet behandelen.

Ik wil absoluut niet dat mijn partner mij onderdrukt en niet agressief is tegen over zijn gezin en/of familie zal zijn. Daarnaast is het belangrijk dat hij er verzorgd uitziet.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#114
Geboortejaar:1981
Afkomst:Nederlands
Samenvatting:Wij hebben goed gesprek gehad met de zuster. Zij heeft goede verhalen over Hisaab gehoord en voelt zich goed vertegenwoordigd in onze werkwijze. De zuster was rond mid twintig toen ze zich bekeerde en heeft een gradueel proces gehad om steeds meer te praktiseren en is al een tijdje volledig gecommitteerd aan de Dien mede vanwege haar familielid die eerder is bekeerd Alhamdulillaah! De zuster is erg sportief en heeft ook een functie binnen de sportbranche waarin zij actief is met de kinderen. Zij houdt van joggen, wandelen, sieraden maken en lezen. Zij is erg flexibel met haar voorkeuren qua opleiding, etniciteit en voorgeschiedenis van haar toekomstige partner.

De broeder dient daarentegen wel Islam op nummer 1 te zetten. Hij dient rustig, verantwoordelijk, betrouwbaar, positief, humoristisch, sociaal en sportief te zijn.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#115
Geboortejaar:1976
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben uitgebreid en openhartig gesproken over het leven van de zuster en haar opgedane levenservaring en daaruit is gebleken dat de zuster haar religie lief heeft en de nodige opofferingen daarvoor heeft gedaan. Haar uitdagingen hebben haar gesterkt, ookal heeft haar goede wil voor de nodige obstakels gezorgd. Verder kunnen wij uit haar verhaal opmaken dat zij een verantwoordelijke individu is en zorgzaam is in haar omgeving.

De zuster heeft geen specifieke voorkeur over de opleidingsachtergrond en huidige werk van haar toekomstige partner, zolang hij een goede mentaliteit heeft, praktiseert en verantwoordelijk is. De broeder kan gescheiden zijn met kinderen en de zuster heeft daar geen bezwaar tegen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#116
Geboortejaar:1992
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster beviel ons goed, omdat de zuster bij ons erg verstandig en capabel overkomt om een huwelijk te dragen. Zij is werkzaam als accountant, maar wil graag een eigen onderneming starten binnen de islamitische grenzen. Verder is zij nog nooit getrouwd geweest en heeft ze geen kinderen. Haar doel is om te leven naar de tevredenheid van Allah. En om met name haar gebed op tijd en correct te verrichten. Wereldse zaken zijn voor haar van ondergeschikt belang.

De zuster is opzoek naar een broeder die de Koran en Sunnah volgt. Iemand die een serieuze intentie heeft om zijn halve deen te volmaken en een volwassen en evenwichtig karakter heeft. Haar voorkeur gaat uit naar een broeder van max. 33 jaar van Riffijnse afkomst (ivm communicatie met haar ouders). Een gescheiden broeder zonder kinderen is geen probleem.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

Kandidaatnr.#118
Geboortejaar:1987
Afkomst:Somalisch
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep soepel. De zuster praktiseert en werkt binnen het educatieve sector. De zuster is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. Zij is niet gebaat bij een bepaalde opleidingsachtergrond of een soort type werk van de broeder, zolang hij ambitieus is en beschikt over een afgeronde opleiding. De zuster heeft ook geen probleem als de broeder getrouwd is geweest. Het belangrijkst is dat de broeder praktiseert en daarbij dus automatisch zijn religie serieus neemt. De zuster kijkt bij een match heel erg naar de wederzijdse verwachtingen, waardoor ene beter oordeel kan worden gevormd of er toekomst inzit. Zij houdt verder van lezen over verschillende onderwerpen, uit eten gaan en tijd doorbrengen met haar familie.

Uit het gesprek konden wij afleiden dat de zuster volwassen en bekwaam is om een huwelijk te dragen. Zij communiceert op een nette manier en is erg bewust over de wereld om haar heen, waardoor zij verre van naief is.

Voorkeur persoonlijkheid partner: Open, eerlijk, geduldig & zachtaardig.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl
BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#119
Geboortejaar:1979
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben een heel erg uitgebreid en inhoudelijk sterk gesprek gevoerd met de zuster, waarbij zij inhoudelijk is ingegaan op haar levenservaringen en haar huidige denkwijze. Het is mooi om te zien hoe de transformatie naar de Dien is ontstaan, ondanks alle uitdagingen in het verleden en heden. Zij heeft een HBO achtergrond en heeft verschillende werkzaamheden uitgevoerd en is vandaag de dag nog een heel actief als sociaal ondernemer. Zij is begaan met de minde gestelde in de maatschappij en zet zich daarom vanuit Islamitische perspectief als vrijwilliger in voor verschillende initiatieven. Zij houdt tevens van het bekijken films, documentaires & series van uiteenlopende genres en heeft een passie voor organiseren en het tot stand laten brengen van projecten en activiteiten. De zuster heeft tevens een grote liefde voor reizen.

Zij is op een bepaalde leeftijd bewuster gaan leven en praktiseren Alhamdulillaah. Zij is nu gebaat bij rust, geborgenheid. De broeder dient te praktiseren, mbo+ denkvermogen te hebben. Hij dient halal geld te verdienen en ambitieus te zijn. Het liefst werkt de broeder onder kantooruren of heeft flexibele werkuren. De zuster heeft geen bezwaar tegen een gescheiden broeder met kinderen. Er dient wel een bepaalde mate van aantrekkingskracht te zijn en de zuster valt niet op iemand die arrogantie vertoont of te dominant is. De zuster wenst geen broeder die te vrij is in het denken en daardoor niet vanuit Islam handelt. De broeder dient vanuit Islam zijn verantwoordelijkheden te weten, een gezonde mate van zelfverzekerdheid tonen en een natuurlijke leider zijn. De zuster is zelf energiek en jong van geest en wenst dat de broeder hier ook goed mee omgaat.

Voorkeur persoonlijkheid van de partner in haar eigen woorden: “Sociaal, zelfverzekerd, ambitieus, communicatief vaardig, geduldig, optimistisch, principieel, zachtaardig, mannelijk, begripvol, dankbaar, iemand die van de kleine dingen kan genieten, ondersteund en gecontroleerd. Iemand die wilt werken voor het hiernamaals en geniet van de dunya. Een man die 5 keer per dag bidt en anders serieuze pogingen waagt om het te verrichten.
Bereid zijn om mij te helpen met koran leren lezen, begeleiden naar lezingen, aanjagen om kennis op te doen maar ook de ruimte geeft om fouten te maken. Ik wil graag blijven werken en vrijwilligerswerk doen. Iemand die openstaat hiervoor en anders om een tussenweg te vinden. Iemand die familie georiënteerd is, zodat hij een zoon kan zijn voor mijn moeder, broer voor mijn zussen en vriend met mijn zwagers.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#120
Geboortejaar:1987
Afkomst:Somalisch
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep erg goed. Zij heeft haar opleiding voltooid binnen het educatieve sector en werkt binnen de pedagogie. Tevens is het een sportieve zuster die zcih wekelijks inzet om fit en gezond te blijven. Zij komt bij ons zelfbewust, volwassen en correct over. Zij heeft tevens een groot familie waarmee zij een sterk en hecht band onderhoudt.

De zuster is wel een keer getrouwd geweest en heeft een dochter van 1,5 jaar. De zuster heeft geen bezwaar tegen een gescheiden broeder met kinderen noch houdt zij zich vast aan een bepaalde etniciteit.

Vookeur persoonlijkheid partner: “Zorgzaam, zelfstandig, sterk verantwoordelijkheidsgevoel, empathisch en loyaal. Ik zoek een leergierige man voor wat betreft deen. Iemand die bereid is om zich te ontwikkelen in het wereldse leven, maar ook in het vergaren van islamitische kennis. Ik ben ook lerende en daarom is het belangrijk dat we elkaar stimuleren in het vergaren van die kennis.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#121
Geboortejaar:1991
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een uitermate pleasant en een inhoudelijk sterk gesprek gevoerd met de zuster. Uit het gesprek konden wij afleiden dat zij heel duidelijk is in haar bewoordingen en precies weet wat ze wilt, waardoor er weinig vragen overblijven.. Zolang haar hart klopt zal de zuster streven om de islam alsmaar beter in haar leven toe te passen. Naast het geloof speelt ook haar familie een zeer belangrijke rol in haar leven. De zuster is een familiemens en hecht veel waarde aan het onderhouden van haar familiebanden.
Ze houdt van gezelligheid, leuke uitjes, fotografie en is online creatief bezig. Een voorliefde voor reizen ontbreekt ook niet bij haar en zij ziet dit dan graag terug bij een toekomstige partner. De zuster is tevens werkzaam als ZZP’er in de communicatie- en online marketing branche en volgt een thuisstudie om zichzelf verder te ontwikkelen.
De zuster vindt het belangrijk dat de broeder een verantwoordelijkheidsgevoel heeft en zelfstandig is. Zij heeft geen moeite met de opleidingsachtergrond van de partner, zolang zijn baan halal is en hij een huwelijk financi-eel kan dragen. Volgens de zuster kan éénzijdige communicatie killing voor een huwelijk zijn. Zij prefereert dan ook een broeder met een positieve instelling die helder kan communiceren en waarmee ze over allerlei zaken kan praten.
Iemand die een luisterend oor biedt, ruimdenkend is en mensen met een andere visie of mening respecteert. De zuster wenst samen een toekomst op te bouwen waar wederzijdse vertrouwen, respect, liefde, rust en vriendschap centraal staan.

Voorkeur persoonlijkheid partner in haar eigen woorden:

Eerlijk, betrouwbaar, loyaal, zachtaardig, vreedzaam, bescheiden, vergevingsgezind, geduldig, ambitieus, welgemanierd en behulpzaam zijn eigenschappen die ik het liefst terug zie in een persoon. Iemand die goed voor zijn gezin zal zorgen en weet hoe hij een vrouw moet behandelen. Mijn voorkeur gaat veel liever uit naar een persoon die weinig ‘ilm bezit maar wel over een zacht en goed karakter beschikt, dan een persoon die vrijwel dagelijks in de moskee te vinden is en veel ‘ilm bezit maar over een slecht karakter beschikt.
Zonder kennis over het geloof is Akhlaaq echter niet krachtig, dus hij dient wel bekend te zijn met de basisregels van de islam en zijn verplichtingen tegenover zijn Schepper. Een partner die zijn dagelijkse gebeden niet verricht is absoluut geen optie voor mij. Het bereiken van Jannah is mijn levensdoel en ik heb dan ook een persoon aan mijn zijde nodig waarbij dat ook is.

Voor mij is het belangrijk dat een partner makkelijk in de omgang is, zijn woede kan beheersen, rechtvaardig en niet partijdig is, zijn vrouw vrij laat in het toelaatbare, zich niet hoger voelt dan anderen en vooral zelfkennis heeft. Zo heb ik mijn tekortkomingen en zo zal hij zijn tekortkomingen hebben. En dat is allemaal prima, want perfectie is alleen bij Allah.
Zolang hij vanaf het begin zichzelf niet anders voordoet, open en eerlijk naar mij en anderen toe is, geen geheimen achterhoudt en ervoor open staat om belangrijke zaken voor het huwelijk te bespreken om samen te kunnen kijken of wij op één lijn zitten. En tussen al het serieuze door moet er natuurlijk ook genoeg plaats zijn voor gelach en plezier.
Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#122
Geboortejaar:1988
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een sterk en leerzaam gesprek gevoerd met de zuster. Zij heeft een sterke functie bij een gerenommeerde bedrijf binnen een gerespecteerde branche achter haar gelaten, omdat zij was gaan praktiseren en haar kledij conform Islam ging aanpassen. Hierdoor is zij nu een ander opleiding gaan volgen en zij doet dus aan een omscholing om te kunnen werken in een vrouwvriendelijker omgeving waarbij er niet op kleding wordt gelet. Tevens is haar huwelijk gestrand, omdat zij is gaan praktiseren en heeft gekozen voor haar religie, ondanks alle uitdagingen die erbij komen met haar twee kinderen erbij.

Zij is op zoek naar een praktiserende broeder die zijn studies heeft afgerond en zich kan vinden in een zuster die ernaar streeft om een steeds beter Moslima te worden en dichterbij Allaah swt wilt komen. Hij dient de verplichtingen en aangeraden handeling van Islam te kennen en uit te voeren en weg te blijven van haraam. Een broeder die kennis heeft over de Dien en zijn tijd ook besteedt aan Islam.

Voorkeur persoonlijkheid partner:"Een broeder die zorgzaam , eerlijk en gevoel voor humor heeft. Iemand die als man ook zijn takenpakket kent en stevig in zijn schoenen staat en begripvol is.

Voor mij is het heel belangrijk dat ik een partner kan vinden die vrees voor Allah heeft, waar het gebed op op nr 1 staat en die de kennis heeft van de islam en er ook naar handelt! Ik heb zelf 2 kinderen dus een persoon die ook kan omgaan met kinderen. Iemand die houdt van reizen en de wereld ontdekken, en die ook sportief is dus houdt van wandelen fietsen. Ik vind familiebanden ook heel belangrijk dat er ook op sociaal vlak iemand is die kan praten en lachen met de naasten. Een belangrijk punt is ook iemand die een gezin kan onderhouden dus iemand die ook het liefst werkt."

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
#123
Geboortejaar:1989
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een intensieve gesprek gevoerd met de zuster, waaruit blijkt dat zij een sterke karakter heeft ontwikkeld middels haar opgedane levenservaringen en zij is hierdoor een ambitieus, volwassen, zorgzaam en een creatieve zuster geworden. Haar werk binnen de zorg is op zijn zachtst gezegd erg pittig, omdat zij het leven en de dood van dichtbij ziet. Zij is verder gepassioneerd bezig met poëzie, waardoor zij haar ei kwijt kan.

De zuster zoekt een broeder die minimaal een HBO opleiding heeft afgerond en een goede baan heeft, zodat zij o.a. minder hoeft te werken.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Zacht, begripvol, geduldig, open, hardwerkend, reislustig, ondernemend, communicatief, betrouwbaar, bezig met zijn geloof, familiemens, houdt van kinderen, vriendelijk, oprecht en netjes.
Ik wil graag samen groeien in het geloof, Icommuniceer graag over alles en kom er dan graag samen uit in plaats van dat iets mij unaniem wordt opgelegd. Ik draag vaak mijn poëzie voor en hoop dit ook te kunnen blijven uitoefenen. Ik vind het wel leuk om samen te sporten en samen te reizen in cha Allah, naast het belijden van ons geloof.”

Haar hobbies: Ik hou van tekenen. Ik sport graag. Ik schrijf veel en draag voor. "

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#126
Geboortejaar:1984
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een goed onderhoud gehad met de zuster. Zij is praktiserend en wenst een nog betere Moslima te worden. De zuster werkt als consulent en heeft HBO werk- en denk niveau. De zuster is eerder kort voor een jaar getrouwd geweest en heeft geen kinderen.

De broeder dient te praktiseren, een halal baan te hebben en minimaal een HBO werk- en denkniveau te hebben om te levellen. Het is geen probleem als de broeder gescheiden is. De zuster heeft geen bezwaar tegen eventuele kinderen van de broeder in principe, zolang de band zowel met de kinderen en de moeder goed/normaal is. Tevens dient de broeder het liefst van Marokkaans komaf te zijn. De zuster heeft plezierige woonruimte voor een gezin maar verhuizen is absoluut bespreekbaar. Het is belangrijk voor haar dat er een klik is om over te gaan tot een huwelijk. Zij houdt van reizen, familie bezoeken en genieten van uitjes met dierbaren.

Voorkeur persoonlijkheid partner: Warm karakter, lief, verstandig, niet bang mening te geven maar niet opdringen, communicatief vaardig. Iemand met wie en door wie ik zelf ook als persoon kan groeien in de bredere zin (religie, persoonlijk etc). Hij dient een praktiserende moslim te zijn. Er moet altijd ruimte zijn voor gesprek. Alles binnen de kaders van de islam. Een familiemens.De broeder dient humor te hebben een ondernemend/actief persoon te zijn.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#127
Geboortejaar:1987
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een heel goed gesprek gehad met de zuster. Zij heeft haar HBO afgerond en is werkzaam als zorgcoördinator. De zuster heeft op zich geen probleem met het stoppen met werken als zij getrouwd is, zolang het in goed overleg is en niet wordt opgedrongen. De zuster is eerder enkel op papier getrouwd geweest. Zij staat open voor een gescheiden broeder met maximaal 2 kinderen, zolang de band met zowel kinderen als moedergoed/normaal is.

Zij is op zoek naar een eerlijk, rechtvaardig & zorgzame broeder. Een broeder die oprecht is en vrees heeft voor Allaah (swt). Zij wenst iemand te trouwen die ook klaar is om te trouwen, want zij heeft uit ervaring gemerkt dat sommigen denken dat zij klaar zijn om te trouwen, maar in feite er niet volledig over hebben nagedacht. Het is daarom belangrijk dat de broeder zelfkennis heeft en weet waar hij wel of niet voor staat.

De zuster houdt verder van lezen, reizen en wandelen. Zij komt een groot en hecht gezin en brengt veel tijd met hen en dierbaren door. Onze communicatie met de zuster verliep zelf erg vlot en wij hebben kunnen afleiden uit het gesprek dat de zuster volwassen, welbespraakt en welgemanierd is.

Voorkeur persoonlijkheid partner: Oprecht, standvastig, eveneens volwassen en welbespraakt. Hij dient een zorgzame persoon te zijn die ook een familiemens is en graag actief bezig is binnen de kaders van Islaam.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#133
Geboortejaar:1990
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep erg goed. De zuster praktiseert en heeft ook voorgaande processen gestaakt vanwege verschil in praktiseren en toekomstperspectief. Zij heeft haar HBO verpleegkundige opleiding afgerond en is ook werkzaam als verpleegkundige. De zuster woont in België en prefereert een Marokkaanse broeder of een bekeerde broeder. Zij is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen.

Gewenste karakter van de broeder: Zachtaardig, begripvol, respectvol, communicatief sterk, gevoelsmens, oprecht en eerlijk.

Andere opmerkingen: Wat voor mij zeker belangrijk is dat hij imaan heeft . Praktiseert en mij ondersteund in die dingen waar ik in tekort kom en andersom ook natuurlijk .
Samen streven naar een zo goed mogelijk huwelijk en de band met onze schepper te versterken .
Liefst een Nederlandse broeder Marokkaans
Communicatie gaat beter en spontaniteit is meer dan Belgische broeders

Hobbies: Joggen, lezen, leuke dingen doen zoals uit eten en shoppen

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#136
Geboortejaar:1992
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een pleasant gesprek met de zuster. Zij heeft haar tijd genomen om in te schrijven, omdat zij een goede afweging wilde maken. De zuster is geboren en getogen in Nederland en is van Marokkaanse komaf (Arabier). In het dagelijks leven is ze werkzaam als wetenschapper bij een moslim-vriendelijk bedrijf, alhamdolillaah. De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen.

De zuster is nog niet getrouwd, omdat ze nog geen goede praktiserende broeder is tegengekomen. De broeders die interesse hadden, bleken geen praktiserende gehalte te hebben. En dat is iets wat de zuster wel heel erg belangrijk vindt.

Opleiding/werk partner: “Het maakt mij niet zoveel uit wat voor een studieachtergrond of werk de broeder heeft, maar het liefst trouw ik wel met iemand die goed geschoold is en een baan heeft waar hij het optimale uit zichzelf kan halen. En uiteraard een baan heeft waar hij elke dag met plezier naartoe gaat.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Zachtaardig, humoristisch, gedreven, gul, geduldig, optimistisch en sociaal”. De zuster vind het belangrijk dat haar man praktiserend is, goed voor zichzelf en anderen zorgt, intellectueel onderlegd is en zichzelf en zijn gezin financieel kan onderhouden.

De zuster vind het belangrijk dat haar partner genoeg ruimte biedt voor zelfontplooiing. Het samen opdoen van islamitische kennis vind deze zuster erg belangrijk. Daarnaast wilt ze op professioneel gebied ook haar kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Dit met het doel om een steentje bij te dragen aan de maatschappij en onze Ummah.
Het is belangrijk dat haar toekomstige partner financieel zelfstandig is. Mocht hij liever hebben dat ze bijvoorbeeld minder gaat werken dan vind ze dat geen probleem. Het liefst wil ze wel blijven werken waar ze op dit moment werkzaam is, omdat ze hard heeft gewerkt om een mooi plekje binnen het bedrijf te krijgen.

Hobbies: “Er zijn verschillende dingen die ik leuk vind om te houden. Zo hou ik er bijvoorbeeld van om boeken te lezen en verhalen of gedichten te schrijven. Ook vind ik het erg leuk om in mijn vrije tijd creatief bezig te zijn”.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#137
Geboortejaar:1985
Afkomst:Eritrees
Samenvatting:Wij hebben een aantal keren inhoudelijk gesproken met de zuster. Zij praktiseert Islam en is sinds het jaar 2013 bekeerd en wenst ook een broeder te trouwen om dichterbij de Schepper te komen. De zuster prefereert wel een broeder die van Eritrees/Ethiopisch komaf is. Zij is eerder getrouwd geweest en heeft een kind. Zij heeft geen probleem met een gescheiden broeder met kinderen, zolang de scheiding geen negatieve effect zal hebben op de toekomst.

De zuster is bezig met haar opleiding binnen de zorg en loopt ook stage binnen de genoemde branche. Zij is niet gebaat bij een bepaalde opleidingsachtergrond van de broeder, zolang een halal baan heeft, zodat het gezin financieel gezond staat.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Ik zoek een broeder die oprecht vrees heeft voor Allah swt. Het is voor mij belangrijk dat hij voor Allah swt vreest in alles wat hij doet en zijn intentie zuiver is. Zachtmoedig, eerlijk persoon die inlevingsvermogen heeft en mijn steun en toeverlaat is. Verder vind ik belangrijk dat hij sociaal is en dat we samen kunnen lachen en dat ik alles tegen hem kan zeggen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#139
Geboortejaar:1989
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een inhoudelijk sterk gesprek gevoerd met de zuster. Zij is een praktiserend individu die zich is gaan vastklampen aan de Dien, naarmate haar leeftijd vorderde. Hierdoor heeft zij velerlei obstakels moeten overwinnen om standvastig te blijven. Het is ons hierdoor duidelijk geworden dat de zuster haar religie op nummer 1 zet en de broeder dient dezelfde mentaliteit te hanteren. De zuster heeft haar MBO afgerond en werkt binnen een Islamitische school als een administratief medewerkster. Zij prefereert ook te blijven werken tijdens haar huwelijk.

De zuster is getrouwd geweest en heeft vier kinderen. Zij vindt het ook geen probleem als de broeder eerder getrouwd is geweest en kinderen heeft, aangezien zij zijn kinderen als haar eigen kinderen zal behandelen. Zij wenst ook dat de broeder dezelfde initiatief zal nemen met haar kinderen. De zuster wilt een fijne Islamitische thuissfeer creëren en een goede voorbeeld geven aan de kinderen. Zij heeft haar huwelijk laten beëindigen omdat zij zich verder ging verdiepen in Islam en haar ex-man helemaal niet meeging in haar tempo.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Humor, standvastig, eerlijk, zorgzaam, loyaal, geen kort lontje.”

Hobbies: “Sporten doe ik graag zoals, boksen en yoga. Ik heb altijd gesport actief na al mijn zwangerschappen. Ik houdt van natuur en leuke activiteiten bedenken. Ik ben creatief van mezelf en heb altijd wel leuke ideeën.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#141
Geboortejaar:1992
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een prettig gesprek gevoerd met de zuster die een aantal jaren bekend is met ons en zij is ook geadviseerd door haar omgeving om ons te contacteren. De zuster komt bij ons welbespraakt, doordacht en netjes over. Zij is hoogopgeleid, aangezien zij haar universitaire opleiding heeft afgerond. Echter, zij wenst niet dat de broeder hiervan schrikt. Het klopt dat er een klik dient te zijn op intellectueel gebied en zij is daarom ook gebaat bij een broeder die minimaal zijn HBO opleiding heeft afgerond. Zij is werkzaam als beleidsadviseur binnen de publieke sector voor het sociaal domein. Het is voor de zuster wel belangrijk dat de broeder werk verricht welk halal is, of dat hij een onderneming heeft om aan zijn financiële verplichting te kunnen voldoen. Haar opleidingsachtergrond en werk dienen een broeder niet te intimideren, maar zij wenst dat het als een pluspunt of een verrijking wordt gezien. De zuster is niet gefixeerd op het maken van een carrière noch is zij materialistisch ingesteld. Zij is traditioneel ingesteld ookal kan haar profiel ene andere indruk wekken. De zuster is wel op zoek naar een broeder met een praktiserende gehalte en een verantwoordelijke mentaliteit. Zij zal wel afknappen bij het ontbreken van een van beide componenten.

De zuster is getrouwd geweest voor een korte periode en het huwelijk is niet geconsumeerd. Zij staat open voor een broeder die eerder getrouwd is geweest. Zij heeft zelf geen kinderen en wenst ook niet dat de broeder kinderen heeft.
Voorkeur persoonlijkheid partner: “Ik heb voorkeur voor iemand die een leidersrol neemt, een aanpakker is, oplossingsgericht denkt en handelt, een man met goede akhlaaq, iemand die bereid is om concessies te doen, maar tegelijkertijd ook een eigen mening heeft. Kortom; iemand met een sterke persoonlijkheid.”

“Harde eisen zijn: verplichte gebeden verrichten, niet roken, drinken of andere verslavingen, geen hoge schulden hebben. Een must: iemand die maatschappelijk betrokken is, zijn verantwoordelijkheid in deze dunya ziet als khalifa fi al ard en het geloof op die manier ook praktiseert. Het zou mooi zijn als hij de moskee veelvuldig bezoekt en hij bewust bezig is met zijn zelfontwikkeling op spirituele en wereldse vlak. Uiteraard er ook financieel er klaar voor is om te trouwen en een vrouw te onderhouden.”

Hobbies: “Ik heb geen specifieke hobby’s. Mijn vrije tijd breng ik veel door met mijn familie. Als ik vrij ben dan doe ik weleens leuke dingen met vriendinnen, zoals uiteten, winkelen of een activiteit bezoeken. Verder zwem ik een paar keer per week. Ook probeer ik maatschappelijk betrokken te zijn door mijn steun te leveren bij islamitische organisaties. Daarnaast blijf ik mezelf ontwikkelen op spirituele vlak door vaker de quran te lezen, tajweed te leren en islamitische kennis op te doen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#143
Geboortejaar:1988
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben uitgebreid gesproken met de zuster en zij komt bij ons volwassen, welbespraakt en waardig over. Wij kunnen opmerken dat zij volwassen is, omdat zij niet wilt trouwen om te trouwen. Er zit een bepaalde gedachtegang vanuit Islam over om te groeien als een Moslim. Het huwelijk moet een absolute meerwaarde en een toevoeging zijn aan het handelen en denken vanuit Islam. De broeder dient haar beter te maken en vice versa, zodat zij samen naar het rechte pad streven en erop lopen. De zuster heeft haar HBO opleiding genoten en gewerkt in binnen de HR bij commerciële bedrijven en het is kenmerkend voor haar om niet meer in een omgeving te werken welk niet door Islam wordt gestimuleerd. Zij heeft dus afstand genomen van een wereld waarin het houden van borrels en omgang met collega’s haar tol begonnen te eisen en haar Islamitische gewetenskwestie speelde op. Zij was waardig genoeg om een beslissing te maken welk door Allah meer wordt geaccepteerd en is aan de slag gegaan als lerares, waarvoor zij zich eerst heeft moeten omscholen.

De zuster is niet eerder getrouwd noch heeft zij kinderen. Zij staat eventueel open voor een broeder die getrouwd is geweest. Echter, het hangt ad van de situatie. Zij staat niet open voor broeders die erg cultureel zijn ingesteld en niet een zuster kunnen motiveren om ene betere Moslima te worden.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Geduldig, leeft zich in een ander, beschermend.
Uiterlijke verzorging vind ik persoonlijk belangrijk. Iemand die bewust in het leven staat en zich verantwoord gedraagt. Voor mijn leeftijd zie ik er best jong uit. Ik wil niet iemand die voor zijn leeftijd oud lijkt of uiterlijke verzorging minder belangrijk vindt.”

Hobbies: “Bakken- koken- wandelen in de natuur- reizen-ontdekken- boeken lezen over psychologie.”

Opleiding/werk partner: “Bij voorkeur hbo werk en denkniveau- MBO met een baan zou ook kunnen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#144
Geboortejaar:1985
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster was erg goed verlopen. Zij komt bij ons volwassen over en maakt een positieve indruk. Ze heeft haar HBO opleiding afgerond en is werkzaam binnen het sociaal domein. De zuster is zelf communicatief sterk en is iemand die ook spraakzaam is. Waarvoor zij veel leest over uiteenlopende onderwerpen. De zuster wenst een partner die op dezelfde golflengte zit in de ambities van het leven en ook qua geloof. Ze wenst dat de broeder deze ook omarmt en begrijpt. Zij wenst ook te werken tijdens haar huwelijk. Uiteraard zal haar gezin altijd op nummer 1 staan. De zuster is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. De zuster heeft een voorkeur voor iemand die niet eerder getrouwd is geweest.

De broeder dient bij voorkeur een hbo werk en denkniveau te hebben. Hij dient bij voorkeur van Marokkaans komaf te zijn. Het liefst Marokkaans Arabisch of iemand die minimaal het Arabische taal machtig is.

De zuster heeft in het verleden voorrang gegeven aan haar studie en is nu klaar voor een volgende stap in het leven door te willen trouwen. Echter, zij zal ook bij het maken van een keuze van een partner wel een weloverwogen keuze maken, omdat een huwelijk voor een stap voorwaarts dient te zijn voor haar en haar man. Hierbij dient het geloof op nummer 1 te staan.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Geduldig, humoristisch, betrouwbaar, verantwoordelijkheidsgevoel, inlevingsvermogen en met respectvol.

Uiterlijke verzorging vind ik belangrijk. Iemand waarmee ik goede gesprekken kan voeren tevens samen te groeien in het geloof. Bewust in het leven staat.”

Hobbies: “wandelen in de natuur-, reizen- boeken lezen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#145
Geboortejaar:1990
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben een heel goed gesprek gevoerd met de zuster. Wij konden uit het gesprek afleiden dat de zuster heel goed kan communiceren en haar voorkeuren en eisen op een correcte manier kan weergeven. Zij heeft een kalme overkomen en persoonlijkheid. Zij heeft haar universitaire en master opleiding afgerond en is al een geruime tijd werkzaam als hulpverlener. Ze staat ervoor open om tijdens haar huwelijk ook te blijven werken, het liefst part-time, maar dit is altijd bij te stellen en te overleggen binnen een huwelijk.

De zuster is eerder kort getrouwd geweest op haar jongere leeftijd, niet lang na haar huwelijk is haar partner komen te overlijden. Van haar huwelijk heeft ze een jonge kind. De zuster heeft geen bezwaar tegen een broeder die getrouwd is geweest noch dat hij kinderen heeft. Zij heeft een sterke voorkeur voor een Turkse broeder, maar staat eventueel ook open voor een ander etniciteit.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Breed/ruim denkend persoon, niet dominant van karakter, en begripvol. Geloof dient op nummer 1 te staan.”

Hobbies: “Wandelen, lezen en reizen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#150
Geboortejaar:1992
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een goed gesprek gevoerd met de zuster, waarbij de zuster vooraf antwoorden nodig had op haar vragen per email en ook informatie over de organisatie inwinnen om een gewogen en gefundeerde keuze te maken en in te schrijven. Zij is praktiserend, heeft haar WO afgerond en is werkzaam binnen het sociaalwetenschappelijke sector welk gedeeltelijk ook raakvlakken heeft met haar opleiding. De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij vindt het wel een probleem als de broeder eerder getrouwd is geweest en kinderen heeft.

Zij wenst ook een broeder ie een WO achtergrond heeft. Echter, het is geen groot probleem als de broeder een HBO opleiding heeft afgerond en een sterk intellectueel vermogen heeft om te communiceren op dezelfde niveau.

Uit onze conversatie kunnen wij opmaken dat de zuster volwassen overkomt en heel erg goed kan communiceren en dat zij ook uit een hechte familie komt.

Voorkeur etniciteit: “Marokkaans/Arabisch/Nederlands”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Akhlaaq vind ik heel belangrijk, verder gaat mijn voorkeur naar iemand die zachtaardig van karakter is, behulpzaam, maatschappelijk betrokken is en stevig in zijn schoenen staat.”

“Ik vind persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk, zowel op religieus vlak alsook in het algemeen. Leren en ontwikkelen is een levenslang proces en ik heb ook bepaalde ambities in mijn professionele rol. Tegelijkertijd ben ik continu op zoek naar een balans tussen mijn (wereldlijke) ambities en mijn religiositeit. Mijn religie is de belangrijkste identiteit die ik draag. Het zou fijn zijn als mijn partner zich hier ook in kan vinden, en met wie ik die zoektocht naar balans samen kan maken.”

Hobbies: “Lezen, wandelen, reizen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#151
Geboortejaar:1991
Afkomst:Tunesisch
Samenvatting:Wij hebben een goed gesprek gevoerd met de zuster. Zij heeft een WO achtergrond en is actief als accountant. De zuster is gesterkt door haar levenservaring en heeft een focus om de Dien steeds beter te praktiseren met de intentie om ook de hidjaab te dragen. Zij prefereert ook een broeder met een WO achtergrond. Hij dient bij voorkeur niet eerder getrouwd te zijn en geen kinderen te hebben. De zuster is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. Zij heeft ook geen voorkeur voor een bepaalde etnische achtergrond van de broeder. Uit het gesprek blijtk dat de zuster een rustige overkomen heeft en welbespraakt is.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Goed gelovige man, spontaan en vrolijk. Het liefst iemand die begripvol is en ambities heeft. Iemand die goed voor zichzelf kan zorgen op elk gebied en een vrouw zoekt om een toekomst mee op te bouwen.”

Hobbies: “Reizen”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#154
Geboortejaar:1983
Afkomst:Surinaams
Samenvatting:Wij hebben eerst uitgebreid gesproken met haar gastvrije en betrokken ouders. Uit het gesprek is gebleken dat de familie erg hecht en meedenkend is. Daarna hebben wij uitgebreid gesproken met de zuster en uit het gesprek kunnen wij afleiden dat de zuster duidelijk weet wat zij wilt. Zij is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. Zij is op zoek naar een broeder die een baan heeft en de zuster is niet gebaat bij een bepaalde opleidingsachtergrond van de broeder. De zuster vindt het niet erg als de broeder getrouwd is geweest, zolang er geen kinderen in het spel zijn. Zij prefereert een Nederlandse of Surinaamse broeder maar staat ook open voor andere etniciteiten.

Het is belangrijk voor de zuster dat de broeder wel vanuit een bepaalde richting naar Islam kijkt waarin er geen plaats is voor bepaalde aspecten van soefisme. De zuster draagt momenteel geen hidjaab en staat ervoor open om het in de toekomst te dragen. Zij is tevens op zoek naar een broeder die absoluut geen dominante karakter heeft.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Respectvol, open, zacht van karakter, geduldig. Religieus en niet hatelijk zijn / altijd vanuit ‘liefde’ denken.”

Hobbies: “Wandelen, reizen, islam cursussen volgen, boeken lezen, filmpjes / documentaires kijken.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#155
Geboortejaar:1980
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben uitgebreid gesproken met de zuster en daaruit blijkt dat de zuster erg veel levenservaring heeft. Dit maakt het makkelijker voor haar om een weloverwogen keuze te maken aangaande een partnerkeuze en dat naïviteit geen rol zal spelen. De zuster is erg actief op werkgebied en bezit in een gerespecteerde baan binnen de HR-branche, waarin zij onder andere verantwoordelijk is voor het opzetten van bepaalde beleidszaken binnen haar branche.

De zuster is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. Zij heeft geen bezwaar tegen een broeder die gescheiden is en kinderen heeft. De zuster heeft nog wel een kinderwens. De zuster wenst wel dat de broeder minimaal een HBO diploma heeft behaald en ook rekening houdt dat de zuster momenteel geen hidjaab draagt.

Het is voor de zuster erg belangrijk dat de broeder over levenservaring bezit om haar te begrijpen en een verantwoordelijke rol neemt binnen het huwelijk, zodat zij samen deze gevoelige en complexe relatie met harmonie kunnen dragen. De broeder dient wel een bepaalde persoonlijkheid te hebben en met de zuster te kunnen sparren op intellectueel gebied.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Iemand die voldoende levenservaring heeft en zich niet uit het veld laat slaan bij een tegenslag. Iemand die zijn leven op orde heeft en toe is aan een volgende stap in zijn leven.”

“Het is voor mijn toekomstige partner wel goed om te weten dat ik een onafhankelijke dame ben. Dat moet een man wel kunnen waarderen. Ik heb in mijn leven op verschillende fronten en in verschillende fases in mijn eigen boontjes moeten doppen.”

Hobbies: “Sporten, netflixen, omgang met familie en vriendinnen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#156
Geboortejaar:1994
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben een pleasant en helder gesprek gevoerd met de zuster. Zij is praktiserend en streeft ernaar om steeds meer kennis op te doen, zodat zij meer handelingen kan verrichten welk Allaah swt tevreden zullen stellen. Islam staat bij haar centraal en zij wenst een broeder te trouwen die dezelfde islamitische mindset heeft. De verplichte onderdelen van Islam dienen aanwezig te zijn en hij dient te streven naar steeds meer en de zuster wilt dat de broeder haar ook daarin meeneemt. De zuster heeft ook processen moeten stopzetten in verband een grote gat op intellectueel; en religieus vlak en dat er een misbegrip was tussen culturele aspecten versus islamitische aspecten. De zuster is gesteld op de Islamitische richtlijnen en wenst zich niet te mengen in culturele voorkeuren welk in strijd zijn met Islam.

De zuster is bijna klaar met haar Masteropleiding en werkt momenteel binnen de zorg. Zij is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. Zij wenst ook iemand die niet eerder getrouwd is geweest. De broeder dient wel van Turks komaf te zijn.

Opleiding/Werk partner: “Om op een zelfde golflengte te zitten, heb ik liever iemand die ook opgeleid is. Het belangrijkste is dat diegene op een Halal wijze zijn inkomen verdient.”

Andere opmerkingen: “Hij moet sowieso 5 keer per dag bidden, wij moeten samen proberen om volgens de Koran en de Soennah te leven. Hij moet een goede akhlaaq hebben. Ieder heeft zijn tekortkomingen en ik ook. Ik ben zelf ook lerende en bezig om mezelf te ontwikkelen in het vergaren van islamitische kennis en vind het belangrijk dat wij elkaar hierin kunnen ondersteunen en stimuleren. Zou het fijn vinden als de broeder: vriendelijk, respectvol, zorgzaam, behulpzaam, intelligent, rechtvaardig, eerlijk, sociaal, communicatief, begripvol, dankbaar, welgemanierd is, hij moet cultuur niet boven religie plaatsen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de broeder open-minded is en open staat voor andere meningen en visies en een voorstander is van open-communicatie, dus bij geschil/meningsverschil dient er via dialoog en op een begripvolle manier worden omgegaan met de ander.
Het is een NO-go als de broeder verbonden is aan een sekte (wat vaak voorkomt in Turkse kringen) waarbij ze hun leider/sheikh aanbidden en dus ook doen aan Shirk. Hij moet bewust zijn van Tawheed, enkel en alleen Allah aanbidden en pure monotheïsme nastreven. Daarnaast stel ik het ook op prijs als de broeder politiek niet actief is en zich hier niet bezig mee houdt. Ik ben gehecht aan mijn familie en hecht veel waarde aan het onderhouden van familiebanden, heb ook liever een man die hetzelfde denkt en familiebanden waardeert. Daarnaast dient de broeder niet te roken. Zou het fijn vinden als de broeder het verschil tussen cultuur en religie inziet en religie als maatstaf gebruikt.”

Hobby’s: “Ik houd van koken en nieuwe dingen proberen onder andere uit de wereldkeuken. Daarnaast houd ik van reizen, nieuwe landen/culturen verkennen. Dit zou ik ook met mijn toekomstige man willen doen. Ook houd ik van documentaires/kookprogramma’s bekijken.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#158
Geboortejaar:1977
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een vlot en helder gesprek gevoerd met de zuster. Zij is duidelijk en sterk in haar bewoordingen. Uit onze gesprek konden wij afleiden dat de zuster volwassen is en een sterke mate van verantwoordelijkheidsgevoel heeft. Echter, zij is ook niet naïef en laat zich niet meeslepen in een situatie, omdat zij heel goed kan onderscheid of iets wel of niet goed is voor haarzelf. Zij heeft ook in het gesprek aangegeven dat zij openhartig is en een grote steun en toeverlaat wil zijn voor de broeder. Zij verwacht ook dezelfde volwassenheid en inspanning van de broeder. In feite heeft zij een zachtaardige karakter maar zij kan ook opkomen voor haarzelf wanneer het nodig is. De zuster heeft haar HBO afgerond en is actief binnen de Sales binnen de IT-branche. De zuster is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. Zij prefereert een broeder met dezelfde werk en denkniveau. De zuster heeft geen bezwaar tegen iemand die gescheiden is. Het liefst heeft de broeder geen kinderen, maar ze staat ervoor open als de broeder 1 of 2 kinderen heeft mits er een goede verstandhouding en klik is met de broeder. De zuster heeft wel aangegeven dat de broeder van Marokkaans komaf dient te zijn.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Een rechtvaardige empathische persoon met veel humor die open minded is. Die goed voor zichzelf zorgt en zich niet laat verslonzen. Geen hypocriete of Narcistische trekjes. Een persoon die lief, trouw en integer is en handelt in de naam van Allah.”

Hobby’s: “Wil graag meer reizen en zou het leuk vinden als mijn partner dat ook wil. Voor de rest sporten.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#159
Geboortejaar:1992
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een positieve gesprek gevoerd met de zuster. Zij is al een geruime tijd bekend met onze organisatie en wenst zich in te schrijven vanwege onze werk en werkwijze. De zuster heeft haar HBO afgerond binnen het pedagogisch sector en heeft een verantwoordelijke functie binnen een jeugdzorginstelling. Zij is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. Zij wenst ook dat een broeder niet eerder getrouwd is geweest noch dat hij kinderen heeft. De zuster wenst el een broeder van Marokkaans komaf.

Uit onze gesprek konden wij afleiden dat de zuster volwassen, verstandig en positief overkomt. Zij beschikt over de nodige levenservaring, mede ook vanwege haar functie in een emotioneel heftige branche, waardoor zij wel het een en ander gewend is. De zuster is gebaat bij een volgende stap in haar leven en daar hoort een gezonde en harmonieuze huwelijk bij. Zij wenst dat de broeder intellectueel van goeden huize komt, een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft en bij machte is om samen een huwelijk te kunnen dragen.

Opleiding/Werk partner: “Ik vind het vooral belangrijk dat hij een harde werker is die een goede balans kan vinden tussen werk en gezin. Ik heb leuk werk en een goed inkomen, we kunnen eventueel gezamenlijk de lasten dragen. Voorkeur gaat uit naar een persoon met wie je op hetzelfde niveau kunt spreken, als iemand dat kan met alleen een voortgezet onderwijs diploma vind ik dat prima.”

“Een man die zijn verantwoordelijkheden kent en neemt, niet teveel leunt op anderen en op zijn eigen benen staat. Een man die het beste uit zichzelf probeert te halen en daar de islam als basis voor neemt. Zorgzaam is voor zijn naasten, graag aan liefdadigheid doet en avontuurlijk is ingesteld.”

Hobby’s: “Lezen, gezelligheid met familie en vrienden en reizen.”

Andere opmerkingen: “Graag iemand die ook van reizen houdt en ervan houdt of ernaar uit kijkt om meer tijd met zijn vrouw/gezin door te brengen dan met vrienden.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#161
Geboortejaar:1982
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een goed gesprek gehad met de zuster en zij complimenteert ons met onze open en transparante werkwijze, waardoor zij een vertrouwd gevoel heeft om bij ons in te schrijven. De zuster heeft haar universitaire opleiding afgerond en werkt momenteel niet, omdat zij een zwaarbeladen baan heeft opgezegd, zodat zij zich ook op andere vakgebieden in de toekomst kan oriënteren. Zij heeft bewust ervoor gekozen om eerst haar opleiding af te ronden en carrière te maken en daarna pas te denken om een huwelijk te realiseren. Zij is op dit moment klaar voor de volgende fase in haar leven. De zuster is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. Zij prefereert ook een broeder die niet eerder getrouwd is geweest, al is dit geen harde eis. Het is wel een harde eis dat de broeder van Marokkaanse komaf is.

De zuster prefereert een stabiele, verantwoordelijke en een volwassen broeder. Zij wilt deze kenmerken ook terugzien in het karakter van de broeder, omdat het belangrijk is dat hij alles op orde heeft. De zuster wenst iemand met wie zij goed kan communiceren en waar​bij zij rust en geborgenheid kan vinden. Zij is zich weldegelijk bewust van het feit dat een huwelijk een uitdaging is, waarbij men elkaar zal leren kennen in het begin door samen te wonen, en men aan elkaars gebruiken en manieren zal moeten wennen. Het hoeft niet allemaal van een leien dakje te gaan, maar zolang beiden zich realiseren om samen te werken en te communiceren om inzet te tonen voor deze waardevolle relatie vanuit Islam. Er dient een sterke basis te worden gelegd om samen te groeien en te bloeien.

Opleiding/werk partner: “Ik vind het belangrijk om met iemand te kunnen praten, waarbij we op elkaars niveau zitten. Iemand die jou ook intellectueel kan uitdagen. De voorkeur zou dan uitgaan naar iemand die ten minste een HBO niveau heeft. Dit is geen harde eis. Immers kan iemand door levens- en werkervaring zich ook op een vergelijkbaar niveau hebben ontwikkeld. Ik vind het bijvoorbeeld goed en leuk om mezelf te blijven ontwikkelen, nieuwe interesses opdoen zoals bijvoorbeeld een nieuwe taal te leren, boeken te lezen over verschillende onderwerpen. Mijn partner moet die ambitie en motivatie kunnen begrijpen.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Voorop staat dat ik wederzijds respect ontzettend belangrijk vind. Iemand die godvrezend is (in zowel gedrag als spraak), zorgzaam, zachtaardig, bescheiden, geduldig, betrouwbaar, iemand waarmee je kunt praten, lachen, die graag met mij wenst te brainstormen over bepaalde onderwerpen die hem bezighouden en mij betrekt in zijn leven, een familiemens. Iemand waarmee je beste maatjes kunt worden en samen leuke dingen kunt ondernemen. Gezellig kop koffie drinken, ergens gaan eten en wellicht samen met mij de wereld zou willen verkennen.”
“Iemand die er netjes en verzorgd eruit ziet, humor heeft en een halal inkomen / werk heeft.”

Hobby’s: “Samen met familie, dagjes uit, gezellig koffiedrinken, of ergens iets gaan eten. Verder wandel en lees ik graag. Ook kook ik graag (vooral de authentieke Marokkaanse gerechten).”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#162
Geboortejaar:1990
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een goed gesprek gevoerd met een zuster wiens vriendin ons eerder had gecontacteerd en lovend is over de karakter van de zuster. Zij is heel duidelijk in haar bewoordingen om op een halal manier te trouwen en neemt zonder moeite afstand van incorrecte en onzinnige relaties die worden gepromoot in strijd met Islam. Zij is gebaat bij een praktiserende broeder die de verplichtingen kent en uitvoert. Zij wilt ook Islam terugzien in zijn uiterlijk. Als de broeder nog niet zo ver is, maar hij staat er wel voor open, dan staat de zuster er ook open voor om de broeder te steunen. De zuster werkt in de zorg en is niet eerder getrouwd noch heeft zij kinderen. Zij vindt het geen probleem als de broeder eerder getrouwd is geweest, zolang er geen kinderen in het spel zijn. Het is tevens belangrijk voor de zuster dat de broeder van Marokkaans of Nederlands komaf is en minstens 1.80 lang is.

Voorkeur persoonlijkheid partner: "Respectvol, rustige karakter, humor. het liefst een praktiserende broeder ook in uiterlijk, als hij nog niet zo ver is maar er wel voor openstaat is dat ook goed.”

Hobbies: "Sporten, lezen"

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#163
Geboortejaar:1981
Afkomst:Libanees
Samenvatting:Wij hebben een pleasant gesprek gevoerd met een zuster die goed kan communiceren, een verantwoordelijkheidsgevoel heeft en een zelfstandige leven leidt. De zuster wenst een lief, aardig, begripvol en een zorgzaam man die zelf communicatief sterk dient te zijn en open te staan voor de mening van zijn partner. Zij wenst ook dat de broeder het feit omarmt dat ze werkt, aangezien zij dit haar hele leven heeft gedaan en ook dat zij haar familie met alles steunt.

Zij heeft haar universitaire opleiding afgerond en werkt binnen de chemische sector. Het is voor haar wel belangrijk dat de broeder minimaal een HBO opleiding heeft afgerond. De zuster is eerder getrouwd geweest en heeft geen kinderen, Zij heeft een groot kinderwens, De zuster staat open voor een gescheiden broeder met kinderen. Ze is wel 1.70 en wenst een langere broeder dan 1.70

Hobby’s: “Bakken, tekenen, met mijn vriendinnen afspreken (film en uiteten). Ik sport 2x per week en hardlopen heb ik ook een tijdje gedaan. Ik vind het leuk om creatief te zijn, dus ik heb workshop bloemstuk gevolgd en ook bij de praxis heb ik allerlei workshops klussen gedaan. Ik wil graag meer in mijn religie verdiepen en lezingen volgen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#164
Geboortejaar:1993
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting:Wij hebben een gezond en een verhelderend gesprek gevoerd met de zuster. Zij heeft haar HBO opleiding afgerond binnen de financiële richting en laat zich momenteel omscholen om verder door te groeien binnen haar huidige functie binnen de Human Resource. De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij wenst ook dat de broeder het liefst niet eerder getrouwd is geweest en geen kinderen heeft. Tevens prefereert de zuster dat de broeder maximaal 6 jaar ouder dan haar mag zijn en minimaal 1.78 meter lang is. Hij dient tevens minimaal HBO te hebben afgerond en te beschikken over een baan. De broeder dient wel van Pakistaans komaf te zijn.

De zuster komt bij ons welbespraakt en communicatief sterk over. Zij zet zich in om de Dien beter te begrijpen en nog beter uit te voeren. De zuster draagt momenteel geen hoofddoek en heeft wel het streven om zich in de toekomst te kleden conform de Islamitische richtlijnen. Het is voor haar heel erg belangrijk dat zij met een broeder trouwt die in dezelfde vaarwater van Islam zit om samen te streven naar het worden van een betere Moslim.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Iemand die zowel gefocust is op deen als dunya. Op zijn minst al zijn gebeden voldoet. Aardig, humoristisch, volwassen en zelfstandig karakter. Niet cultureel of nationalistisch ingesteld.”

Hobby’s: “Koken, (islamitische) boeken lezen (kennis verbreden), sporten en tijd doorbrengen met vrienden/familie.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
#Kandidaatnr.#165
Geboortejaar:1983
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting:Wij hebben een kwalitatief sterk en openhartig gesprek gevoerd met de zuster. Zij is een zelfstandige individu die een onderneming heeft binnen de gezondheidsbranche. Zij is begaan met Islam en wenst steeds meer beter te praktiseren. De zuster is eerder getrouwd geweest en heeft een dochter. Zij is gesterkt en meer gevormd door haar opgedane levenservaring en neemt leermomenten mee om in de toekomst een harmonieuze huwelijk aan te gaan met een partner die haar kan begrijpen en met haar op een juiste niveau kan aanvoelen. Het praktiseren is een belangrijk onderdeel voor haar, maar zij zal zich ook meer gaan focussen op de karakter van een individu waarmee zij mee zal samenleven.

De zuster staat open voor een broeder die getrouwd is geweest en kinderen heeft. Echter, zij prefereert niet al te ver te verhuizen vanwege het feit dat zij en haar dochter geacclimatiseerd zijn met betrekking tot haar school en sociale contacten. De broeder dient wel een HBO niveau te hebben tezamen met een stabiele baan. Zij heeft een sterke voorkeur voor een Pakistaanse broeder die minimaal langer dan 1.75 meter is.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Geen introvert persoon; een prater, open in contact, gevoel voor humor, man van zijn woord, niet passief in zijn gedrag, een “leider’, man met zelfvertrouwen, iemand die weet wat hij wil.”

“Ik ben een praktiserende moslima maar ben tegelijkertijd een vrouw van deze tijd. Ik ben zeker niet een doorsnee pakistaan, die gebonden is aan onze culturele regels. Ik en ook mijn ouders hechten daar weinig tot geen waarde aan. Dus indien de persoon erg conservatief is in het naleven van de culturele regels dan denk ik niet dat het goed zal klikken. Ik ben in een wij cultuur opgegroeid, die niet bang is om een individu te zijn en haar eigen pad te volgen en voor zichzelf op te komen. Hierin ben ik van huis uit ook gestimuleerd. Ik volg liever de regels van Islam, dan mijn cultuur. Maar ik ben ook niet iemand die in een abaya rondloopt. Ik ben een vrij onafhankelijke vrouw die haar eigen leven leidt en haar leven goed op orde heeft, waar mijn ouders mij volledig in steunen. Dus diegene zal ook een dergelijke type persoon moeten zijn, anders zal het niet snel klikken ben ik bang.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
#Kandidaatnr.#166
Geboortejaar:1994
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een open en fijn gesprek gevoerd met de zuster. Zij is gewezen op organisatie via haar nicht die zich ook als kandidate bij ons heeft gemeld. De zuster woont zelf in België (Brussel) vanwege werk en zal hoogstwaarschijnlijk weer terug naar Limburg gaan bij haar ouders. Zij heeft haar opleiding binnen de communicatie afgerond en is actief binnen de recruitment. De zuster is 1.80 en wenst ook dat de broeder in ieder geval langer is dan haarzelf.

De zuster is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen, Zij prefereert het liefst iemand die niet eerder getrouwd is geweest en ook geen kinderen heeft. De broeder dient wel een hoge opleiding te hebben genoten en een stabiele baan te hebben. Tevens is de zuster erg gericht op haar Dien en streeft zij ernaar om een betere Moslima te worden. Zij verwacht ook minimaal dezelfde wijze van praktiseren en mentaliteit van de broeder om dichterbij de Schepper te komen.

Uit het gesprek kunnen wij afleiden dat de zuster een luisterende oor heeft, zichzelf flexibel opstelt en een volwassen mentaliteit heeft.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#170
Geboortejaar:1994
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Alhamdulillah! Wij hebben onlangs gesproken met een Marokkaanse zuster van 26 jaar. Zij wilt in sjaa Allah een huwelijk voltooien en hiermee de Tevredenheid van Allah (swt) verkrijgen.
Wij bedanken de zuster voor haar vertrouwen in onze organisatie Hisaab.

Wij hebben een fijn en openhartig gesprek gevoerd met een welgemanierd en communicatief sterke zuster. Zij is in contact met ons gekomen via de podcast Deen & Dunya en gaf haar complimenten aan onze organisatie.

De zuster is momenteel in een afrondende fase van haar HBO opleiding Bouwkunde en wenst op een halal manier te trouwen. Het is belangrijk voor haar dat de broeder een goede (het liefst universitaire) opleidingsachtergrond heeft. Zij is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij staat open voor een gescheiden broeder met een kind, maar het geniet per se haar voorkeur. De zuster is niet ingegaan op haraam relaties en de verzoeken tot een nikaah afgewezen in verband met haar focus op haar studie.
Zij wilt steeds verder gaan met Islam en beter praktiseren. Momenteel draagt zij geen hoofddoek en zij heeft wel de intentie om zich conform Islam te kleden.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Naast het feit dat de islam op nummer één dient te staan, vindt ik het tevens ook erg belangrijk dat iemand eerlijk, respectvol, zorgzaam, genegen, loyaal, intelligent en humoristisch is. Een gezonde levensstijl is een belangrijk aspect in mijn leven. Ik sport 5 à 6 dagen in de week, en zou het fijn vinden als mijn partner ook aan lichaamsbeweging doet (of hiervoor openstaat).”

Hobby’s: “Reizen, sporten, het maken van lange boswandelingen en tijd spenderen met mijn familie en vrienden.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#171
Geboortejaar:1990
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep vlot, ookal was zij open over het feit dat zij zenuwachtig was. De zuster heeft haar universitaire opleiding afgerond in Rechtsgeleerdheid. Het is belangrijk voor de zuster dat de broeder minimaal een HBO werk en denkniveau heeft. Zij draagt een hoofddoek en wilt zo goed mogelijk praktiseren. Zij is niet eerder getrouwd geweest. De zuster vindt het geen probleem als de broeder eerder getrouwd is geweest, zolang er geen kinderen in het spel zijn. Tevens is de zuster niet gebaat bij een bepaalde etniciteit van de broeder.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Openminded, respectvol, empathisch vermogen, communicatief vaardig, verantwoordelijkheidsgevoel, familiemens, zorgzaam, besluitvaardig, bezig met geloof en bezig met persoonlijke ontwikkeling.”

Hobby’s: “Boeken lezen, schilderen, films en series bekijken en tijd besteden met familie en vrienden.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl.

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#172
Geboortejaar:1988
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting:Wij hebben een uitgebreid en openhartig gesprek met de zuster gevoerd. Zij is al een tijdje bekend met onze organisatie en heeft pas de stap gezet nadat zij er zelf klaar voor was. Uit het gesprek kunnen wij afleiden dat de zuster volwassen overkomt en zichzelf goed kan uitdrukken. Zij is een individu die zichzelf wegcijfert voor anderen vanwege haar opgedane levenservaringen en het wordt tijd dat zij aan haarzelf denkt en een leven opbouwt met een individu die haar steunt en meeneemt in de Dien.

De zuster heeft verschillende lessen gevolgd over Islam en is vanaf haar jonge leeftijd bezig geweest met het opdoen van kennis. Zij doet aan vrijwilligerswerk en wilt een traject volgen om eventueel binnenkort een betaalde baan te hebben. Het is voor haar belangrijk dat de broeder haar financieel kan onderhouden en een intellectueel gesprek kan voeren. De zuster is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. Zij staat open voor een broeder die eerder getrouwd is geweest. Het is van cruciaal belang dat de broeder het geloof boven cultuur plaatst.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Verantwoordelijk, zorgzaam, ambitieus, iemand die reflecteert en eigen doelen heeft, zelfinzicht heeft, empatisch, beschermend, wat geloof betreft iemand die streeft om zich te verbeteren in zijn deen.”

Hobby’s: Lezen, reizen, nature walks, sporten

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#173
Geboortejaar:1981
Afkomst:Surinaams
Samenvatting:Wij hebben een openhartig gesprek gevoerd met de zuster. Zij heeft haar HBO opleiding afgerond. De zuster werkt momenteel als consultant. Zij is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. De zuster heeft wel een kinderwens.

Zij staat open voor een gescheiden broeder met eventueel kinderen. Voorkeur gaat naar een broeder die ook minimaal een HBO opleiding heeft afgerond.

Tevens is de zuster een welbespraakt en energiek individu. Zij heeft een sterke voorkeur voor een broeder die positief in het leven staat, vitaliteit uitstraalt en een charisma heeft.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Vrolijk, vriendelijk, optimistisch, waardeert het leven, sportief, intelligent, simpel in levensstijl en heeft een groot hart. Hij moet in staat zijn om zijn gevoelens en gedachtes te kunnen uiten op een volwassen manier.“

Hobby’s: familie, lachen, kickboksen, wandelen, reizen, koken en eten.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#176
Geboortejaar:1990
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een sterk en volwassen gesprek gevoerd met de zuster. Zij heeft haar HBO afgerond, werkt en kan zich ontzettend goed articuleren om haar eigen voorkeuren en eisen kenbaar te maken. Tevens beheerst de zuster ook het Arabisch, ookal is zij van Berbers komaf. De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij staat open voor een gescheiden broeder of iemand die weduw is. Zij prefereert het liefst een Marokkaanse broeder en wenst ook het liefst in België te verblijven.

Uit het gesprek hebben wij ook kunnen afleiden dat de zuster geduldig, beschaafd en een familiemens is.

Opleiding/werk partner: “Opleiding wijst volgens mij niet persé op hoe intellectueel of wijs iemand is, dus zolang hij volwassen is, verantwoordelijk en open staat om bij te leren. Halal inkomen.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Godsvrees(Dien op de eerste plaats), volwassen, verantwoordelijk, respectvol, barmhartig. Het belangrijkste is zoals onze profeet (صلى الله عليه وسلم (zei : Dien/Godvrees en Akhlaq/goed karakter.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#177
Geboortejaar:1983
Afkomst:Nederlands
Samenvatting:Wij hebben een openhartig en volwassen gesprek gehad met een integer en volwassen zuster. Zij heeft haar HBO afgerond en is actief als coach binnen een multinational waarin zij met plezier werkt vanwege het feit dat zij energie haalt uit haar werk en haar verplichte onderdelen vanuit Islam mag uitvoeren. De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft wel een dochter, voordat zij zich bekeerde. Zij heeft geen bezwaar tegen een gescheiden broeder met kinderen. De zuster is niet gebaat bij een bepaalde etniciteit van de broeder, zolang hij wel de Nederlandse taal machtig is.

Uit het gesprek hebben wij kunnen afleiden dat de zuster communicatief sterk is onderlegd en een goed besef heeft van de realiteit, waardoor wij overtuigd zijn dat de broeder dient te beschikken over sterke doch zachtaardige en praktiserende karakter om een huwelijk samen te kunnen dragen.

Opleiding/werk partner: “Bij voorkeur HBO/WO, of werkervaring op dat gebied.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Zachtaardig, vastbesloten, beetje humor, vriendelijk. Graag goed omgaan met mijn dochter, die (nog) niet bekeerd is.”

Hobby’s: " Ik ben een harde werker die ook Arabische en Islamitische lessen volgt, met weinig tijd voor hobbies. Als ik even tijd heb, hou ik van lezen (Islamitische boeken), schrijven, studeren, wandelen in de natuur en op bezoek gaan bij familie.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#179
Geboortejaar:1993
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een positieve gesprek gevoerd met een spontane zuster. Zij heeft haar Mbo afgerond en is actief binnen de medische wereld. De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij staat ook open voor een gescheiden broeder. Voor haar is het karakter erg belangrijk en het hebben van een klik. De broeder dient zijn zaken op orde te hebben. Tevens wenst de zuster enkel een Marokkaanse broeder te huwen.

Wij hebben verder uit het gesprek kunnen afleiden dat de zuster vlot en duidelijk haar voorkeuren en eisen kan overbrengen en beredeneren, waardoor het een feit is dat zij heel goed weet wat zij wilt. Daarbovenop is zij ook makkelijk in de omgang en vastberaden om te strijden voor een goed en gezond huwelijk en daarbij heeft zij ook een partner nodig die dat inziet en waardeert.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Een respectvolle, eerlijke, betrouwbare, loyale, goed gemanierde man. Een man die zijn verantwoordelijkheden kent als echtgenoot en financiële verantwoordelijkheid binnen het huwelijk kan dragen. Hij is bezig met ons geloof en streeft ernaar samen meer kennis op te doen. Hoe romantisch is het om samen te bidden! Hij houdt van leuke, kleine uitstapjes tot aan reizen toe. Hij is zorgzaam, begripvol, empatisch. Uiteindelijk is het belangrijk dat we een klik hebben..in shaa Allaah.

Hobby’s: “Lezen, wandelen, filmavonden, sporten, uitstapjes, koken.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#180
Geboortejaar:1989
Afkomst:Somalisch
Samenvatting:Wij hebben een gezond onderhoud gehad met de zuster en haar broer. Hieruit blijkt dat de familie erg hecht is en samen tot beslissingen komen om elkaar vooruit te helpen. De zuster is hoogopgeleid (hbo) en werkt bij een gemeente. Zij is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen.

Islam moet op nummer 1 staan. De halal, haram en sunnah moeten vanzelfsprekend zijn.

Opleiding/Werk partner: “Ik vind het fijn om te weten wat de opleidingsachtergond is. Niet per se vanwege zijn intellectualiteit of eventueel toekomstperspectief, dat zegt niet altijd wat. Maar juist de ervaring die je hebt en dat je die ervaring mee kunt geven aan onze toekomstige kinderen. Uiteindelijk komt alle rizq van Allah. En keuzes die je in het verleden hebt gemaakt of keuzes waartoe je gedwongen was, hoeven jouw toekomst niet te bepalen. Dus iemand met een niveau lager dan het hbo: daar sta ik voor open.

Qua werk moet het zoveel mogelijk halal zijn. Ik snap dat het in deze tijden moeilijk is halal-werk te vinden, maar iemand moet echt zijn best doen om halal-werk te hebben. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat de partner zijn gezin met enige mate van comfort kan onderhouden. Na het krijgen van kinderen wil ik wel minder werken. Daarom vind ik het belangrijk dat partner het prima vindt dat ik blijf werken. Ik ben benieuwd naar de verwachtingen van de kandidaat. Is hij, indien het inkomen toereikend is, bereid om minder te werken? Gaat hij het gezin volledig onderhouden of verwacht hij dat de vrouw financieel bijdraagt?''

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Een persoon met een positieve kijk op het leven. Een verzorgend type. Een persoon die te vertrouwen is en integer is. Vergevingsgezind. Geduldig, omdat ik dat nog niet volledig beheers. Een gevoelsmens. Haalt energie uit het samenzijn. Een persoon die niet alleen naar mij luistert, maar die mij ook daadwerkelijk hoort. Een persoon die openstaat voor nieuwe ervaringen en die nieuwe dingen wil uitproberen en leren. Kritisch tot op een bepaalde hoogte. Flexibel en met redelijke argumenten te overtuigen is. Een persoon die altijd klaarstaat voor zijn gezin en familie. Een persoon die liever tijd doorbrengt met zijn gezin dan met anderen. Een persoon met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Iemand met wie ik kan loltrappen en zo nu en dan onschuldige streken kan uithalen.

Ik vind het leuk als partner meerdere talen spreekt. Ik ben iemand die zich graag uitdrukt in verschillende talen.''

Hobby’s en bezigheden: “Ik zoek graag informatie op om te implementeren in mijn eigen leven. Ik luister graag naar podcasts en kijk graag naar informatieve filmpjes over tal van zaken. Zowel Islam als niet-Islam gerelateerde onderwerpen. Ik kan zo een video van een uur bekijken/beluisteren. Die informatie deel ik ook graag met mij anderen, maar helaas hebben zij daar niet altijd oren naar.

Ik vind zwemmen heel leuk. En daarnaast breng ik veel tijd door met mijn familie.''

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#181
Geboortejaar:1986
Afkomst:Nederlands
Samenvatting:Wij hebben een sterk gesprek gevoerd met de zuster. Zij was heel erg zenuwachtig in het begin en werd aangespoord door een zuster om met ons in gesprek te gaan, aangezien de zuster zelf goede ervaringen met ons heeft gehad. De zuster werd gerustgesteld, waardoor zij haar voorkeuren, eisen en levenservaringen kon delen.

De zuster is gedeeltelijk afgekeurd en werkt een aantal uren per week. Zij is eerder getrouwd geweest en heeft geen kinderen. Door haar moeizame huwelijk is zij sterker eruit gekomen en zich steeds meer gaan vastklampen aan Islam. Zij staat open voor een gescheiden broeder zonder kinderen.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Geduldig, zorgzaam, initiatief nemer, spontaan, een man die houdt van samen dingen ondernemer en lief.”

Hobby’s: “Wandelen en dingen ondernemen en fietsen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#182
Geboortejaar:1989
Afkomst:Indonesisch
Samenvatting:Wij hebben een goed gesprek met de zuster. Zij heeft ons eerder wel eens gecontacteerd en is nu wel van mening dat zij klaar is voor een huwelijk. De zuster draagt nu een hoofddoek en is praktiserend. Zij heeft haar MBO afgerond in de zorg en is ook werkzaam binnen de zorg. De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij staat niet open voor een gescheiden broeder en kinderen. Tevens is zij niet gebaat bij een bepaalde etniciteit van de broeder.

Haar ouders zijn geen Moslims en zij is bekeerd voor zichzelf. De zuster heeft verder een rustige en kalme overkomen.

Voorkeur persoonlijkheid zuster: "Lief, romantisch, verantwoordleijkheidsgevoel, Godsvrezend, betrouwbaar, zorgzaam, behulpzaam, familiemens."

Hobby’s: "Wandelen, reizen en foitografieen in de natuur. Houdt van spontane dingen te doen."

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.>b>#183
Geboortejaar:1976
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben duidelijk en overzichtelijk gesprek gevoerd met de zuster. Zij heeft haar educatie genoten in Turkije op MAVO niveau en heeft NT2 B1 in Nederland afgerond, waardoor zij zich wel verstaanbaar kan maken in het Nederlands. De zuster werkt momenteel niet en heeft wel in het verleden gewerkt. Zij is eerder getrouwd geweest en heeft twee volwassen kinderen. Zij heeft geen bezwaar tegen een gescheiden broeder met kinderen. Zij heeft een lichte voorkeur voor een Turkse broeder.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Praktiserende Moslim met een goed gedrag en een zachtaardige persoonlijkheid. Hij dient zijn verantwoordelijkheid volledig te nemen volgens de regels van Islam.

Hobby’s: “Haken, wandelen, leren over nieuwe dingen en tuinieren.”


Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#184
Geboortejaar:1991
Afkomst:Pakistan
Samenvatting:Wij hebben een goed gesprek gevoerd met de zuster. Zij heeft nu de stap gemaakt om in te schrijven vanwege onze werk en een vertrouwd gevoel.

De zuster heeft haar bachelor opleiding afgerond in Bedrijfsmanagement/Marketing en is zelf werkzaam als consultant. Zij is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij prefereert ook een broeder die niet eerder getrouwd is geweest. De zuster is tevens niet gebaat bij een bepaalde etniciteit van de broeder. Zij woont in België en staat ervoor open om te verhuizen naar Nederland indien het nodig is.

Zij wilt een praktiserende broeder en is zelf bezig met kennis opdoen over Islam.

Verder komt de zuster bij ons netjes, serieus en verstandig over. Zij heeft een nette manier van communiceren en denkt goed na over de toekomst en kan op een meer dan gedegen manier haar voorkeuren en wensen kenbaar maken.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Empatisch, vriendelijk, vroom, trouw/eerlijk, bescheiden, kennis op willen doen.”

Hobby’s: “Fitness, reizen, boeken lezen en volg extra lessen op geloofsvlak.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#185
Geboortejaar:1990
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een openhartig gesprek gevoerd met de zuster. Zij is door een aantal mensen in haar omgeving geadviseerd om ons te contacteren en heeft besloten om in te schrijven. Uit het gesprek konden wij afleiden dat de zuster praktiseert, een volwassen overkomen heeft en een goed beeld heeft van de realiteit. Zij heeft haar MBO afgerond en werkt binnen het onderwijs, waarin zij administratieve werkzaamheden verricht.

De zuster is eerder getrouwd geweest en heeft ook een dochter voor wie zij zorg draagt. Zij heeft geen bezwaar tegen een gescheiden broeder met kinderen. Tevens is zij niet gebaat bij een bepaalde etniciteit van de broeder.

Opleiding/werk partner: “Ik heb geen eisen qua opleiding. Wel vind ik het belangrijk dat mijn toekomstige partner een halal baan heeft waarmee hij genoeg verdient om zijn gezin te kunnen onderhouden en geen schulden heeft.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Betrouwbaar, verantwoordelijkheidsgevoel, ruimdenkend, geduldig, zachtaardig, spreken met wijsheid, vriendelijk.”

De volgende eisen vind ik erg belangrijk:
De 5 dagelijkse gebeden op tijd worden verricht
Verantwoordelijkheidsgevoel
Goed gedrag
In Nederland zijn opgegroeid
Uit een stabiel gezin komen

Hobby’s: “Koken, wandelen en familiebezoeken.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#186
Geboortejaar:2001
Afkomst:Half-Duits/kwart-Nederlands - kwart-Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster was erg positief te noemen. Zij is op ongeveer 14-jarige leeftijd bekeerd, nadat zij onderzoek ging doen naar Islam. In het begin was er niet echt een acceptatie voor haar bekering en naarmate de tijd vorderde is er steeds meer begrip ontstaan. De zuster is daarom ook gebaat bij een broeder die zich kan inleven met de zuster en een bepaalde mate van levenservaring heeft om een sterke match te kunnen zijn. De zuster is begaan met Islam en dus een praktiserende individu. Het is voor haar belangrijk dat de broeder praktiseert, bezig is met kennis en een stabiele situatie heeft om een huwelijk te kunnen dragen. Zij is gebaat bij een broeder met een volwassen mindset, omdat zij ook door de opgedane levenservaringen snel volwassen moest worden. Wij kunnen dit ook afleiden uit haar manier van communiceren en wijze overkomen bij het beantwoorden van onze vragen.

De zuster volgt een opleiding binnen het educatieve sector en vervult vrijwillig ook uren binnen het basisonderwijs. Zij is niet eerder getrouwd geweest en staat open voor een gescheiden broeder zonder kinderen.

Opleiding/Werk partner: “Ik heb geen specifieke voorkeuren qua opleiding/werk, zolang het voor de broeder mogelijk is om volgens de islamitische richtlijnen te werken.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Het is voor mij erg belangrijk dat iemand zichzelf kenmerkt met de Ahlus Sunnah. Ik vind het belangrijk dat mijn toekomstige de Islaam als leidraad heeft, zodat we daar als partners altijd op terug kunnen vallen. Ik zou het liefst iemand treffen die positief in het leven staat en het besef heeft waarom wij hier zijn. Iemand die van het goede van andere uitgaat en andere helpt waar nodig. Persoonlijk zou ik het ook prettig vinden als het een broeder zou zijn met enige levenservaring, aangezien ik dat ook heb. Verdere persoonlijkheidskenmerken die ik belangrijk vind zijn respectvol, zachtaardig en geduldig. Als laatst is het belangrijk dat mijn toekomstige zijn rechten en plichten in de Islaam kent en daarvanuit handelt.”

Andere opmerkingen: “Mijn toekomstige moet ervoor open staan om hijrah te verrichten.
Een eis van mij is het hebben van een eigen woning. Ik streef ernaar om zovaak mogelijk een niqaab te dragen, zodra ik uit huis ga wil ik dit in shaa Allaah full time dragen. Mijn man moet dit dus accepteren en mij motiveren hierin. (geen acceptatie vanuit huis, daarom full time als ik uit huis ben.)

Ik zou, indien mogelijk, niet willen werken als ik klaar ben met school. Ik zou het huishouden en het opvoeden van de kinderen op mij willen nemen. Mijn toekomstige moet hier hetzelfde over denken.”

Hobby’s: “Ik hou enorm van lezen en van het volgen van islamitische lessen volgen. Ik hou ook van wandelen en nieuwe dingen uit proberen in de keuken.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
#Kandidaatnr.#188
Geboortejaar:1993
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een pleasant en volwassen gesprek gevoerd met de zuster. Zij heeft haar HBO opleiding Wiskunde afgerond en werkt als Data Engineer. De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij staat wel open voor een gescheiden broeder en – afhankelijk van de situatie – eventueel als er een klein kind in het spel is. Er is een sterke voorkeur voor een broeder van Marokkaans komaf, maar de zuster staat ook open voor andere etniciteiten.

Uit het gesprek met de zuster hebben wij kunnen afleiden dat de zuster een volwassen mindset heeft, communicatief sterk is en erg hecht is met haar directe familie.

Opleiding/Werk partner: “In staat om financiële verantwoordelijkheid te nemen, “HBO-WO denkniveau”, in het bezit van islamitische kennis of de wil en intentie om deze op te doen.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Intellectueel, zorgzaam, stabiel, zelfbewust, eerlijk, rechtvaardig, betrouwbaar, communicatief, verantwoordelijk, behulpzaam, ijverig, positief, oplossingsgericht en respectvol.”

“Betreft de rolverdeling binnen het huwelijk, ben ik van mening dat deze conform de islamitische richtlijnen hoort, waarbij geen misbruik wordt gemaakt van de gegeven posities en gunsten van Allah swt, maar juist vanuit waardering en respect voor elkaar wordt gehandeld.”

Hobby’s: “Wandelen en skeeleren.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#189
Geboortejaar:1990
Afkomst:Half-Italiaans kwart-Russisch kwart-Ghanees
Samenvatting:Wij hebben een openhartig en vlot gesprek gevoerd met de zuster. De zuster heeft haar MBO afgerond en werkt als ervaringsdeskundige bij het begeleiden van jongeren. Zij heeft een turbulente leven gehad, maar het heeft haar enkel versterkt. In de meest uitdagende periode van haar leven is zij in contact gekomen met Islam en heeft zij het ook omarmd, omdat zij zich altijd al aangetrokken voelde tot religie en het lezen over religie an sich. Zij heeft ook haar voormalige partner verlaten om Islam te belijden en heeft een tweeling uit deze relatie, waarvoor zij zelf zorg draagt. Er is wel een omgangsregeling. De zuster staat open voor een gescheiden broeder met kinderen en heeft zelf nog wel een kinderwens.

Ze is alhamdulillah tevreden en gelukkig met haar beproevingen, omdat zij nog intenser de Dien beleeft en voor haar is het prioritiet nummer 1 dat haar kinderen een praktiserende vader en vaderfiguur hebben en dat haar kinderen worden meegenomen in een warme islamitische schoonfamilie, omdat zij zelf geen familie heeft die Islam praktiseert. De zuster is zelf niet veeleisend, behalve dat zij een praktiserende broeder wenst die de hele gezin meeneemt in Islam om dichterbij Allaah swt te komen. Hij dient inlevingsvermogen te hebben en een gezonde gheerah te hebben naar zijn vrouw.

Hobby’s: “Ik lees en schrijf graag, maar zoek ook graag de natuur op ik hou van hele kleine dingen in het leven alhamdulliah dus ben gauw tevreden.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#190
Geboortejaar:1996
Afkomst:Nederlands
Samenvatting:Wij hebben een gezond en gedetailleerd gesprek gevoerd met de zuster. Zij is al een aantal jaren bekeerd en in een afrondende fase van haar HBO opleiding Rechten. Zij is tevens ook werkzaam om haarzelf te onderhouden. De zuster is op jonge leeftijd al zelfstandig geweest door op haarzelf te wonen om te kunnen studeren. Mede vanwege een vervelende situatie is zij gaan nadenken over het leven en is zij tijdens haar opleiding in contact gekomen met Moslims en heeft zij zich verdiept in Islam. Zij heeft daarna snel besloten om de shahaadah af te nemen.

Tevens is de zuster erg gesteld op netheid. Ze wilt ook dat de broeder een voortrekkersrol inneemt aangaande Dien en iemand die ook zijn mening op een gepaste manier kan geven. De broeder mag zeker weten tegengas geven als iets hem niet bevalt, maar hij hoeft ook niet al te dominant te zijn.“

De zuster is niet eerder getrouwd geweest en staat open voor gescheiden broeder, zolang er geen kinderen vooraf in het spel zijn.

Wij hebben verder kunnen afleiden dat de zuster beschikt over levenservaringen, waardoor een broeder met levenservaring ook beter bij haar past. Tevens heeft zij een hechte band met haar moeder en een goede band met haar broers. Zij komt bij ons volwassen en kalm over. Uit haar plannen omtrent praktiseren en Islamitische kennis opdoen, kunnen wij afleiden dat zij van structuur houdt en initiatieven neemt om beter te worden.

Opleiding/werk partner: “HBO-denkniveau, maar geen specifieke eis wat betreft opleidingsniveau. Het belangrijkste vind ik dat hij financieel genoeg verdient om het gezin zelfstandig te kunnen onderhouden.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Eerlijk / Open / humor / ontwikkeld wat betreft communicatie (diepgaande gesprekken kunnen voeren)/ verantwoordelijkheidsgevoel hebben / ondernemend, ambitieus / respectvol.”

“Alles op orde hebben wat betreft werk/inkomen etc. Iemand die graag een gezin willen stichten en samen de islam wil praktiseren. Ook ervoor open staat om de hijra te verrichten indien mogelijk.”

Hobby’s: “Koken, reizen, sporten, dingen ondernemen, documentaires bekijken.”


Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#191
Geboortejaar:1995
Afkomst:Indonesisch
Samenvatting:Wij hebben een pleasant gesprek gevoerd met de zuster. Zij is bezig met haar Masters en werkt als Teaching Assistant. Zij is niet gebaat bij een bepaalde opleidingsachtergrond of werk van de partner, zolang het halal is en dat hij een huwelijk financieel kan onderhouden om niet in armoede te leven. De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij wenst ook een broeder die niet eerder getrouwd is geweest en dat hij ook geen kinderen heeft.

Zij is niet gebaat bij een bepaald etniciteit van de broeder. Echter, zij wilt ver weg blijven van een schoonfamilie waarbij cultuur overheerst en dat de mening van de familie overheerst, waardoor de man en het gezin onder kan lijden.

Uit het gesprek hebben wij verder kunnen afleiden dat de zuster respectvol overkomt en heel goed weet wat zij wilt. Haar manier van converseren is erg kalm te noemen.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Godsvrees, leidinggevend, besluitvaardig, intellectueel scherp, assertief, grappig, zachtaardig, tolerant en een doorzetter.”

“Het liefst iemand van ahlus sunnah wal jama3ah, strategisch vooruit plant en Hijrah met me wilt verrichten over max. 10 jaar.”

Hobby’s: “Jazeker, ik kook en bak graag, lees graag, teken graag, sleutel graag, plaag graag en lach graag. Ook organiseer ik graag evenementen voor de community. Daarnaast houd ik ervan om islamitische conferenties, lezingen en lessen bij te wonen zowel in het binnenland als in het buitenland. Verder houd ik van nieuwe dingen proberen, momenteel leer ik tennissen en in de toekomst hopelijk paardrijden.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#192
Geboortejaar:1992
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een overzichtelijk gesprek gevoerd met de zuster. Zij heeft haar HBO pedagogiek afgerond en werkt als docente binnen het MBO. De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij heeft geen bezwaar tegen een gescheiden man die geen kinderen heeft uit een vorige huwelijk. Hij dient wel van Marokkaans (Berbers) komaf te zijn vanwege praktische redenen.

Uit het gesprek hebben wij verder kunnen afleiden dat het een goedlachse, positieve en nette zuster is die de Islam hoog in het vaandel heeft staan. Zij verwacht ook dat haar man dezelfde Islamitische mindset heeft en dat beiden daardoor kunnen etaleren in hun Dien.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Godsvrees, humoristisch, zachtaardig en tolerant. Hij dient alles op orde te hebben om een gezin te stichten en een familiepersoon te zijn door respectvol om te gaan met zijn medemensen.”

Hobby’s: “Bakken, lezen en wandelen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#193
Geboortejaar:1994
Afkomst:Nederlands
Samenvatting:Wij hebben een openhartig gesprek gevoerd met de zuster. Zij is gesterkt door een tumultueuze leven en heeft haar houvast en rust gevonden in Islam. De zuster heeft haar MBO opleiding Onderwijsassistent afgerond en is afgekeurd voor werk. Desalniettemin werkt zij ook bij en heeft haar afkeuring om te werken geen enkel effect op de normale gang van zaken.

De zuster is eerder getrouwd geweest en heeft geen kinderen. Zij staat open voor een gescheiden broeder zonder kinderen.

Uit het gesprek hebben wij verder kunnen afleiden dat de zuster een sterke persoonlijkheid heeft en dat ziuj gebaat is bij iemand die gepokt en gemazeld is in het leven om samen de eventuele benodigde uitdagingen in het leven aan te kunnen gaan.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Zelfstandig, behulpzaam, praktiserend, inlevingsvermogen, in voor een grapje. Ik zoek echt een man die volwassen is en echt samen het pad van Islam wilt bewandelen. Iemand die zijn rechten en plichten weet en nakomt.”

Hobby’s: “Ik vind het gewoon leuk om dingen te doen en te beleven. Actief zijn.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#194
Geboortejaar:1975
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster was prettig te noemen. Wij hebben eerder met haar gesproken en zij heeft nu inmiddels besloten om in te schrijven mede door de opties uit te breiden en een proces binnen haar kring die ook goed verloopt via ons.

De zuster heeft haar HBO afgerond en is actief binnen de medische branche. Zij is niet eerder getrouwd en heeft ook geen kinderen. De zuster staat open voor een gescheiden broeder met kinderen.

Het is tevens erg belangrijk voor de zuster dat de broeder praktiseert en ook over de kwaliteiten beschikt om telkens meer over de Dien te leren en uit te voeren.

Voorkeur persoonlijkheid partner: ‘Respect, humor & religieus.”

Hobby’s: “Lezen, shoppen, uit eten, familie & reizen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#195
Geboortejaar:1989
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een heel sterk en volwassen gesprek gevoerd met de zuster. Haar familielid heeft haar op ons geattendeerd. Zij is werkzaam binnen de zorg. De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij wenst te trouwen met een broeder van Marokkaans komaf. Hij dient minimaal zijn HBO te hebben afgerond om zodoende compatibel te zijn qua niveau op intellectueel gebied. Tevens dient de broeder niet eerder getrouwd te zijn noch dient hij kinderen te hebben. Zij wenst wel in Den Haag en omstreke te wonen in verband met haar familie en ouders waarmee zij een hechte band heeft.

Wij hebben verder uit het gesprek kunnen afleiden dat de zuster een sterke mindset heeft, netjes communiceert en het van groot belang vindt dat de broeder op dezelfde golflengte als de zuster zit qua religie, omgangsvormen en het dragen van een huwelijk.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Vroom en zachtaardig karakter, vriendelijk, humoristisch, familiemens, in staat om goede en diepgaande gesprekken te voeren, groot verantwoordelijkheidsbesef. Ik vind het belangrijk dat mijn partner géén bezwaar heeft tegen de uitoefening van mijn beroep en de verplichtingen die daarbij komen kijken. Dit is een harde eis vanuit mijn kant.”

Hobby’s: “Uit eten gaan, tijd spenderen met familie, sporten (hardlopen en voetbal).”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#196
Geboortejaar:1989
Afkomst:Latijns-Amerikaans
Samenvatting:Het gesprek met de zuster verliep uitermate verhelderend. Zij heeft een paar keer met ons gemaild om meer informatie te verkrijgen, zodat zij daarna een gefundeerde en weloverwogen keuze kon maken om in te schrijven, nadat zij door een bekende werd geattendeerd op ons bestaan. Dit laat zien dat de zuster gestructureerd te werk gaat en absoluut niet naief is noch maakt zij onbezonnen beslissingen. De zuster weet wat zij wilt. Zij is ook op een hele jonge leeftijd Moslima geworden, nadat zij in een moskee uitleg kreeg over Islam en geen enkel moment twijfelde omdat het de waarheid is.

De zuster heeft haar MBO opleiding afgerond en werkt binnen de pedagogie. Zij wenst in feite niet te werken als zij getrouwd is, tenzij er een noodzaak voor is. Zij prefereert ook een verantwoordelijke broeder die leiderschapskwaliteiten heeft in het juiste zin van het woord. Hij dient de kar te trekken, geduld te hebben en harmonie in het huis te bewaren. De zuster is een gepassioneerde en loyale individu zolang de broeder zich correct opstelt binnen het huwelijk. De zuster is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. Zij heeft geen voorkeur voor een bepaalde etniciteit. Opleiding is voor haar niet belangrijk, zolang hij een vaste halal inkomen heeft om een huwelijk financieel te kunnen onderhouden en de lijnen goed uit te zetten.

Voorkeur persoonlijkheid in haar eigen woorden: ‘Ik ben op zoek naar een man die eerlijk en aardig is, iemand die gevoel voor humor heeft. Een persoon die probeert naar manieren te zoeken om zichzelf te verbeteren, zowel op persoonlijke vlak als in het geloof. Een man die “down to earth” is en met beide benen op de grond staat. Iemand die Allaah vreest en daarom zijn gezin helpt om de islaam en het goede karakter te praktiseren, maar zelf ook advies kan aannemen. Iemand die van elke situatie het beste wilt maken en er voor openstaat om te communiceren over zaken, ideeën en gevoelens. Een persoon die de leiding kan nemen als het nodig is en daarbij wel rekening kan houden met de ander.”

“Het is voor mij belangrijk dat de broeder een vaste baan heeft en mij kan onderhouden. Ik hou zelf van huisdieren (ik heb een kat) en vind het fijn als de ander ook van dieren houdt.”

Hobbies: “Ja, zwemmen. Uiteraard wel alleen voor vrouwen toegankelijk en de islamitische regels in acht houden.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#197
Geboortejaar:1992
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting:Wij hebben uitgebreid en gedetailleerd gesproken over de levenservaring van de zuster en haar Islamitische belevenis. Zij heeft haar HBO opleiding afgerond en werkt binnen de juridische branche. De zuster is wettelijk en islamitisch getrouwd geweest. Na de nikkah bleef zij thuis wonen tot en met het bruiloftsfeest welke enkele maanden later plaats zou vinden. Echter is in de aanloop daarnaartoe al besloten om het huwelijk te beëindigen.
De zuster staat open voor een gescheiden broeder zonder kinderen. Zij wenst een partner in dezelfde leeftijdscategorie als zichzelf, met een max van 7 jaar ouder. Haar voorkeur gaat uit naar een broeder van Pakistaans komaf. Tevens wenst zij in regio Haaglanden te blijven vanwege haar werk en familie. Na het voltrekken van het huwelijk wilt zij graag blijven werken, maar dan parttime.

De broeder dient HBO-denkniveau te hebben en het is belangrijk dat er sprake is van een klik op intellectueel niveau. Zij verwacht dat de broeder een halal inkomen heeft en daarmee de (financiële) lasten van het huwelijk kan dragen.

Wij hebben verder uit het gesprek kunnen afleiden dat de zuster door opgedane levenservaring is gegroeid en meer is gaan groeien naar de Dien toe. Zij is daardoor kennis gaan opdoen onder andere door het volgen van islamitische studies.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Rechtvaardig; openheid; oprecht; vrijgevig; verzorgd; iemand die de touwtjes in handen neemt; zorgzaam; godvrezend; humor; liefdevol; steunend; verantwoordelijk; niet cultureel ingesteld.”

- Soennitisch
- Partner moet een eigen (huur)huis hebben.
- Partner moet autonoom beslissingen kunnen maken zonder dat hij zich laat leiden door ouders/omgeving. Hij moet in staat zijn om zijn mannetje te kunnen staan daar waar nodig.
- Nakomen van islamitische rechten en verplichtingen.
- Partner dient beschermer en onderhouder te zijn.
- Het geloof moet leidend zijn en niet cultuur of verwachtingen van omgeving.

Hobby’s: “Sporten, kennis opdoen en tijd doorbrengen met vriendinnen/familie.”
Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#198
Geboortejaar:1986
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een heel goed gesprek gevoerd met de zuster. Zij heeft haar HBO afgerond en is werkzaam binnen de zorg. Het liefst wenst zij een broeder die HBO geschoold is en natuurlijk halal werk verricht. De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij staat open voor een gescheiden broeder zonder kinderen. Hij dient geboren en getogen in Nederland te zijn en Islam als leidraad te nemen in plaats van cultuur.

De zuster wilt vanwege haar familie ook in Rotterdam te verblijven. Dit is een harde eis.

Uit het gesprek kunnen wij afleiden dat de zuster welbespraakt is en een volwassen mindset heeft, waardoor wij kunnen constateren dat zij goed voorbereid is om een sterke huwelijk aan te gaan.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Rechtvaardig, eerlijk en welgemanierd. Hij dient Islam te praktiseren en te beschikken over goede communicatieve vaardigheden.”

Hobby’s: Lezen, wandelen, reizen en nieuwe dingen proberen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#199
Geboortejaar:1986
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben uitgebreid gesproken met de zuster. Zij heeft haar opleiding afgerond binnen de zorg en is ook actief binnen de zorg. Het betreft voornamelijk gehandicaptenzorg, mentale begeleiding en thuiszorg. Hieruit kun je ook afleiden dat de zuster een zorgzame karakter heeft en beschikt over de nodige ervaring op werkgebied welk in haar privé leven ten goede komen. Tevens is zij ook gevormd door haar opgedane levenservaring met o.a. haar vorige huwelijk. Zij heeft een kind uit haar vorige huwelijk waar zij zorg voor draagt. De zuster staat open voor een gescheiden broeder met kinderen.

Uit het gesprek hebben wij af kunnen leiden dat de zuster spraakzaam is, mede vanwege haar werk, waarbij zij een luisterende oor dient te bieden en ook met adviezen dient te komen. Zij is wel een type die erg benieuwd is naar de kern van de problemen, zodat de oplossingen de wortels van een probleem treffen. Tevens beschikt zij over een inlevingsvermogen en komt zij niet haatdragend over, maar is zij juist positief en optimistisch ingesteld. Een verantwoordelijke individu met een sympathieke karakter.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Ik wens iemand die Verantwoordelijkheid heeft en kan dragen. Iemand die eerlijk is en duidelijk heid heeft. Iemand die oprecht is, waarmee je lachen, praten, fijn als persoon communicatief is.”

Hobby’s: “Sporten en natuuractiviteiten.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#200
Geboortejaar:1996
Afkomst:half-Oeigoers half-Pashtun
Samenvatting:Wij hebben een soepel en inhoudelijk sterk gesprek gevoerd met de zuster. Zij beschrijft heel goed de realiteit over de maatschappij die aanspoort om individueel en vrij te leven, terwijl zij zich nu meer toetrekt naar de visie van Islam en haar eer en respect wil behouden door de Nikaah te verrichten. De zuster rondt haar opleiding HBO Social Work dit jaar (2021) af. Zij is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij wenst dat de broeder ook niet eerder getrouwd is geweest en minimaal 1.70 is.

Voorkeur etniciteit: Turks, Europees of bi-raciaal

Opleiding/Werk partner:
“Minimaal MBO 4 of HBO (denkniveau); zolang hij zijn gezin kan onderhouden én tijd kan vrij maken voor zijn familie. Hij dient ambitieus, ondernemend en maatschappelijk betrokken te zijn.

Voorkeur persoonlijkheid partner:
Kalm oordeelsvermogen en tactisch; als het hoofd van het gezin dient hij een koele geest te hebben en tot oplossingen te komen in moeilijke tijden. Hierbij wil ik een adviserende en steunende rol aannemen, terwijl hij de beslissingen en leiding neemt. Afhankelijk van de situatie kunnen de rollen afwisselen of overlappen.
Onafhankelijk; hij is niet makkelijk te beïnvloeden door de opinies van anderen als het gaat over hemzelf of zijn gezin.
Onverschrokken; hij kan zijn mening uiten, ook als het onpopulair is. Bovendien is hij onbuigbaar in bedreigende situaties.
Serieus en principieel; hij kent zijn principes en weet uit welke normen en waarden zijn handelingen voortvloeien, echter moet hij ook kunnen genieten van het leven zoals (droge/aparte) humor kunnen begrijpen en een laid-back personality hebben. Ik ben iemand die veel praat, lacht, grapt en (onbekende) mensen snel benader voor een gesprek vanwege mijn jonge en open geest. Dit moet niet opgevat worden als kinderachtigheid, want men omschrijft mij ook als een gedreven, wijs en non-conformistisch persoon. En beetje balans in het karakter brengt de mens naar voren.
Zelfverzekerd, maar ook bescheiden; ondanks de complimenten en zijn successen, moeten deze niet zijn ego aantasten. Als hij toch onzekerheden ervaart hoort hij ze niet op anderen te gaan projecteren door bijvoorbeeld zijn kind te bekritiseren als hij/zij faalt, op/neer te kijken naar anderen of naar erkenning te zoeken. Hij accepteert zichzelf en omarmt zijn tekortkomingen waardoor hij ook anderen in hun waarde kan laten.
Rechtvaardig en verantwoordelijk; zijn gezin moet altijd op nummer één staan. Wanneer zijn thuissituatie in orde is, kan hij betrokken raken met zijn omgeving en niet andersom! ("if you want to change the world, start with yourself"). Hij kent de islamitische rechten van zijn vrouw, dochters, zonen, buren, etc. en doet in het kader van sharia geen water bij de wijn. Hiermee wil ik niet zeggen dat we alleen juridisch met elkaar moeten omgaan, maar dat deze rechten slechts als de "bare minimum" moeten worden nageleefd om rechtvaardigheid, of beter gezegd billijkheid te realiseren binnen het gezin.
Islam boven cultuur; zolang bepaalde culturele gebruiken niet duidelijk in strijd gaan met de islam, mag hier ruimte voor gemaakt worden en zelfs geëerd worden. Hij dient ook zijn culturele erfgoed op zijn kinderen over te brengen zoals taal, gebruiken, eten, enz. aangezien cultuur een cruciaal onderdeel vormt van iemands identiteit. Natuurlijk hoort de islam ten alle tijden als leidraad te dienen zodat bepaalde jahiliyyah praktijken zoveel mogelijk kan worden voorkomen en een conservatieve invloed hebben op de Tawheed en Aqieda.
Open-minded en reflectief; hij is in staat tot zelfontwikkeling gedurende zijn leven en kan openstaan voor de meningen, culturen en ideeën van anderen en veranderingen (meegaan met de tijdsgeest) zolang ze niet tegenstrijdig zijn met de islamitische principes. Hij kan reflecteren op zijn handelingen en gedachtepatroon zodat hij hierdoor bewuster in het leven kan staan.
Op een gezonde manier jaloezie hebben voor zijn vrouw en eventuele dochters (niet bezitterig). Ook moet hij geen dubbele seksuele moralen hanteren. Hij en zijn zonen moeten een beschermende rol aannemen tegenover de vrouwelijke familieleden en niet gaan domineren waardoor ze nalatig worden in hun eigen islamitische plichten.
Andere opmerkingen:
Qua religie zoek ik iemand die niet het ideale moslimpakket is, maar in (constante) ontwikkeling is en ambities heeft zoals zich houden aan de 5 dagelijkse gebeden, Arabisch spreken en/of lezen enz. en deze spirituele reis samen met mij wil bewandelen. Hij moet echter wel een leidende rol hierin aannemen. Als hij al wat verder is in zijn religie, verwacht ik wel dat hij mij de ruimte en tijd kan gunnen zodat we samen op dezelfde niveau zitten zoals het dragen van een hoofddoek.
Relationeel: in samenspraak dienen we duidelijke genderrollen te hanteren bijvoorbeeld dat de man mijn financieel moet onderhouden, terwijl ik thuisblijf en voor de kinderen zorg. Natuurlijk mogen deze rollen overlappen en moet hij geen bezwaar hebben als ik wel of juist niet wil werken, zolang we onze genderrollen kunnen vervullen.
Leefstijl: mijn motto is: "less is more". Ik ben niet materialistisch ingesteld, maar ik vind wel dat we moeten kunnen genieten van deze dunya op een halal manier zoals mooie kleren dragen, uit eten gaan, vakantie boeken enz. Dus niet voor de dingen leven, maar van de dingen. Mijn interieurstijl is minimalistisch; huis bevat alleen de essentiële dingen. Ook zou het fijn zijn als hij net als ik van dieren houdt, tenzij hij een allergie of fobie heeft voor (bepaalde) dieren.
Intellectueel: ik wil graag een man met wie ik diepe gesprekken kan houden en die mij intellectueel prikkelt. Dat we samen reflecteren op onze handelingen en hoe onze (jeugd)ervaringen hierin invloed op hebben gehad zodat we onszelf kunnen verbeteren. Hij moet openstaan om onze relatie (en onze opvoedstijlen) van tijd tot tijd te kunnen evalueren.
Fysiek: hoewel ik recent bezig ben met fitness (corona-tijd niet bijgerekend) wil ik samen met mijn partner een gezonde lifestyle leiden; bijv. eetstijl aanpassen, meer bewegen, voor onze mental health waken, enz.
Cultuur: hoewel ik bi-raciaal ben, ben ik met meerdere culturen en talen opgevoed waaronder Russisch, Urdu, Turks/Oeigoers, Pashtu, Engels enz. Hierdoor kan ik me niet echt binden met één bepaalde cultuur en kan ik soms afwijkend overkomen als ik me in homogene culturen bevindt. Ik ben dus een wereldburger en zoek een man die mijn culturele ambiguïteit tolereert en kan begrijpen waar mijn bepaalde handelingen uit voortkomen.

Hobby's
Tekenen; stijl animatie/semi-realistisch
Lezen; fictie, informatief, religieus-maatschappelijk, geschiedenis, stripverhalen etc.
Schrijven; religieus-maatschappelijk gerelateerd, (korte) fictioniele verhalen, etc.
Fitness
Youtube; debatten, lezingen, educatief, animatie/serie, etc.
Heel af en toe gamen zoals op de PS4 of laptop.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#201
Geboortejaar:1995
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een goed gesprek gevoerd met de zuster. Zij heeft haar opleiding genoten binnen de educatieve richting en is ook actief als lerares binnen de educatieve sector (MBO school). De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij staat wel open voor een gescheiden man zonder kinderen. Ze geeft een sterke voorkeur aan een Marokkaanse broeder voornamelijk vanwege haar familie.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Ik wil een partner die bereid is om zich te verbeteren, op alle gebieden. Iemand die dit als eigenschap bezit, zal als mens, moslim, vader, zoon, collega en echtgenoot blijven groeien. Fouten maken maakt dan niet uit. Ik ben ook verre van perfect, maar ik span me wel in om steeds een betere versie van mezelf te worden. Een emotioneel volwassen persoon die o.a. kan reflecteren op eigen gedrag en weet om te gaan met emoties. Hij dient waarde te hechten aan zijn geloof en blijven werken aan zijn akhlaaq. Naast het geloof vind ik bepaalde karaktereigenschappen zoals eerlijkheid, betrouwbaarheid, zachtaardigheid en oprechtheid belangrijk. Zelfreflectie is ook iets waar ik veel waarde aan hecht. De ander dient naar binnen durven te kijken, fouten durven toegeven etc. Daarnaast vind ik het belangrijk dat hij een persoon is waarmee ik diepgaande gesprekken kan voeren, maar ook een persoon is waar je veel humor mee kan hebben. Gezelligheid en serieuze momenten moeten elkaar afwisselen.”

Hobby’s: “Mijzelf omringen in de natuur en boeken lezen omtrent persoonlijke ontwikkeling en religie.”
Kandidaatnr.#202
Geboortejaar:1989
Afkomst:Somalisch
Samenvatting:Wij hebben een inhoudelijk sterk gesprek gevoerd met de zuster. Zij is praktiserend en bovenal intelligent en communicatief sterk. Zij is bezig aan haar tweede Master en werkt er nog part-time ernaast. De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen.

Opleiding/werk partner: “Het liefst zelfde niveau of hoger dan mij, maar als zijn denk niveau en karakter het overstijgen dan is dat zeker beter. Dit zie ik vaak tot uiting komen bij broeders die hun deen op de juiste manier praktiseren en de nuances van het geloof kennen en begrijpen.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Echt heel erg kort door de bocht. Ik zoek mijn andere helft, meer niet, maar als ik toch moet gaan uitleggen wat mijn voorkeur is dan ben ik al blij als hij zichzelf kan zijn en af en toe zijn kwajongens acties voor grappen kan zorgen of de sfeer kan verlichten is zeker een plus. Natuurlijk wel binnen de lijnen van islam. Iemand die blijvend werkt aan het verbeteren van zijn gedrag wetend dat een van de poorten van de hemel kan betreden worden door het volmaken van zijn gedrag. Dit betekent niet dat deze person zoekt naar perfectie, maar zoekt naar excellentie. Hij weet dat hij goede en slechte eigenschappen heeft en probeert het zoveel mogelijk te verbeteren, maar dat wat blijft omarmt als een deel van zichzelf (dat is echte excellentie). Als dit ook nog dicht staat met de karakter eigenschappen die iemand dichter tot de deen brengen is dat zeker een plus punt. Zijn persoonlijkheid moet alleen niet indruisen tegen wat wordt gezien als slecht karakter binnen de islam. Voor mij gaat het er meer om dat hij zichzelf is en voor structuur en balans zorgt binnen het gezin. Een haven waar ik terug op kan vallen en die ook hetzelfde van zijn partner kan verwachten. Assertiviteit is een plus, dus het uiteindelijk doorhakken binnen een gewenste periode afhankelijk van de situatie is belangrijk. Weet dat vriendschap tussen de twee genders niet mogelijk is en ook weet een juiste afstand te houden mochten hij vrouwelijke collega’s hebben. Vergevingsgezindheid is een hele belangrijke eigenschap die een persoon kan hebben en natuurlijk hebben we allemaal zaken die we niet meteen kunnen vergeven en dat dit tijd kan kosten voor bepaalde zaken. Het in de achterhoofd houden dat door vergeving de goedheid die kan worden verkregen van Allah swt veel beter is, is een goede mentaliteit die ik graag in mijn partner zou willen zien. Net als de profeet saw zullen er ook momenten zijn dat de dua die je verricht soms een negatieve impact kan hebben op de mensen die je leed aandoen, maar ook dat is af en toe nodig, wa ghair in sha Allah.”

Hobby’s: "Ben nieuwsgierig van aard en hou daardoor van het lezen van informatieve boeken. Vooral boeken over de islam en wetenschappelijke onderzoeken die het leven uitleggen of helpen verbeteren zijn boeken die ik graag verslindt. Natuurlijk heb ik ook mijn down momenten, en dan kijk ik informatieve video’s en mocht ik daar geen zin in hebben dan kijk ik liever series en films. Andere hobby’s die ik heb zijn het leren van naaien, haken, breien etc... DIY is iets waar ik meer aan wil gaan werken in de toekomst in sha Allah.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#206
Geboortejaar:1996
Afkomst:Vietnamees
Samenvatting:Wij hebben een uitermate helder en fijn gesprek gevoerd met de zuster. Zij is op haar 15de bekeerd naar aanleiding van de bekering van haar broer Maa sjaa Allaah! Zij is bezig met haar HBO pedagogiek en is zelf ook werkzaam. De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij wenst ook dat de broeder niet eerder getrouwd is geweest noch dat hij kinderen heeft.

Opleiding/Werk partner: “Minimaal HBO. Geen voorkeur qua werk.”Ik volg de ahlu sunnah wa jama3, met de begrip van de vrome voorgangers. Ik sta open om te leren en ik wil mezelf blijven verbeteren, met name om een betere moslima te worden, zowel in gedrag als in mijn kennis. Mijn directe kringen kennen mij als een attente en loyale persoon wie vrijwel altijd klaar staat om steun te bieden en te inspireren. Verder ben ik introvert, maar kan ik ook sociaal zijn onder de juiste menigte en hou ik vooral veel van goed gezelschap en humor. Ik ben zeer gemotiveerd in de toekomst kinderen en jongeren te helpen in hun ontwikkeling en hun plek te vinden in de wereld. Zelf ben ik ook pedagogisch ingesteld in mijn alledaagse leven. Ik ben een echte familiepersoon en ik hecht veel waarde aan mijn familie banden. Tot slot ben ik een harde werker en bezit ik het doorzettingsvermogen.Sporten voor de gezelligheid, met name teamsporten vind ik geweldig, zoals volleybal en basketbal, maar tafeltennis, wandelen en fietsen die ik ook graag. Mijn hobby’s zijn verder tekenen, schilderen en knutselen. Wanneer ik tijd over heb aan het einde van de dag kan ik gamen en series of films kijken erg waarderen. Ik houd van eten en ik zou daarom graag willen rondreizen met name om eten wereldwijd te proberen.Mijn doel met dit profiel is om een zorgzame, praktiserende en eerlijke partner te vinden wie grotendeels mijn visies, normen en waarden deelt. Iemand die met mij bereid is om over van alles en nog te praten, zowel in goede als in slechte tijden. Verder is mijn kennis niet zo groot, vandaar dat ik hoop iemand te vinden die geduldig is met mij, om mij te motiveren en om eventueel samen te leren. Ik zoek iemand die mij daarin kan steunen en wij elkaar verbeteren ten aanzien van Allah (swt). Deze persoon streeft zich te houden aan wat halal is en onthoudt zich van wat haram is. Het zou fijn zijn om een iemand te vinden die dezelfde stroming volgt, minimaal dezelfde opleidingsniveau heeft en dezelfde aantal interesses of hobby’s deelt. Een familie persoon die houdt van kinderen wordt zeker gewaardeerd. Deze persoon kan jeugdig zijn, maar weet ook wanneer diegene volwassen moet zijn. Zelf wil ik wel mijn studie kunnen afmaken en later part-time kunnen werken.
Kandidaatnr.#207
Geboortejaar:1992
Afkomst:Yemenitisch
Samenvatting:Wij hebben een inhoudelijk sterk gesprek gevoerd met de zuster. Zij heeft haar MBO opleiding binnen de zorg afgerond en is ook actief binnen de zorgbranche. De zuster is eerder getrouwd geweest en heeft een kind. Zij staat open voor een gescheiden broeder met kinderen. Uit het gesprek hebben wij verder kunnen afleiden dat de zuster familiaal is ingesteld en een sociale individu is.

Voorkeur: Wat ik zoek is een praktiserende broeder die zijn deen op nummer 1 heeft staan en die zijn verantwoordelijkheden kent. Daarnaast gaat mijn voorkeur uit naar een broeder die ook praktiseert qua uiterlijk, dus een baard heeft. Mijn voorkeur gaat uit naar een Nederlandse of Turkse broeder.

Het opleidingsniveau van de broeder maakt mij niet uit, maar hij moet wel een halal baan hebben en zijn gezin kunnen onderhouden.

Ik zoek een broeder die inlevingsvermogen heeft, zorgzaam, geduldig, sociaal, communicatief sterk, leergierig en barmhartig is. Kortom, een broeder met een goede akhlaaq.

Ik hou ervan om te sporten, een bos of strandwandeling te maken, tijd door te brengen met familie, reizen en kennis op te doen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllaahu fiekum!
Kandidaatnr.#208
Geboortejaar:1974
Afkomst:Nederlands
Samenvatting:De zuster is op 19-jarige leeftijd bekeerd door onderzoek te doen naar Islam. Zij is daarna twee keer getrouwd geweest en heeft in totaal zeven kinderen, waarvan er vijf bij haar thuis wonen. Uit onze gesprek kunnen wij afleiden dat de zuster integer en loyaal is. Zij houdt er een simpele leven op na en is niet gebaat bij het achterna jagen van de wereldse luxe. Zij heeft gekozen voor Islam en wenste zich te onttrekken van een huwelijk bij ontstane onrecht.

Zij is niet gebaat bij een opleidingsachtergrond of werk van de broeder, zolang hij haar financieel kan onderhouden. Tevens is het geen probleem als de broeder eerder getrouwd is geweest en kinderen heeft. De zuster heeft ook geen voorkeur voor een bepaalde etniciteit, zolang de broeder praktiseert en rechtvaardig is in de omgang met de zuster en haar kinderen. Zij wenst namelijk dat de broeder een zachte en rustige karakter heeft en een baard draagt.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#209
Geboortejaar:1998
Afkomst:Vietnamees
Samenvatting:Wij hebben een goed gesprek gevoerd met de zuster. Zij is samen met haar relatieven op een jonge leeftijd bekeerd. De zuster zal in Shaa Allah in 2022 afstuderen van haar WO opleiding Psychologie en werkt als tutor waarbij zij het vak Wiskunde en Nederlands geeft. De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij staat open voor een gescheiden broeder zolang er geen kinderen een rol spelen. Uit het gesprek hebben wij verder kunnen afleiden dat de zuster over sterke communicatieve vaardigheden beschikt en heel duidelijk weet wat zij wilt.

Opleiding/Werk partner: “Minimaal HBO. Geen voorkeur voor werk.”


Waar sta ik betreffend het geloof?:

“De voetstappen dat ik probeer te bewandelen zijn de voetstappen die zich laten leiden door de ahlu sunna wa djama3a met het begrip van de vrome voorgangers. Dit betekent dat ik iemand ben die de Islam zoveel mogelijk in acht neemt bij het maken van een beslissing en iemand zoek die deze eigenschap deelt.

Wat betreft mijn kennis, ben ik nog lang niet waar ik wil zijn en zou ik het heel fijn vinden om samen kennis op te doen en te leren van een ieder binnen het huwelijk”.


Wie ben ik?:

“Rationaliteit en emotie probeer ik altijd af te wegen in mijn besluitvorming, hetzij in gedrag of cognitie. Opbouwende kritiek is iets wat ik verwelkom en afdraag. A.d.h.v. van deze houding probeer ik mezelf bij te schaven waar nodig is en hoop ik hetzelfde te kunnen doen voor mijn omgeving.”

Oprechtheid, eerlijkheid en zuiverheid staan hoog bij mij in het vaandel. Ik hoop dat dit valt af te leiden van mijn gedrag, zo niet, dan hoor ik dit graag.”

“Naast deze opsomming van normen en waarden, ben ik ook heel erg speels. Ik vind het leuk om alledaagse dingen en niet-alledaagse dingen te “gamifyen” (Geen idee hoe ik dit woord juist moet vervoegen, vervoeging van “gamification”). Daarbij vind ik het heel leuk om creatief bezig te zijn (koken, dingen maken, schrijven, problem-solving etc) en houd ik van ondernemen en ideeën brouwen”.


Wat zoek ik in een persoon en wat zijn mijn voorkeuren?:

“Iemand met akhlaq die zich volwassen gedraagt, maar wel speels kan zijn. Iemand die taqwa heeft. Iemand die gul is met zijn kennis, en deze met de uiterste voorzichtigheid heeft opgedaan en nog steeds opdoet. Familie georiënteerd, ambitieus, verantwoordelijk, eerlijk, heeft zelfbeheersing, leergierig, empathisch, zorgzaam, zelfverzorgend, sabr (geduldig), open-minded en communicatief. Iemand die mij intellectueel uitdaagt en uitgedaagd wilt worden. Het liefst iemand die geen dringende kinderwens heeft, maar wel kinderen wilt. Hij is de Arabische taal gemachtigd of hij is bezig of wilt graag de taal leren. Hij kan hetgeen wat intern afspeelt goed verwoorden en reguleren”.


Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat diegene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#210
Geboortejaar:1977
Afkomst:Somalisch
Samenvatting:Wij hebben een goed en overzichtelijk gesprek gevoerd met de zuster. Zij werkt binnen de thuiszorg. De zuster is eerder getrouwd geweest en heeft vier kinderen. Ze staat open voor een gescheiden broeder met kinderen en heeft geen bepaalde voorkeur voor etniciteit.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Lief, romantisch, verantwoordelijkheidsgevoel, godsvrezen, betrouwbaar en sportief.”

Hobby’s: “Sporten en wandelen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#211
Geboortejaar:1995
Afkomst:Nederlands
Samenvatting:Wij hebben een volwassen gesprek gevoerd met de zuster. Zij heeft haar HBO social Work afgerond en is actief binnen het Islamitisch onderwijs en een maatschappelijk werk. De zuster heeft de ambitie om verder te gaan binnen het educatieve branche. De zuster is eerder getrouwd geweest en heeft een kind. De zuster staat open voor een gescheiden broeder met een kind. Haar voorkeur gaat uit naar een broeder van Noord-Afrikaanse afkomst met HBO-denkniveau.

Uit het gesprek kunnen wij afleiden dat de zuster erg wijs omgaat met haar opgedane levenservaringen. Religie heeft altijd al een rol gespeeld in haar leven en bij onderzoek en bepaalde gebeurtenissen in haar leven heeft zij de shahaadah op 18-jarige leeftijd uitgesproken. Teven is zij door haar vorige huwelijk een ervaring rijker door nu gerichter te kijken naar de karakter van de broeder, omdat dat ook heel erg belangrijk is naast het praktiserende gehalte.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Grappig, energiek, verantwoordelijk, eerlijk, zachtaardig, standvastig, rechtvaardig, meelevend, hart voor kinderen. Een praktiserende broeder die de Dien serieus neemt en graag samen kennis opdoet.”

Hobby’s: “Lezen, schrijven, designen, creatief bezig zijn en leuke activiteiten ondernemen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#212
Geboortejaar:1992
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een volwassen en vlot gesprek gevoerd met de zuster. Mede vanwege haar werk, opleidingsachtergrond en opgedane levenservaringen kan zij zich heel goed verwoorden en heeft zij een goede beeld van wat zij wilt. Zij heeft haar universitaire opleiding afgerond en is werkzaam binnen de IT-branche. De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij staat open voor een gescheiden broeder en eventuele kinderen, zolang er duidelijkheid is over de situatie, zodat zij een gefundeerde keuze kan maken om een proces voort te zetten. De zuster is zelf 1.81 en heeft wel een harde eis dat de broeder langer dient te zijn. Zij is niet gebaat bij een bepaalde opleidingsachtergrond of werk van de broeder, zolang het wel compatibel is met haar opleiding en werkervaring, waarbij een klik op intellect een absolute must is. Tevens is de zuster niet gebaat bij een bepaalde etniciteit van de broeder.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Zachtaardig karakter. Goedheid jegens de medemens. Oprechtheid. Mannelijkheid. Verantwoordelijkheid. Vrijgevigheid.”

“Ik ben opzoek naar een partner met een warme persoonlijkheid die met twee benen op de grond staat en een dosis humor bezit. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de persoon begripvol is en goede communicatieve vaardigheden beheerst. Hij moet in staat zijn om zijn gevoelens en gedachtes te kunnen uiten op een volwassen manier en een groot hart te hebben. Als echtgenoot en vader veiligheid bieden aan zijn familie.

Iemand die voldoende levenservaring heeft en zich niet uit het veld laat slaan bij een tegenslag. Iemand die zijn leven op orde heeft en toe is aan een volgende stap in zijn leven. Ik heb in mijn leven op verschillende fronten en in verschillende fases mijn eigen boontjes moeten doppen.
Als ik iets doe dan geeft ik altijd mijn alles. Als ik een huwelijk inga dan zal ik er alles aan doen om het huwelijk te doen welslagen. Echt alles. Ik hoop dat de persoon met wie ik ga trouwen er ook zo instaat. Dat de verwachtingen die we van elkaar en van het huwelijk hebben met elkaar matchen.
Tot slot vind ik het van belang dat de islam zijn eerste leidraad is in zijn leven en elke keuze gebaseerd is op de wetten van Allah en om de tevredenheid van Allah azza wajjal te krijgen. Een man die oprecht vrees heeft voor Allah en zijn intentie zuiver is. Zachtmoedig, eerlijk persoon die inlevingsvermogen heeft en mijn steun en toeverlaat is. Verder vind ik belangrijk dat hij sociaal is en dat we samen kunnen lachen en dat ik alles tegen hem kan zeggen.

Hobby’s: “Ik wandel heel veel. Daar kan ik echt van genieten. Ook houd ik ervan om, als het weer het toelaat, te fietsen. Daarnaast zwem ik ook (dameszwemmen). En ook reis ik heel veel. Vrijwel altijd met mijn moeder of een goede vriendin van mij. Tijdens mijn vakantie ben ik al bezig met nieuwe vakanties inplannen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#213
Geboortejaar:1974
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een goed en overzichtelijk gesprek gevoerd met een verstandige zuster. Zij heeft haar HBO Personeel & Arbeid afgerond en daarbij ook de studie NLP Practioner afgerond. Tevens is de zuster actief met haar eigen onderneming binnen Leadership & HR.

De zuster is eerder getrouwd geweest en heeft vier kinderen waarvan er drie thuiswonend zijn. Zij staat open voor een gescheiden broeder met kinderen. De zuster is ook niet gebaat bij een bepaalde etniciteit van de broeder, zolang hij soennitisch is.

Wij hebben verder uit het gesprek kunnen afleiden dat de zuster zeer zeker niet naief is. Zij heeft een goede en sterkle persoonlijkheid, maar wenst een harmonieuze huwelijk om samen met haar man op te kunnen trekken een mooie band aan te gaan conform Islam.

Opleiding/Werk partner: “HBO+”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Een gelovige man met taqwa die open, eerlijk en betrouwbaar is. Een man die zijn verantwoordelijkheden kent en neemt. Een persoon waar je goede en diepgaande gesprekken mee kunt voeren, maar ook lekker kunt lachen en humor heeft. Een man die ook ondernemend is en ervan houdt om er samen op uit te gaan, om op deze manier ook diepere verbinding aangaat. Uiteraard op nummer staat het samen geloven en elkaar daarin ondersteunen etc.”

“Communicatie is de key voor iedere relatie, de man moet hier geen moeite in ondervinden. Daarnaast is het belangrijk dat er gelijkwaardigheid in een relatie moet zijn. De man moet dit in zijn nature hebben of het belang ervan inzien en er ook naar handelt.”

Hobby’s: “Ik hou van lezen, psychologische/wetenschappelijke boeken, biografieën lezen van geleerden, historieschrijvers. Daarnaast wandel ik graag in de natuur. Als het kan en de omgeving het toelaat wandel ik graag aan zee en in de duinen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#214
Geboortejaar:1987
Afkomst:Marokkaans
Samenavtting:Wij hebben een goede gesprek gehad met de zuster. Zij is door een ander zuster geattendeerd op Hisaab, vanwege haar positieve ervaringen met ons. Het is niet iets voor de zuster om zich in te schrijven, maar zij wilt het vertrouwen wel afgeven aan ons. Uit onze communicatie blijkt dat de zuster communicatief sterk is en haar voorkeuren en eisen op een volwassen manier kan over brengen. De zuster is zeer zeker niet naïef en weet heel goed wat zij wilt.
De zuster heeft haar HBO afgerond en heeft werkervaring binnen het educatieve sector. Zij heeft daarnaast ook haar eigen onderneming. Zij is niet eerder getrouwd geweest noch heeft zij kinderen. Zij houdt verder van lezen en reizen. De zuster heeft eerder voorstellen gehad, maar het praktiserende gehalte van de broeder liet soms te wensen over.

De zuster is op zoek naar een Marokkaanse broeder die praktiseert en minimaal een HBO niveau heeft. Voorkeur persoonlijkheid partner:

“Iemand met een zuivere akhlaaq die Allaah vreest. Iemand die niet alleen moslim is in naam, maar ook in woord en daad. Iemand die zijn leven op een rijtje heeft en een gezonde balans heeft tussen dunya en akhirah. Hij moet klaar zijn voor het huwelijk en zijn verantwoordelijkheid hierin willen en kunnen nemen. De rechten en plichten kent van het huwelijk. Iemand die naast je partner ook je maatje is voor dunya en akhirah. Iemand die eerlijk, oprecht en loyaal is met humor en zijn hart op de juiste plek.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#215
Geboortejaar:1997
Afkomst:Nederlands
Samenvatting:Wij hebben een pleasant en openhartig gesprek gevoerd met een zuster die over een sterke
persoonlijkheid beschikt en toch een gezonde mate van flexibiliteit toont in haar voorkeuren
en eisen. Zij is bekeerd na het verrichten van onderzoek. Zij is er daarna ook voor gegaan,
nadat ze overtuigd is geraakt. Dit is kenmerkend voor haar. Zij heeft een goede band en
verstandshouding met haar familie.

De zuster heeft haar hbo-opleiding binnen de sociaal-juridische sector afgerond en is
momenteel werkzaam bij een overheidsinstantie. Zolang het werk aan de islamitische
richtlijnen voldoet, staat de zuster hier positief tegen over. Mocht de zuster een gezin hebben
in sha Allaah, dan heeft dit haar eerste prioriteit.
Ze is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij prefereert een broeder
die niet eerder getrouwd geweest. Echter, indien de broeder getrouwd is geweest en ook
kinderen heeft dan zal ze de broeder in kwestie niet per definitie afwijzen, mits aan alle
andere voorwaarden worden voldaan, zoals het praktiseren van Islam. De zuster heeft een
sterke voorkeur voor iemand die de Salafiyyah-stroming volgt, maar als iemand er niet ver
van vandaan is, dan staat ze ook open voor de broeder.

Opleiding/Werk partner: “Minimaal mbo. Hij hoeft niet zozeer een studiebol te zijn en een
lading aan diploma’s te hebben volgens het Nederlandse onderwijsstelsel. Wel vind ik het
belangrijk dat een broeder (betrouwbare) kennis opdoet en dat dit een leidraad is in zijn
leven. Qua werk heb ik geen voorkeur, maar hij moet financieel gezien wel een gezin kunnen
onderhouden. Werk in de ICT-sector of iets dergelijks is een pré, met het oog op het wellicht
verrichten van Hidjraah in de toekomst in sha Allaah.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Mijn voorkeur gaat uit naar een praktiserende broeder die
de weg van de Ahlus sunnah wal Jama’ah volgt. Een broeder die zijn toekomstige gezin kan
onderhouden en bekend staat om zijn goede gedrag en eerlijkheid. Iemand die oprecht,
intelligent, lief, zorgzaam en ondernemend is en een goed gevoel voor humor heeft.
Daarnaast vind ik het belangrijk dat hij dezelfde intentie heeft als ik en verlangt naar
innerlijke rust, liefde, genegenheid en wederzijds begrip in het huwelijk.”

“Ik ben enige tijd geleden bekeerd Alhamdulillaah. Deze zomer rond ik mijn hbo-studie af in
sha Allaah. Qua karakter zouden anderen mij omschrijven als een lieve, rustige, bescheiden
en zorgzame vrouw met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. En ook niet geheel
onbelangrijk: humoristisch.”

Hobby’s: “Mijn vrije tijd spendeer ik aan het opdoen van kennis (middels lessenreeksen of
literatuur), het verrichten van het huishouden, koken en bakken, de natuur ingaan en het zien
van familieleden en/of zusters.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons
via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#216
Geboortejaar:1992
Afkomst:half-Palestijns half-Nederlands
Samenvatting:Wij hebben een sterk en openhartig gesprek gevoerd met een zuster vol levenservaring. Zij is eerder getrouwd geweest en heeft een kind. De zuster staat open voor een gescheiden broeder met kinderen. Het is wel belangrijk dat de broeder ook over de nodige levenservaring beschikt om met de zuster om te kunnen gaan en te kunnen levellen op een intellectueel niveau. De zuster is bekeerd, nadat zij haar onderzoek had verricht. Zij heeft een goede band met haar familie maar zij is niet islamitisch opgevoed. De Dien is haar houvast en zij blijft in haarzelf investeren om de Dien nog beter te begrijpen en uit te voeren.

Wij hebben verder uit het gesprek kunnen vermelden dat de zuster duidelijk is over haar leven en gefocust is op het verrichten van goede daden vanuit Islam in het heden en de toekomst. Zij is gebaat bij een broeder die haar daarin nog meer verder vooruit brengt en over de kwaliteiten beschikt om een huwelijk op een volwassen manier te dragen.

Opleiding/Werk partner: “Geen voorkeur, zolang hij zijn verplichting mbt onderhoud kan nakomen.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Geduldig, maar mag een sterke karakter hebben.”

“Het liefst iemand die met geduld samen aanspoort naar het praktiseren iemand die sterk in z’n schoenen staat maar wel lief en zorgzaam is naar zijn vrouw en ervoor openstaat om binnen en buitenshuis leuke dingen te ondernemen ( wandelen, picknicken etc).”

Hobby’s: “Paardrijden en wandelen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#217
Geboortejaar:1994
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting:Wij hebben een fijn gesprek gevoerd met de zuster. Zij heeft haar HBO verpleegkundige afgerond en is werkzaam bij de zorg.Uit haar opleidingskeuze en werkervaring kunenn wij afleiden dat de zuster betrokken en zorgzaam is ingesteld. De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij wenst ook dat de broeder niet eerder getrouwd is geweest en geen kinderen heeft, Hij dient minimaal een HBO opleiding te hebben genoten en van Pakistaans komaf te zijn.

Wij hebben verder uit het gesprek kunnen afleiden dat de zuster communicatief sterk is en een zachtaardige karakter heeft. Zij is flexibel in haar eisen en wenst een stap te maken welk een meerwaarde is voor beiden.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Ambitieus, zorgzaam, verantwoordelijk en respectvol.”

Hobby’s: Reizen.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#218
Geboortejaar:2000
Afkomst:Nederlands
Samenvatting:Wij hebben een goed gesprek gevoerd met de zuster. De zuster is bezig met haar MBO niveau 4 en werkt part-time. Zij is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. De zuster prefereert een broeder die niet eerder getrouwd is geweest. Tevens heeft de zuster een goede band met haar familie.

Uit het gesprek hebben wij verder kunnen afleiden dat de zuster veel waarde hecht aan Islam en samen met haar man erin wilt groeien. Zij kleedt zich conform Islam en volgt Islamitische lessen.

Opleiding/Werk partner: “Geen specifieke wensen, wel dat hij minstens mbo heeft afgerond en daarbij heb ik er belang bij dat de man werkt en zijn gezin kan onderhouden.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Iemand met de islamitische normen en waarden, maar ik vind het ook erg belangrijk dat hij de nodige levenservaring heeft, humor heeft, zorgzaam is en goed kan communiceren.”

“Fysieke aantrekkingkracht is ook belangrijk dus ik zou het prettig vinden mocht de broeder ervoor open staan foto's uit te wisselen, ook vind ik het belangrijk dat de broeder verzorgd is/evt een wat modernere kledingstijl heeft natuurlijk binnen de islamitische kaders.”

Hobby’s: “Ik vind het leuk om in mijn vrije tijd te koken, naar de moskee te gaan om kennis op te doen en om uit eten/naar de bios te gaan met zusters.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#219
Geboortejaar:1991
Afkomst:Irakees (Turkmeens)
Samenvatting:Wij hebben een volwassen gesprek gehad met de zuster. Zij heeft haar HBO Maatschappelijke Werk en Dienstverlening afgerond en is werkzaam bij de gemeente. De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Ze staat eventueel open voor een gescheiden broeder zonder kinderen, zolang hij praktiseert en van Irakees komaf is.

Uit het gesprek kunnen wij afleiden dat de zuster heel erg goed weet wat zij wilt en een volwassen karakter heeft vanwege de opgedaen levenservaringen.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Verstandig en wijs, geduldig en zelfverzekerd. Ondernemend en meedenkend. Eerlijk en betrouwbaar. Gezellig, spontaan en grappig.”

Mijn hart gaat uit naar een broeder met iman en taqwa en die tevens is voorzien van een goed dosis aghlaq. Een broeder die ahlu sunna wa jama volgt.

Een broeder die ervoor open staat om samen te groeien in Deen. Een broeder die elke dag zijn band met Allah zuivert. En bewust is van het feit dat het hart de koning van het lichaam is en daarom bewust bezig is met het reinigen van zijn hart. Die zijn verplichte aanbidding tijdig nakomt. Denk hierbij aan de dagelijkse gebeden.Daarnaast wens ik een broeder die buiten zijn verplichte aanbidding ook bereid is om vrijwillige aanbiddingen te verrichten met het doel, om steeds dichter bij Allah te komen.

Een broeder met een zachte tong en een vergevensgezind hart met geduld.
Een verantwoordelijke broeder die klaar is voor het huwelijks leven en echt een leven samen met zijn vrouw wilt leiden. Zowel binnen als buitens huis.. ook in de kleine dingen zoals boodschappen doen, familie bezoeken etc. Een broeder die zijn plichten en rechten binnen het huwelijk kent en nakomt. Een beschermer die verstandig is en zich niet laat leiden door zijn emoties maar juist sterk in zijn schoenen staat en verstandig handelt en oplossingsgericht is. Bereid is om de problemen op te lossen en weet hoe hij met zijn vrouw dient om te gaan en vice versa!Een broeder die de problemen niet met derden bespreekt, maar probeert onderling op te lossen. Een broeder die zich niet laat beïnvloeden door derden, maar ten alle tijden zijn eigen afweging maakt.

Een lieve, zachtaardige broeder die goeie familiebanden heeft. Die waarde hecht aan zijn familie en die regelmatig zijn familie bezoekt en vooral goed is voor zijn moeder! Een broeder die stevig in zijn schoenen staat en zijn leven op orde heeft.

Een broeder die niet in het verleden leeft, maar in het heden en toekomstgericht is. Een broeder die zijn nare ervaringen van het verleden niet vergelijkt met hetgeen wat hij in het heden of in de toekomst zal meemaken.

Een broeder die mij door dik en dun zou ondersteunen en helpen. Een broeder die in het goede en slechte zijn vrouw bijstaat en een broeder waar ik als vrouw zijnde op kan rekenen.

Mijn droom is samen met mijn man onze Deen te praktiseren. Samen online lezingen volgen. Koran lezen, elkaar herinneren aan verplichte of vrijwillige de gebeden. Kortom; iemand die bereid is om samen zich te ontwikkelen op t gebied van het geloof!

Ik vind het als persoon zeer belangrijk dat men weet waarvoor we in deze Dounia leven. Het is belangrijk dat wij niet vergeten wat ons doel is en dit op de juiste manier aan onze kinderen meegeven biznAllah.

Qua uiterlijk zou het fijn zijn als de broeder minimaal 170 cm lang is. En bereid is om samen sportactiviteiten te gaan verrichten. Denk hierbij aan; wandelen, joggen of fietsen. Daarnaast zou ik baat hebben met iemand die van kleine dingen kan genieten en gevoel heeft voor humor. Een sociaal communicatief persoon zou wellicht een goeie match zijn.

Verder wens ik dat de persoon niet rookt of drinkt.

Hobby’s: Islamitisch-fundamentalistische lezingen bijwonen. Documentaires kijken, een goed boek lezen over zelfontwikkeling. Lange wandelingen maken. Op vakantie gaan naar Islamitisch-Arabische landen. Koken, bbqen en sportactiviteiten verrichten in de natuur.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#220
Geboortejaar:1979
Afkomst:Surinaams (Hindoestaans)
Samenvatting:Wij hebben een openhartig gesprek gevoerd met een zuster die gesterkt is door de opgedane levenservaringen en haar leermomenten, kennis en kunde ook inzet voor het goede. Zij is een praktiserende individu die een broeder wenst die zich heeft geconformeerd aan het soefisme. De zuster werkt als ervaringsdeskundige bij stichting om vrouwen te helpen met uitdagingen.

De zuster is eerder getrouwd geweest en heeft vier kinderen. Zij staat open voor een gescheiden broeder met kinderen.

Opleiding/Werk partner: “Niet direct gewenst, zolang de communicatie wel van degelijk niveau is. Werk ook niet direct van toepassing.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Sterke persoonlijkheid, leidende rol op Islamitisch gebied. Praktiserend. Goede kennis van Islam, besluitvaardig en zeer belangrijk de persoonlijkheid hebben zoals de islam dat voorschrijft, waarbij respectvol zijn naar anderen en zachtaardigheid de boventoon voeren.”

Hobby’s: “Ik heb erg veel liefde voor het reciteren van de Koran. Ik volg graag lezingen op islamitisch gebied, waarbij met name gedragsverandering tot stand kan komen. Ik hou ervan om mij te ontwikkelen. Verder hou ik veel van het beluisteren van Nasheeds/Naath Sharief. Ik draag regelmatig ook Naath Sharief voor in diverse moskeeen tijdens Zikr bijeenkomsten en milaadbijeenkomsten voor vrouwen. Op zijn tijd doe ik graag leuke dingen met mijn kinderen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#221
Geboortejaar:1983
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een sterk en inhoudelijk gesprek gevoerd met een zuster die heel goed weet wat ze wilt en beschikt over een sterke mindset in het leven. Zij heeft haar WO opleiding afgerond en is actief in het onderwijs. De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij heeft geen bezwaar tegen een gescheiden broeder, maar vindt een broeder met kinderen vooraf een te grote verantwoordelijkheid.

De zuster is echt op zoek naar iemand die vooral sociaal intelligent is. Zij heeft hier ook vragen over gesteld om na te gaan hoe ernaar te kijken en dit te onderzoeken. Zij is niet gebaat bij een bepaalde etniciteit, zolang hij zich bekommert om Islam en een volwassen mindset heeft om een huwelijk samen te kunnen dragen. De zuster beschrijft zichzelf niet als een ‘jaknikker’ noch als een ‘zwart-wit’ denker. Een goede discussie en ruimte voor elkaars argumenten ligt aan het fundament van een goed huwelijk welk gepaard gaat met het feit dat beiden elkaar qua gevoel goed dienen aan te voelen. Dat neemt niet weg dat de broeder een relaxte houding dient te hebben en op een positieve manier betrokken hoort te zijn in de relatie.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Emotioneel volwassen, respectvol, vrolijk, ‘down to earth’ (nuchter) rustig, gevoel voor humor en ambitieus.”

“Ik vind het belangrijk om elkaar aan te vullen, te versterken in het zijn en worden van een betere versie van jezelf. Om plezier met elkaar te hebben en samen iets moois willen maken van het leven. Ook vind ik het belangrijk dat iemand zorgzaam is naar anderen en naar zichzelf. Dus zorg je ook goed voor jezelf door je te ontwikkelen op religieus (spiritueel) gebied, religie (goed karakter), bewegen (sport en voeding), rust (me-time en ontspanning)”

Hobby’s: “Sporten & kennis opdoen over uiteenlopende gebieden.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!

Kandidaatnr.#222
Geboortejaar:1993
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een goed en overzichtelijk gesprek gevoerd met een volwassen zuster die tijdens het gesprek is ook bijgestaan door haar Mahram. De zuster heeft haar WO opleiding afgerond en is werkzaam op WO-niveau. Zij is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen.Zij wenst ook dat de broeder niet eerder getrouwd is geweest en geen kinderen heeft. Tevens dient de broeder langer dan 1.73 te zijn en maximaal 8 jaa ouder dan haar te zijn. De zuster staat enkel open voor broeder met een Marokkaanse etniciteit. De broeder dient klaar te zijn voor een huwelijk een over een eigen woonruimte te beschikken, waarbij de zuster kan intrekken. Het is belangrijk voor de zuster om een broeder uit de randstad te huwen in verband met haar familie en werk.
Wij hebben verder uit het gesprek kunnen afleiden dat de zuster respectvol, rustig en correct overkomt. Het is goed om te weten dat haar familie met haar meedenkt in het proces en betrokken is. De zuster draagt momenteel geen hoofddoek, maar toont wel de ambiitie om een hoffddoek te dragen.

Opleiding/Werk partner: “Minimaal HBO geschoold en werkzaam op minimaal HBO niveau.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Gelovig, rustig, kalm, geduldig, emphatisch, oprecht, loyaal, strevend naar het goede, sociaal, gesprekken kunnen voeren, bescheiden, iemand met een serieuze intentie en zich bezig houdt met onze Deen. Intellectueel.”

“Iemand met een halal inkomen. Geen uitgaanstype, roker of andere haram dingen. Een sociaal en lief persoon met zijn hart op de juiste plek die ook goed is voor zijn ouders. Een rustig karakter, zich bezig houdt met onze mooie geloof. Minimaal HBO geschoold en werkzaam zodat men goede en inhoudelijke gesprekken kan voeren. Het liefst een persoon met een Marokkaane achtergrond. Zolang men maar islamitisch is en hier ook naar handeld. Een persoon die ook communicatief vaardig is en serieuze intenties heeft om te streven naar een halal huwelijk samen.”

Hobby’s: “Wandelen, lezen, kennis opdoen en van de kleine dingen in het leven genieten.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#223
Geboortejaar:1989
Afkomst:half-Surinaams/Hindoestaans half-Antilliaans
Samenvatting:Wij hebben een diepgaande gesprek gevoerd met een sterke en zelfstandige zuster vol levenservaring. Zij heeft haar MBO opleidingen in Sociaal Maatschappelijk Dienstverlening en Sociaal Pedagogisch Medewerker afgerond en is momentaal hard op zoek naar een baan. Zij wilt tijdens haar huwelijk het liefst full-time huisvrouw en moeder zijn, omdat zij gelooft in een traditionele rolverdeling en het ziet als een eer en een roeping om goed met de kinderen om te gaan. Mede vanwege haar beproevingen in het leven is zij erg zelfstandig, omdat zij al op jonge leeftijd op haar eigen twee benen moest staan. Zij is ook gebaat bij een broeder met een persoonlijkheid die om kan gaan met een zuster die wel het een en ander voor haar kiezen heeft gehad en daaruit sterker is uitgekomen. De broeder dient maximaal een aantal jaren ouder of jonger dan haar te zijn. Ze is vrij positief en heeft een jonge geest, waardoor zij een ietswat ouder iemand niet zal zien als een match, omdat zij vreest dat de broeder te serieus is. De zuster is zeer zeker serieus, maar wisselt het ook af een gezonde balans van jeugdigheid.
De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij staat open voor een gescheiden broeder zonder kinderen. Teven is zij niet gebaat bij een bepaalde etniciteit van de broeder.

Wij hebben verder uit het gesprek kunnen afleiden dat de zuster over een goed hart beschikt, omdat zij, ondanks ervaringen uit het verleden, een behulpzame en meelevende karakter heeft. Zij is iemand die zich kan inzetten voor het goede en problemen probeert op te lossen, omdat zij heel vaak zelf haar keuzes heeft moeten maken op jonge leeftijd.

Opleiding/Werk partner: “Maakt niet veel uit, als hij maar een gezonde mate van intellect heeft.”

“Islamitisch sterk, dat is nummer 1. Hij moet van kinderen houden en een familie-mens zijn, ook moet hij een gezonde Ghierah hebben. Hij moet mij kunnen onderhouden zodat ik niet of heel weinig hoef te werken en voor de kinderen kan zorgen. Hij moet humor hebben, dat is nummer 2! Altijd lachen want dat is Sunnah. Dus hij moet positief in het leven staan, en niet pessimistisch of negatief/zwartkijkerig. Intelligentie, reislust, goede en leuke hobby’s zoals lezen en sporten zijn ook een must voor zijn persoonlijkheid. Ik vind dat zulke eigenschapen en interesses een mens verrijken.”

“Hij moet mij kunnen zien en respecteren ( mijn emoties, gevoelens, familie etc), hij moet in staat zijn mij te leiden naar een betere imaan.”

Hobby’s: “Kickboksen/muay thai, pilates, lezen, reizen, films, de natuur opzoeken en wandelen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#224
Geboortejaar:1990
Afkomst:Nederlands
Samenvatting:Wij hebben een pleasant en openhartig gesprek gevoerd met een sociaal en goedlachse zuster. Zij is tijdens Ramadan 2021 bekeerd, nadat zij jarenlang heeft geinvesteerd om Islam te bestuderen. Haar interesse voor islam is ontstaan mede vanwege haar werk en interactie met Moslims. Alhamdulillaah! Haar familie, waar mee zij hele goede banden heeft, zijn er heel goed mee omgegaan.

Zij heeft haar Master opleiding in Business Administration afgerond en heeft een tijd lang binnen de commerciele sector gewerkt, Zij heeft haar carriere ingeruild om meer maatschappelijk betrokken werk te verrichten en is momenteel jongerencoach/groepsbegeleidervoor alleennreizende minderjarige vluchtelingen. Het is een heftige baan en het werkt motiverend voor haar om te helpen. Dit is ook kenmerkend voor haar karakter.

De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij staat open voor een gescheiden broeder met kinderen. Tevens is zij ook niet gebaat bij een bepaalde etniciteit van de broeder.

Wij hebben verder uit het gesprek kunnen afleiden dat zij sterke stappen zet om steeds meer kennis op te doen over islam middels cursussen. Tevens is zij toegewijd aan de verplichte onderdelen van Islam, waaronder het islamitische kledij. Zij heeft een gefixeerde drijfveer om een goede Moslima te worden en te blijven, zodat zij de Zijn (swt) Tevredenheid verdient. Haar toekomstige man dient hierin een absloute meerwaarde te zijn.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Warm, sociaal, integer, betrouwbaar, open-minded en met zelfvertrouwen. Ik ben kort geleden bekeerd en neem mijn geloof serieus. Ik zoek een man die mij kan versterken in mijn geloof. Ik hou van reizen en continue verbijsterd raken door alle mooie plekken op aarde die Allah swt heeft gecreeerd.

Hobby’s: “Ik breng graag tijd door met mijn familie, Ik fitness graag en stop veel tijd in kennis op doen om me verder te versterken in mijn geloof.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#225
Geboortejaar:1982
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een goed en inhoudelijk sterk gesprek gevoerd met een volwassen zuster. Zij heeft na lang wikken wegen toch een besluit genomen om bij Hisaab in te schrijven, mede vanwege de positieve berichten over de organisatie en dat zij ook op alle facetten in haar leven klaar is om een stabiele huwelijk aan te gaan. De zuster heeft haar HBO afgerond en is momenteel werkzaam binnen het sociaal domein. De broeder dient minimaal op hetzelfde niveau als de zuster te zitten. Zij is eerder getrouwd geweest en heeft 3 zonen. De zuster heeft het liefst ook dat de broeder eerder getrouwd is geweest en ook (een) kind(eren) heeft.

Uit het gesprek hebben wij verder kunnen afleiden dat de zuster haar tijd heeft genomen om haar vorige huwelijk te verwerken. Zij heeft altijd een loyale en traditionele houding gehad ten op zichte van het aangaan van een huwelijk en heeft na een ruime tijd getrouwd te zijn ook gekozen voor hetgeen wat juist is om te doen wanneer een huwelijk niet correct wordt geleefd. Tevens heeft de zuster ook tijd geinvesteerd om haar kinderen op te voeden, waardoor zij een sterke fundament heeft neergezet, zodat zij in de toekomst met haar toekomstige man een gezin kunnen samenbrengen en verrijken bi idhnillaah.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Godvrezend, betrouwbaar, sociaal en gevoel voor humor.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#226
Geboortejaar:1995
Afkomst:Nederlands
Samenvatting:Wij hebben een open en fijn gesprek gehad met een zuster die sinds het Corona tijdperk is bekeerd en zij heeft daarvoor veel gelezen en onderzocht over islam. Zij is christelijk opgevoed en het concept van een Schepper was voor haar al duidelijk en zij is verder gaan zoeken, omdat ze bepaalde aspecten van Christendom niet kon rijmen. Alhamdulillaah heeft haar familie het goed opgevangen en is zij echt gebaat bij een broeder die geduld met haar heeft hierin en haar meeneemt in de Dien en een huwelijk vanuit Islam en daarbij is het hebben van levenservaring bij een broeder meer dan gewenst.

De zuster heeft haar HBO PABO afgerond en is werkzaam als lerares bij een Islamitische basisschool. Ze vindt het fijn om te blijven werken, zolang er geen kinderen zijn. Wanneer de kinderen de basisschool leeftijd hebben bereikt, dan staat zij er ook voor om, weliswaar in overleg, parttime verder te werken.

De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij staat eventueel open voor een gescheiden broeder met maximaal 1 kind.

Uit het gesprek hebben wij verder kunnen afleiden dat de zuster erg begaan is met Islam en de verplichtingen ervan. Zij kleedt zich ook conform Islam. Het is voor haar belangrijk dat de broeder verder is in het uitvoeren van de verplichtte onderdelen van islam en een bepaalde mate van kennis heeft en naar nog meer streeft, zodat de zuster zich daarin meegenomen kan worden.

Opleiding/Werk partner: “Het liefst HBO of hoger geschoold. Belangrijkst is dat ik met iemand kan praten en diepgaande gesprekken kan voeren. Iemand die mij dingen kan bijleren en andersom.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Lief, betrouwbaar, sociaal, positief ingesteld, zelfvertrouwen, zelfreflectie, geduldig, rustig, humor, intelligent, iemand die de boel op orde heeft (huis, baan etc.) en levenservaring. Hij moet veel geduld hebben met mij als bekeerling en goed zijn voor mijn familie.”

Hobby’s: “Sporten, bakken, reizen en fotograferen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#227
Geboortejaar:1994
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een vlot en helder gesprek gevoerd met de zuster. Zij heeft haar HBO Maatschappelijke werk & Dienstverlening afgerond en is ook werkzaam binnen het sociaal werkveld. De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij staat eventueel open voor een gescheiden broeder met maximaal 1 kind. Hij dient wel op minimaal het gelijk niveau als de zuster te zitten. Zij heeft wel een voorname wens om in Midden-Nederland te verblijven.

Uit het gesprek hebben wij kunnen afleiden dat de zuster is gesterkt door haar opgedane levenservaringen. Zij is welbespraakt, netjes en communiceert open over haar visie op het huwelijk en voorbeelden van naasten.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Godvrezend, daadkrachtig, lief, respectvol, betrouwbaar, geduldig, humor en actief.”

Hobby’s: “Koken/bakken, sporten, familie bezoeken en reizen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#228
Geboortejaar:1985
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben uitgebreid en inhoudelijk gesproken met een actieve en gedreven zuster. Zij heeft actief binnen de zorg gewerkt en is momenteel bezig met een Hijamah opleiding om daarin verder haar werkzaamheden te verrichten. Tevens wilt zij kwetsbare Islamitische gezinnen bijstaan fi sabillillaah om hun huwelijken te redden en de hoeveelheid scheidingen tegen te gaan.

De zuster is getrouwd geweest en heeft drie zelfstandige zorgzame dochters. De zuster kent haar positie als vrouw binnen de islam en ziet een wederhelft als Amana en streeft ernaar om haar wederhelft op geen enkele facet van het huwelijk tekort te doen. Zij heeft geen bezwaar als een broeder gescheiden is en eventueel kinderen heeft, want zij zal de kinderen als een Amanah zien en als eigen kinderen behandelen. De zuster heeft een lichte voorkeur voor een Marokkaanse broeder, maar de Dien en Akhlaaq staan voorop.

Opleiding/Werk partner: “Belangrijkste is dat zijn Rizq Halal is en dat de broeder over een verantwoordelijkheidsgevoel beschikt.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Praktiserend persoon, die Deen en Achlaaq op nummer 1 heeft, communicatief vaardig is en het liefst met Hikma spreekt, zachtaardig, lief, sociaal, spontaan, geduldig en een familiemens.”

Hobby’s: “Kennis vergaren, sporten, koken en bakken.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#229
Geboortejaar:1996
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Het gesprek met haar, haar zus en zwager verliep erg vlot. Zij heeft haar Bachelor in Spanish language en literature afgerond en is verhuisd vanuit Spanje naar Nederland bij haar zus, omdat de mogelijkheden niet ruim zijn en de Islamitische manier van leven niet wordt toegejuichd. De zuster wilt een bestaan in nederland opbouwen.

Zij is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. De zuster staat open voor een gescheiden broeder zonder kinderen en is niet gebaat bij een bepaalde opleidingsachtergrond noch werk van de broeder. Zij heeft een lichte voorkeur voor een Marokkaanse broeder.

Het is voor de zuster erg belangrijk dat de broeder islamitisch sterk in zijn schoenen staat, aangezien zij eerder broeders heeft afgewezen die het niet nauw namen met de Dien.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Hardwerkend, geduldig, vriendelijk, sportief, communicatief en open-minded.”

Hobby’s: “Sporten, koken, artcrafting en reizen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#230
Geboortejaar:1974
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een goed en uitgebreid gesprek gevoerd met de zuster. Zij praktiseert en heeft een HBO werk en denkniveau ontwikkeld middels haar opgedane werkervaring binnen de financiële sector. De zuster is flexibel in haar voorkeuren en eisen, aangezien zij geen bezwaren heeft tegen een gescheiden broeder met kinderen, zolang hij zijn geld op een halal manier verdient. Zij is niet volledig geïnteresseerd in de opleidingsachtergrond van de broeder, zolang hij maar een praktiserende broeder is. Een specifieke etniciteit speelt bij haar ook geen rol, zolang hij ook beschikt over een goede akhlaaq. De zuster heeft geen moeite om te verhuizen. Zij houdt van opdoen van kennis, wandelen, fietsen, koken en leuke dingen met haar dochters uit haar vorige huwelijk.

Uit onze communicatie blijkt dat de zuster welbespraakt is en door de nodige levenservaringen zeker niet naïef is. Zij wilt graag bi idhnillaah sabab doen volgens de Dien en heeft een oprechte intentie om een harmonieuze huwelijk in te gaan met een volwassen, verantwoordelijk en een eerlijk individu die Allaah swt vreest. Een broeder die het gezinsleven positief benadert en stimuleert en weet hoe hij voor een vrouw moet zijn.

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#231
Geboortejaar:1987
Afkomst:Surinaams
Samenvatting:Het gesprek met de zuster was duidelijk. Zij is eerder getrouwd geweest en heeft een kind. en heeft ook een kinderwens. De zuster heeft haar MBO opleiding afgerond in het Social Pedagogie en is ook werkzaam als Sociaal Pedagogische werker.

De zuster is erg flexibel. Zij is niet gebaat bij een bepaalde opleiding en werk van de partner, zolang hij halal geld verdient en het maakt haar niet uit als de broeder gescheiden is en kinderen heeft. Tevens is de zuster niet gefocused op een bepaalde etniciteit van de broeder. Zij komt zelf uit een multiculturele familie en kennis heeft van verschillende culturen.

Uit het gesprek hebben wij kunnen afleiden dat de zuster een rustige overkomen heeft en niet veeleisend is. Zij draagt momenteel geen hoofddoek en heeft wel de ambitie om daarin verandering te brengen.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Praktiserend, spontaan, humor en aardig.”

Hobby’s: “Sporten.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#232
Geboortejaar:2002
Afkomst:Senegalees
Samenvatting:Wij hebben een goed en open gesprek gevoerd met een bewuste zuster. Zij heeft ons gecontacteerd omdat zij ervan overtuigd is dat onze organisatie op een halal manier te werk gaat en dat er betere praktiserende broeders kunnen worden voorgesteld, aangezien zij bezig is met Islam en ook iemand met minimaal dezelfde mindset wenst te trouwen.

De zuster is momenteel bezig met haar MBO en werkt part-time. Het is wel haar voornemen om te werken tijdens het huwelijk. Zij is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij wenst ook dat de broeder minimaal MBO heeft afgerond en niet eerder getrouwd is geweest noch dat hij kinderen heeft. Zij is niet gefixeerd op een bepaalde etniciteit van de broeder.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Praktiserend, godvrezend, lief, sociaal, spontaan, gevoel van humor,, een familiemens ,geduldig en open- minded”

Hobby’s: “Ik hou van wandelen, oppassen en uit eten gaan.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#233
Geboortejaar:1991
Afkomst:Turks
Samenvatting:Wij hebben een positief en helder gesprek gevoerd met een commincatief sterke zuster. Haar vriendin heeft haar gewezen op Hisaab, nadat zij zelf te spreken was over ons. Zij heeft haar HBO Pedagogiek afgerond en is ook in dezelfde sector werkzaam. De zuster is eerder getrouwd geweest en heeft geen kinderen. Zij heeft enkel een voorkeur voor een Turkse broeder, omdat er een voordeel in kan liggen dat de beiden elkaars cultuur en achtergrond beter kennen en sterker kunnen relateren aan elkaar. Haar vorige huwelijk was niet met een Turkse man en dat leverde soms bepaalde uitdagingen welk buiten hun macht waren, omdat zij niet dezelfde etnische achtergrond deelden en tevens ontstond er een kloof aangaande het praktiseren van Islam, waardoor er wel een knoop moest worden doorgehakt, ondanks dat er op andere gebieden wel een goede verstandshouding was.

Opleiding/Werk partner: “Minimaal MBO niveau 4 werk- en denkniveau mits dhr zichzelf verder heeft ontwikkeld. Zo niet, dan minimaal HBO werk- en denkniveau. In beide gevallen is het een vereiste dat dhr een goed ontwikkelde algemene kennis heeft en welbespraakt is (het liefst accentloos kunnen praten).”

Bezwaar gescheiden/kinderen: “Geen bezwaar tegen eerdere huwelijk(en). Geen bezwaar tegen kinderen mits dhr in staat is om zowel zijn kinderen uit zijn vorige huwelijk als zijn toekomstige kinderen te onderhouden en op te voeden. Zijn nieuwe huwelijk moet niet ten koste van zijn kinderen gaan.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “-Goede ahlaak, zoals staat omschreven in de Islam -Beschikt over een goede dosis zelfreflectie -Is attent, teder en weet hoe hij een dame moet behandelen –Vrijgevig -Hygienisch, verzorgd en goed gekleed -Zelfverzekerd doch bescheiden -Heeft respect voor anderen en zichzelf -Geduldig -Sociaal en empathisch -Gevoel voor humor”

“-Dient te werken en zijn gezin te kunnen onderhouden en heeft daarbij geen verwachtingen van zijn vrouw, dus niet dat hij ervan uitgaat dat zijn vrouw ook gaat werken en een financiële bijdrage gaat leveren. -Weet welke verantwoordelijkheden hij als echtgenoot en vader heeft (vanuit de Islam opgedragen) -Rekent niet op de inkomsten van zijn vrouw, is op de hoogte van wat de rechten van de vrouw binnen de Islam zijn -Bidt 5 keer per dag en gaat op zijn vrije vrijdagen naar het vrijdaggebed. Is praktiserend! -Heeft kennis over de Islam en is in staat die kennis aan zijn kinderen over te brengen -Actieve bijdrage leveren aan de opvoeding van kinderen (niet alles aan de zijn vrouw overlaten) -Is in staat de edele Koran te lezen -Rookt niet! -Heeft een rijbewijs -Leeft gezond, sport het liefst en vindt het belangrijk om in shape te blijven -Wil (binnen de normen van de Islam) leuke dingen doen met zijn vrouw/gezin -Vindt het belangrijk om tijd door te brengen met zijn (schoon)familie -Is niet onderdrukkend. Ik draag momenteel make-up en wil dat in de toekomst minderen of helemaal niet meer doen. Dit wil ik echter te allen tijde op mijn eigen tijd en manier doen. Dhr moet dat kunnen respecteren. - Trouwt om een liefdevol leven te leiden met zijn vrouw. Dus is niet op zoek naar een vrouw die op zijn moeder lijkt en hem op die manier wil/gaat verzorgen en behandelen. -Bij voorkeur niet gevaccineerd.

Deze lijst komt wellicht lang en veeleisend over, maar ik vraag in sha Allaah niet meer dan wat ik zelf te bieden heb.”

Hobby’s: “Films en series kijken. Boogschieten. Wandelen. Indien financieel mogelijk, reizen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#236
Geboortejaar:1993
Afkomst:Pakistaans
Samenvatting:Wij hebben een goed en inhoudelijk sterk gesprek gehad met de zuster en haar moeder. De zuster is momenteel bezig met haar HBO opleiding Mondhygieniste. Zij is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij wenst ook een broeder die niet eerder getrouwd is geweest en ook geen kinderen heeft. Hij dient bij voorkeur van Pakistaans komaf te zijn met het liefst een WO werk en denkniveau.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Voor mij is het belangrijk dat iemand een gevoel voor verantwoordelijkheid heeft ,goed opgeleid is en een goede balans heeft tussen deen en dunya. Mijn voorkeur gaat uit naar iemand die Sunni (Hanafi) is.

Hobby’s: “Koken, fotograferen, lezen en reizen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#237
Geboortejaar:1999
Afkomst:Surinaams
Samenvatting:Wij hebben een goed gesprek gevoerd met de zuster. Zij heeft haar HBO opleiding in de richting Accountancy afgerond en is momenteel bezig met haar Master. Zij werkt tevens ook bij een accountantskantoor. De zuster is niet eerder getrouwd en heeft ook geen kinderen. Zij is niet gebaat bij een bepaalde opleidingsachtergrond of carrière zolang de broeder ambitieus is. Zij staat open voor een gescheiden man, het liefst zonder kinderen. Tevens is zij ook niet gebaat bij een bepaalde etniciteit.

Uit het gesprek kunnen wij afleiden dat de zuster op jonge leeftijd is bekeerd en zich ook in overeenstemming met de Islam wenst te kleden en verder te ontwikkelen, maar hoopt op haar toekomstige partner om haar daarin te steunen, zodat het proces makkelijker verloopt en om samen sterker te worden in het geloof.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Leergierig, goede humor, standvastig en geduldig.”

Hobby’s: “Series/films bekijken, reizen, eten en lezen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#238
Geboortejaar:1993
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een pleasant gesprek gevoerd met de zuster. Zij is door haar zus gestimuleerd om in te schrijven bij Hisaab. De zuster heeft haar MBO opleiding binnen de Finance afgerond en is werkzaam binnen de huurbranche. Zij heeft wel het voornemen om te werken (minimaal part-time) als zij getrouwd is. De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij staat open voor een gescheiden broeder zonder kinderen. De broeder dient wel een vaste nette baan te hebben of een zelfstandige ondernemer te zijn. De zuster is niet gebaat bij een bepaalde etniciteit, maar heeft wel een lichte voorkeur voor een Marokkaanse broeder.

Uit het gesprek hebben wij kunnen afleiden dat de zuster begaan is met haar gebed. Zij draagt momenteel geen hoofddoek en wilt haar eigen tempo daarin bepalen.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Humoer, iemand waarmee ik kan kachen en alles kan delen. Zorgzaam, loyaal, respectvol, familiemens. Hij dient niet te roken, zijn gebed serieus te nemen en vooral hygienisch te zijn. Tevens wens ik een sportieve en liever geen zwaarlijvige broeder.”

Hobby’s: “Fanatiek sporten, lekker eten, nieuwe gerechten uitproberen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#239
Geboortejaar:1964
Afkomst:Nederlands
Samenvatting:Alhamdulillah! Wij hebben onlangs gesproken met een Nederlandse zuster van 57 jaar. Zij wilt in sjaa Allah een huwelijk voltooien en hiermee de Tevredenheid van Allah (swt) verkrijgen.

Wij bedanken de zuster voor haar vertrouwen in onze organisatie Hisaab.

Wij hebben een volwassen gesprek gevoerd met een praktiserende zuster. Zij had ons een aantal jaren geleden benaderd en stond er toentertijd toch niet voor open. Uiteindelijk heeft zij ons wederom benaderd en wenst zij zich in te schrijven, De zuster heeft haar MBO afgerond en doet vrijwiliigerswerk bij een Stichting. Zij is eerder getrouwd geweest en heeft kinderen die niet thuiswonend zijn.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Streeft naar een Islamitisch verantwoordelijk gedrag of werkt eraan. Ik zoek iemand die zijn geloof op de eerste plaats heeft, en er geen bezwaar tegen heeft dat ik mij bedek. Mijn voorkeur gaat uit naar iemand die Salafi is of deze streeft te leven volgens de sunna en de koran.”

Hobby’s: “Kennis opdoen, Arabisch leren, koran luisteren, leren en lezen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#240
Geboortejaar:1994
Afkomst:half-Marokkaans half-Algerijns
Samenvatting:Wij hebben een positieve gesprek gevoerd met een zuster die heel graag op een halal manier wilt trouwen. Zij woont in Belgie en is bereid om te verhuizen naar Nederland, mits haar toekomstige man in Nederland woont en daar wilt verblijven. De zuster heeft haar opleiding in iwskunde afgerond en werkt binnen de Sales. Daarnaast is zij ook actief als Fashion Consultant.

De zuster is eerder getrouwd geweest en heeft geen kinderen, Zij staat open voor een gescheiden broeder zonder kinderen. Zij is niet gebaat bij een bepaald etniciteit van de broeder.

Uit het gesprek hebben wij kunnen afleiden dat zij echt op zoek is naar een actieve en dominante broeder op een positieve manier.Zij draagt momenteel geen hoofddoek en wenst haar eigen tempo te bepalen bij het dragen avn de Islamitische kledij.

Opleiding/werk partner: “Iemand die financieel sterk staat. Verder doet het er niet toe zolang het halal is.”
Voorkeur persoonlijkheid partner: “Levendig, loyaal, sterk, alpha, speels, eerlijk, rechtvaardig.”

“Dat hij echt overtuigd is door de islam omdat hij het zelf heeft onderzocht en niet gewoon overgekregen van de ouders. Geen bijgelovig persoon is en God op nummer 1 staat.”

Hobby’s: “Ik ben zelf een heel energieke persoon. Ik dans en zing heel graag ( thuis). Buiten dit volg ik af en toe nog zwemtrainingen en fitness ik af en toe. Wat ik heel vaak doe en wat heel belangrijk is voor mij is lezen. Ik ben altijd wel een boek aan het lezen. Ik ben energiek en extreem nieuwsgierig.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#241
Geboortejaar:1987
Afkomst:Surinaams/Hindoestaans
Samenvatting:Wij hebben een open gesprek gevoerd met een praktiserende zuster. Zij heeft haar HBO bedrijfseconomie afgerond en is werkzaam als adminstratieve medewerker. De broeder dient ook minimaal zijn HBO te hebben afgerond. De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij staat niet open voor een gescheiden broeder. Zij heeft een voorkeur voor een Turks, Hindoestaans/Surinaams of Pakistaanse broeder.

Uit het gesprek hebben wij af kunnen leiden dat de zuster communicatief sterk is en begaan is met het opdoen van kennis over Islam. Zij investeert ook tijd op kennis op te doen. De zuster verwacht minimaal dezelfde houding en mentaliteit als het gaat om kennis opdoen over Islam en verantwoordelijk voelen voor het onderhouden van een huwelijk.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Een ieder is anders, wel wil ik iemand die zijn salaah in acht houdt en verdiept in de Islam. De rest zal ervaren worden bij het leren kennen qua karakter.”

Hobby’s: “Ik hou ervan om nieuwe dingen uit te proberen en dan kijk ik hoe het gaat. Er is zoveel te beleven.”


Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#242
Geboortejaar:1995
Afkomst:Somalisch
Samenvatting:Wij hebben een volwassen gesprek gevoerd met een praktiserende zuster. Zij heeft twee masters afgerond en is werkzaam als docente Biologie binnen het voortgezet onderwijs. Het is bealngrijk voor de zuster dat de broeder een HBO of WO werk en denkniveau heeft of minimaal een ambitieuse MBO-er. Zij is eerder getrouwd geweest en heeft een zoon. De zuster staat open voor een gescheiden broeder met kinderen. Tevens is zij niet gebaat bij een bepaalde etniciteit van een broeder.

Uit het gesprek hebben wij kunnen afleiden dat e zuster intelligent is en dit combineert met de verplichtingen vanuit Islam. Zij is zich bewust van de realiteit van alleenstaande moeders en heeft alsnog een positieve en sterke karakter om gezond in het leven te staan.

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Ambitieus, eerlijk, sympathiek, intelligent, gelovig, zorgzaam, vreugdig en betrouwbaar. Familie persoon, respectvol en iemand die mijn kind goed zal behandelen.”

Hobby’s: “Fitnessen, boeken lezen, fietsen, wandelen.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!
Kandidaatnr.#243
Geboortejaar:1983
Afkomst:Marokkaans
Samenvatting:Wij hebben een inhoudelijk goed gesprek gevoerd met een kwalitatieve zuster die jonger uitziet dan haar leeftijd. Zij heeft haar Master Rechten afgerond en is werkzaam als juriste. De zuster is niet eerder getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Zij staat niet open voor een gescheiden broeder.

Uit het gesprek hebben wij kunnen afleiden dat de zuster communicatief erg sterk is en duidelijke voorkeuren en eisen heeft op basis van opgedane levenservaring. Het is heel erg belangrijk voor de zuster dat de broeder eerlijk is over zijn leven en verleden, want zij staat niet open voor een broeder die met veel vrouwen is omgegaan. De zuster is serieus met haar religie en draagt momenteel een hoofddoek.

Opleiding/werk partner: “HBO en hoger; een stabiele baan is een must.”

Voorkeur etniciteit: “Liever Arabisch, maar niet per se Marokkaans. Ik ben bereid een uitzondering te maken voor de juiste kandidaat.”

Voorkeur persoonlijkheid partner: “Neemt het geloof serieus, hoogopgeleid, kalm, avontuurlijk, sportief, houdt van reizen. Romantisch naar de vrouw toe, galant, zorgzaam, behulpzaam en een sterke persoonlijkheid naar de buitenwereld toe. Iemand op wie je kunt leunen als vrouw en zeker gevoel voor humor. Het zou mooi zijn als hij de Arabische taal machtig is en of bereid is te leren. Iemand die respect heeft voor de Marokkaanse cultuur. Zeker geen arrogant, agressief of een narcistisch type.”

Hobby’s: “Sporten, gezond eten, reizen, Arabische taal.”

Kennen jullie iemand in jullie omgeving? Laat degene dan contact opnemen met ons via info@hisaab.nl

BarakAllahu fiekum!